0492 - 59 31 31 0492 - 59 31 31

Van 09.00 uur tot 12.30 uur
Van 13.30 uur tot 17.00 uur
(op vrijdag tot 16.00 uur)
Onze oplossingen

Afspraken maken met de fiscus. Wanneer en hoe?

Zo dekt u zich nu in tegen onaangename verrassingen

Een Tips & Advies-Dossier over ... 

samengevat

Met dit dossier bereidt u zich via goed doordachte en afgetimmerde afspraken optimaal voor op een belastingcontrole en bent u dus fiscaal ‘in control’; u neemt de juiste beslissingen op het juiste moment.

in detail

Dit dossier is voor u interessant omdat de Belastingdienst er niet bij gebaat is als er allerlei langdurige discussies met ondernemers ontstaan. Daarom is de fiscus zeer bereid om, voordat u belangrijke beslissingen neemt, afspraken met u te maken over de fiscale gevolgen. Met dit dossier bereidt u zich optimaal voor op een belastingcontrole en neemt u de juiste beslissingen op het juiste moment.

Het dossier legt u uit:

  • hoe de fiscus werkt en (inter)nationaal controleert
  • wat de voor- én de nadelen zijn van vooroverleg met de inspecteur
  • hoe u zich slim en veilig indekt tegen de fiscus
  • hoe, waarover en wanneer u vooraf afspraken maakt
  • wat u kunt doen als de inspecteur niets van zich laat horen

Op de bijbehorende online service vindt u diverse voorbeeldbrieven die het u makkelijker maken. Door vroegtijdig en vooraf afspraken te maken met de fiscus dekt u zich optimaal in en voorkomt u problemen achteraf.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor ... 

ondernemers en hun adviseurs

  • die zich willen indekken tegen onaangename fiscale verrassingen en tegenvallers

Bij dit Tips & Advies-Dossier ontvangt u ook een ... 

online service met gebruiksklare modeldocumenten en/of tools

  • om de adviezen en oplossingen direct in de praktijk toe te passen
  • eenvoudig aanpasbaar aan uw persoonlijke gegevens en situatie

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door ... 

mr. Sylvester F.J.J. Schenk RB

  • belastingadviseur

In dit Tips & Advies-Dossier leest u ...

Inhoudsopgave

Voorwoord

1. Inleiding, belastingcontrole achteraf of afspraken vooraf met de Belastingdienst

1.1. Is het aantal boekenonderzoeken nu toegenomen of afgenomen?

1.2. Hoe sterk is uw vertrouwen in de fiscus nu?

1.3. Actuele controleactiviteiten van de fiscus

1.4. Gaat u naar het belastingkantoor om afspraken te maken?

2. Fiscale gevolgen onzeker

2.1. Praktijkvoorbeeld: zelfstandigenaftrek veilig stellen

2.2. Afspraken vastleggen over verbod privégebruik bestelauto

2.3. Afspraken vastleggen over doorlopend afwisselend gebruik bestelauto

2.4. Kosten met zowel een zakelijk als een privékarakter

2.5. Afstemmen vaste kostenvergoeding met Belastingdienst

2.6. Gebruikelijk loon van DGA

2.7. Fictief loon en vennootschapsbelastingaftrek

2.8. Via inkoop dienstjaren extra pensioenopbouw uit loondienstverleden

2.9. Overleg met fiscus over omvang pensioenpot

3. Het voordeel van vooroverleg

3.1. Praktijkvoorbeeld: overleg met fiscus over uw geautomatiseerde administratie en de fiscale bewaarplicht

3.2. Praktijkvoorbeeld: internationale belastingdruk beperken

3.3. Overleg over voldoen aan fiscale verplichtingen

3.4. Bij overleg over aftrek verbouwingskosten monumentenpand ging het fout

3.5. Afspraken met de Belastingdienst goed vast­leggen via een vaststellingsovereenkomst

4. De nadelen van vooroverleg

4.1. Praktijkgeval over nota voor advies­werkzaam­heden waar luchtje aan zat

4.2. Praktijkvoorbeeld: gezamenlijk overleg met Belastingdienst bij verkoop grondperceel

5. U heeft uw inspecteur een vraag voorgelegd. Vervolgens blijft de reactie uit. Wat kunt u ondernemen?

5.1. In een vroeg stadium aan de bel trekken

5.2. Klacht indienen

5.3. Nationale ombudsman inschakelen?

6. Wanneer vooroverleg?

6.1. Overleg over ‘bedrijf verplaatst of gestaakt’

6.2. Overleg met fiscus over belastingvrijstelling via de landbouwvrijstelling?

7. Waarderingskwesties

7.1. Praktijkvoorbeeld: taxatie onroerende zaak

8. Geen compromis

9. Wat als u vindt dat de Belastingdienst te veel van u vraagt?

9.1. Overleg en kans op oplossing?

9.2. Wat heeft u aan de informatiebeschikking?

10. Horizontaal toezicht (HT), hoe zit het nu?

10.1. Wat houdt ‘horizontaal toezicht’ in?

10.2. Brancheorganisatie voor wonen, mode, schoenen en textiel

11. Wat speelt er nu heel actueel?

11.1. Controlefocus fiscus op lening bij de eigen BV

11.2. Werkkostenregeling: met ingang van 2015 verplichte kost!

11.3. Pensioen in eigen beheer: met ingang van 2017 verleden tijd!

11.4. Belastingcontrole zzp’ers? Voorleggen aan de fiscus?

12. Overzicht modellen

Aanbod
Pagina's
Online service

 

 

PAPIER + ONLINE SERVICE

Standaardaanbod

 

 94,-

80
Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel onze Klantenservice

0492 - 59 31 31