0492 - 59 31 31 0492 - 59 31 31

Van 09.00 uur tot 12.30 uur
Van 13.30 uur tot 17.00 uur
(op vrijdag tot 16.00 uur)
Onze oplossingen

De nieuwe privacywetgeving en uw onderneming, wat moet er nu absoluut op orde zijn?

Wat geldt er nu door de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)? Hoe voorkomt u enorme boetes door bijv. datalekken, enz.?

Een Tips & Advies-Dossier over ... 

samengevat

Vanaf 25 mei 2018 had u ook klaar moeten zijn voor de nieuwe privacywetgeving (AVG of GDPR). Geen paniek mocht u nu nog niet alles op orde hebben! Het belangrijkste is immers dat u kunt aantonen dat u er volop mee bezig bent en dat u tijdig gestart bent met uw voorbereidingen. Dit dossier bestellen is het eerste bewijs dat u 'ermee bezig bent'!

Dit actuadossier kunt u gebruiken als een checklist om via een heel pragmatische aanpak volledig te voldoen aan de nieuwe privacywetgeving. Als ondernemer krijgt u na 25 mei 2018 ook te maken met de nieuwe privacywetgeving, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De AVG brengt veel verplichtingen op het gebied van privacy en data(lekken) met zich mee. Met dit actuadossier kunt u zich optimaal voorbereiden en de noodzakelijke acties ondernemen.

in detail

De AVG heeft een grote impact op elk bedrijf, klein of groot. Ook u zult actie moeten ondernemen. Dit actuadossier is uw leidraad om op een pragmatische manier om te gaan met privacy en data. Het geeft duidelijke antwoorden op vragen zoals:

  • Wat zijn datalekken en hoe moet u hiermee omgaan in uw onderneming?
  • Hoe moet een privacyverklaring in uw onderneming eruitzien?
  • Waarom en wanneer moet u een verwerkersovereenkomst afsluiten?
  • Waar moet u als werkgever op letten inzake de privacy van uw werknemers?
  • Hoe voorkomt u (hoge!) boetes van de Autoriteit Persoonsgegevens?
  • Hoe geeft u invulling aan de verschillende nieuwe rechten van de betrokkenen?

Ook uw bedrijf zal na 25 mei 2018 moeten voldoen aan de nieuwe privacyregels. Dit actuadossier helpt u om de verplichte wijzigingen die de AVG met zich meebrengt correct door te voeren in uw bedrijfsvoering.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor ... 

Bedrijfsleiders en iedereen die met 'data' bezig is in een bedrijf

  • die op de hoogte willen zijn van alle verplichtingen die in 2018 door de nieuwe privacywetgeving zullen gelden

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door ... 

ing. Robbin Borst CISA

mr. Marieke Th. S. van Gelder

Gregor Kruijssen RA CISA

In dit Tips & Advies-Dossier leest u ...

Inhoudsopgave

Voorwoord

1. Wapenen tegen digitale gevaren

1.1. Wat is phishing?

1.2. Onderscheiden phishing-e-mail en authentieke e-mail

1.3. Voorkomen van phishing

2. Meldplicht datalekken uit de AVG

2.1. Is de meldplicht voor datalekken uit de AVG op u van toepassing?

3. Wat is een datalek?

3.1. Soorten datalekken

3.2. Stappenplan voor datalek

4. Wanneer moet u een datalek melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens?

4.1. Persoonsgegevens van gevoelige aard

4.2. Voorbeelden van datalekken die gemeld moeten worden

4.3. Termijn voor melden van datalek bij Autoriteit Persoons­gegevens

5. Wanneer moet u een datalek melden aan de betrokkene?

5.1. Melden bij betrokkenen

5.2. Uitzonderingen op de verplichting om te melden bij betrokkenen

5.3. Hoe meldt u een datalek aan de betrokkene?

5.4. Termijn voor informeren van betrokkene

6. Moet u het datalek melden aan andere partijen?

6.1. Communicatieplan

6.2. Bestuur/raad van commissarissen/aandeelhouders

6.3. Verzekeraar

6.4. Medewerkers

6.5. Brancheorganisatie/ketenpartners

6.6. Media

7. Wat moet u melden, hoe moet u dit doen en wie moet dit doen?

7.1. Wat moet u melden?

7.2. Hoe moet u melden?

7.3. Wie moet de melding doen?

8. Verwerkers en de verwerkersovereenkomst

8.1. Verwerkers

8.2. Verwerkersovereenkomst

9. Boetebevoegdheid van de Autoriteit Persoonsgegevens

9.1. Boetes

9.2. Verzekeren tegen boetes

9.3. Tip voor werkgevers ter voorkoming van boetes

10. Privacyverklaring

11. Tips en tricks ter voorkoming van datalekken

11.1. In het geval zich toch een datalek voordoet …

12. Overige veranderingen van AVG

12.1. Functionaris gegevensbescherming (data protection officer)

12.2. Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (data protection impact assessment)

12.3. Rechtmatigheid en transparantie

12.4. Vergeetrecht

13. Voorbeelden

13.1. Verliezen van een USB-stick met (persoons)gegevens

13.2. (Per ongeluk) een e-mail verzenden aan de verkeerde ontvanger

13.3. Hacken, malware, phishing

13.4. Het verliezen, weggooien of diefstal van documenten met gegevens

13.5. Toegang tot dossiers door onbevoegden

13.6. Brand in een datacenter

13.7. Diefstal van een laptop

13.8. Privacy op de werkvloer

13.9. Verwerking persoonsgegevens door assessmentbureau

13.10. Smoelenboek

13.11. Datalek bij een webshop

13.12. NPO Start-app in strijd met privacywetgeving

13.13. Kadastrale registratie

13.14. Het paard van Troje in de 21e eeuw

Aanbod
Pagina's

 

 

PAPIER

Standaardaanbod

 

 98,-

49
Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel onze Klantenservice

0492 - 59 31 31