0492 - 59 31 31 0492 - 59 31 31

Van 09.00 uur tot 12.30 uur
Van 13.30 uur tot 17.00 uur
(op vrijdag tot 16.00 uur)
Onze oplossingen

Belastingcontrole en horizontaal toezicht, iets voor u?

PAKKETAANBOD


Een Tips & Advies-Dossier over ... 

samengevat

Dit dossier geeft u het nodige inzicht in wat de controletechniek 'horizontaal toezicht' van de fiscus nu inhoudt. Zo kunt u voor uzelf uitmaken of u meedoet of niet.

in detail

De fiscus wil dat zo veel mogelijk belastingplichtigen meedoen aan horizontaal fiscaal toezicht als vorm van belastingcontrole en zet hier dan ook maximaal op in. Ook veel adviseurs zien nu de voordelen van horizontaal toezicht in. Maar wat betekent dit voor u? Wat zijn de voor- en nadelen voor u als ondernemer?

U krijgt een praktisch en duidelijk antwoord op de volgende vragen:

 • Waar liggen voor u nu de fiscale kansen en risico’s?
 • Wordt uw adviseur nu uw belastingcontroleur?
 • Voor welke belastingen speelt dit?
 • Hoe wil de fiscus horizontaal toezicht moderniseren?
 • Welke convenanten zijn er al gesloten? En met wie?

Met een antwoord op al deze vragen en meer kunt u dankzij dit dossier voor uzelf uitmaken of u aan het horizontaal toezicht meedoet of niet.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor ... 

iedere ondernemer, vrije beroeper en adviseur

 • die wil beslissen of hij nu meedoet aan het horizontaal fiscaal toezicht

De belangrijkste nieuwe onderwerpen en aanvullingen in deze nieuwe editie gaan over ... 

 • Horizontaal toezicht: doen of niet doen? Zo maakt u de perfecte afweging voor u op maat!
 • In welke mate leunt de fiscus op het werk van financieel dienstverleners aan het MKB?

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door ... 

mr. Sylvester F.J.J. Schenk RB

 • belastingadviseur

In dit Tips & Advies-Dossier leest u ...

Voorwoord

1. Wat is ‘horizontaal toezicht’ (HT) en wat is het verschil met de huidige belastingcontrole­situatie?

2. Voor welke belastingsoorten speelt dit nu voor u?

3. Rechten en verplichtingen belastingplichtige

4. Rechten en verplichtingen Belastingdienst

5. Fiscaal beheersingsmechanisme (TCF) en metatoezicht: waar staat dát nu weer voor?

6. Win-win of win-lose?

7. Risico van intensievere controle als u niet mee wilt doen?

8. Voordelen

9. Nadelen

10. Medepleger van strafbaar feit en horizontaal toezicht

11. Modellen en soorten afspraken (convenanten)

12. Wie gingen u voor?

13. Relatiebeheer van Belastingdienst als vaste contactpersoon

14. Forum horizontaal toezicht voor adviseurs

15. Doen of niet doen?

16. Belastingtoezicht in Europees verband, wat is de stand van zaken?

Een Praktische Gids 2018/2019 over ... 

samengevat

In deze Praktische Gids 2018/2019 krijgt u als ondernemer tips en adviezen over hoe u zo slim mogelijk gebruik kunt maken van verschillende gunstige faciliteiten en aftrekposten om zo volop van uw ondernemingsvoordelen te kunnen profiteren.

in detail

De gids biedt u een compleet, praktisch en duidelijk overzicht van:

 • alle mogelijkheden om kosten af te trekken
 • alle belangrijke btw-regels en voordeelregelingen
 • alle nieuwe, interessante en lucratieve fiscale ontwikkelingen
 • alle nieuwe gunstige uitspraken van belastingrechters

In deze nieuwste editie komt o.a. aan bod:

 • wat de allernieuwste belastingregels voor de auto van de zaak zijn
 • hoe u zich fiscaal indekt nu de VAR verdwenen is
 • hoe u de zelfstandigenaftrek benut
 • hoe u nu fiscaal gunstig kunt afschrijven en investeren
 • wat u fiscaal optimaal kunt regelen voor uw oude dag

Inclusief toegang tot een online service met de actuele belastingcijfers en een groot aantal rekentools, gebruiksklare documenten, praktische modellen en contracten.

Met deze gids weet u wat een investering u fiscaal kan opleveren en wat u hiervoor moet doen. Zo ziet u geen enkele praktische mogelijkheid om belasting te besparen over het hoofd!

Deze Praktische Gids 2018/2019 is er speciaal voor ... 

ondernemers, bedrijfsleiders en adviseurs

 • die elk jaar opnieuw 100% veilig en correct belasting willen besparen

De belangrijkste nieuwe onderwerpen en aanvullingen in deze nieuwe editie gaan over ... 

 • auto en vervoer: fiscaal gunstig geregeld voor uzelf en uw werknemers
 • hoe rekening te houden met de nieuwste aftrekbepalingen?

Bij deze Praktische Gids 2018/2019 ontvangt u ook een ... 

online service met gebruiksklare modeldocumenten en/of tools

 • om de adviezen en oplossingen direct in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw persoonlijke gegevens en situatie

Deze Praktische Gids 2018/2019 is samengesteld door ... 

mr. Dick J. Roemeling RB

 • belastingadviseur

mr. Mischa Houben

 • zelfstandig belastingadviseur

In deze Praktische Gids 2019 leest u ...

Voorwoord

1. Faciliteiten voor ondernemers in de inkomstenbelasting

1.1. MKB-winstvrijstelling

1.2. Ondernemersaftrek: zelfstandigen­aftrek

1.3. Ondernemersaftrek: speur- en ontwikkelingswerk

1.4. Ondernemersaftrek: meewerkaftrek

1.5. Gemengde kosten

1.6. Ondernemerswoning

1.7. Werkruimte voor de ondernemer

1.8. Kinderopvang voor de IB-ondernemer

1.9. Fiscaal besparen door boxhoppen

2. Meewerkende partner, ouders en kinderen

2.1. Meewerkende partner

2.2. Meewerkaftrek

2.3. Reële beloning

2.4. Echte dienstbetrekking tussen echtgenoten

2.5. Man-vrouwfirma

2.6. Commanditaire vennootschap

2.7. Kinderen

2.8. Actieve senioren

2.9. Mogelijkheden tot doorschuiven

3. Uw investeringen fiscaal bekeken

3.1. Claim investeringsaftrek voor aankoop van bedrijfsmiddelen

3.2. Steek energie in de Energie-investerings­aftrek

3.3. Ga na of het bedrijfsmiddel op de Milieulijst staat

3.4. Stel vervreemding gebruikte bedrijfsmiddelen uit

3.5. Ook bij financial lease recht op diverse fiscale faciliteiten

3.6. Milieubewust investeren wordt fiscaal dubbel beloond

3.7. Maak gebruik van een herinvesterings­reserve

3.8. Ook vorming van een gedeeltelijke herinvesteringsreserve is mogelijk

3.9. Ruilarresten, alleen een alternatief indien de herinvesteringsreserve niet toegepast kan worden

3.10. Verbouwings- en onderhoudskosten mogelijk ineens ten laste van resultaat

3.11. Geen investeringsaftrek

3.12. Ineens volledig benutten willekeurige afschrijving is niet altijd voordelig

3.13. Willekeurige afschrijving, in alle soorten en maten

3.14. Afschrijvingsbeperkingen

4. Auto en vervoer, fiscaalvriendelijk op weg

4.1. Wel investeringsaftrek op bestel­auto’s, en soms op personenauto’s

4.2. Bijtelling auto van de zaak

4.3. Bestelauto van de zaak biedt nog steeds voordelen

4.4. Regels voor de bijtelling voor een bestelauto

4.5. De ondernemer

4.6. Auto van privé naar de zaak of van de zaak naar privé

4.7. Hoogte btw-correctie niet heilig

4.8. Bijhouden van kilometerregistratie kan voordelen bieden

4.9. Motor

4.10. Aftrek geldt ook voor te voet of per fiets afgelegde kilometers

4.11. Auto privé soms voordeliger

5. Extra leuke belastingaftrekposten

5.1. Representatie

5.2. Algemene en bijzondere kostenvergoedingen

5.3. Producten van de baas

5.4. Buitenlandse oriëntatie

5.5. Werkkleding verplicht

5.7. Fikkie en Wodan

5.8. Personal computer

6. Financiële voorzieningen voor de oude dag en voor arbeidsongeschiktheid

6.1. Pensioen, een rustig bezit?

6.2. Levensloopregeling/vitaliteitssparen

6.3. Pensioen en uw personeel

6.4. Vervroegd pensioen van de baan?

6.5. Beëindigen pensioen in eigen beheer

6.6. Lijfrente en staking

6.7. Lijfrente, voor de oude dag of voor belastingbesparing?

6.8. Lijfrente van de eigen besloten vennootschap?

6.9. FOR, wel of niet doteren?

6.10. FOR en emigratie

7. Wat is (extra) handig om te weten en om te doen?

7.1. Spelen met willekeurig afschrijven

7.2. Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties

7.3. Denk ook aan inkomensafhankelijke regelingen

7.4. Resultaat of opting-in?

7.5. Profiteren van samenloop

7.6. Belastinginspecteur als premiejager?

7.7. Dubbel gepakt of juist niet?

7.8. Estateplanning

7.9. Toch nog gebruikmaken van een verhoogde schenkingsvrijstelling

8. U als ondernemer en uw btw-zaken

8.1. Btw en onbelaste aankoop

8.2. Fiets ter beschikking aan uw personeel, geen correctie voor btw-aftrek

8.3. Geen btw bij overdracht van de gehele onderneming

8.4. Gemengd gebruik

8.5. Voorkom terugbetaling afgetrokken btw

8.6. Heeft u recht op de kleineondernemers­regeling?

8.7. Optie voor belaste levering van onroerend goed

8.8. Optie voor belaste verhuur van onroerende zaken

8.9. Btw bij verhuur van onroerend goed aan uw maatschap of Vof

8.10. Vraag tijdig buitenlandse btw terug

9. Voorkomen van gedoe is ook winst

9.1. Voorkomen is beter dan vóórkomen

9.2. Niet de verkeerde schijn wekken

9.3. Meewerken aan het onderzoek van de fiscus

9.4. Een goed bezwaarschrift is het halve werk

9.5. Horen en luisteren

9.6. De ombudsman, commissies voor de verzoek­schriften en hardheidsclausule

9.7. Gebruikmaken van het klachtrecht?

9.8. Miscommunicatie is duur

9.9. In eerste instantie zelf procederen?

9.10. Wikken en wegen

9.11. Schadevergoeding van de overheid

9.12. Grove schuld of opzet adviseur niet toegerekend

10. Uw vermogen goed geregeld

10.1. Uw vermogen nu

10.2. Box 3: het systeem

10.3. De fiscus belegt mee!

10.4. Waarderingsregels

10.5. Banksparen

10.6. Heffingsvrij bedrag

10.7. Box 3 en de erfenis

10.8. Grapjes in box 3

11. Overzicht van modellen, formulieren en besluiten