0492 - 59 31 31 0492 - 59 31 31

Van 09.00 uur tot 12.30 uur
Van 13.30 uur tot 17.00 uur
(op vrijdag tot 16.00 uur)
Onze oplossingen

Uw werkruimte thuis, laat de fiscus maximaal meebetalen!

Voor de ondernemer en de dga die in hun belastingsaangifte 2021 geen euro aftrek willen missen

Een Tips & Advies-Dossier over ... 

samengevat

Als u als ondernemer of dga in uw woning gebruikmaakt van een werkruimte voor uw bedrijfsactiviteiten, dan wilt u natuurlijk de kosten hiervoor als bedrijfskosten aanmerken. Dit dossier geeft u inzicht in wat wel en wat niet mogelijk is zodat u geen euro aan aftrek misloopt!

in detail

In dit nieuwe dossier komen de volgende nieuwe onderwerpen aan bod:

 • Investeringen samenwerkingsverbanden
 • Buitenvennootschappelijke investeringen
 • Verkoop als woning of als kantoor?
 • Btw-regels roerende investeringsgoederen
 • Thuiswerkvergoedingen onder het ‘nieuwe normaal’

Bovendien is het bezitten van een werkruimte thuis ook regelmatig onderhevig aan rechtspraak en overheidsbesluiten. Via onze online service geven wij u de beschikking over handige rekentools en modellen plus de meest belangrijke rechtspraak en besluiten.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor ... 

iedere ondernemer of dga

 • die gebruikmaakt van werkruimte voor zijn bedrijfsactiviteiten

De belangrijkste nieuwe onderwerpen en aanvullingen in deze nieuwe editie gaan over ... 

 • Investeringen samenwerkingsverbanden
 • Buitenvennootschappelijke investeringen
 • Verkoop als woning of als kantoor?
 • Btw-regels roerende investeringsgoederen
 • Thuiswerkvergoedingen onder het ‘nieuwe normaal’

Bij dit Tips & Advies-Dossier ontvangt u ook een ... 

online service met gebruiksklare modeldocumenten en/of tools

 • om de adviezen en oplossingen direct in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw persoonlijke gegevens en situatie

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door ... 

Monique A.C. Schell

 • zelfstandig belastingadviseur

In dit Tips & Advies-Dossier leest u ...

Inhoudsopgave

Voorwoord

1. Ondernemer voor de inkomstenbelasting of resultaatgenieter?

1.1. Wanneer bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting?

1.2. Wanneer bent u resultaatgenieter?

2. Werkruimte in de huurwoning

2.1. Wanneer is er sprake van een kwalificerende werkruimte?

2.2. Vermogensetikettering kwalificerende werkruimte huurwoning

2.3. U merkt de werkruimte van uw huurwoning aan als uw privévermogen

2.4. U merkt de werkruimte van uw huurwoning aan als uw ondernemingsvermogen

2.5. De inrichtingskosten van de kwalificerende werkkamer

2.6. Wat als er geen sprake is van een kwalificerende werkruimte in de huurwoning?

2.7. Fiscaal vage begrippen en de bijbehorende percentages, een houvast ...

2.8. Wat zijn ‘bedrijfsmiddelen’ en waar krijgt u mee te maken?

3. Werkruimte in de eigen woning

3.1. Regels vermogensetikettering eigen woning

3.2. Gehuwd en geregistreerd partnerschap

3.3. Wanneer maakt u de keuze van vermogensetikettering?

3.4. Complete woning als ondernemingsvermogen aangemerkt?

3.5. Complete woning als privévermogen aangemerkt?

3.6. Hoe zit het met de vermogensbelasting?

3.7. Kostenaftrek zelfstandige werkruimte die u tot uw ondernemingsvermogen rekent

3.8. Kostenaftrek niet-zelfstandige werkruimte die uitsluitend zakelijk wordt gebruikt

3.9. Is investeringsaftrek mogelijk over investeringen in een niet-kwalificerende werkruimte?

3.10. Wat met de btw over zakelijke kosten bij een niet-kwalificerende werkkamer?

3.11. Wat zijn ‘bedrijfsmiddelen’ en waar krijgt u mee te maken?

3.12. Fiscaal vage begrippen en de bijbehorende percentages, een houvast ... 

4. De fiscale aspecten van de flexwerkplek

5. Werkruimte in woning van de dga

5.1. Kwalificerende werkruimte dga en zijn BV

5.2. Verhuur niet-kwalificerende werkruimte eigen woning aan de BV

6. Thuiswerkplek voor de werknemer

6.1. Wanneer is er fiscaal gezien sprake van een werkplek?

6.2. Vergoeden van voorzieningen voor de thuiswerkplek

7. Thuiswerken, het ‘nieuwe normaal’

8. Overzicht besluiten en andere hulpmiddelen

Aanbod
Online service

 

 

PAPIER + ONLINE SERVICE

Standaardaanbod

 

 107,-

Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel onze Klantenservice

0492 - 59 31 31