0492 - 59 31 31 0492 - 59 31 31

Van 09.00 uur tot 12.30 uur
Van 13.30 uur tot 17.00 uur
(op vrijdag tot 16.00 uur)
Onze oplossingen

Veelgebruikte en praktische personeelsdocumenten

Alle noodzakelijke brieven, checklists en contracten voor een perfect personeelsbeheer in 2016

Een Praktische Gids 2016 over ... 

samengevat

Met de editie 2016 heeft u als ondernemer of als personeelsmanager altijd de nodige hulpmiddelen bij de hand om uw personeelszaken goed en praktisch te regelen. Zo bent u er zeker van dat u niets belangrijks over het hoofd ziet, u juridisch correct handelt en u valkuilen ontwijkt.

in detail

Aan bod in deze praktische gids komen de volgende onderwerpen:

 • Volledig aangepast aan de nieuwe wet- en regelgeving voor 2016, zoals o.a.:
  • de Wet werk en zekerheid
  • de werkkostenregeling
 • Duidelijke informatie over alle regels en formaliteiten en paperassen.
 • De arbeidsrelatie van het begin tot het einde en alle bijbehorende regels:
  • het in dienst nemen van een nieuwe werknemer
  • het beëindigen van de arbeidsrelatie
  • ziekte
  • veilig werken
  • vergoedingen en verzekeringen

Bij deze gids ontvangt u ook een handige online service met o.a.:

 • Checklists om geen belangrijke zaken te vergeten.
 • Modelbrieven en -contracten om juridisch correct te werken.
 • Rekenmodellen om uw zaken eenvoudig en snel uit te rekenen, zoals:
  • Hoe hoog is de transitievergoeding van uw werknemer?
  • Wat is het minimumloon per 1 januari 2017 voor een 17-jarige werknemer?

De nieuwe editie 2016 van dit boek is het ideale werkinstrument en geeft u in duidelijke taal de juridisch veilige oplossing voor elke personeelssituatie

Deze Praktische Gids 2016 is er speciaal voor ... 

ondernemers, werkgevers, bedrijfsleiders, leidinggevenden,

 • die geen enkele belangrijke zaak willen missen omtrent personeelsbeheer
 • die correct & juridisch veilig willen omgaan met hun personeel

personeelsmanagers, personeelsadviseurs, vrije beroepers met personeel, salarisadministrateurs

 • die op de hoogte willen blijven van de laatste ontwikkelingen
 • die later zijn bedrijf vlot en tegen de beste prijs wil verkopen door nu al hiervoor de goede basis te leggen

De belangrijkste nieuwe onderwerpen en aanvullingen in deze nieuwe editie gaan over ... 

 • de Wet werk en zekerheid
 • Het nieuwe ontslagrecht

Bij dit Praktische Gids 2016 ontvangt u ook een ... 

online service met gebruiksklare modeldocumenten en/of tools

 • om de adviezen en oplossingen direct in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw persoonlijke gegevens en situatie

Deze Praktische Gids 2016 is samengesteld door ... 

mr. Mikis M.T. Snijders

 • Advocaat arbeidsrecht

In deze Praktische Gids 2016 leest u ...

Voorwoord

Hoofdstuk 1 - Hoe vindt u de juiste medewerker?

Checklist personeelsadvertentie

Overzicht interne vacatures

Melding vacature UWV WERKbedrijf

Ontvangstbevestiging sollicitatie

Afwijzingsbrief sollicitant

Een sollicitant uitnodigen

Checklist sollicitatiegesprek

Afwijzingsbrief sollicitant na gesprek

Afwijzingsbrief na gesprek, gegevens bewaren

Hoofdstuk 2 - Wat komt er kijken bij het in dienst nemen?

Checklist arbeidsovereenkomst

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Checklist oproepcontract: de risico’s

Arbeidsovereenkomst vertegenwoordiger

Checklist studiekostenovereenkomst

Studiekostenovereenkomst

Checklist introductieprogramma nieuwe medewerker

Checklist loonheffing nieuwe medewerker

Stagecontract

Leer-arbeidsovereenkomst

Brief werknemer stand studieschuld

Brief werknemer terugbetalen studieschuld

Hoofdstuk 3 - Wat kunt u opnemen in de arbeids­overeenkomst?

Concurrentiebeding en relatiebeding

Pensioenbeding

Beding nevenwerkzaamheden

Eenzijdig wijzigingsbeding

Tussentijds opzegbeding

Geheimhoudingsbeding en een verbod op nevenwerkzaamheden

Concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Hoofdstuk 4 - Flexibele arbeidscontracten

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Aanzeggen einde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Aanzeggen voortzetten arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Arbeidsovereenkomst MUP

Een minimum-maximumcontract

Detacheringsovereenkomst

Freelancecontract

Checklist freelancers en zzp’ers

Machtiging ouders bij minderjarige werknemer

Intentieverklaring

Overeenkomst voor vakantiewerk

Concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Hoofdstuk 5 - Hoe zit het fiscaal?

Checklist pensioenregeling

Checklist eindheffing toepassen

Stappenplan werkkostenregeling

Schema werkkostenregeling

Schema vrijstellingen

Afvoer loonheffingennummer

Brief Belastingdienst betalingen aan derden

Brief opgaaf betalingen aan derden

Brief Verklaring arbeidsrelatie (u bent opdrachtgever)

Brief Verklaring arbeidsrelatie (u bent opdrachtnemer)

Verzoekbrief Belastingdienst samenhangende groep inhoudingsplichtigen (SGI)

Scholierenregeling

Verklaring opting-in voor de loonbelasting

Verzoek premievrijstelling marginale arbeid

Verklaring Uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto

Verklaring Omtrent het Gedrag voor gastouderopvang

Hoofdstuk 6 - Waar moet u op letten als u jongeren in dienst neemt?

Checklist werktijden jongeren van 13 en 14 jaar

Checklist werktijden jongeren van 15 jaar

Checklist werktijden jongeren van 16 en 17 jaar

Checklist wat mogen jongeren tot en met 15 jaar doen?

Checklist wat mogen jongeren van 16 en 17 jaar doen?

Hoofdstuk 7 - Aandachtspunten tijdens het dienstverband

Checklist personeelshandboek

Checklist medewerkers helpen

Checklist medewerkers motiveren

Checklist collectief personeelsdossier

Checklist individueel personeelsdossier

Checklist ouderschapsverlof

Checklist verlofsoorten

Gedragscode sociale media

Reglement vakantiedagen

Verzuimreglement

Klachtenregeling seksuele intimidatie, agressie en geweld

Gedragscode internet- en e-mailgebruik

Waarschuwingsbrief

Checklist agressie en pesten

Protocol en checklist alcohol en drugsgebruik

Hoofdstuk 8 - Wat komt er kijken bij ziekte van uw ­werknemer?

Checklist wat te doen bij ziekteverzuim?

Controlevoorschriften bij ziekte

Ontslag tijdens de proeftijd, ziekte

Checklist ontslag zieke medewerker

Loonopschorting en loonstop

Checklist aandachtspunten verzuimgesprek

Checklist verzuimgesprek bij frequent verzuim

Checklist re-integratie

Hoofdstuk 9 - Wat komt er kijken bij veilig werken?

Checklist arbeidsomstandigheden voor zwangere werkneemsters

Checklist beeldschermwerkplek

Checklist brandveiligheid

Checklist calamiteitenplan

Checklist huisregels arbeidsomstandigheden

Checklist risico-inventarisatie en -evaluatie

Hoofdstuk 10 - Handvatten bij het functioneren van uw werknemer

Checklist functioneringsgesprek

Checklist persoonlijk ontwikkelingsplan

Checklist teamwork en conflicten

Checklist normen en waarden in het bedrijf

Checklist stress beoordelen

Checklist agressie en pestgedrag

Checklist interne fraudepreventie

Hoofdstuk 11 - Aan welke verzekeringen moet ik denken?

Checklist aansprakelijkheidsverzekering voor uw bedrijf

Hoofdstuk 12 - De auto van de zaak

Checklist auto van de zaak: wat moet u afspreken?

Checklist auto van de zaak: hoe zit dat met de bijtelling?

Checklist bijtelling bestelauto van de zaak

Terbeschikkingstelling auto

Aanvraagformulier Verklaring geen ­privégebruik auto

Formulier teruggaaf bpm

Brief Belastingdienst afwisselend gebruik bestelauto

Rittenstaat/kilometerregistratie

Terbeschikkingstelling bestelauto

Terbeschikking­stelling personenauto

Verbodsbepaling privégebruik auto van de zaak

Verbodsbepaling privégebruik bestelauto

Modelbrief werknemer intrekking/wijziging Verklaring geen privégebruik auto

Sleuteladministratie

Hoofdstuk 13 - Als het arbeidscontract eindigt

Checklist einde dienstverband

Checklist ontslagprocedure

Checklist transitievergoeding

Ontslag tijdens de proeftijd

Checklist ontslag wegens bedrijfseconomische noodzaak

Checklist ontslagvolgorde

Aanvraag ontslagvergunning

Mededeling aanvraag ontslagvergunning

Opzegbrief na verlenen ontslagvergunning

Checklist ontslag disfunctionerende werknemer

Checklist hoe geeft u ontslag op staande voet?

Checklist wanneer kunt u op staande voet ontslaan?

Ontslag op staande voet

Checklist beëindigingsovereenkomst

Beëindigingsovereenkomst

Checklist exitgesprek

Getuigschrift

Checklist overlijden van werknemer

Aanbod
Pagina's
Online service

 

 

PAPIER + ONLINE SERVICE

Standaardaanbod

 

 111,-

408
Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel onze Klantenservice

0492 - 59 31 31