0492 - 59 31 31 0492 - 59 31 31

Van 09.00 uur tot 12.30 uur
Van 13.30 uur tot 17.00 uur
(op vrijdag tot 16.00 uur)
Onze oplossingen

Administrateur PRO

Voor wie in het MKB verantwoordelijk is voor boekhouding, contracten en alle financiële en fiscale zaken

Administrateur PRO is ... 

een adviesbrief: digitaal beschikbaar

 • om het uitgebreide takenpakket als verantwoordelijke voor de administratie efficiënt uit te voeren
 • om een antwoord te krijgen op (complexe) boekhoudtechnische vragen
 • om de loonadministratie optimaal op te volgen
 • om contracten op te volgen
 • om snel op de hoogte te zijn van nieuwe wetgeving en regels inzake belastingen, bankzaken, verzekeringen, ondernemingsrecht, personeelszaken, ...
 • om de gevolgen te kennen van nieuwe wetgeving en regels
 • om u te helpen in uw zoektocht naar kostenbesparingen
 • om onderbouwd financieel advies te geven aan de directie van een bedrijf
 • om met kennis van zaken overleg te plegen met uw bedrijfsleider, verzekeringsadviseur, ...

een uniek concept

 • praktische, direct toepasbare adviezen
 • diepgaander en gefundeerder als het moet, kort en krachtig als het kan
 • 100% wettig, 100% veilig en zonder risico's
 • volledig onafhankelijk advies
 • 'niet tevreden, geld terug'-garantie

een unieke samenwerking tussen

 • het interne redactieteam van vakspecialisten
 • een breed netwerk van externe ervaringsdeskundigen uit verschillende bedrijfstakken
 • mensen 'uit de praktijk' en juist daarom zijn onze adviezen goed toepasbaar

Deze adviesbrief is er speciaal voor ... 

de verantwoordelijke voor de administratie in een onderneming

 • die zijn uitgebreide takenpakket efficiënt wil uitvoeren
 • die een antwoord zoekt op (complexe) boekhoudtechnische vragen
 • die de loonadministratie optimaal wil opvolgen
 • die zijn inbreng wil hebben bij het sluiten van contracten
 • die snel op de hoogte wil zijn van nieuwe wetgeving en regels
 • die de boekhoudtechnische gevolgen wil kennen van nieuwe wetgeving en regels
 • die op zoek is naar kostenbesparingen
 • die onderbouwd financieel advies wil geven aan de directie van het bedrijf
 • die met kennis van zaken wil kunnen overleggen met de verzekeringsadviseur, ...

de accountant, de administrateur, de belastingadviseur

 • die de verantwoordelijke voor de boekhouding optimaal wil begeleiden met fiscale, juridische en financiële tips, adviezen en oplossingen

Bij deze adviezen krijgt u tevens: 

gebruiksklare modeldocumenten, modelbrieven, checklists, ...

 • om de adviezen en oplossingen direct in de praktijk toe te passen
 • en eenvoudig aanpasbaar aan uw gegevens en situatie

rekentools

 • om snel de meest voordelige oplossing te berekenen voor uw persoonlijke situatie
 • om verschillende oplossingen te vergelijken en zo de beste oplossing te kiezen

voorbeelden en bronmateriaal

 • om met kennis van zaken en doelmatig overleg te plegen

Download deze extra's snel en eenvoudig via tipsenadvies-administrateur.nl

In het recentste nummer leest u adviezen over ...


Aansprakelijkheid

 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Productaansprakelijkheid
 • Varia
 • Werkgeversaansprakelijkheid

Administratie

 • Boekhoudplicht
 • Inrichten administratie
 • Jaarrekening
 • Loonadministratie
 • Personeelsadministratie
 • Richtlijnen
 • Varia

Auto

 • Auto van de zaak
 • Bestelauto van de zaak
 • Fiscaal
 • Varia
 • Verzekeringen

Automatisering

 • Contracten
 • Privacy
 • Varia
 • Website

Bedrijfsoverdracht

 • Belastingen
 • Bor
 • Estate planning
 • Familiestatuut
 • Testament
 • Varia

Belastingen

 • Btw
 • Erf- en schenkbelasting
 • Heffingen lokale overheden
 • Inkomstenbelasting
 • Loonbelasting- en premies
 • Overdrachtsbelasting
 • Varia
 • Vennootschapsbelasting

Besloten vennootschap

 • Aandelen
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • DGA
 • Holding
 • Juridische documenten
 • Varia

Controle

 • Belastingen
 • SZW
 • Varia

Financieringen

 • Aandelen
 • Bank
 • Crowdfunding
 • Familie
 • Varia

Intellectuele eigendom

 • Geheimhouding
 • Handelsnamen
 • Licenties/royalties
 • Merkenbescherming
 • Varia

Overeenkomsten

 • Algemene voorwaarden
 • Consumenten(ver)koop
 • Import/export
 • Inkopen
 • Offertes
 • Varia
 • Verkopen

Pensioen

 • Bedrijfspensioenfonds
 • DGA
 • Personeel
 • Varia
 • Verzekeren

Rechtsvorm

 • BV
 • Coöperatie
 • Internationaal
 • NV
 • Personenvennootschappen
 • Stichtingen
 • Varia
 • Verenigingen

Vastgoed

 • Aannemingsovereenkomst
 • Belastingen
 • Financiering
 • Huur & verhuur
 • Koop en verkoop o.g.
 • Projectontwikkeling
 • Varia
 • Vergunningen

Verzekeringen

 • Auto
 • Bedrijf
 • Personeel
 • Privé
 • Varia

Werkgeverszaken

 • Arbeidsovereenkomst
 • Arbo
 • Cao
 • Loonbelasting & premies
 • Or
 • Varia
 • Volmachten aan werknemers
 • Ziekte & verlof
 • Zzp´er (VAR/DBA)

alleen digitaal - de milieubewuste optie

 • per e-mail elke 2 weken in uw e-mailbox
 • 24/7 online toegang tot het digitale platform (website + app)
 • alle eerder verschenen artikelen beschikbaar in het digitale archief

Ontdek ons aanbod nu!


jaargang 3 - nummer 9 - 27.12.2019

ZZP’ERS

Zzp’er die nu met cao werkt?

In de nieuwe cao voor architecten staat nu een bepaling die zzp’ers betreft. Wat moet u nu regelen en bewaken? Gelden werknemersregels nu toch voor zzp’ers?

ADMINISTRATIE

Met debiteuren en crediteuren overzichtelijk het nieuwe jaar in

Met de focus op uw jaarafsluiting en een goede opstart van 2020 kan het interessant zijn richting uw debiteuren en crediteuren wat betreft de btw nog wat zaken onder de loep te nemen. Wat kunt u zoal doen om deze saldi in toom te houden?

AUTO VAN DE ZAAK

Hoe zit dat met de privébijtelling na vijf jaar?

De bijtelling voor een nieuwe auto gaat na vijf jaar veranderen. Maar wat wordt de bijtelling dan bij werknemers (en de dga)? Hoe zit dat voor elektrische auto’s? Wat kunt u doen als de bijtelling naar uw mening vanaf 2020 te hoog wordt?

ADVISEUR

Wat per 2020 evalueren met de accountant?

Waarschijnlijk werkt u als administrateur al jaren met dezelfde (externe) accountant. Hij is immers de vertrouwenspersoon van het bedrijf waarvoor u werkzaam bent. Hoe past uw accountant nog het beste bij uw bedrijf? Wat is goed om nu opnieuw af te stemmen?

WERKGEVERSZAKEN

Wet arbeidsmarkt in balans doorvoeren in uw onderneming

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans in werking. Dit brengt de nodige veranderingen met zich mee voor de inzet van arbeidskrachten binnen uw onderneming. Hoe pakt u dat zo aan dat u weer even vooruit kunt?

RECHT

Loonafspraken maken toegestaan?

Het is momenteel lastig om aan (goed) personeel te komen. Werknemers weten dat en dat leidt tot loonsverhogingen en jobhoppen. Dus besluit u om met een aantal collega-ondernemers afspraken te maken. Wat is wijsheid?

RECHT

Kartelvorming, hoe zit dat precies?

Voor een mogelijke opdracht wil de verkoopafdeling (prijs)afspraken maken met enkele concurrenten. Dat is toch kartelvorming en dus verboden? Of zijn er toch nog mogelijkheden hiervoor?

DEBITEUREN

Aanmaning aan oude adres, wiens probleem is dat?

U komt erachter dat u nog een oude factuur heeft liggen die nog steeds niet is betaald door een klant. De factuur is ouder dan vijf jaar maar gelukkig heeft u wel aanmaningen gestuurd! Hoe zit het als de aanmaning naar het oude adres van de debiteur is gestuurd?

AANDEELHOUDERS

Schade minderheidsaandeelhouder, directeur niet aansprakelijk

Stel, een dga neemt besluiten die nadelig zijn voor een minderheidsaandeelhouder. Is hij dan in privé aansprakelijk voor de schade? Welke zorgvuldigheidsnorm moet men in acht nemen en dus bewaken? Wat moet worden bewezen? Wat heeft de rechter nu beslist?

BELASTINGEN

Vaststellingsovereenkomst met fiscus wel degelijk bindend?

Na een boekenonderzoek wordt er vaak een vaststellingsovereenkomst gesloten tussen de belastingplichtige en de fiscus. Maar wat wanneer achteraf blijkt dat de uitgangspunten hierbij niet klopten? Kunt u daar dan nog op terugkomen? Wat moet u nu hierover weten?

BELASTINGEN

Dwangsom claimen van de Belastingdienst?

Aanbod
Looptijd
Frequentie
Papier
Via e-mail
App

 

 

DIGITAAL
DIGITAAL

Ontdekkingsaanbod

GRATIS

Eenmalig aanbod
3 maanden
iedere 14 dagen

 

Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 192,-

1 jaar
iedere 14 dagen

 

Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel onze Klantenservice

0492 - 59 31 31