0492 - 59 31 31 0492 - 59 31 31

Van 09.00 uur tot 12.30 uur
Van 13.30 uur tot 17.00 uur
(op vrijdag tot 16.00 uur)
Onze oplossingen

Erven & schenken: optimaal aanpakken

Meer dan 100 vragen en antwoorden

Een handig boek over ... 

samengevat

Erfrecht, huwelijksvermogensrecht, erf- en schenkbelasting zijn continu in beweging, fiscaal en juridisch complex en onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit boek helpt u in deze onzekere tijden de voor u, uw dierbaren en uw onderneming meest optimale weg uit te stippelen in de wirwar van juridische regels en bepalingen.

in detail

U krijgt een helder en actueel antwoord op al uw vragen, zoals:

 • Hoe kunt u gebruikmaken van de meest actuele mogelijkheden voor besparing van schenk- en erfbelasting?
 • Hoe kunt u nu nog gebruikmaken van de enorm grote fiscale schenkingsvrijstelling voor de eigen woning die in 2023 wordt verlaagd en daarna wordt afgeschaft?
 • Hoe staat u als erfgenaam sterk met de nieuwe wet over aanvaarding van een nalatenschap met onverwachte schulden?
 • Hoe kunt u inspelen op de gewijzigde wet omtrent het huwelijksvermogensrecht die sinds 1 januari 2018 geldt?
 • Wanneer is geld lenen binnen de familie zeer aantrekkelijk en hoe regelt u dat waterdicht?
 • En nog zoveel meer over wat uiterst belangrijk is om goed en juridisch correct te regelen ...

Praktische voorbeelden zorgen ervoor dat u direct weet hoe u moet handelen om uw eigen situatie te optimaliseren. Met behulp van dit boek maakt u nu al de juiste keuzes op het gebied van erven en schenken om optimaal voordeel te behalen. De toekomst voorbereiden, begint vandaag!

Dit boek is er speciaal voor ... 

iedere ondernemer

 • die maximaal fiscaal voordeel wil behalen en zijn juridische zaken optimaal wil regelen.

De belangrijkste nieuwe onderwerpen en aanvullingen in deze nieuwe editie gaan over ... 

 • Wat u nu nog kunt met de grote schenkingsvrijstelling voor de eigen woning die in 2023 wordt verlaagd en daarna wordt afgeschaft.
 • Bevat de laatste wetgeving en belangrijke actuele rechtspraak.
 • Inclusief online service met de definitieve belastingscijfers 2022 inzake erven en schenken.

Bij dit boek ontvangt u ook een ... 

online service met de meest actuele fiscale cijfers

 • om de adviezen en oplossingen direct in de praktijk toe te passen

Dit boek is samengesteld door ... 

mr. drs. Wil J. Schuurmans

 • jurist

mr. Paul J.H. Jehae REP

 • fiscaal jurist en hoofdredacteur

In dit boek leest u ...

Inhoudsopgave

Voorwoord

1. Huwelijksvermogensrecht

1.1. Wat is het belang van het huwelijks­vermogensrecht?

1.2. Geregistreerd partnerschap

1.3. Drie stelsels naast elkaar

1.4. ‘Oude’ gemeenschap van goederen

1.5. Verdeling

1.6. Wat behoort er tot het gemeenschappelijk vermogen?

1.7. Wat behoort er niet tot het gemeenschappelijk vermogen?

1.8. Uitsluitingsclausule?

1.9. Geen waardeverrekening?

1.10. Maar wel verrekening bij overlijden

1.11. Vervangende zaken ook onder de uitsluitingsclausule?

1.12. Vruchten daarentegen niet, tenzij anders bepaald

1.13. Goede administratie van groot belang

1.14. Nieuwe beperkte gemeenschap van goederen

1.15. Drie vermogens

1.16. Goede administratie nog meer van belang

1.17. Uitsluitingsclausule blijft van belang

1.18. Beperkte gemeenschap en onderneming

1.19. Beperkte gemeenschap en gezamenlijk eigendom

1.20. Huwelijkse voorwaarden

1.21. Wat is typisch voor huwelijkse voorwaarden?

1.22. Aan iedere medaille twee kanten

1.23. Het interne aspect van huwelijkse voorwaarden

1.24. Het externe aspect

1.25. Niet snel even op naam van de andere echtgenoot zetten?

1.26. Dus: goed afwegen van belangen

1.27. Het vastleggen van huwelijkse voorwaarden

1.28. Voor het huwelijk

1.29. Tijdens het huwelijk

1.30. Geen overdrachtsbelasting?

1.31. Mogelijkheden voor huwelijkse voorwaarden

1.32. Koude uitsluiting

1.33. Soms toch gemeenschappelijk?

1.34. Beperkte gemeenschap van goederen

1.35. Voorbeelden van beperkte gemeenschap van goederen

1.36. Algehele gemeenschap van goederen

1.37. Verrekenstelsels

1.38. Wat zijn inkomsten?

1.39. Wat is onverteerd?

1.40. Verrekening van winst?

1.41. Vaststelling van winst

1.42. Winst in de eenmanszaak

1.43. Winst in de BV

1.44. Vaststelling van winst door een deskundige

1.45. Meestal geen verrekening van verlies?

1.46. Verrekening van vermogen

1.47. Maar soms toch weer uitgesloten?

1.48. Ook de uitsluitingsclausule heeft voorrang

1.49. Wanneer wordt er verrekend?

1.50. Periodieke verrekening

1.51. Voordelen van de periodieke verrekening

1.52. Problemen bij niet verrekenen?

1.53. Finale verrekening

1.54. Pensioenverrekening?

1.55. Nieuwe wet

2. Samenwonen

2.1. Wie zijn samenwoners?

2.2. Fiscaal partnerschap

2.3. Wat als er niets is geregeld?

2.4. Samen eigenaar van de en-ofrekening?

2.5. Soms toch samen eigenaar?

2.6. Zijn samenwoners erfgenamen van elkaar?

2.7. Waarom een samenlevingsovereenkomst?

2.8. Het belang voor samenwoners

2.9. Wat kan er in een samenlevingsovereenkomst worden geregeld?

2.10. Wat is gemeenschappelijk en wat blijft privé?

2.11. Gemeenschappelijke goederen

2.12. Alles gemeenschappelijk?

2.13. Wie betaalt wat en van welke rekening?

2.14. Bijdrage aan de gezamenlijke rekening

2.15. Gezamenlijke kosten

2.16. Nog meer te regelen?

2.17. Zijn anderen gebonden aan de samenlevings­overeenkomst?

2.18. Partnerpensioen

2.19. Het verblijvingsbeding

2.20. De werking van het verblijvingsbeding

2.21. Het effect van het verblijvingsbeding

2.22. Alleen het gemeenschappelijk vermogen?

2.23. Nog een fiscaal voordeel?

2.24. Geen samenlevingsovereenkomst: soms toch vrijstelling

2.25. De gezamenlijke woning

2.26. Huren van een woning

2.27. Privé-eigendom van een van de partners?

2.28. Gemeenschappelijk eigendom?

2.29. Let op de fiscus!

2.30. Mogelijkheden tot verrekening?

2.31. Samenwoners en overlijden

2.32. Geen kinderen, geen testament?

2.33. Wel kinderen; geen testament?

2.34. Het verblijvingsbeding

2.35. Wel of geen testament?

2.36. Met kinderen altijd een testament!

3. Erfrecht

3.1. Wat is erven?

3.2. Wat als er geen testament is?

3.3. Wat als er wel een testament is?

3.4. Wel een testament maar toch het wettelijk erfrecht?

3.5. Hoe kan ik een testament opvragen?

3.6. Wie is belanghebbende?

3.7. Wie kunnen er erven?

3.8. Wie kunnen er volgens de wet niet erven?

3.9. Wat zijn bloedverwanten?

3.10. Vaststellen van het vaderschap van belang?

3.11. Vier groepen van erfgenamen

3.12. Wie erven er eerst volgens de wet?

3.13. Wie erven er daarna?

3.14. Wat is plaatsvervulling?

3.15. Wat is aanwas?

3.16. Waarom zijn soms niet alle erfdelen gelijk?

3.17. Wat erft de langstlevende echtgenoot?

3.18. Dus niet de helft plus een kindsdeel?

3.19. Wat is de wettelijke verdeling?

3.20. Wat krijgen de kinderen?

3.21. Mag de langstlevende echtgenoot alles opmaken?

3.22. Kunnen de kinderen zich daartegen verzetten?

3.23. Wanneer zijn de vorderingen van de kinderen opeisbaar?

3.24. Waarom rente over de vorderingen?

3.25. Kan de wettelijke verdeling ongedaan worden gemaakt?

3.26. Wat is daarvan het gevolg?

3.27. Wat als de langstlevende echtgenoot gaat hertrouwen?

3.28. Wat zijn wilsrechten?

3.29. Wat is vruchtgebruik?

3.30. Kan de langstlevende echtgenoot onterfd worden?

3.31. Welke rechten heeft de langstlevende echtgenoot altijd?

3.32. Wat is een testament?

3.33. Wat is een codicil?

3.34. Wie kunnen er een testament maken?

3.35. Wie kunnen er niet bij testament erven?

3.36. Kan het testament worden herroepen of gewijzigd?

3.37. Wat staat er in het testament?

3.38. Wat houdt de erfstelling in?

3.39. Wat kunt u voor de toekomst regelen?

3.40. Wat is voogdij?

3.41. Wat betekent bewind?

3.42. Hoezo, geen geld naar de aangetrouwde?

3.43. Wat is de rampenclausule?

3.44. Waarom geen erfgenaam binnen 30 dagen?

3.45. Wat doet een executeur?

3.46. Kunnen kinderen onterfd worden?

3.47. Waar hebben ze dan nog recht op?

3.48. Wat moeten ze daarvoor doen?

3.49. Wanneer is de legitieme portie opeisbaar?

3.50. Hoe zit dat met samenwoners?

3.51. Welke rechten heeft de bedrijfsopvolger altijd?

3.52. Overdracht van bedrijfsgoederen

3.53. Overdracht van aandelen

3.54. Hoe regelt u dat het beste in een testament?

3.55. Moet een erfgenaam de erfenis altijd aanvaarden?

3.56. Wat als er meer schulden dan bezittingen zijn?

3.57. Wat als een erfgenaam niets weet?

3.58. Onverwachte schulden

3.59. Wanneer wordt de erfenis verdeeld?

3.60. Wat te doen met dwarsliggers?

3.61. Wat is een verklaring van erfrecht?

3.62. Wat is een verklaring van executele?

4. Successiewet 1956

4.1. Welke belastingen behoren tot de Successiewet 1956?

4.2. Wat is erfbelasting?

4.3. Wat is schenkbelasting?

4.4. Wie in het buitenland wordt geacht toch in Nederland te wonen?

4.5. Ook nog eens belasting betalen in het buitenland?

4.6. Waarover betaalt u erfbelasting?

4.7. Wat is de waarde?

4.8. Waarvoor gelden speciale waarderingsregels?

4.9. Hoe zit dat met vermogen in het buitenland?

4.10. Wat wordt er bij de nalatenschap opgeteld?

4.11. Hoe zit dat met de levensverzekering?

4.12. Wanneer is dat goed geregeld?

4.13. Wanneer is er sprake van een schenking?

4.14. Wat wordt er dan als een gift beschouwd?

4.15. Is er in beide gevallen schenkbelasting verschuldigd?

4.16. Hoe zit dat met overdracht van het huis aan de kinderen?

4.17. Hoe zit dat met het verblijvingsbeding?

4.18. Hoe zit het met de omzetting van huwelijkse voorwaarden in gemeenschap van goederen?

4.19. Hoeveel erfbelasting moet er worden betaald?

4.20. Welk speciaal tarief geldt er voor de kleinkinderen?

4.21. Welke vrijstellingen voor erfbelasting zijn er (in 2022)?

4.22. Welke vrijstelling heeft de langstlevende echtgenoot?

4.23. Hoe zit dat met de pensioenrechten?

4.24. Welke vrijstelling hebben samenwoners?

4.25. Welke vrijstelling hebben de (klein)kinderen?

4.26. Welke vrijstelling hebben alle anderen?

4.27. Hoeveel schenkbelasting moet er worden betaald?

4.28. Welke jaarlijkse vrijstelling hebben de kinderen?

4.29. Welke eenmalige vrijstelling hebben de kinderen?

4.30. Welke vrijstelling voor studie?

4.31. Verhoogde vrijstelling voor de eigen woning

4.32. Voorwaarden

4.33. Financiering van de eigen woning

4.34. Gespreide schenking

4.35. Voorwaarden

4.36. Overige voordelen

4.37. Welk vrijgesteld bedrag hebben anderen?

4.38. Wat met een schenking 180 dagen voor overlijden?

4.39. Wat is een schenking ‘making vrij van recht’?

4.40. Welke speciale vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting gelden er voor het ondernemingsvermogen of voor de aandelen van de BV?

4.41. Met welke voorwaarden moet dan rekening worden gehouden?

5. Mogelijkheden tot successieplanning

5.1. Wat is ‘estateplanning’?

5.2. Wat zijn daarvoor de belangrijkste instrumenten?

5.3. Waarom overdracht vermogen tijdens leven?

5.4. Wat is juridisch gezien een schenking?

5.5. Waarmee moet u rekening houden bij schenken?

5.6. Wat kunt u schenken?

5.7. Hoe wordt een schenking geregeld?

5.8. Waarom is het van belang om een schenking altijd schriftelijk vast te leggen?

5.9. Welke fiscale voordelen zijn er voor schenking van bedrijfsgoederen of aandelen van een BV?

5.10. Wat is een ‘schenking op papier’?

5.11. Wat is het effect van de papieren schenking?

5.12. Aan welke voorwaarden moet de papieren schenking voldoen?

5.13. Waarom is de papieren schenking zo handig?

5.14. Mogen de ouders eerder aflossen?

5.15. Wat zijn de nadelen van de papieren schenking?

5.16. Wat zijn de gevolgen van de papieren schenking voor de inkomstenbelasting?

5.17. Welke problemen spelen er bij de overdracht van het woonhuis?

5.18. Wat is de vruchtgebruikvariant?

5.19. Hoe kan heffing van erfbelasting worden voorkomen?

5.20. Welke problemen spelen er bij de vrucht­gebruik­variant voor de inkomsten­belasting?

5.21. Hoe werkt de huurvariant?

5.22. Hoe zit dat dan met de inkomstenbelasting?

5.23. Wat is het voordeel als het huis wordt geschonken?

5.24. Hoe zit dat met schenking in termijnen?

5.25. Waarom is het van belang of u in gemeenschap van goederen bent gehuwd of op huwelijkse voorwaarden?

5.26. Wat kunt u dan regelen met de huwelijkse voorwaarden?

5.27. Wat zijn de voordelen van de omzetting van de huwelijkse voorwaarden in gemeenschap van goederen?

5.28. Wat zijn de nadelen daarvan?

5.29. Hoe werkt het finaal verrekenbeding?

5.30. Wat zijn de voordelen van het finaal verrekenbeding?

5.31. Wat zijn de nadelen daarvan?

5.32. Hoe gaat het vermogen over door het erfrecht?

5.33. Waarom de wettelijke verdeling ongedaan maken?

5.34. Is een schuld fiscaal verstandig?

5.35. Kan de schuld bij testament worden verhoogd?

5.36. Waarom de rente wijzigen?

5.37. Waarom de erfdelen wijzigen?

5.38. Wat zijn daarbij de nadelen?

5.39. Wat is een flexibel testament?

5.40. Hoe werkt het flexibel testament?

5.41. Wat zijn de voordelen van het flexibel testament?

5.42. Wat zijn dan de nadelen?

5.43. Wat is goed om te bedenken?

6. Fiscale cijfers

Aanbod
Online service

 

 

PAPIER + ONLINE SERVICE

Standaardaanbod

 

 134,-

Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel onze Klantenservice

0492 - 59 31 31