0492 - 59 31 31 0492 - 59 31 31

Van 09.00 uur tot 12.30 uur
Van 13.30 uur tot 17.00 uur
(op vrijdag tot 16.00 uur)
Onze oplossingen

Direct aan de slag als u de jaarcijfers 2017 ontvangt!

Zo kunt u meteen bijsturen en de nodige besluiten nemen

Een Tips & Advies-Dossier over ... 

samengevat

Een dossier over het nut en het doel van de jaarcijfers die u over 2017 ontvangt. Met dit dossier kijkt u terug op het afgelopen boekjaar en kunt u uw jaarrekening gebruiken om naar het volgende jaar te kijken. Zo wordt u als ondernemer nooit verrast en bepaalt u tijdig de juiste koers van uw bedrijf.

in detail

Als ondernemer wilt u na afsluiting van een boekjaar natuurlijk snel weten hoe u het zakelijk gedaan heeft in het afgelopen jaar en moet u wachten op uw jaarcijfers van uw adviseur, in de volksmond 'jaarrekening' of 'balans' genoemd. Als u de jaarrekening dan eindelijk in uw bezit heeft, wilt u op basis van deze historische cijfers, want dat zijn het, tijdig kunnen bijsturen, actie ondernemen of plannen.
Met de jaarrekening eindelijk in uw bezit, komen er ongetwijfeld vragen over:

 • Hoe moet ik de gepresenteerde cijfers lezen, interpreteren en gebruiken?
 • Wie is er verantwoordelijk voor de opstelling van de jaarrekening?
 • Wat is een accountantsverklaring en wanneer is deze verplicht?
 • Wanneer moet ik mijn jaarrekening deponeren en binnen welke termijn?

In dit dossier krijgt u antwoord op al uw vragen. Verder krijgt u ook toegang tot een online service waar u met behulp van rekentools en checklists op weg wordt geholpen om uw jaarcijfers maximaal in te zetten voor de toekomst.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor ... 

iedere ondernemer met een eenmanszaak, Vof of maatschap

 • die wil weten hoe hij het zakelijk heeft gedaan het afgelopen jaar

de adviseur

 • die wil weten hoe zijn cliënten het het afgelopen jaar zakelijk gedaan hebben

De belangrijkste nieuwe onderwerpen en aanvullingen in deze nieuwe editie gaan over ... 

 

 • Wijziging in het jaarrekeningregime: wat is er veranderd per 2018?
 • Cijfers vergelijken met die van uw concurrenten
 • Cijfers bekijken van uw leveranciers
 • Cijfers ten behoeve van derden (bank, leasebedrijf, KvK)
 • Uit welke modelverslagen kunt u kiezen?
 • Nog meer oorzaken voor afwijkende brutowinstmarges
 • Grondige uitleg over de afschrijving van de inventaris
 • 10 tips om uw facturen sneller betaald te krijgen
 • De nieuwe boekhoudregels bij leaseverplichtingen
 • Toelichting inzake de suppletieaangifte btw

Bij dit Tips & Advies-Dossier ontvangt u ook een ... 

online service met gebruiksklare modeldocumenten en/of tools

 • om de adviezen en oplossingen direct in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw persoonlijke gegevens en situatie

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door ... 

Monique A.C. Schell

 • zelfstandig belastingadviseur

In dit Tips & Advies-Dossier leest u ...

Inhoudsopgave

Voorwoord

1. Wat u moet weten over de jaarrekening en het boekjaar

1.1. Waarin geeft een jaarrekening inzicht?

1.2. Waaruit bestaat een jaarrekening?

1.3. Wat kunt u met uw jaarrekening?

1.4. Wie stelt op, wie is verantwoordelijk?

1.5. Wat is een jaarverslag?

1.6. Het accountantsverslag

1.7. Wat is een samenstellingsverklaring?

1.8. Wat is een beoordelingsverklaring?

1.9. Wanneer is een accountantsverklaring verplicht?

1.10. Wanneer uw jaarrekening deponeren?

1.11. Overige gegevens

1.12. Bijlagen

1.13. Deponeringstermijn

1.14. Welke gegevens moet u in de jaarrekening vermelden?

1.15. Wat is SBR?

1.16. Wijziging jaarrekeningregime reeds in 2015

1.17. ‘UBO-wet’, wat is er openbaar over u?

2. De winst- en verliesrekening

2.1. De netto-omzet

2.2. Kostprijs van de omzet

2.3. De brutowinst en de brutowinstmarge van de omzet

2.4. De brutowinstmarge van de inkoop

2.5. Bedrijfskosten

2.6. Wat is het bedrijfsresultaat?

3. De balans

3.1. Zo leest u een balans

3.2. Is uw balans gezond?

3.3. Wat u over activa en passiva moet weten

3.4. Zo wordt de waarde van activa en passiva bepaald

3.5. Zo leest u de kredietwaardigheid uit de balans

3.6. Zo leest u de liquiditeit uit de balans

3.7. Bedrijfskapitaal

3.8. Waaruit bestaat uw werkkapitaal en wat kunt u ermee?

3.9. Waar liggen de liquiditeitsrisico’s?

3.10. Hoe verbetert u de liquiditeit?

3.11. 10 tips om uw facturen sneller betaald te krijgen

3.12. De betalingstermijn van de crediteuren

3.13. Welke risico’s blijken niet uit de balans?

4. De toelichting op de balans en op de winst- en verliesrekening

5. Financiering

5.1. Krediet aanvragen voor uw onderneming, waar let de bank op?

5.2. Zo vergroot u uw kredietruimte

5.3. Wat is de leencapaciteit?

5.4. Wat is de betalingscapaciteit?

6. Het kasstroomoverzicht, waar blijft uw geld?

7. Cijfers vergelijken met uw concurrenten

7.1. Hoe komt u aan de jaarstukken van uw concurrent?

7.2. Wat kost een jaarrekening en wat krijgt u?

7.3. Welke informatie kunt u uit de verschillende jaarrekeningen halen?

7.4. Welke informatie kunnen buitenstaanders in handen krijgen over uw jaarrekening?

7.5. Hoe komt u aan branche-informatie?

7.6. Vergelijken binnen uw branche

7.7. Wat is benchmarking?

8. Hoe staat uw bedrijf ervoor?

8.1. Wat is de trend van uw omzet?

8.2. Hoeveel winst of verlies maakt u t.o.v. uw omzet?

8.3. Hoeveel moet u verkopen om quitte te spelen?

8.4. Waarmee behaalt u uw omzet?

8.5. Hoe winstgevend is uw bedrijf?

8.6. En hoe met de btw?

8.7. Van eenmanszaak naar BV?

9. Kengetallen, wat zijn het en wat kunt u ermee?

10. Overzicht modellen

Aanbod
Online service

 

 

PAPIER + ONLINE SERVICE

Standaardaanbod

 

 98,-

Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel onze Klantenservice

0492 - 59 31 31