0492 - 59 31 31 0492 - 59 31 31

Van 09.00 uur tot 12.30 uur
Van 13.30 uur tot 17.00 uur
(op vrijdag tot 16.00 uur)
Onze oplossingen

Tips & Advies Vastgoed

Adviezen voor praktische en geldbesparende oplossingen

Tips & Advies Vastgoed is ... 

een adviesbrief: op papier en/of digitaal beschikbaar

 • om maximaal rendement te halen uit vastgoedactiviteiten
 • om duidelijke antwoorden te krijgen op fiscale, juridische en financiële vragen in vastgoeddossiers
 • om snel op de hoogte te zijn van nieuwe wet- en regelgeving
 • om de gevolgen te kennen van nieuwe wet- en regelgeving
 • om met kennis van zaken te overleggen met de overheid, notarissen, juristen, financierders, ...
 • om meer tijd over te houden om te verkopen, te beheren en te verhuren

een uniek concept

 • praktische, direct toepasbare adviezen
 • diepgaander en gefundeerder als het moet, heldere en duidelijke taal als het kan
 • 100% wettig, 100% veilig en kort en kernachtig
 • volledig onafhankelijk advies

een unieke samenwerking tussen

 • het interne redactieteam van vakspecialisten
 • een breed netwerk van externe ervaringsdeskundigen uit verschillende bedrijfstakken
 • mensen 'uit de praktijk' en juist daarom zijn onze adviezen goed toepasbaar

Deze adviesbrief is er speciaal voor ... 

de vastgoedmakelaar

 • die zijn cliënten snel en optimaal wil adviseren bij hun vastgoedvragen
 • die duidelijke antwoorden zoekt op fiscale, juridische en financiële vragen in vastgoeddossiers
 • die snel op de hoogte wil zijn van nieuwe wet- en regelgeving
 • die de gevolgen wil overzien van nieuwe wet- en regelgeving
 • die meer tijd wil overhouden om te verkopen, te beheren en te verhuren

andere vastgoedadviseurs: notarissen, projectontwikkelaars, vastgoedexperts, fiscale adviseurs, …

 • die hun cliënten met raad en daad willen bijstaan bij hun vastgoedvragen

Bij de adviezen ontvangt u extra: 

NIEUW! - nieuwsflitsen via e-mail

 • om altijd de laatste ontwikkelingen te kunnen volgen, krijgt u drie keer per maand een nieuwsflits rechtstreeks in uw e-mailbox

gebruiksklare modeldocumenten, modelbrieven, checklists, ...

 • om de adviezen en oplossingen direct in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw gegevens en situatie

rekentools

 • om snel de meest voordelige oplossing te berekenen voor uw persoonlijke situatie
 • om verschillende oplossingen te vergelijken en zo de beste oplossing te kiezen

voorbeelden en bronmateriaal

 • om met kennis van zaken en doelmatig overleg te plegen

Deze extra's downloadt u snel en eenvoudig via uw digitale versie van deze adviesbrief.

Deze thema's komen regelmatig aan bod ...


Actualiteit

 • Appartementsrechten
 • Bedrijfshuur
 • Belastingen
 • Bouwrecht
 • Burenrecht
 • Financiering
 • Gemeente
 • Lokale heffingen
 • Makelaarscontract
 • Milieu
 • Notaris
 • Ruimtelijke ordening
 • Verkoop
 • Verzekeringen
 • Woninghuur

Appartementsrechten

 • Huishoudelijk reglement
 • Reservefondsen
 • Splitsingsakte
 • Varia
 • Vereniging van Eigenaars
 • Verkoop

Bedrijfshuur

 • Einde huurovereenkomst
 • Huurachterstand
 • Huurovereenkomst
 • Huurperiode
 • Huurprijs
 • Indeplaatsstelling
 • Koopoptie
 • Ontruiming
 • Opzegging
 • Varia

Belastingen

 • Btw
 • Fiscale winst
 • Inkomstenbelasting
 • Overdrachtsbelasting
 • Schenkingsrecht
 • Successierechten
 • Varia

Bouwrecht

 • Bouwleges
 • Brandveiligheid
 • Nieuwbouw
 • Omgevingsvergunning
 • Projectontwikkeling
 • Varia
 • Welstand

Burenrecht

 • Erfafscheiding
 • Erfgrens
 • Kadaster
 • Mandeligheid
 • Overlast
 • Recht van overpad
 • Varia
 • Verjaring

Corona-Update

 • Actualiteit

Financiering

 • Beleggen
 • Hypotheek
 • Hypotheekofferte
 • Nationale Hypotheek Garantie
 • Starters
 • Varia
 • Zekerheden

Gemeente

 • Bezwaarprocedure
 • Bouwleges
 • Brandveiligheid
 • Onteigening
 • Subsidies
 • Varia
 • Vergunningen
 • WOZ

Lokale heffingen

 • Afvalstoffenheffing
 • Baatbelasting
 • Onroerendezaakbelastingen
 • Precariobelasting
 • Varia

Makelaarscontract

 • Aansprakelijkheid
 • Courtage
 • Identiteit vaststellen
 • Onderhandelingen
 • Taxatie
 • Varia
 • Verkoopbrochure

Milieu

 • Bodemverontreiniging
 • Energielabel
 • Luchtkwaliteit
 • Sanering
 • Subsidies
 • Varia

Notaris

 • Bankgarantie
 • Echtscheiding
 • Eigendomsrechten
 • Erfdienstbaarheden
 • Erfpacht
 • Huwelijkse voorwaarden
 • Kadaster
 • Nalatenschap
 • Pacht
 • Testament
 • Varia
 • Verjaring
 • Waarborgsom

Ruimtelijke ordening

 • Bestemmingsplan
 • Planschade
 • Projectontwikkeling
 • Varia
 • Welstand

Subsidies

 • Duurzaamheid
 • Energiebesparing
 • Monumenten

Verkoop

 • Aansprakelijkheid
 • Bankgarantie
 • Bedenktijd
 • Boetebeding
 • Energielabel
 • Financieringsclausule
 • Gebreken
 • Inschrijving
 • Koopoptie
 • Koopovereenkomst
 • Non-conformiteit
 • Ontbindende voorwaarde
 • Ontbinding
 • Openbare verkoop
 • Ouderdomsclausule
 • Sleutelverklaring
 • Varia

Verzekeringen

 • Inboedelverzekering
 • Levensverzekering
 • Opstalverzekering
 • Varia

Woninghuur

 • Einde huurovereenkomst
 • Huurachterstand
 • Huurderschap
 • Huurovereenkomst
 • Huurprijs
 • Klusrecht
 • Ontruiming
 • Opzegging
 • Varia

Voor deze adviesbrief kiest u uit volgende abonnementsformules ...

papier + digitaal

 • per post maandelijks in uw brievenbus
 • per e-mail maandelijks in uw e-mailbox
 • 24/7 online toegang tot het digitale platform (website + app)
 • alle eerder verschenen artikelen beschikbaar in het digitale archief
 • Drie keer per maand een nieuwsflits in uw e-mailbox

alleen digitaal - de milieubewuste optie

 • per e-mail maandelijks in uw e-mailbox
 • 24/7 online toegang tot het digitale platform (website + app)
 • alle eerder verschenen artikelen beschikbaar in het digitale archief
 • Drie keer per maand een nieuwsflits in uw e-mailbox

Ontdek ons aanbod per abonnementsformule hieronder!

In het recentste nummer leest u adviezen over ...


jaargang 25 - nummer 9 - 25.09.2021

VERHUUR

Neem een klagende huurder serieus

Uw huurder klaagt over stof- en geuroverlast. Een zeurpiet of is er sprake van een gebrek en dus van een mogelijk serieus probleem?

APPARTEMENTSRECHTEN

Bestuurder VvE aansprakelijk voor slechte administratie

Een bestuurder van een Vereniging van Eigenaars (VvE) moet zijn bestuurstaak behoorlijk vervullen. Als hij niet aan deze plicht voldoet, kan dat betekenen dat hij aansprakelijk is voor schade die de VvE bijv. lijdt door een niet-deugdelijke administratie.

UW RAADSMAN

Klein grasperceel geen aanhorigheid bij woning

De rechter moest zich buigen over de vraag of een perceel grasland gezien kan worden als een aanhorigheid bij een woning, waardoor het lage overdrachtsbelastingtarief geldt. Hoe zit dat? Waar moet u in de praktijk op letten?

VERGUNNINGEN

Benutten van het dak

Een plat dak bij of op een woning is een ideale plek om als extra buitenruimte te gebruiken. Mag zo’n dakterras zomaar aangelegd of gebouwd worden? Hoe zit het met de inkijk die men daardoor bij de buren heeft? Wat kunt u uw cliënt adviseren?

BOUWRECHT

Een prijsvastbeding, de prijs is niet in beton gegoten

De prijzen in de bouw zijn enorm gestegen. Gelukkig heeft uw cliënt als particuliere opdrachtgever in de overeenkomst met de aannemer laten vastleggen dat prijsstijgingen voor rekening van de aannemer blijven. Maar hoe vast is deze prijs?

NIEUWBOUW

Geen btw-aftrek bouwkosten bij plaatsing zonnepanelen

De Hoge Raad heeft eindelijk duidelijkheid gegeven over de vraag of de btw op de bouwkosten van een nieuwbouwwoning kan worden teruggevraagd als er zonnepanelen op de woning worden geplaatst. Hoe luidt het oordeel?

VERKOOP

Verkoop woning uit nalatenschap door executeur

U krijgt een woning in de verkoop uit een nalatenschap waartoe minderjarige kinderen gerechtigd zijn. Voor de afwikkeling van de nalatenschap is een executeur benoemd. Waar moet u dan op letten?

IN DE KIJKER

Een bindend advies kan niet zomaar vernietigd worden

Steeds vaker worden geschillen over een overeenkomst beslecht door een geschillencommissie die dan een bindend advies geeft. Kan deze uitspraak dan nog vernietigd worden? Hoe bindend is een bindend advies?

OVERDRACHTSBELASTING

Bijzondere situaties startersvrijstelling overdrachtsbelasting

De startersvrijstelling overdrachtsbelasting blijkt in de praktijk de nodige vragen op te leveren. Inmiddels heeft de Belastingdienst een aantal verduidelijkingen gepresenteerd. Maar of het er echt duidelijker op wordt?

MAKELAARSCONTRACT

Belangenverstrengeling, pas op voor uw courtage!

Indien u als makelaar ‘twee heren dient’ of als er sprake is van belangenverstrengeling, loopt u de kans uw courtage mis te lopen. Daarnaast kunt u ook tot schadevergoeding worden veroordeeld. Hoe kijkt de rechter daarnaar?

BEDRIJFSHUUR

Waterschade door lekkage, houd de schade beperkt

Uw cliënt verhuurt een winkelpand en na een stortbui ontstaat er waterschade in de winkel. De huurder stelt de verhuurder aansprakelijk voor alle schade, omdat het dak de schade veroorzaakte, en hij verrekent de schade met de huur. Kan dat?

ENERGIELABEL

Nieuw: energielabels nu met isolatiestandaard

APPARTEMENTSRECHTEN

Subsidie voor aardgasvrij maken huurwoningen

Klik op de afbeelding en bekijk een voorbeeld van de gedrukte versie ...

Aanbod
Looptijd
Frequentie
Papier
Via e-mail
Opbergmap
Website
App

 

 

PAPIER + DIGITAAL
PAPIER + DIGITAAL

Kennismakingsaanbod

€ 141

 49,-

Eenmalig aanbod
6 maanden
Maandelijks
Prijzen zijn excl. btw

Abonneeaanbod

€ 282

 257,-

*voorwaarden
1 jaar
Maandelijks
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 282,-

1 jaar
Maandelijks
Prijzen zijn excl. btw
DIGITAAL
DIGITAAL

Ontdekkingsaanbod

GRATIS

Eenmalig aanbod
3 maanden
Maandelijks

 

 

Prijzen zijn excl. btw

Jaarabonnement

 254,-

1 jaar
Maandelijks

 

 

Prijzen zijn excl. btw