0492 - 59 31 31 0492 - 59 31 31

Van 09.00 uur tot 12.30 uur
Van 13.30 uur tot 17.00 uur
(op vrijdag tot 16.00 uur)
Onze oplossingen

Belastingwijzigingen 2022

Wat is, zowel zakelijk als privé, belangrijk voor u als ondernemer?

Een Tips & Advies-Dossier over ... 

samengevat

In dit nieuwe dossier vindt u een overzichtelijke weergave van de voor u als ondernemer belangrijkste belastingwijzigingen voor 2022. Met onmisbare tips en adviezen om optimaal in te spelen op de belastingwijzigingen, zodat u als ondernemer voor uw bedrijf en ook privé maximaal voordeel behaalt en voorkomt dat u onnodig belasting betaalt!

in detail

We bespreken voor u onder meer de gunstige ondernemersregelingen, de tariefsverlaging in de eerste schijf van de vennootschapsbelasting en de maatregelen voor het lenen van de BV aan de dga. 

Wat moet u nu al weten voor 2022?

 • Welke aftrekposten en belastingvrijstellingen kunt u nog volop benutten?
 • Wat nu met de overdrachtsbelasting?
 • Hoe rijdt u nog fiscaal gunstig met de (elektrische) auto van de zaak?
 • Wat nu met de aftrek van de hypotheekrente voor de eigen woning?
 • Wat zijn de nieuwe regels voor btw?
 • Hoe zit het met de fiscaal gunstige aftrek van de investeringen van uw bedrijf?
 • Wat nu met de pensioenen en de nieuwe pensioenwetgeving?
 • Wat nu met de zelfstandigenaftrek?
 • Wat met de zeer gunstige bedrijfsopvolgingsregeling?
 • Wat met belastingvrije giften voor de schenk- en erfbelasting?

Waarom mag u dit dossier zeker niet missen?

 • U ontdekt hoe u meeprofiteert van de belastingmaatregelen voor ondernemers en hoe u minder belasting kunt betalen.
 • U komt te weten wat u nu kunt met de verlaging van de vennootschapsbelastingtarieven.
 • U leert wat u nu moet met de maatregelen voor het lenen van de BV aan de dga.
 • U kunt inspelen op de nieuwe belastingregels voor uw beleggingen, spaargeld en ander vermogen in box 3.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor ... 

ondernemers, boekhouders, accountants en belastingadviseurs

 • die elk jaar opnieuw optimaal willen inspelen op de belastingwijzigingen en hierdoor optimaal kunnen profiteren.

De belangrijkste nieuwe onderwerpen en aanvullingen in deze nieuwe editie gaan over ... 

 • De nieuwste cijfers en tarieven voor 2022
 • De belastingheffing in box 3
 • Belastingmaatregelen 2022 voor auto

Bij dit Tips & Advies-Dossier ontvangt u ook een ... 

online service

 • met de belastingcijfers voor 2022

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door ... 

mr. Mischa Gerardu - Houben

 • zelfstandig belastingadviseur

In dit Tips & Advies-Dossier leest u ...

Inhoudsopgave

1. Algemeen

2. Wetsvoorstel ‘Belastingplan 2022’

2.1. Inkomensbeleid

2.2. Aanpassing plafond (cap) in de bijtelling voor emissievrije personenauto’s

2.3. Verhogen steunpercentages in de Milieu-investeringsaftrek

2.4. Verlengen geldigheidsduur gebruikelijkloonregeling innovatieve start-ups met een jaar

2.5. Gerichte vrijstelling thuiswerkkosten

2.6. Temporele beperking verrekening voorheffingen met de vennootschapsbelasting

2.7. Vrijstelling van overdrachtsbelasting bij terugkoop woning met verkoopregulerend beding

2.8. Aanpassen CO2-schijfgrenzen en de schijftarieven voor personenauto’s en de CO2-grens en tarief voor de dieseltoeslag voor personenauto’s

2.9. Uitbreiding overgangsrecht Postcoderoosregeling

2.10. Aanpassen verlaagd tarief walstroom

2.11. Aanpassen energiebelasting ter voorkoming dubbele belasting bij batterijopslag

3. Wetsvoorstel ‘Overige fiscale maatregelen 2022’

3.1. Aanpassen eigenwoningregeling in partnerschapssituaties en bij overlijden

3.2. Verduidelijken berekeningswijze jaarlijkse herijking rendementspercentages box 3

3.3. Reparatiewetgeving Wet aanpassing box 3

3.4. Maandelijkse gegevenslevering kinderopvangorganisaties

3.5. Delegatiebepaling ondersteuning toeslaggerechtigden

3.6. Vereenvoudigen en verduidelijken systematiek S&O-afdrachtvermindering

3.7. Verrekenvolgorde bij CFC-maatregel

3.8. Aanpassen verwerking negatieve btw-melding

3.9. Verduidelijken Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 in relatie tot gebruik van de weg, de wijze van afschrijving op de waarde van een voertuig en enkele technische aanpassingen

3.10. Verduidelijken samenloop nihiltarief en vrijstelling aardgas

4. Wetsvoorstel ‘Wet implementatie belastingplichtmaatregel uit de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking’

5. Wetsvoorstel ‘Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten’

6. Wetsvoorstel ‘Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen’

7. Wetsvoorstel ‘Verlaging tarief en maandelijks aanpassen verhuurderheffing’

8. Vertraagde wetsvoorstellen

9. Coalitieakkoord 2021

9.1. Democratische rechtsorde

9.2. Duurzaam land

9.3. Bestaanszekerheid en kansengelijkheid

9.4. Welvarend land

9.5. Internationaal

9.6. Budgettaire bijlage Coalitieakkoord

10. Belastingcijfers 2019-2022

10.1. Bijlage 1 Fiscale parameters 2019-2022

10.2. Bijlage 2: Aanvullende fiscale parameters

Aanbod
Online service

 

 

PAPIER + ONLINE SERVICE

Standaardaanbod

 

 111,-

Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel onze Klantenservice

0492 - 59 31 31