0492 - 59 31 31 0492 - 59 31 31

Van 09.00 uur tot 12.30 uur
Van 13.30 uur tot 17.00 uur
(op vrijdag tot 16.00 uur)
Onze oplossingen

Uw ondernemerstestament nu precies op maat!

Een Tips & Advies-Dossier over ... 

samengevat

In dit dossier wordt aangegeven hoe u ervoor kunt zorgen dat bij een tijdelijke of langdurige uitschakeling door ziekte, uw bedrijf kan worden voortgezet door een door uzelf aangewezen vertrouwenspersoon. Ook worden de juridische en de fiscale gevolgen van een overlijden besproken in dit dossier.

in detail

Veel ondernemers staan niet graag stil bij de gevolgen voor hun onderneming als ze ernstig ziek worden of in het ergste geval komen te overlijden. Dat heeft uiteraard grote organisatorische, financiële en fiscale gevolgen. Elke ondernemer wil toch dat zijn erfgenamen, bedrijf en vermogen goed beschermd zijn en blijven? En dat zijn/haar erfgenamen zo min mogelijk erfbelasting betalen?

U krijgt achtereenvolgens uitleg en tips over onder andere:

 • Wat zijn de fiscale gevolgen als u geen testament heeft?
 • Het ondernemerstestament:
  • Wat zijn de voordelen?
  • Wat kunt u ermee?
  • Wat zijn speciale aandachtspunten voor uw onderneming?
 • Hoe speelt u nu goed in op de nieuwe wettelijke regels voor het huwelijksvermogensrecht?
 • Hoe beschermt u uw erfgenamen, uw onderneming en uw vermogen?
 • Door wie wordt uw nalatenschap eigenlijk afgewikkeld? Bereid dit nu al voor! Leg taken en bevoegdheden op de juiste wijze vast.
 • Zorg ervoor dat in geval van nood de lopende zaken ook kunnen doorgaan. Zo maakt u een nalatenschapsdossier.
 • Het levenstestament, wat regelt u daarin? Denk aan volmachten en zaakwaarnemers.
 • Wat in geval van een maatschap, een Vof of een BV?
 • Wat in geval u of uw zakenpartners komen te overlijden?
 • Regel de bedrijfsopvolging bij leven en wacht niet tot het te laat is.

Dit dossier helpt u dus uw zaken nu al goed te regelen zodat u hier geen slapeloze nachten meer over heeft.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor ... 

Voor iedere ondernemer en voor de adviseurs van het MKB

 • die ervoor wil zorgen dat bedrijfsopvolging na ziekte of overlijden gegarandeerd is

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door ... 

mr. Henk J.M. Bukkems

 • notarieel jurist, estate planner

In dit Tips & Advies-Dossier leest u ...

Voorwoord

1. Uw erfgenamen

1.1. U heeft geen testament

1.2. U heeft een testament op laten maken

2. Te betalen erfbelasting

2.1. Tariefgroepen

2.2. Vrijstellingen erfbelasting

2.3. Inflatiecorrectie tarieven en vrijstellingen

3. Bedrijfsopvolging na overlijden en de fiscus

3.1. Erfbelasting

3.2. Inkomstenbelasting

3.3. Conclusie

4. Het ondernemerstestament

4.1. Wat is het?

4.2. Inhoud ondernemerstestament

4.3. De voordelen van een ondernemerstestament

4.4. Herroepen van het testament

5. Bescherming van uw erfgenamen en het nagelaten vermogen

5.1. Zelfbeschermingsbewind

5.2. Bewind over een gedeelte van de nalatenschap

5.3. Bewind en bedrijfsopvolging

5.4. Familielid of professional

5.5. Benoeming bij testament

5.6. Richtlijnen bewindvoerder

5.7. Aansprakelijkheid bewindvoerder

5.8. Loon van de bewindvoerder

5.9. Opvolging van de bewindvoerder

5.10. De voordelen van een testamentair bewind

5.11. Conclusie

6. Afwikkeling van uw nalatenschap

6.1. Inleiding

6.2. Gezamenlijke erfgenamen

6.3. Executeur

6.4. De afwikkelingsbewindvoerder of turbo-executeur

6.5. Wie wordt de executeur of de afwikkelings­bewindvoerder?

6.6. Loon van de executeur of de bewindvoerder

6.7. Onderlinge verstandhouding

7. Het nalatenschapsdossier

7.1. Wat is dat?

7.2. Inhoud in het algemeen

7.3. Voor wie?

7.4. Uw onderneming en het nalatenschapsdossier

7.5. De voordelen van een nalatenschapsdossier

7.6. In welke vorm?

8. De gehuwde ondernemer

8.1. De gehuwde ondernemer en het erfrecht

8.2. Algehele gemeenschap van goederen of huwelijks­voorwaarden?

8.3. Uitzonderingen op de gemeenschappelijke eigendom

8.4. Nieuw wettelijk stelsel: beperkte gemeenschap van goederen

8.5. Gehuwd in koude uitsluiting

8.6. Wijzigen of opheffen van huwelijksvoorwaarden

9. Uw zakenpartners

9.1. Inleiding

9.2. Vennootschaps- of maatschapscontracten

9.3. Besloten vennootschap (BV)

9.4. Overlijden van een zakenpartner

10. Ziekte van de ondernemer en het levenstestament

10.1. Wat is een ‘levenstestament’?

10.2. Waarom een levenstestament?

10.3. Wat regelt u in uw levenstestament?

10.4. De ondernemersvolmacht

10.5. In welke vorm?

10.6. Centraal (levens)testamentenregister

10.7. Wettelijke grondslag

11. Bedrijfsopvolging bij leven

11.1. Inleiding

11.2. Schenkbelasting

11.3. Inkomstenbelasting

11.4. Gelijke behandeling niet-bedrijfsopvolgers

11.5. Certificering van aandelen

Aanbod
Pagina's

 

 

PAPIER

Standaardaanbod

 

 94,-

53
Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel onze Klantenservice

0492 - 59 31 31