0492 - 59 31 31 0492 - 59 31 31

Van 09.00 uur tot 12.30 uur
Van 13.30 uur tot 17.00 uur
(op vrijdag tot 16.00 uur)
Onze oplossingen

De werkkostenregeling voor iedere werkgever

Aangepast aan de nieuwste regels

Een Tips & Advies-Dossier over ... 

samengevat

Dit dossier biedt handvatten voor het toepassen van de werkkostenregeling (WKR) in uw organisatie, waar mogelijk met ervaringen en tips uit de praktijk.

in detail

Sinds 1 januari 2015 is de WKR verplicht voor werkgevers. Dit had voor u als ondernemer heel wat gevolgen. Uit de praktijk blijkt echter dat er nog de nodige haken en ogen zitten en veel vragen kleven aan de WKR. Tijd om te evalueren en te kijken wat er anders moet en kan.

In dit actuadossier leest u het volgende:

 1. Alle belangrijke begrippen, bijv.: de vrije ruimte, het loonbegrip, de belastingvrije kostenvergoedingen, het noodzakelijkscriterium, de uitzonderingen, enz.
 2. Mogelijkheden om de WKR te optimaliseren.
 3. De meest voorkomende vergoedingen en verstrekkingen.
 4. De WKR en uw arbeidsvoorwaarden.
 5. Vragen uit de praktijk én de antwoorden hierop.
 6. De belangrijkste praktijkproblemen en hun oplossing.

Op de bijbehorende online service vindt u bovendien een aantal handige tools (zoals o.a. een model Inventarisatie loonbestanddelen’, een rekentool voor het berekenen van de vrije ruimte en diverse rechtspraak en besluiten). Dankzij dit dossier wordt de WKR zo voor u overzichtelijker en begrijpelijker.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor ... 

iedere (aankomende) werkgever en voor de MKB-adviseur

 • die werkt met de WKR

De belangrijkste nieuwe onderwerpen en aanvullingen in deze nieuwe editie gaan over ... 

 

 • Wat de invoering van de WKR voor uwe organisatie betekent en hoe hiermee zo goed mogelijk mee om te gaan.
 • De praktijkervaring sinds de invoering van de WKR

Bij dit Tips & Advies-Dossier ontvangt u ook een ... 

online service met gebruiksklare modeldocumenten en/of tools

 • om de adviezen en oplossingen direct in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw persoonlijke gegevens en situatie

In dit Tips & Advies-Dossier leest u ...

Inhoudsopgave

Voorwoord

1. De werkkostenregeling, wat u vooraf moet weten!

1.1. De ‘WKR’, wat is dat eigenlijk?

1.2. Is dit nu ‘loon’ of niet?

1.3. WKR sinds 2015 verplicht

1.4. Enkele belangrijke begrippen

1.5. De gebruikelijkheidstoets

1.6. ‘Loon in natura’?

1.7. Vergoedingen en verstrekkingen belasten in de WKR, hoe doe ik dat?

2. Uw administratie

2.1. Met grootboekrekeningen werken

3. Na de eerste twee jaren WKR

3.1. Ervaring is opgedaan

3.2. WKR nieuw voor u?

3.3. Indelen arbeidsvoorwaarden voor de WKR

3.4. Bereken de vrije ruimte

3.5. Beoordeel de situatie

3.6. Aanpassing arbeidsvoorwaarden?

3.7. Inrichten en bijhouden

4. Diverse vergoedingen en verstrekkingen

4.1. Eten en drinken

4.2. De computer en de telefoon

4.3. Wat met gereedschap, apparaten en andere instrumenten?

4.4. Arbovoorzieningen

4.5. Werkkleding

4.6. Personeelskortingen

4.7. Huisvesting

4.8. Leuke dingen ondernemen vanuit het werk?

4.9. Studie- en cursuskosten en vakliteratuur

4.10. Lidmaatschappen

5. De WKR en reiskosten

5.1. De kilometervergoeding, een gerichte vrijstelling

5.2. Reizen met het openbaar vervoer

5.3. Vliegtuig, taxi, boot, e.d.

5.4. Op de fiets dan maar?

5.5. Carpoolen?

5.6. De vaste kostenvergoeding voor reiskosten

6. Vaste kostenvergoedingen

6.1. De algemene vaste kostenvergoeding onder de WKR

6.2. Uw kostenonderzoek

6.3. Kostenvergoeding bij langdurige afwezigheid

7. De werknemer van over de grens gehaald?

7.1. Waar betaalt uw internationale werknemer belasting en premies?

7.2. Extraterritoriale kosten (ET-kosten)

7.3. Werkkostenregeling voor werknemers bij wie een deel van het salaris in het buitenland belast is

7.4. Wat doet u met de WKR als er geen inhoudings­plichtige in Nederland is?

7.5. Overzicht buitenlandsituaties en werkkosten­regeling

8. Bijzondere groepen werknemers

8.1. Oud-werknemers en andere werknemers met loon uit vroegere dienstbetrekking

8.2. Stagiairs

8.3. De DGA

8.4. Uitzendkrachten, payrollkrachten en gedetacheerden

9. Arbeidsrechtelijke aspecten

9.1. Wettelijke en andere verplichte arbeids­voorwaarden

9.2. Interne afspraken

9.3. Uitruil- of cafetariaregeling?

9.4. Zijn er nog aanvullende WKR-tips voor het opstellen van arbeidsvoorwaarden?

10. De aangifte loonheffingen

10.1. De aangifte loonheffingen in het algemeen

10.2. Concernregeling

11. Overzicht van de Download Zone

Aanbod
Pagina's
Online service

 

 

PAPIER + ONLINE SERVICE

Standaardaanbod

 

 94,-

92
Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel onze Klantenservice

0492 - 59 31 31