0492 - 59 31 31 0492 - 59 31 31

Van 09.00 uur tot 12.30 uur
Van 13.30 uur tot 17.00 uur
(op vrijdag tot 16.00 uur)
Onze oplossingen

Belastingcontrole via horizontaal fiscaal toezicht in 2018

Hoe benut u nu de kansen en voordelen en speelt u in op de risico’s?

Een Tips & Advies-Dossier over ... 

samengevat

Dit dossier geeft u het nodige inzicht in wat de controletechniek 'horizontaal toezicht' van de fiscus nu inhoudt. Zo kunt u voor uzelf uitmaken of u meedoet of niet.

in detail

De fiscus wil dat zo veel mogelijk belastingplichtigen meedoen aan horizontaal fiscaal toezicht als vorm van belastingcontrole en zet hier dan ook maximaal op in. Ook veel adviseurs zien nu de voordelen van horizontaal toezicht in. Maar wat betekent dit voor u? Wat zijn de voor- en nadelen voor u als ondernemer?

U krijgt een praktisch en duidelijk antwoord op de volgende vragen:

  • Waar liggen voor u nu de fiscale kansen en risico’s?
  • Wordt uw adviseur nu uw belastingcontroleur?
  • Voor welke belastingen speelt dit?
  • Hoe wil de fiscus horizontaal toezicht moderniseren?
  • Welke convenanten zijn er al gesloten? En met wie?

Met een antwoord op al deze vragen en meer kunt u dankzij dit dossier voor uzelf uitmaken of u aan het horizontaal toezicht meedoet of niet.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor ... 

iedere ondernemer, vrije beroeper en adviseur

  • die wil beslissen of hij nu meedoet aan het horizontaal fiscaal toezicht

De belangrijkste nieuwe onderwerpen en aanvullingen in deze nieuwe editie gaan over ... 

  • Horizontaal toezicht: doen of niet doen? Zo maakt u de perfecte afweging voor u op maat!
  • In welke mate leunt de fiscus op het werk van financieel dienstverleners aan het MKB?

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door ... 

mr. Sylvester F.J.J. Schenk RB

  • belastingadviseur

In dit Tips & Advies-Dossier leest u ...

Voorwoord

1. Wat is ‘horizontaal toezicht’ (HT) en wat is het verschil met de huidige belastingcontrole­situatie?

2. Voor welke belastingsoorten speelt dit nu voor u?

3. Rechten en verplichtingen belastingplichtige

4. Rechten en verplichtingen Belastingdienst

5. Fiscaal beheersingsmechanisme (TCF) en metatoezicht: waar staat dát nu weer voor?

6. Win-win of win-lose?

7. Risico van intensievere controle als u niet mee wilt doen?

8. Voordelen

9. Nadelen

10. Medepleger van strafbaar feit en horizontaal toezicht

11. Modellen en soorten afspraken (convenanten)

12. Wie gingen u voor?

13. Relatiebeheer van Belastingdienst als vaste contactpersoon

14. Forum horizontaal toezicht voor adviseurs

15. Doen of niet doen?

16. Belastingtoezicht in Europees verband, wat is de stand van zaken?

Nieuwe editie binnenkort beschikbaar

Onze redactie legt de laatste hand aan een geactualiseerde editie van deze uitgave.

Neem contact op met onze Klantenservice voor meer informatie en/of om deze nieuwe editie nu reeds te bestellen.

Zo bent u er zeker van dat u beschikt over onze meest recente tips en adviezen over dit thema

Klik hier voor onze contactgegevens.