0492 - 59 31 31 0492 - 59 31 31

Van 09.00 uur tot 12.30 uur
Van 13.30 uur tot 17.00 uur
(op vrijdag tot 16.00 uur)
Onze oplossingen

De rekening-courant van de DGA met de BV slim geregeld

Een Praktische Gids 2018/2019 over ...

samengevat

Het betalingsverkeer tussen u en uw BV loopt via de rekening-courant (RC). Deze praktische gids laat u zien hoe u de rekening-courant kunt gebruiken om als DGA zo slim mogelijk geld uit uw BV te halen.

in detail

De gids geeft uitleg over hoe u die rekening-courant kunt gebruiken om o.a.:

 • het dagelijkse betalingsverkeer tussen u en uw BV optimaal te laten verlopen
 • als DGA zo slim mogelijk geld uit uw BV te halen
 • te lenen van en aan uw BV

Verder gaat deze Praktische Gids 2018/2019 ook in op:

 • de meest actuele rechtspraak
 • uw financiële belangen die bij kleine en grote RC-bedragen zeer fors kunnen zijn
 • het voorkomen van problemen met de Belastingdienst
 • de reparatiemogelijkheden om boetes te vermijden

Met deze nieuwe editie krijgt u een antwoord op vragen zoals: hoe gaat de fiscus de rekening-courant nu controleren? Wat zegt de recentelijk bekendgemaakte interne memo van de fiscus over de controleaanpak? Is uw rekening-courant fiscusproof en hoe voorkomt u privéaansprakelijkheid voor BV-schulden? Hoe is de rekening-courantlening van zuster-BV's fiscusproof?

Voorkom met behulp van deze gids problemen en sluit de juiste rekening-courantovereenkomst met uw BV af!

Deze Praktische Gids 2018/2019 is er speciaal voor ... 

iedere DGA en zijn of haar MKB-adviseur

 • die zo veel mogelijk geld uit de BV wil halen

De belangrijkste nieuwe onderwerpen en aanvullingen in deze nieuwe editie gaan over ... 

 • Wat kunt u nu ondernemen op basis van de recente (maart 2018) interne stukken van de Belastingdienst over hoe de Belastingdienst omgaat met leningen tussen u als DGA en uw BV? Hoe weet u nu hoe de fiscus controleert of uw RC-lening fiscaal overeind blijft en dus voldoende realiteitswaarde heeft? Hoe weet u nu dat u niet het risico loopt als DGA dat de Belastingdienst kan gaan stellen dat er feitelijk geen echte onbelaste geldlening is, maar sprake is van een belaste dividenduitkering?
 • Hoe kunt u recente rechtspraak in uw voordeel gebruiken? Hoe richt u dus nu uw RC-lening goed fiscusproof in?

Bij deze Praktische Gids 2018/2019 ontvangt u ook een ... 

online service met gebruiksklare modeldocumenten en/of tools

 • om de adviezen en oplossingen direct in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw persoonlijke gegevens en situatie

Deze Praktische Gids 2018/2019 is samengesteld door ... 

mr. Sylvester F.J.J. Schenk RB

 • directeur adviesgroep belastingen

In deze Praktische Gids 2018/2019 leest u ...

Voorwoord

1. Civiele aspecten van de rekening-courant

1.1. Wettelijke regeling

1.2. Andere regels van art. 6: 140 BW

1.3. Rood staan

1.4. Beslag op kredietruimte: niet mogelijk

1.5. Maar wel voor de fiscus!

1.6. Rechtshandelingen tussen BV en DGA: schriftelijk vastleggen verplicht!

1.7. Tegenstrijdig belang

1.8. Echtscheiding

1.9. Bestuurdersaansprakelijkheid ligt op de loer

1.10. Borgstelling, toestemming echtgenoot en rekening-courant

2. Fiscale aspecten van de rekening-courant

2.1. Fiscus is dichtbij

2.2. Rood en blauw: niet spiegelbeeldig!

2.3. Lenen aan de BV

2.4. Ongunstig

2.5. Omzetten in aandelenkapitaal

2.6. Lenen bij/van de BV

2.7. Oeps, te veel geleend

2.8. Gevolgen

2.9. Leven van een rc-lening

2.10. Uitdeling

2.11. Hoe die roodstand wegwerken?

2.12. Twee nieuwe manieren om die roodstand weg te werken

2.13. Besluit kleine rc-verhoudingen en goedkeuring

2.14. Hoeveel rente?

2.15. Geld verdienen met rentearbitrage!

2.16. Schuld afgelost? Kan de bank nog iets met haar hypotheek­recht?

2.17. Lening met zuster-BV’s: (niet) onzakelijk en fiscusproof?

2.18. Intern memo van Belastingdienst is nu bekend!

3. Beleid

3.1. Rekening-courant, wisselende debet- en creditstanden

3.2. Rechtstreeks samenhangende schulden bij terbeschikkingstelling

4. Wetteksten

4.1. Boek 2 - Burgerlijk Wetboek

4.2. Boek 6 - Burgerlijk Wetboek

4.3. Invorderingswet 1990

5. Modellen

Nieuwe editie binnenkort beschikbaar

Onze redactie legt de laatste hand aan een geactualiseerde editie van deze uitgave.

Neem contact op met onze Klantenservice voor meer informatie en/of om deze nieuwe editie nu reeds te bestellen.

Zo bent u er zeker van dat u beschikt over onze meest recente tips en adviezen over dit thema

Klik hier voor onze contactgegevens.