0492 - 59 31 31 0492 - 59 31 31

Van 09.00 uur tot 12.30 uur
Van 13.30 uur tot 17.00 uur
(op vrijdag tot 16.00 uur)
Onze oplossingen

Bedrijfsoverdracht in één keer goed

Alles fiscaal en juridisch optimaal geregeld

Een Tips & Advies-Boek over ... 

samengevat

In dit boek geven specialisten u tips en adviezen over wat er fiscaaljuridisch zeer belangrijk is bij een bedrijfsoverdracht. Zo kunt u tijdig de juiste voorbereidingen (laten) starten.

in detail

Dit boek is geschreven voor u als ondernemer omdat er een tijd komt dat u eraan denkt om uw bedrijf te verkopen, over te dragen aan de kinderen of aan (een) andere opvolger(s). Vaak is uw bedrijf uw oudedagsvoorziening waar veel geld mee is gemoeid, en uw bedrijf is vaak uw levenswerk. Natuurlijk wilt u de continuïteit  waarborgen.

In de nieuwe editie van dit boek krijgt u een antwoord op vragen zoals:

 • Is na de overdracht actief blijven in de zaak nuttig of noodzakelijk?
 • Wat is de beste rechtsvorm in verband met de opvolging?
 • Wat moet u weten over een financieel onbezorgde oudedag?
 • Wat zijn de fiscale gevolgen van een bedrijfsoverdracht?
 • Van welke fiscale faciliteiten kunt u slim gebruikmaken?

Dit boek houdt uiteraard rekening met de huidige en toekomstige regelingen, zoals:

 • de flex-BV
 • het schenken en vererven van aandelen
 • het nieuwe huwelijksvermogensrecht

Aan de hand van de tips en adviezen uit dit boek kunt u tijdig de juiste voorbereidingen (laten) treffen en de noodzakelijke zaken met uw adviseur bespreken zodat de bedrijfsoverdracht zonder problemen verloopt.

Dit Tips & Advies-Boek is er speciaal voor ... 

ondernemers en bedrijfsleiders

 • die in aanraking komen met een bedrijfsoverdracht en/of bedrijfsovername

Dit Tips & Advies-Boek is samengesteld door ... 

mr. Paul A. Flutsch

 • docent Universiteit Maastricht

mr. Sylvester F.J.J. Schenk RB

 • belastingadviseur

In dit Tips & Advies-Boek leest u ...

Inhoudsopgave

Voorwoord

1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek

1.1. Waar hebben we het over?

1.1.1. Cijfers

1.1.2. Leven en dood

1.1.3. Rechtsvorm

1.2. Fiscus en opvolging

1.2.1. Erven en schenken

2. Juridisch vertrekpunt: de rechtsvorm

2.1. Inleiding

2.2. De eenmanszaak

2.3. De maatschap

2.4. De vennootschap onder firma (Vof)

2.5. De man-vrouwfirma

2.6. De commanditaire vennootschap (CV)

2.7. De besloten vennootschap (BV)

2.8. Rechtsvormen in de ‘toekomst’

3. Bedrijfsopvolging en rechtsvormkeuze

3.1. Inleiding

3.2. Van eenmanszaak naar personen­vennootschap

3.2.1. Van eenmanszaak naar commanditaire vennootschap

3.3. Van eenmanszaak of personen­vennootschap naar BV

3.3.1. Bedrijfsopvolging eenvoudiger bij BV-structuur

3.4. Van BV naar eenmanszaak of personen­vennootschap

4. Samenwerken en opvolgen

4.1. Samenwerken, waarom?

4.2. Samenwerken, hoe?

4.2.1. Samenwerking op grond van de familieband

4.2.2. Loondienst

4.2.3. Personenvennootschap

4.2.4. Loondienst in combinatie met aandeelhouderschap

4.2.5. Flexibele arbeidsverhouding

4.3. Fiscale gevolgen van samenwerken

5. Voorbereidingen: huwelijkse voor­waarden, testament en andere contracten

5.1. Wettelijke gemeenschap van goederen

5.1.1. Bestuur en toestemming

5.2. Huwelijkse voorwaarden

5.2.1. Formaliteiten

5.2.2. Koude uitsluiting

5.2.3. Periodiek verrekenbeding

5.2.4. Finaal verrekenbeding

5.2.5. Opheffen huwelijkse voorwaarden

5.2.6. Schenk- en erfbelasting

5.3. Nieuw huwelijksvermogensrecht

5.4. Samenwoners en samenlevingscontract

5.5. Testament

5.6. Samenwerkingsovereenkomst

5.7. Verkoop

5.7.1. Precontractuele fase

5.7.2. De koopovereenkomst

6. De opvolger als starter

6.1. Inleiding

6.2. Het fiscale begrip ‘startende ondernemer’

6.2.1. Ondernemer

6.2.2. Startend of niet?

6.3. De startersaftrek

6.3.1. Inleiding

6.3.2. Wat is de ‘startersaftrek’?

6.3.3. Welke voorwaarden gelden er?

6.4. Speciale afschrijvingsregeling

6.4.1. Inleiding

6.4.2. Wat houdt de ‘WASO’ in?

6.4.3. Welke voorwaarden gelden er?

6.4.4. Wat is het voordeel van de WASO?

6.4.5. Wat als het is afgeschreven?

6.4.6. Cijfervoorbeeld

6.5. Conclusie

7. Ondernemen in deeltijd

7.1. Inleiding

7.2. Ondernemersaftrek

7.2.1. Zelfstandigenaftrek

7.2.2. Het urencriterium

7.3. MKB-winstvrijstelling

7.4. Middeling

8. Alleen, met uw partner of met anderen?

8.1. Inleiding

8.2. Overdracht van een eenmanszaak

8.2.1. Rechtstreekse verkoop

8.2.2. Overdracht voorafgegaan door samenwerking

8.3. Overdracht van een personen­vennootschap (maatschap, Vof of CV)

8.3.1. De vennootschap wordt (weer) een eenmanszaak

8.3.2. De vennootschap wordt een CV

8.4. Overdracht van een besloten vennoot­schap (BV)

8.4.1. Holdingstructuur

8.4.2. Overdracht werk-BV

9. Na bedrijfsoverdracht actief blijven in de onderneming: nuttig of noodzakelijk?

9.1. Inleiding

9.2. Belastingbesparing als aanleiding voor toezicht

9.2.1. Cijfervoorbeeld

9.2.2. Normale financiering overnameprijs

9.2.3. Fiscaal gunstige financiering

9.2.4. Risico’s

9.3. Formalisering van het toezicht

9.3.1. Inleiding

9.3.2. De houder van prioriteitsaandelen

9.3.3. De commissaris

9.4. Samenvatting en conclusie

10. Een financieel onbezorgde oude dag

10.1. Inleiding

10.2. AOW

10.3. Bedrijfs- of beroepspensioen

10.4. Individuele lijfrentevoorzieningen

10.4.1. Jaarruimte

10.4.2. Reserveringsruimte

10.4.3. Stakingslijfrenteaftrek

10.5. Vermogen en inkomen uit dit vermogen

10.6. Nettolijfrenten

10.7. Nettopensioen: niet voor de DGA!

10.8. Oudedagsreserve

11. Uw opvolger financieren

11.1. Financiering bij overdracht in de IB-sfeer

11.1.1. Schuldig blijven koopsom met/zonder zekerheden

11.1.2. Banklening met borgstelling verkoper

11.1.3. Overdracht onderneming tegen een winstrecht (inkomstenbelasting)

11.1.4. Verhuur van de onderneming

11.1.5. Aangaan commanditaire vennootschap

11.1.6. Stakingslijfrente bedingen bij overnemer

11.2. Financiering bij overdracht in de Vpb-sfeer

11.2.1. Overdracht tegen een deelnemerschapslening

11.2.2. Overdracht onderneming tegen een winstrecht (vennootschapsbelasting)

12. Fiscale gevolgen van overdracht

12.1. Inleiding

12.2. Stakingswinst en inkomstenbelasting

12.2.1. Fiscale reserves

12.2.2. Desinvesteringsbijtelling

12.2.3. Stakingsaftrek

12.2.4. MKB-winstvrijstelling

12.2.5. Voorbeeld berekening stakingswinst

12.3. Gevolgen voor de overnemer

12.3.1. Startersaftrek

12.3.2. Willekeurige afschrijving startende ondernemers

12.4. Overige gevolgen

13. Alternatieven voor overdracht

13.1. Inleiding

13.2. Alternatieven voor overdracht door zelfstandig ondernemer

13.2.1. Verhuur van een onderneming

13.2.2. Huurverkoop

13.2.3. Overdracht tegen een winstrecht

13.2.4. Betaling in termijnen

13.3. Alternatieven in de BV-sfeer

13.3.1. Samenwerkingsverband met DGA

13.3.2. Standaardoverdracht: activa-passivatransactie

13.3.3. Aandelenoverdracht door de aandeelhouder in privé

13.3.4. Aandelenoverdracht door de holding

13.3.5. Fusies, splitsingen en andere samenwerkings­verbanden

14. Fiscale faciliteiten bij overdracht

14.1. Inleiding

14.2. Bosbouwvrijstelling

14.3. Landbouwvrijstelling

14.4. Willekeurige afschrijving

14.5. Investeringsaftrek

14.6. Fiscale reserves

14.7. Zelfstandigenaftrek

14.8. Aftrek voor speur- en ontwikkelings­werk

14.9. Meewerkaftrek

14.10. Stakingsaftrek

14.11. Lijfrente

14.12. Faciliteit bij schenking of vererving aanmerkelijk belangaandelen

14.13. Uitstel van betaling

15. Ruisend of geruisloos?

15.1. Ruisende overdracht onderneming in de IB

15.2. Geruisloze overdracht onderneming in de IB

15.3. Samenwerking via maatschap/Vof of CV

15.4. (Geruisloze) omzetting in een BV

15.5. Alternatieven in de BV-sfeer

15.6. Fusies en splitsingen

16. Overdrachtsbelasting: geen gevaarlijke hobbel?

16.1. Overdracht ouders aan kinderen

16.1.1. De verkrijgers

16.1.2. Dienstbaar aan de onderneming

16.1.3. Voortzetting van de onderneming

16.2. Inbreng in een vennootschap

16.2.1. Inbreng in een personenvennootschap zonder in aandelen verdeeld kapitaal

16.2.2. Inbreng in een BV of in een NV

16.3. Fusie, splitsing en interne reorganisatie

16.3.1. Fusie

16.3.2. Splitsing

16.3.3. Interne reorganisatie

17. Bedrijfsopvolging en omzetbelasting (btw)

17.1. Inleiding

17.2. Bedrijfsopvolging bij een eenmanszaak

17.2.1. Inleiding

17.2.2. Consequenties

17.2.3. Voorwaarden

17.3. Opvolging in een BV-structuur

17.3.1. Inleiding

17.3.2. Activa-passivatransactie

17.3.3. Aandelentransactie

17.4. Na de bedrijfsopvolging

17.4.1. Inleiding

17.4.2. Nagekomen kosten

17.4.3. Achtergebleven bedrijfsmiddelen

17.4.4. Fiscale eenheid

18. Erfrecht voor ondernemers

18.1. Erfrecht bij versterf

18.1.1. Erfgenamen

18.1.2. Plaatsvervulling

18.1.3. Wettelijke verdeling

18.1.4. Erfrecht en bedrijfsopvolging

18.2. Testament

18.2.1. Wettelijke rechten

18.3. Wat nu verder met uw testament?

19. De schenk- en erfbelasting

19.1. Inleiding

19.2. Tarief

19.3. Vrijstellingen erfbelasting

19.4. Vrijstellingen schenkbelasting

19.5. Partnerbegrip

19.6. Stiefkinderen

19.7. Bestrijding ‘constructies’

19.7.1. Rente over erfrechtelijke vorderingen

19.7.2. Turbotestament en ik-opa-testament

19.7.3. Schenken op papier

19.7.4. Levensverzekering

19.7.5. Renteloze of laagrentende lening

19.7.6. Herroepelijke schenking

19.7.7. Doelvermogens

19.8. ANBI

19.9. SBBI

19.10. Waarde eigen woning

19.11. Uitstelregeling

19.12. Overlijden kort na elkaar

19.13. Schenking onder een opschortende voorwaarde

19.14. Samentelling

19.15. Schenken en legateren aan (klein)kinderen

19.15.1. Schenken op papier

19.15.2. Inbreng

19.15.3. Bewind

19.15.4. Uitsluitingsclausule

20. Bedrijfsopvolgingsfaciliteit: lusten en lasten

20.1. Inleiding

20.2. De bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) in de Successiewet 1956

20.2.1. Voorwaarden

20.2.2. Voorwaardelijke vrijstelling en uitstel van betaling

20.2.3. Ondernemingsbegrip

20.2.4. Toerekening

20.3. Evenredige toerekening belasting­latentie

20.4. Een aantal aan de Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting ontleende praktijk­voorbeelden

21. Bijlagen

Aanbod
Online service

 

 

PAPIER + ONLINE SERVICE

Standaardaanbod

 

 114,-

Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel onze Klantenservice

0492 - 59 31 31