0492 - 59 31 31 0492 - 59 31 31

Van 09.00 uur tot 12.30 uur
Van 13.30 uur tot 17.00 uur
(op vrijdag tot 16.00 uur)
Onze oplossingen

Aftrekbare kosten voor BV's

Een handig naslagwerk, zodat u in 2019 geen aftrek mist (Vpb, loonheffing en btw). Met speciale aandacht voor de opvolger van de VAR en de werkkostenregeling

Een Praktische Gids 2019 over ... 

samengevat

Deze praktische gids biedt u meer dan 130 aftrekbare kostenposten voor de DGA en voor de BV. Alle 130 volkomen veilig, legaal en fiscaal correct! Zo weet u precies wat mogelijk (aftrekbaar) is en wat niet.

in detail

Voor iedere kostensoort analyseren we de volgende vragen:

 • Kunt u de eindheffing toepassen volgens de werkkostenregeling?
 • Welke kosten zijn geheel, gedeeltelijk of niet aftrekbaar?
 • Wat moet u bijhouden in uw administratie?
 • Wat met kosten die zowel een zakelijk als een privékarakter hebben?
 • Zijn de gemaakte kosten direct volledig aftrekbaar of moet u daarover afschrijven?
 • Hoe zit het met de btw die u betaalt?

Inclusief een online service met ruim 35 actuele rekentools, modelbrieven, checklists en tabellen die u makkelijk kunt aanpassen om in 2019 uw eigen kostenaftrek te simuleren. Zo weet u precies welke kosten geheel, gedeeltelijk of niet aftrekbaar zijn en staat u sterk tegenover de Belastingdienst. U betaalt al genoeg belasting, laat de fiscus zijn steentje dus maar bijdragen!

Deze Praktische Gids 2019 is er speciaal voor ... 

bedrijfsleiders en directeur-grootaandeelhouders, adviseurs

 • die geen aftrek willen missen

De belangrijkste nieuwe onderwerpen en aanvullingen in deze nieuwe editie gaan over ... 

volledig geactualiseerd en up-to-date met alle wettelijke en fiscale wijzigingen voor 2019:

 • de VAR-problematiek, de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties
 • innovatiekosten
 • afschrijving bedrijfspand
 • flexwerkplekken
 • vervroegd uittreden
 • auto van de zaak
 • werkruimte in of aan huis

Bij deze Praktische Gids 2019 ontvangt u ook een ... 

online service met gebruiksklare modeldocumenten en/of tools

 • om de adviezen en oplossingen direct in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw persoonlijke gegevens en situatie

Deze Praktische Gids 2019 is samengesteld door ... 

drs. Bert W.A. Bongers

 • zelfstandig belastingadviseur

In deze Praktische Gids 2019 leest u ...

Voorwoord

Hoofdstuk 1 – Wat u vooraf moet weten

1.1. Het begrip ‘DGA’ heeft verschillende betekenissen

1.2. Wat zijn ‘fiscaal aftrekbare kosten’?

1.3. Investering of kosten?

1.4. Hoe schrijft u af?

1.4.1. Afschrijving op bedrijfsmiddelen

1.4.2. Afschrijving op goodwill

1.4.3. Afschrijving op een bedrijfspand

1.4.4. Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)

1.5. Welke administratieve verplichtingen heeft u?

1.5.1. Aanvullende vereisten voor de btw

1.5.2. Btw-regels met betrekking tot de plaats van dienst

1.6. Wat is fiscaal gezien een ‘correcte factuur’?

1.6.1. Elektronisch factureren

1.7. Werkkostenregeling en uw personeels­kosten

1.7.1. Algemeen forfait

1.7.2. Nihilwaarderingen

1.7.3. Gerichte vrijstellingen

1.7.4. Omgaan met de vrije ruimte

1.7.5. Wat moet u doen onder de werkkostenregeling?

1.8. Veranderingen ‘gebruikelijk loon’ voor DGA’s

1.9. Aanpassing pensioen DGA per 2017

Hoofdstuk 2 – Kosten van uw BV

2.1. Advieskosten

2.2. Baatbelasting

2.3. Bedrijfspand of kantoor (aankoop)

2.4. Bedrijfspand of kantoor (onderhoud)

2.5. Bedrijfspand of kantoor (verbouwing)

2.6. Bedrijfspand of kantoor (verzekeringen)

2.7. Beveiliging

2.8. BIZ-heffing

2.9. Boetes

2.10. Commissarisbeloning, klankbord, praatpaal

2.11. Computer

2.12. Criminele activiteiten

2.13. Diefstal

2.14. Drones

2.15. Financieringskosten

2.15.1. Rekening-courantkrediet

2.15.2. Middellange lening

2.15.3. Hypothecair krediet

2.16. Freelancer (en Wet DBA)

2.17. Giften, goede doelen, donaties

2.18. Goodwill

2.19. Huur

2.20. Hypotheek

2.21. Inlenen personeel (van andere ondernemer)

2.22. Innovatiekosten

2.23. Inventaris en bedrijfsmiddelen

2.24. Investeringsaftrek

2.24.1. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

2.24.2. Energie-investeringsaftrek (EIA)

2.24.3. Milieu-investeringsaftrek (MIA)

2.25. Kantoorartikelen, drukwerk, etc.

2.26. Kortingen

2.27. Kranten en tijdschriften

2.28. Kunst

2.29. Leasen (financial en operational)

2.29.1. Financial lease

2.29.2. Operational lease

2.30. Leges

2.31. Monsters (proefexemplaar, sample, staal)

2.32. Oninbare vordering

2.32.1. Dubieuze debiteuren

2.33. Onroerendezaakbelasting (OZB)

2.34. Open dag en open huis

2.35. Precariobelasting

2.36. Receptie

2.37. Reclame

2.38. Reclamebelasting

2.39. Relatiegeschenken

2.40. Schoonmaakbedrijf

2.41. Software

2.42. Sponsoring

2.43. Uitzendkracht

2.43.1. G-rekening

2.44. Vaartuigen

2.45. Vliegtuig

2.46. Waakhond

2.47. Website

2.48. Zonnepanelen

Hoofdstuk 3 – Autokosten

3.1. Accessoires

3.2. Auto van de zaak

3.3. Bestelauto

3.4. Brandstofkosten

3.5. Carpoolen

3.6. Huurauto

3.7. Motorrijtuigenbelasting

3.8. Oldtimer

3.9. Parkeerkosten

3.10. Privéauto

3.11. Verkeersboetes

3.12. Vervoer verstrekt door de werkgever

3.13. Verzekeringen (auto)

3.13.1. WA-verzekeringen voor motorrijtuigen

3.13.2. Volledig cascoverzekering

3.13.3. Beperkt cascoverzekering

3.14. Vrachtauto

Hoofdstuk 4 – Personeelskosten

4.1. Arbeidsongeschiktheidsverzekering

4.2. Artiesten

4.3. Bril/zonnebril

4.4. Computer

4.5. Fiets

4.6. Fitness

4.7. Flexwerkplek

4.8. Geschenken

4.9. Golfclub, e.d.

4.10. Jubileumuitkering

4.11. Kantoorborrel

4.12. Kapper

4.13. Kerstpakket

4.14. Kinderopvang

4.15. Kostenvergoeding (vast)

4.16. Kranten/tijdschriften

4.17. Lidmaatschappen

4.18. Loon

4.19. Maaltijden

4.20. Motor/scooter

4.21. Outplacement

4.22. Overlijdensrisicoverzekering

4.23. Overnachting

4.24. Personeelsfeest

4.25. Personeelsfonds

4.26. Personeelslening

4.27. Producten uit uw eigen bedrijf

4.28. Representatie

4.29. Seminars

4.30. Stagiaires

4.31. Stomerij

4.32. Studiekosten

4.33. Telefoon

4.34. Toeristenbelasting

4.35. Vakantiewerkers

4.36. Vakliteratuur

4.37. Verhuiskosten

4.38. Vervoer (trein, bus, taxi)

4.39. Vervroegd uittreden (VUT)

4.40. Vrijwilliger

4.41. Werkkleding

4.42. Werkruimte

Hoofdstuk 5 – Btw-aspecten

5.1. Aftrekbare voorbelasting

5.1.1. Betalingskorting

5.2. Btw bij export

5.3. Terugvragen btw uit het buitenland

5.4. Btw op autokosten

5.4.1. Auto van de zaak

5.4.2. Bestelauto

5.4.3. Gebruik (bestel)auto alleen voor woon-werkverkeer

5.4.4. Privéauto

5.5. Oninbare facturen

5.6. Btw schatten

5.6.1. Maandaangifte

5.6.2. Kwartaalaangifte

5.6.3. Aangifte per vier weken

5.7. Suppletieaangifte

5.8. Btw in hoofdlijnen per kostenpost

Hoofdstuk 6 – Overzicht van de Download Zone

Overzicht van rekentools, formulieren, uitspraken, etc.

Hoofdstuk 7 – Trefwoorden per kostensoort

Aanbod
Pagina's
Online service

 

 

PAPIER + ONLINE SERVICE

Standaardaanbod

 

 124,-

196
Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel onze Klantenservice

0492 - 59 31 31