0492 - 59 31 31 0492 - 59 31 31

Van 09.00 uur tot 12.30 uur
Van 13.30 uur tot 17.00 uur
(op vrijdag tot 16.00 uur)
Onze oplossingen

Belastingcontrole en horizontaal toezicht, iets voor u?

PAKKETAANBOD


Een Tips & Advies-Dossier over ... 

samengevat

Dit dossier geeft u het nodige inzicht in wat de controletechniek 'horizontaal toezicht' van de fiscus nu inhoudt. Zo kunt u voor uzelf uitmaken of u meedoet of niet.

in detail

De fiscus wil dat zo veel mogelijk belastingplichtigen meedoen aan horizontaal fiscaal toezicht als vorm van belastingcontrole en zet hier dan ook maximaal op in. Ook veel adviseurs zien nu de voordelen van horizontaal toezicht in. Maar wat betekent dit voor u? Wat zijn de voor- en nadelen voor u als ondernemer?

U krijgt een praktisch en duidelijk antwoord op de volgende vragen:

 • Waar liggen voor u nu de fiscale kansen en risico’s?
 • Wordt uw adviseur nu uw belastingcontroleur?
 • Voor welke belastingen speelt dit?
 • Hoe wil de fiscus horizontaal toezicht moderniseren?
 • Welke convenanten zijn er al gesloten? En met wie?

Met een antwoord op al deze vragen en meer kunt u dankzij dit dossier voor uzelf uitmaken of u aan het horizontaal toezicht meedoet of niet.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor ... 

iedere ondernemer, vrije beroeper en adviseur

 • die wil beslissen of hij nu meedoet aan het horizontaal fiscaal toezicht

De belangrijkste nieuwe onderwerpen en aanvullingen in deze nieuwe editie gaan over ... 

 • Horizontaal toezicht: doen of niet doen? Zo maakt u de perfecte afweging voor u op maat!
 • In welke mate leunt de fiscus op het werk van financieel dienstverleners aan het MKB?

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door ... 

mr. Sylvester F.J.J. Schenk RB

 • belastingadviseur

In dit Tips & Advies-Dossier leest u ...

Voorwoord

1. Wat is ‘horizontaal toezicht’ (HT) en wat is het verschil met de huidige belastingcontrole­situatie?

2. Voor welke belastingsoorten speelt dit nu voor u?

3. Rechten en verplichtingen belastingplichtige

4. Rechten en verplichtingen Belastingdienst

5. Fiscaal beheersingsmechanisme (TCF) en metatoezicht: waar staat dát nu weer voor?

6. Win-win of win-lose?

7. Risico van intensievere controle als u niet mee wilt doen?

8. Voordelen

9. Nadelen

10. Medepleger van strafbaar feit en horizontaal toezicht

11. Modellen en soorten afspraken (convenanten)

12. Wie gingen u voor?

13. Relatiebeheer van Belastingdienst als vaste contactpersoon

14. Forum horizontaal toezicht voor adviseurs

15. Doen of niet doen?

16. Belastingtoezicht in Europees verband, wat is de stand van zaken?

Een Praktische Gids 2018/2019 over ... 

samengevat

In deze Praktische Gids 2018/2019 krijgt u als ondernemer tips en adviezen over hoe u zo slim mogelijk gebruik kunt maken van verschillende gunstige faciliteiten en aftrekposten om zo volop van uw ondernemingsvoordelen te kunnen profiteren.

in detail

De gids biedt u een compleet, praktisch en duidelijk overzicht van:

 • alle mogelijkheden om kosten af te trekken
 • alle belangrijke btw-regels en voordeelregelingen
 • alle nieuwe, interessante en lucratieve fiscale ontwikkelingen
 • alle nieuwe gunstige uitspraken van belastingrechters

In deze nieuwste editie komt o.a. aan bod:

 • wat de allernieuwste belastingregels voor de auto van de zaak zijn
 • hoe u zich fiscaal indekt nu de VAR verdwenen is
 • hoe u de zelfstandigenaftrek benut
 • hoe u nu fiscaal gunstig kunt afschrijven en investeren
 • wat u fiscaal optimaal kunt regelen voor uw oude dag

Inclusief toegang tot een online service met de actuele belastingcijfers 2019 en een groot aantal rekentools, gebruiksklare documenten, praktische modellen en contracten.

Met deze gids weet u wat een investering u fiscaal kan opleveren en wat u hiervoor moet doen. Zo ziet u geen enkele praktische mogelijkheid om belasting te besparen over het hoofd!

Deze Praktische Gids 2018/2019 is er speciaal voor ... 

ondernemers, bedrijfsleiders en adviseurs

 • die elk jaar opnieuw 100% veilig en correct belasting willen besparen

De belangrijkste nieuwe onderwerpen en aanvullingen in deze nieuwe editie gaan over ... 

 • auto en vervoer: fiscaal gunstig geregeld voor uzelf en uw werknemers
 • hoe rekening te houden met de nieuwste aftrekbepalingen?

Bij deze Praktische Gids 2018/2019 ontvangt u ook een ... 

online service met gebruiksklare modeldocumenten en/of tools

 • om de adviezen en oplossingen direct in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw persoonlijke gegevens en situatie

Deze Praktische Gids 2018/2019 is samengesteld door ... 

mr. Dick J. Roemeling RB

 • belastingadviseur

mr. Mischa Houben

 • zelfstandig belastingadviseur

In deze Praktische Gids 2019 leest u ...

Voorwoord 1

1. Faciliteiten voor ondernemers in de inkomstenbelasting 3

1.1. MKB-winstvrijstelling 3

1.2. Ondernemersaftrek: zelfstandigen­aftrek 5

1.3. Ondernemersaftrek: speur- en ontwikkelingswerk 10

1.4. Ondernemersaftrek: meewerkaftrek 13

1.5. Gemengde kosten 14

1.6. Ondernemerswoning 16

1.7. Werkruimte voor de ondernemer 19

1.8. Kinderopvang voor de IB-ondernemer 21

1.9. Fiscaal besparen door boxhoppen 22

2. Meewerkende partner, ouders en kinderen 25

2.1. Meewerkende partner 25

2.2. Meewerkaftrek 25

2.3. Reële beloning 26

2.4. Echte dienstbetrekking tussen echtgenoten 29

2.5. Man-vrouwfirma 29

2.6. Commanditaire vennootschap 33

2.7. Kinderen 34

2.8. Actieve senioren 35

2.9. Mogelijkheden tot doorschuiven 36

3. Uw investeringen fiscaal bekeken 39

3.1. Claim investeringsaftrek voor aankoop van bedrijfsmiddelen 39

3.2. Steek energie in de Energie-investerings­aftrek 43

3.3. Ga na of het bedrijfsmiddel op de Milieulijst staat 45

3.4. Stel vervreemding gebruikte bedrijfsmiddelen uit 46

3.5. Ook bij financial lease recht op diverse fiscale faciliteiten 47

3.6. Milieubewust investeren wordt fiscaal dubbel beloond 48

3.7. Maak gebruik van een herinvesterings­reserve 50

3.8. Ook vorming van een gedeeltelijke herinvesteringsreserve is mogelijk 54

3.9. Ruilarresten, alleen een alternatief indien de herinvesteringsreserve niet toegepast kan worden 55

3.10. Verbouwings- en onderhoudskosten mogelijk ineens ten laste van resultaat 56

3.11. Geen investeringsaftrek 57

3.12. Ineens volledig benutten willekeurige afschrijving is niet altijd voordelig 58

3.13. Willekeurige afschrijving, in alle soorten en maten 59

3.14. Afschrijvingsbeperkingen 61

4. Auto en vervoer, fiscaalvriendelijk op weg 67

4.1. Wel investeringsaftrek op bestel­auto’s, en soms op personenauto’s 67

4.2. Bijtelling auto van de zaak 68

4.3. Bestelauto van de zaak biedt nog steeds voordelen 82

4.4. Regels voor de bijtelling voor een bestelauto 83

4.5. De ondernemer 87

4.6. Auto van privé naar de zaak of van de zaak naar privé 89

4.7. Hoogte btw-correctie niet heilig 89

4.8. Bijhouden van kilometerregistratie kan voordelen bieden 90

4.9. Motor 97

4.10. Aftrek geldt ook voor te voet of per fiets afgelegde kilometers 98

4.11. Auto privé soms voordeliger 99

5. Extra leuke belastingaftrekposten 101

5.1. Representatie 101

5.2. Algemene en bijzondere kostenvergoedingen 104

5.3. Producten van de baas 111

5.4. Buitenlandse oriëntatie 111

5.5. Werkkleding verplicht 112

5.7. Fikkie en Wodan 116

5.8. Personal computer 117

6. Financiële voorzieningen voor de oude dag en voor arbeidsongeschiktheid 120

6.1. Pensioen, een rustig bezit? 120

6.2. Levensloopregeling/vitaliteitssparen 121

6.3. Pensioen en uw personeel 122

6.4. Vervroegd pensioen van de baan? 126

6.5. Beëindigen pensioen in eigen beheer 135

6.6. Lijfrente en staking 136

6.7. Lijfrente, voor de oude dag of voor belastingbesparing? 139

6.8. Lijfrente van de eigen besloten vennootschap? 141

6.9. FOR, wel of niet doteren? 143

6.10. FOR en emigratie 145

7. Wat is (extra) handig om te weten en om te doen? 148

7.1. Spelen met willekeurig afschrijven 148

7.2. Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 150

7.3. Denk ook aan inkomensafhankelijke regelingen 153

7.4. Resultaat of opting-in? 154

7.5. Profiteren van samenloop 155

7.6. Belastinginspecteur als premiejager? 157

7.7. Dubbel gepakt of juist niet? 157

7.8. Estateplanning 161

7.9. Toch nog gebruikmaken van een verhoogde schenkingsvrijstelling 164

8. U als ondernemer en uw btw-zaken 168

8.1. Btw en onbelaste aankoop 168

8.2. Fiets ter beschikking aan uw personeel, geen correctie voor btw-aftrek 169

8.3. Geen btw bij overdracht van de gehele onderneming 171

8.4. Gemengd gebruik 173

8.5. Voorkom terugbetaling afgetrokken btw 174

8.6. Heeft u recht op de kleineondernemers­regeling? 176

8.7. Optie voor belaste levering van onroerend goed 178

8.8. Optie voor belaste verhuur van onroerende zaken 179

8.9. Btw bij verhuur van onroerend goed aan uw maatschap of Vof 181

8.10. Vraag tijdig buitenlandse btw terug 182

9. Voorkomen van gedoe is ook winst 186

9.1. Voorkomen is beter dan vóórkomen 186

9.2. Niet de verkeerde schijn wekken 189

9.3. Meewerken aan het onderzoek van de fiscus 191

9.4. Een goed bezwaarschrift is het halve werk 192

9.5. Horen en luisteren 194

9.6. De ombudsman, commissies voor de verzoek­schriften en hardheidsclausule 194

9.7. Gebruikmaken van het klachtrecht? 196

9.8. Miscommunicatie is duur 197

9.9. In eerste instantie zelf procederen? 198

9.10. Wikken en wegen 200

9.11. Schadevergoeding van de overheid 201

9.12. Grove schuld of opzet adviseur niet toegerekend 203

10. Uw vermogen goed geregeld 206

10.1. Uw vermogen nu 206

10.2. Box 3: het systeem 207

10.3. De fiscus belegt mee! 216

10.4. Waarderingsregels 218

10.5. Banksparen 220

10.6. Heffingsvrij bedrag 221

10.7. Box 3 en de erfenis 222

10.8. Grapjes in box 3 223

11. Overzicht van modellen, formulieren en besluiten 226

Pakketaanbod
 208,-
Pakketprijs nu:  108,-
In dit pakketaanbod...
Belastingcontrole via horizontaal fiscaal toezicht in 2018
 94,-
Abonneeprijs  74,-
Belastingbesparende tips voor elke ondernemer
 114,-
Abonneeprijs  84,-
Prijzen zijn excl. btw