0492 - 59 31 31

Van 09.00 uur tot 12.30 uur
Van 13.30 uur tot 17.00 uur
(op vrijdag tot 16.00 uur)
Onze oplossingen

Aanbieding ontvangen?

De rekening-courant van de DGA met de BV slim geregeld

Een Praktische Gids 2018/2019 over ...

samengevat

Het betalingsverkeer tussen u en uw BV loopt via de rekening-courant (RC). Deze praktische gids laat u zien hoe u de rekening-courant kunt gebruiken om als DGA zo slim mogelijk geld uit uw BV te halen.

in detail

De gids geeft uitleg over hoe u die rekening-courant kunt gebruiken om o.a.:

 • het dagelijkse betalingsverkeer tussen u en uw BV optimaal te laten verlopen
 • als DGA zo slim mogelijk geld uit uw BV te halen
 • te lenen van en aan uw BV

Verder gaat deze Praktische Gids 2018/2019 ook in op:

 • de meest actuele rechtspraak
 • uw financiële belangen die bij kleine en grote RC-bedragen zeer fors kunnen zijn
 • het voorkomen van problemen met de Belastingdienst
 • de reparatiemogelijkheden om boetes te vermijden

Met deze nieuwe editie krijgt u een antwoord op vragen zoals: hoe gaat de fiscus de rekening-courant nu controleren? Wat zegt de recentelijk bekendgemaakte interne memo van de fiscus over de controleaanpak? Is uw rekening-courant fiscusproof en hoe voorkomt u privéaansprakelijkheid voor BV-schulden? Hoe is de rekening-courantlening van zuster-BV's fiscusproof?

Voorkom met behulp van deze gids problemen en sluit de juiste rekening-courantovereenkomst met uw BV af!

Deze Praktische Gids 2018/2019 is er speciaal voor ... 

iedere DGA en zijn of haar MKB-adviseur

 • die zo veel mogelijk geld uit de BV wil halen

De belangrijkste nieuwe onderwerpen en aanvullingen in deze nieuwe editie gaan over ... 

 • Wat kunt u nu ondernemen op basis van de recente (maart 2018) interne stukken van de Belastingdienst over hoe de Belastingdienst omgaat met leningen tussen u als DGA en uw BV? Hoe weet u nu hoe de fiscus controleert of uw RC-lening fiscaal overeind blijft en dus voldoende realiteitswaarde heeft? Hoe weet u nu dat u niet het risico loopt als DGA dat de Belastingdienst kan gaan stellen dat er feitelijk geen echte onbelaste geldlening is, maar sprake is van een belaste dividenduitkering?
 • Hoe kunt u recente rechtspraak in uw voordeel gebruiken? Hoe richt u dus nu uw RC-lening goed fiscusproof in?

Bij deze Praktische Gids 2018/2019 ontvangt u ook een ... 

online service met gebruiksklare modeldocumenten en/of tools

 • om de adviezen en oplossingen direct in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw persoonlijke gegevens en situatie

Deze Praktische Gids 2018/2019 is samengesteld door ... 

mr. Sylvester F.J.J. Schenk RB

 • directeur adviesgroep belastingen

In deze Praktische Gids 2018/2019 leest u ...

Voorwoord

1. Civiele aspecten van de rekening-courant

1.1. Wettelijke regeling

1.2. Andere regels van art. 6: 140 BW

1.3. Rood staan

1.4. Beslag op kredietruimte: niet mogelijk

1.5. Maar wel voor de fiscus!

1.6. Rechtshandelingen tussen BV en DGA: schriftelijk vastleggen verplicht!

1.7. Tegenstrijdig belang

1.8. Echtscheiding

1.9. Bestuurdersaansprakelijkheid ligt op de loer

1.10. Borgstelling, toestemming echtgenoot en rekening-courant

2. Fiscale aspecten van de rekening-courant

2.1. Fiscus is dichtbij

2.2. Rood en blauw: niet spiegelbeeldig!

2.3. Lenen aan de BV

2.4. Ongunstig

2.5. Omzetten in aandelenkapitaal

2.6. Lenen bij/van de BV

2.7. Oeps, te veel geleend

2.8. Gevolgen

2.9. Leven van een rc-lening

2.10. Uitdeling

2.11. Hoe die roodstand wegwerken?

2.12. Twee nieuwe manieren om die roodstand weg te werken

2.13. Besluit kleine rc-verhoudingen en goedkeuring

2.14. Hoeveel rente?

2.15. Geld verdienen met rentearbitrage!

2.16. Schuld afgelost? Kan de bank nog iets met haar hypotheek­recht?

2.17. Lening met zuster-BV’s: (niet) onzakelijk en fiscusproof?

2.18. Intern memo van Belastingdienst is nu bekend!

3. Beleid

3.1. Rekening-courant, wisselende debet- en creditstanden

3.2. Rechtstreeks samenhangende schulden bij terbeschikkingstelling

4. Wetteksten

4.1. Boek 2 - Burgerlijk Wetboek

4.2. Boek 6 - Burgerlijk Wetboek

4.3. Invorderingswet 1990

5. Modellen

Aanbod
Pagina's
Online service

 

 

PAPIER + ONLINE SERVICE

Standaardaanbod

 

 94,-

49
Prijzen zijn excl. btw

Aanbieding ontvangen?


Een vraag?
Bel onze Klantenservice

0492 - 59 31 31