0492 - 59 31 31 0492 - 59 31 31

Van 09.00 uur tot 12.30 uur
Van 13.30 uur tot 17.00 uur
(op vrijdag tot 16.00 uur)
Onze oplossingen

Bespaar in 2018 op uw lokale heffingen

Verlaag uw lasten voor WOZ, reclame, BIZ, precario, leges en baatbelasting

Een Tips & Advies-Dossier over ... 

samengevat

Met dit geüpdatete dossier is het voor u als ondernemer mogelijk een onterechte of te hoge gemeentelijke heffing zo succesvol mogelijk aan te vechten, wat u een aanzienlijke belastingbesparing kan opleveren.

in detail

De gemiddelde ondernemer is jaarlijks duizenden euro’s kwijt aan gemeentelijke heffingen. De belangrijkste hiervan is de onroerendezaakbelasting (OZB). Daarnaast zijn voor ondernemers vooral de reclamebelasting, precariobelasting, leges, baatbelasting en BIZ-heffing van belang.

In dit dossier komen al deze belastingen, leges en heffingen aan de orde en krijgt u antwoord op vragen zoals:

  • Zijn de opgelegde aanslagen wel juist?
  • Heeft uw gemeente zich wel aan de spelregels gehouden?
  • Hoe kunt u deze succesvol aanvechten?
  • Wat zijn de vervolgstappen?

Dankzij dit geactualiseerde dossier weet u precies hoe u moet handelen en kunt u zo fors besparen op ten onrechte of te hoog opgelegde aanslagen. Verder beschikt u ook over een online service met modelbezwaarschriften en een modelberoepschrift, die u in de praktijk verder kunnen helpen.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor ... 

ondernemers, BV's en hun adviseurs

  • die willen besparen op ten onrechte of te hoog opgelegde aanslagen

De belangrijkste nieuwe onderwerpen en aanvullingen in deze nieuwe editie gaan over ... 

  • het ECLI-nummer wordt bij iedere gemeentelijke heffing vermeld zodat u deze via de website http://www.rechtspraak.nl kan opzoeken

Bij dit Tips & Advies-Dossier ontvangt u ook een ... 

online service met gebruiksklare modeldocumenten en/of tools

  • om de adviezen en oplossingen direct in de praktijk toe te passen
  • eenvoudig aanpasbaar aan uw persoonlijke gegevens en situatie

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door ... 

drs. Bert W.A. Bongers

  • zelfstandig belastingadviseur

In dit Tips & Advies-Dossier leest u ...

Inhoudsopgave

Voorwoord

1. Onroerendezaakbelasting

1.1. De WOZ-beschikking

1.2. Uw belang van een correcte WOZ-waarde

1.3. Waardering van uw pand

1.4. Waardering van niet-woningen

1.5. Waardering van woningen

1.6. Uitgangspunten bij het berekenen van de waardedruk

1.7. Waardedrukkende factoren met betrekking tot de omgeving

1.8. De WOZ-beschikking valt op de mat, hoe nu verder?

1.9. Als u zelf ten strijde trekt in een WOZ-procedure

2. Reclamebelasting

2.1. Regels rond de reclamebelasting

2.2. Wat zijn ‘openbare aankondigingen’?

2.3. Zichtbaar vanaf de openbare weg

2.4. Redelijkheid en billijkheid

2.5. Wanneer in bezwaar en beroep?

3. Precariobelasting

3.1. Wat is ‘precariobelasting’?

3.2. Rechtspraak

3.3. Wanneer in bezwaar en beroep?

4. Leges

4.1. Wanneer mag een gemeente leges heffen?

4.2. Geen winst

4.3. Redelijkheid en billijkheid

4.4. Individueel belang

4.5. Legessanctie

4.6. Wanneer in bezwaar en beroep?

5. Baatbelasting

5.1. Regels rond de baatbelasting

5.2. Bekostigingsbesluit

5.3. Wanneer in bezwaar en beroep?

6. BIZ-heffing

6.1. Wat is de ‘BIZ-heffing’?

6.2. Voorwaarden BIZ-heffing

6.3. Alleen BIZ bij voldoende draagvlak

6.4. Zelf een BIZ oprichten?

6.5. Wanneer in bezwaar en beroep?

7. Overzicht modellen

Aanbod
Pagina's
Online service

 

 

PAPIER + ONLINE SERVICE

Standaardaanbod

 

 98,-

74
Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel onze Klantenservice

0492 - 59 31 31