Onze oplossingen

Aanbieding ontvangen?

Waar vind ik deze code?

De rekening-courant van de DGA met de BV slim geregeld

Een Praktische Gids 2017 over ... 

samengevat

Het betalingsverkeer tussen u en uw BV loopt via de rekening-courant. Deze praktische gids laat u zien hoe u de rekening-courant kunt gebruiken om als DGA zo slim mogelijk geld uit uw BV te halen.

in detail

De gids geeft uitleg over hoe u die rekening-courant kunt gebruiken om o.a.:

 • het dagelijkse betalingsverkeer tussen u en uw BV optimaal te laten verlopen
 • als DGA zo slim mogelijk geld uit uw BV te halen
 • te lenen van en aan uw BV

Verder gaat deze Praktische Gids 2017 ook in op:

 • de meest actuele rechtspraak
 • uw financiële belangen die bij kleine en grote rc-bedragen zeer fors kunnen zijn
 • het voorkomen van problemen met de Belastingdienst
 • de reparatiemogelijkheden om boetes te vermijden

Met deze nieuwe editie krijgt u een antwoord op vragen zoals: hoe gaat de fiscus de rekening-courant nu controleren? Wat zegt de recent bekendgemaakte interne memo van de fiscus over de controleaanpak? Is uw rekening-courant fiscusproof en hoe voorkomt u privéaansprakelijkheid voor BV-schulden? Hoe is de rekening-courantlening van zuster-BV's fiscusproof? Voorkom met behulp van deze gids problemen en sluit de juiste rekening-courantovereenkomst met uw BV af!

Deze Praktische Gids 2017 is er speciaal voor ... 

iedere DGA en zijn of haar MKB-adviseur

 • die zo veel mogelijk geld uit de BV wil halen

Bij deze Praktische Gids 2017 ontvangt u ook een ... 

online service met gebruiksklare modeldocumenten en/of tools

 • om de adviezen en oplossingen direct in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw persoonlijke gegevens en situatie

Deze Praktische Gids 2017 is samengesteld door ... 

mr. Sylvester F.J.J. Schenk RB

 • belastingadviseur

In deze Praktische Gids 2017 leest u ...

Inhoudsopgave

Voorwoord

1. Civiele aspecten van de rekening-courant

1.1. Wettelijke regeling

1.2. Andere regels van art. 6: 140 BW

1.3. Rood staan

1.4. Beslag op kredietruimte: niet mogelijk

1.5. Maar wel voor de fiscus!

1.6. Rechtshandelingen tussen BV en DGA: schriftelijk vastleggen verplicht!

1.7. Tegenstrijdig belang

1.8. Echtscheiding

1.9. Bestuurdersaansprakelijkheid ligt op de loer

1.10. Borgstelling, toestemming echtgenoot en rekening-courant

2. Fiscale aspecten van de rekening-courant

2.1. Fiscus is dichtbij

2.2. Rood en blauw: niet spiegelbeeldig!

2.3. Lenen aan de BV

2.4. Ongunstig

2.5. Omzetten in aandelenkapitaal

2.6. Lenen bij/van de BV MF|M383DF34A3724086-EFL MF|M383DF34A3724086-EFL|M38EDF34A3724086-EFL

2.7. Oeps, te veel geleend MF|M383DF34A3724086-EFL MF|M383DF34A3724086-EFL|M389DF34A3724086-EFL

2.8. Gevolgen MF|M383DF34A3724086-EFL MF|M383DF34A3724086-EFL|M384DF34A3724086-EFL

2.9. Leven van een rc-lening

2.10. Uitdeling MF|M383DF34A3724086-EFL MF|M383DF34A3724086-EFL|M389DF34A3724086-EFL

2.11. Hoe die roodstand wegwerken?

2.12. Twee nieuwe manieren om die roodstand weg te werken

2.13. Besluit kleine rc-verhoudingen en goedkeuring

2.14. Hoeveel rente? MF|M383DF34A3724086-EFL MF|M383DF34A3724086-EFL|M391DF34A3724086-EFL

2.15. Geld verdienen met rentearbitrage!

2.16. Schuld afgelost? Kan de bank nog iets met haar hypotheek­recht?

2.17. Lening met zuster-BV’s: (niet) onzakelijk en fiscusproof?

2.18. Intern memo van Belastingdienst is nu bekend!

3. Beleid

3.1. Rekening-courant, wisselende debet- en creditstanden

3.2. Rechtstreeks samenhangende schulden bij terbeschikkingstelling

4. Wetteksten

4.1. Boek 2 - Burgerlijk Wetboek

4.2. Boek 6 - Burgerlijk Wetboek

4.3. Invorderingswet 1990

5. Modellen

Aanbod
Pagina's
Online service

 

 

PAPIER + ONLINE SERVICE

Standaardaanbod

 

 91,-

65
Prijzen zijn excl. btw

Aanbieding ontvangen?


Een vraag?
Bel onze Klantenservice

0492 - 59 31 31