0492 - 59 31 31 0492 - 59 31 31

Van 09.00 uur tot 12.30 uur
Van 13.30 uur tot 17.00 uur
(op vrijdag tot 16.00 uur)
Onze oplossingen

Belastingcontrole? Laat ze maar komen!

Hoe bereidt u zich optimaal voor op een bezoek van de fiscus? Hoe is de gang van zaken? Ken uw rechten en uw plichten.

Een Praktische Gids 2018 over ... 

samengevat

De belastingcontrole wordt steeds gerichter uitgevoerd. In deze editie worden alle controlepunten (en meer) grondig besproken, zodat u weet welke vragen u van de controleur kunt verwachten. U krijgt ook concrete tips en adviezen om uw fiscale zaken nu al op orde te brengen en zo problemen (en boetes) te voorkomen. Ken uw rechten en plichten!

in detail

Wat staat er hoog op de lijst van de belastingcontroleur?

 • Afdrachtverminderingen onderwijs (ADV)
 • Loonbelasting
 • Privéopnamen eigenaar
 • Rekening-courant aandeelhouder met BV
 • Auto van de zaak (bijtelling)
 • Btw-verleggingsregeling
 • Btw-vooraftrek en -export
 • Buitenlands(e) bankrekeningen/vermogen
 • Vaste kostenvergoeding
 • Tablet, computer en mobiele telefoon

Al deze controlepunten (en meer) worden in deze nieuwste editie grondig besproken, zodat u voorbereid bent op de vragen die u van uw controleur kunt verwachten. Zo bent u helemaal up-to-date en dus uitstekend gewapend tegen een belastingcontrole. Verder krijgt u nog:

 • concrete tips en adviezen om uw fiscale zaken nu al op orde te brengen
 • informatie over wat uw plichten en ook uw rechten zijn
 • informatie over de gebruikte controletechnieken en het belang van het controlerapport
 • toegang tot de online service met modelbrieven en -contracten die u helpen om problemen te voorkomen

Dankzij dit boek bent u helemaal voorbereid en komt u zonder problemen elke controle door!

Deze Praktische Gids 2018 is er speciaal voor ... 

zelfstandig ondernemers, bedrijfsleiders, directeur-grootaandeelhouders, vrije beroepers en adviseurs

 • die te maken hebben met belastingcontroles
 • die elke belastingcontrole probleemloos wil doorstaan

De belangrijkste nieuwe onderwerpen en aanvullingen in deze nieuwe editie gaan over ... 

 • de nieuwste aandachtspunten bij controle van de fiscus: waar controleert de Belastingdienst nu met bijzondere aandacht op?
 • de nieuwe werkwijzen van de belastingcontroleurs
 • de voornaamste controlespeerpunten (bijv. de verplichte bijtelling van de auto van de zaak of de correcte toepassing van de btw-verplichtingen)

Bij deze Praktische Gids 2018 ontvangt u ook een ... 

online service met gebruiksklare modeldocumenten en/of tools

 • om de adviezen en oplossingen direct in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw persoonlijke gegevens en situatie

Deze Praktische Gids 2018 is samengesteld door ... 

mr. Sylvester F.J.J. Schenk RB

 • belastingadviseur

In deze Praktische Gids 2018 leest u ...

Voorwoord

1. Wat nu met belastingcontrole?

Inleiding

1.1. ‘Totale belastingcontrole’?

1.2. Controle door klikbrieven en diefstal

1.3. Belastingcontrole in een flits!

1.4. Nederlandse en Duitse fiscus trekken samen op

1.5. Strengere controle aangiften loonheffingen

1.6. Zo nu en dan kan het nog gekker

1.7. Plukken door de fiscus! Maar wel zorgvuldig …

1.8. Zorgen over ‘totale controle’?

1.9. Horizontalisering van het fiscale toezicht

1.10. Fiscale speerpunten

1.11. Ook Griekenland mag het hier komen halen

1.12. Weer een strohalmpje afgebroken …

1.13. Wet DBA (deregulering beoordeling arbeids­relaties) heeft VAR dan eindelijk vervangen

1.14. Nog meer nieuws van de fiscus

1.15. Bestuurder draait niet op voor onbetaalde aanslagen

1.16. Goud en de fiscus, hot item

1.17. De fiscus heeft extra btw-controles aangekondigd in het MKB

2. Het standaard boekenonderzoek

2.1. Soorten van controle

2.2. Kantoor- of veldcontrole?

2.3. Voorbereiding op de controle

2.4. Stukken en bescheiden

2.5. Kennismakingsgesprek

2.6. Niet snuffelen of babbelen

3. Administratie- en bewaarplicht

3.1. Waarom boekhouden (administreren)?

3.2. Hoe moet u administreren?

3.3. ‘Gebruikelijk of niet’, dat is de controle­hamvraag

3.4. Administratieve bewaarplicht

3.5. Gedoe over computercrash en controle

3.6. Administratie gestolen? Jammer, maar helaas!

4. Controlelocatie

4.1. De controlelocatie

4.2. Rechtspraak

4.3. Hoe om te gaan met de controlerende ambtenaar?

4.4. Binnen komen of buiten blijven?

5. Welke inlichtingenplicht geldt nu over uw en andermans zaken?

5.1. Welke inlichtingen moet u verstrekken?

5.2. Gevolgen van het wel of niet inlichtingen geven

5.3. Welke verweermiddelen heeft u?

5.4. Hier met dat loon!

5.5. Echtgenote verschaft bewust onjuiste informatie

6. Wat moet u de fiscus laten zien?

6.1. Heel veel meer dan alleen een balans en winst- en verlies­rekening

6.2. Wat te doen met uw digitale administratie?

6.3. Geen inzage in adviezen

6.4. Wat als u weigert stukken te overleggen?

6.5. Inspecteur kan ook bij uw adviseur aankloppen

6.6. Fiscale procedure tegen opvragen van gegevens

7. Verplicht meewerken aan andermans belastingcontrole

7.1. Meewerken aan controle betreffende belastingaangelegenheden van een derde

7.2. Wie hoeft er niets te zeggen?

7.3. Speciale controleacties van de fiscus

7.4. Uw belastingadviseur als verklikker

7.5. Hoe wordt u beschermd?

7.6. Controleren? Of toch opsporen?

8. Het controlerapport

8.1. Het belang van bespreking controle­rapport

8.2. Bezwaren tegen de bevindingen

8.3. De spelregels bij controle

8.4. Door de fiscus achtergehouden informatie

9. Verwerpen administratie en omkering bewijslast

9.1. Administratie, een beeld van de werkelijkheid

9.2. Een materieel onjuiste administratie

9.3. Een te laag brutowinstpercentage

9.4. Gebreken in en aan de administratie

9.5. Een onwaarschijnlijk lage privébesteding

9.6. Daar gaat de inspecteur niet over …

9.7. Omkering van bewijslast

9.8. Advocaat met probleempjes?

10. Controletechnieken

10.1. De diverse controletechnieken

10.2. De vermogensvergelijking: algemeen

10.3. De voorbereiding voor de vermogens­vergelijking

10.4. De definitieve vermogensopstelling

10.5. De kasanalyse

10.6. De chikwadraattoets

10.7. Hoe werkt de eurosteekproef nu nog?

11. Wat controleert de fiscus met bijzondere belangstelling?

11.1. Inleiding

11.2. De vaste onkostenvergoeding

11.3. Werkkostenregeling (WKR) sinds 1 januari 2015 verplicht

11.4. Uitkijken met korting

11.5. Controle op zwart werk

11.6. Controle kosten of scholing

11.7. Foutje bedankt, geen navorderings­aanslag!

11.8. Anonieme werknemers/identificatie­plicht

11.9. Vergoeding reiskosten

11.10. De auto van de zaak in de loonheffing­sfeer

11.11. Onbelaste vergoedingen en buitenlandse werknemers

11.12. BV-controle; geld lenen kost geld

11.13. Transacties tussen familieleden hebben altijd de volle aandacht van de fiscus

11.14. Zakelijke dingen ook privé leuk!

11.15. Aandelen tegen vriendenprijsje

11.16. Afromen? Denk aan de goodwill

11.17. Maak uw dure klassieke-auto-hobby betaalbaar!

11.18. Creditcardcontrole!

11.19. Onderlinge zakelijke afspraken?

11.20. Speciale controleaandacht op btw-fraude en witwassen door FIOD

11.21. Lening tussen BV en DGA heeft extra aandacht fiscus

12. Horizontaal toezicht, hoe werkt dat nu?

12.1. Horizontaal toezicht nu ook voor u?

12.2. Voor welke belastingen horizontaal toezicht?

12.3. Vertrouwen, transparantie en begrip en uw rechten en verplichtingen

12.4. Rechten en verplichtingen over en weer, dus ook voor fiscus

12.5. Wat nu met het tax control framework (TCF)?

12.6. Louter winnaars met horizontaal toezicht?

12.7. Meedoen betekent op uw woord geloofd worden en dus minder belastingcontrole

12.8. Meedoen betekent afwegen van voordelen tegen nadelen van HT

12.9. In het vervolg braaf zijn als plechtige gedane toezegging bij meedoen aan HT

12.10. Medepleger aan strafbaar feit

12.11. Convenanten in grote verscheidenheid

12.12. HT-hamvraag: doet u mee aan HT?

13. Goed bezwaar maken en u laten horen!

13.1. ‘Laat eens van u horen’

13.2. Nou moet u eens horen fiscus

13.3. Rekening naar de fiscus?

13.4. Het gaat niet altijd van een leien dakje

13.5. Kostenvergoeding van de fiscus

13.6 Getuigen in een bestuurszaak?

14. Wat als beroep moet?

14.1. Hoe is de rechtelijke procedure geregeld?

14.2. Hoe gaat de procedure in zijn gang?

14.3. Wat met de kosten?

15. Fiscaal-juridische vaktaal begrijpelijk uitgelegd

16. Modellen

Nieuwe editie binnenkort beschikbaar

Onze redactie legt de laatste hand aan een geactualiseerde editie van deze uitgave.

Neem contact op met onze Klantenservice voor meer informatie en/of om deze nieuwe editie nu reeds te bestellen.

Zo bent u er zeker van dat u beschikt over onze meest recente tips en adviezen over dit thema

Klik hier voor onze contactgegevens.