0492 - 59 31 31 0492 - 59 31 31

Van 09.00 uur tot 12.30 uur
Van 13.30 uur tot 17.00 uur
(op vrijdag tot 16.00 uur)
Onze oplossingen

Werken met een BV - van oprichting tot overdracht

Handboek voor ondernemers die werken of gaan werken met een BV. Met de nieuwe fiscale en flex-BV-regels

Een Tips & Advies-Boek over ... 

samengevat

Dit boek is gebaseerd op de laatste wetgeving en helpt u om financieel en juridisch optimaal van alle BV-regels te profiteren. Van start tot finish - van oprichting tot overdracht.

in detail

In dit boek krijgt u een duidelijk antwoord op vragen zoals:

 • Is het nog nodig dat u uw BV-structuur en de statuten aanpast aan de nieuwe 'flex-BV-wetgeving'?
 • Mag u als bestuurder na alle recente wijzigingen nog wel winst uitkeren?
 • Hoe speelt u in op de nieuwste regels voor het fiscaal verplichte salaris dat de dga uit de BV moet opnemen?
 • Is uw rekening-courantpositie met de BV fiscaal op orde?
 • Hoe speelt u in op de lagere vennootschapsbelasting?
 • Hoe haalt u voordelig geld uit uw BV?
 • Heeft u uw dga-pensioen fiscaal op orde volgens de nieuwe pensioenregels?
 • Hoe beschermt u zichzelf tegen aansprakelijkheid?
 • Hoe regelt u uw bedrijfsopvolging optimaal en hoe doet u uw BV van de hand?

Deze nieuwe editie is volledig up-to-date en bevat de belangrijkste belastingwijzigingen 2021. Inclusief een online service met juridisch verantwoorde modelbrieven en -contracten, zoals een managementcontract, een intentieverklaring tot oprichting van een BV, enz.

Dit Tips & Advies-Boek is er speciaal voor ... 

zelfstandig ondernemers en directeur-grootaandeelhouders

 • die werken of gaan werken met een BV

De belangrijkste nieuwe onderwerpen en aanvullingen in deze nieuwe editie gaan over ... 

 • Fiscaal handig geld lenen van en bij de BV
 • Wat nu nog met het dga-pensioen?
 • Hoe privéaansprakelijkheid als directeur voorkomen?
 • Hoe nu voordelig geld halen uit de BV?

Bij dit Tips & Advies-Boek ontvangt u ook een ... 

online service met gebruiksklare modeldocumenten en/of tools

 • om de adviezen en oplossingen direct in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw persoonlijke gegevens en situatie

Dit Tips & Advies-Boek is samengesteld door ... 

mr. Sylvester F.J.J. Schenk RB

 • belastingadviseur

In dit Tips & Advies-Boek leest u ...

Inhoudsopgave

Voorwoord

1. De BV goed gestart

1.1. De oprichting

1.2. De gang naar de notaris

1.2.1. Flexibilisering en vereenvoudiging BV-recht

1.2.2. Afschaffing verplicht minimumkapitaal

1.2.3. Regels voor ‘kapitaalbescherming’ zijn verdwenen

1.2.4. Bescherming van schuldeisers; de nieuwe ­uitkeringstest

1.2.5. Verklaring van geen bezwaar

1.2.6. Meer inrichtingsvrijheid

1.2.7. Afschaffing verplichte blokkeringsregeling

1.2.8. Minder verplichte regels

1.2.9. Aan aandeelhouders kunnen verplichtingen worden opgelegd

1.2.10. Stemrechtloze aandelen

1.2.11. Winstrechtloze aandelen

1.2.12. Duidelijke rechten certificaathouders

1.2.13. Niet-volgestorte aandelen

1.2.14. Vereenvoudiging geschillenregeling

1.3. Rechtshandelingen voor en namens de BV in oprichting

1.4. Statuten

1.5. Aandelen en zeggenschap

1.5.1. Enkele bijzondere aandelen

1.6. Storting en inbreng

1.6.1. Storting in geld of goederen

1.6.2. Terugwerkende kracht

1.6.3. Geruisloze en ruisende inbreng in natura

1.6.4. Lang of kort boekjaar?

2. Alles goed geregeld tussen u en uw BV?

2.1. Bent u als directeur-grootaandeelhouder werknemer?

2.1.1. Is er een dienstbetrekking?

2.1.2. Dga en sociale verzekeringen

2.2. Salariszaken en belastingheffing

2.2.1. Belastingheffing

2.2.2. Salaris te laag

2.2.3. Afroommethode

2.2.4. Salaris te hoog

2.2.5. Omzetbelasting (btw)

2.3. Aandeelhouder en (interim-)dividend

2.3.1. Dividend

2.3.2. Voorwaarde uitkeren dividend: ‘vrije ruimte’

2.3.3. Onvoldoende vrije ruimte

2.3.4. Interim-dividend

2.3.5. Dividendbelasting

2.3.6. Dividendnota

2.4. Pensioen

2.4.1. Soorten pensioen

2.5. Vertegenwoordiging door volmacht/procuratie­houderschap

2.5.1. Algemeen

2.5.2. Tegenstrijdig belang

2.5.3. Interne werking volmacht

2.5.4. Externe werking volmacht door inschrijving

3. Voordelig geld uit uw BV halen

3.1. Aandeelhouderschap

3.1.1. Algemeen

3.1.2. Dividend

3.1.3. Liquidatie-uitkering

3.1.4. Bonusaandelen

3.1.5. Kapitaal

3.2. Opbrengsten aandeelhouder uit inkoop eigen aandelen door BV

3.2.1. Inkoop eigen aandelen

3.2.2. Voorwaarden inkoop eigen aandelen door de BV

3.3. Terugbetaling van aandelenkapitaal en flex-BV-wet

3.4. Leningen van en aan de eigen BV

3.4.1. Algemeen

3.4.2. Standaard fiscale behandeling schuld aan BV: box 3

3.4.3. Uitzondering fiscale behandeling schuld aan BV: box 1

3.4.4. Fiscale behandeling geldvordering op BV: box 1

3.4.5. Fiscale behandeling overige vorderingen op BV

3.5. Werken met een holdingstructuur voor uw BV’s

4. Hoe verder na einde dga-pensioen in eigen beheer?

4.1. Hoe verder?

4.1.1. Extern opbouwen

4.1.2. Privépensioen

4.1.3. Sparen in BV of privé

4.2. Let op de positie van de nabestaanden

5. Beschermd tegen aansprakelijkheid

5.1. Interne aansprakelijkheid tegenover de BV

5.1.1. Onbehoorlijke taakuitoefening

5.1.2. Decharge: kwijting, ontheffing van aansprakelijkheid

5.2. Externe aansprakelijkheid tegenover derden

5.2.1. Antimisbruikwetten

5.3. Een (ver)zeker(d) gevoel via de BCA-polis

5.3.1. Uitsluitingen

6. Samenwerking met andere bedrijven perfect geregeld

6.1. Verschillende samenwerkingsvormen

6.2. Samenwerking tussen BV’s

6.2.1. Aandeelhouders- of stemovereenkomst

6.3. Maatschap, Vof of CV

6.3.1. Besluitvorming

6.3.2. Inbreng

6.3.3. Voordeel

6.3.4. Aansprakelijkheid

6.3.5. Wetsvoorstel personenvennootschappen

6.4. De deelnemingsvrijstelling

6.4.1. Hoe werkt de deelnemingsvrijstelling?

6.4.2. Wanneer is er sprake van een deelneming?

6.4.3. Aandeelhouderschap

6.4.4. Oneigenlijke deelneming afgeschaft, mogelijk probleem bedrijfsopvolging

6.4.5. Aftrekbaarheid verlies

6.5. De fiscale eenheid vennootschapsbelasting

6.5.1. De fiscale eenheid in beeld

6.5.2. Voorwaarden fiscale eenheid

6.5.3. Voordelen van een fiscale eenheid

6.5.4. Mogelijke nadelen van een fiscale eenheid

6.6. De fiscale eenheid omzetbelasting

6.6.1. Fiscale eenheid btw

6.6.2. Voordeel fiscale eenheid btw

6.6.3. Hoofdelijk aansprakelijk

7. Bedrijfsopvolging goed in de steigers gezet

7.1. Inleiding

7.2. Fusie

7.3. Splitsing

7.4. Certificering van aandelen

7.5. Doelstellingen bedrijfsopvolging en voorbeeld

8. BV van de hand doen

8.1. Verkoop van aandelen

8.2. Ontbinding, liquidatie en vereffening van de BV

8.2.1. Ontbinding

8.2.2. Vereffening

9. Faciliteiten in de inkomstenbelasting en Successiewet bij schenking en vererving

9.1. Inkomstenbelasting

9.1.1. Fictieve vervreemding

9.1.2. Overgang krachtens erfrecht

9.1.3. Overdracht krachtens schenking

9.1.4. Doorschuiffaciliteiten bij holdingconstructie

9.1.5. Overgang krachtens huwelijksvermogensrecht

9.2. De bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet 1956

9.2.1. Voorwaarden

9.2.2. Voorwaardelijke vrijstelling en uitstel van betaling

9.2.3. Ondernemingsvermogen

9.2.4. Objectieve onderneming

9.2.5. Buitenvennootschappelijk vermogen

9.2.6. Preferente aandelen

9.2.7. Toerekening

10. Praktische modellen en rekentools

Aanbod
Online service

 

 

PAPIER + ONLINE SERVICE

BK Abonneeaanbod

 

 134,-

Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel onze Klantenservice

0492 - 59 31 31