0492 - 59 31 31 0492 - 59 31 31

Van 09.00 uur tot 12.30 uur
Van 13.30 uur tot 17.00 uur
(op vrijdag tot 16.00 uur)
Onze oplossingen

Haal ook fiscaal het maximale uit uw investeringen!

Zorg dat uw boekhouder alle investeringsregelingen benut (KIA, EIA, MIA, Vamil, HIR, KER, startersvoordelen, ...)

Een Tips & Advies-Dossier over ... 

samengevat

Dit praktische en voor u zeer handige dossier helpt u op weg indien u investeringsplannen heeft en daarbij maximaal fiscaal voordeel wilt behalen. Alles ondersteund door handige rekentools.

in detail

Vele ondernemers lopen een fiscaal voordeel mis, omdat ze eerst investeren en dan pas merken dat ze het anders hadden moeten aanpakken. Zorg ervoor dat u dit niet overkomt! Met dit dossier kunt u zelf bepalen wat u wel en niet moet doen en vooral ook: op welk moment u het best investeert.

In dit dossier leest u meer over:

 • De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
 • De MIA/Vamil-regelingen voor financieel voordeel bij milieuvriendelijke investeringen
 • De Energie-investeringsaftrek (EIA)
 • De Herinvesteringsreserve (HIR)
 • De startersvoordelen

Om optimaal gebruik te maken van de fiscale investeringsregelingen, is het ook belangrijk dat u uw investeringen zorgvuldig plant. Daarom geven we u advies over:

 • Nog investeren in 2019 of beter doorschuiven naar 2020?
 • Desinvesteren in 2019 of pas in 2020?

Iedere regeling wordt kort en krachtig uitgelegd met duidelijke tips en adviezen om er zo goed mogelijk van te profiteren.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor ... 

iedere ondernemer

 • die maximaal fiscaal voordeel wil halen uit zijn investeringen

De belangrijkste nieuwe onderwerpen en aanvullingen in deze nieuwe editie gaan over ... 

 • Auto, bus of bestelauto met MIA
 • Subsidie elektrische auto: particulieren en ondernemers
 • Uitbreiding innovatiekosten (S&O-werk)

Bij dit Tips & Advies-Dossier ontvangt u ook een ... 

online service met gebruiksklare modeldocumenten en/of tools

 • om de adviezen en oplossingendirect in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw persoonlijke gegevens en situatie

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door ... 

Monique A.C. Schell

 • zelfstandig belastingadviseur

In dit Tips & Advies-Dossier leest u ...

Voorwoord

1. Snel wegwijs gemaakt

1.1. Wat zijn investeringen en waarmee krijgt u te maken?

1.2. Investeren vóórdat u start met uw onderneming?

1.3. Wat is ‘afschrijven’?

1.4. Hoe berekent u het bedrag van de afschrijving?

1.5. Willekeurig afschrijven voor startende ondernemers

1.6. Wanneer mag u willekeurig afschrijven?

1.7. Waarover mag u willekeurig afschrijven?

1.8. Wat is ‘investeringsaftrek’?

1.9. Wanneer bent u een investeringsverplichting aangegaan?

1.10. Waar moet een factuur aan voldoen om in aanmerking te komen voor de investerings­aftrek?

1.11. Fiscaal vage begrippen en de bijbehorende percentages, een houvast ...

2. De Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

2.1. Wanneer komt u in aanmerking voor de KIA?

2.2. Wanneer is een bedrijfsmiddel uitgesloten voor de KIA?

2.3. Motor van de zaak met KIA?

2.4. Uw software mét KIA?

2.5. Uw website mét KIA?

2.6. Uw logo met KIA?

2.7. Heeft u recht op KIA bij lease?

2.8. En hoeveel krijgt u aan KIA?

2.9. Hoe berekent u de KIA bij een gebroken boekjaar?

2.10. Hoe gaat dat met de KIA bij aanbetalingen?

2.11. Hoe met kortingen en overige subsidies?

2.12. Hoeveel KIA krijgt u als u een samenwerkings­verband heeft?

2.13. Hoe bepaalt u de hoogte van de investerings­aftrek per vennoot?

2.14. Benut uw investeringsaftrek optimaal!

2.15. Kan ik naast de KIA ook de EIA, MIA-/Vamil-regeling toepassen?

2.16. Samentellen van kosten (complexen van bedrijfsmiddelen)

2.17. Hoe vraagt u de KIA aan?

3. MIA-/Vamil-regeling: financieel voordeel voor milieuvriendelijke investeringen

3.1. Wat houdt de MIA-/Vamil-regeling in?

3.2. De Milieulijst

3.3. Wanneer komt u in aanmerking voor de MIA-/Vamil-regeling?

3.4. Welke kosten komen voor de MIA-/Vamil-regeling in aanmerking?

3.5. Welke bedrijfsmiddelen zijn uitgesloten voor de MIA-/Vamil-regeling?

3.6. Hoe gaat dat met de MIA-/Vamil-regeling bij aanbetalingen?

3.7. Hoe met kortingen en overige subsidies?

3.8. Heeft u recht op MIA bij lease?

3.9. Buitenwerkingstelling MIA-/Vamil-regeling

3.10. En hoeveel krijgt u aan MIA?

3.11. Begrenzing MIA/Vamil (aftopping)

3.12. Auto, bus, bestelauto of bakwagenchassis mét MIA?

3.13. Klimopvoordeel via de Milieulijst

3.14. En wat is uw fiscale voordeel met de Vamil-regeling?

3.15. Zelf voorstellen indienen voor de Milieulijst

3.16. Subsidie per provincie of gemeente

3.17. Hoeveel MIA krijgt u als u een samenwerkingsverband heeft?

3.18. Hoe meldt u MIA/Vamil?

4. De Energie-investeringsaftrek (EIA)

4.1. Wat houdt de EIA in?

4.2. De Energielijst

4.3. Wanneer komt u in aanmerking voor de EIA?

4.4. Wat voor kosten komen in aanmerking voor de EIA?

4.5. Welke bedrijfsmiddelen komen niet in aanmerking voor de EIA?

4.6. Hoe met kortingen en overige subsidies?

4.7. Vergunningen

4.8. Is combinatie van de EIA en MIA mogelijk?

4.9. Buitenwerkingstelling van de EIA

4.10. En hoeveel krijgt u aan EIA?

4.11. Investeren in zonnepanelen

4.12. Zelf voorstellen indienen voor de Energielijst

4.13. Hoeveel EIA krijgt u als u een samenwerkingsverband heeft?

4.14. Hoe vraagt u EIA aan?

5. Plan uw (des)investeringen en verdien geld!

5.1. Verspreiden van investeringen over meerdere jaren

5.2. Hoe zit het met de investeringsaftrek als ik in een jaar geen winst heb gemaakt?

5.3. Wat is de belastingbesparing?

5.4. Let op de desinvesteringsbijtelling!

5.5. Desinvesteren in 2019 of pas in 2020?

5.6. Desinvesteringsbijtelling bij verkoop bedrijfsmiddelen

5.7. Desinvesteringsbijtelling bij schenking bedrijfsmiddelen

5.8. Desinvesteringsbijtelling bij ruil bedrijfsmiddelen

5.9. Desinvesteringsbijtelling bij overbrengen bedrijfsmiddelen naar privé

5.10. Desinvesteringsbijtelling: wat als een bedrijfsmiddel door een andere aanwending het karakter krijgt van een uitgesloten investering?

5.11. Desinvesteringsbijtelling bij defect bedrijfsmiddel?

5.12. Desinvesteringsbijtelling bij ongedaan maken investering?

5.13. Desinvesteringsbijtelling bij desinvesteren van overheidswege?

5.14. Wat is uw totale belastingvoordeel?

6. Innovatiekosten

7. Subsidieregelingen ISDE en ISD+

7.1. Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

7.2. Stimulering duurzame energie (SDE+)

8. De herinvesteringsreserve (HIR) en de kosten­egalisatiereserve (KER), hoe zit dat ook alweer?

8.1. Herinvesteringsreserve bij verkoop onroerende goederen

8.2. Herinvesteringsreserve per BV

8.3. Gedeeltelijke vorming HIR

8.4. Staking onderneming en HIR

8.5. HIR ook bij onttrekking

8.6. HIR ook bij nieuwe onderneming

8.7. HIR ook bij vrijwillig verlies

8.8. Afboeking HIR binnen een boekjaar

8.9. Afboeking HIR onder restwaarde

8.10. Herinvesteringsreserve en willekeurige afschrijvingen

8.11. Berekening investeringsaftrek bij herinvestering

8.12. Kostenegalisatiereserve (KER)

9. Extra tips om geen aftrek te verliezen

9.1. Laat die investeringsaftrek niet verloren gaan!

9.2. Afschrijving bedrijfsmiddel gestopt in 2018?

9.3. Investeringsaftrek vergeten?

9.4. Afwijzende beschikking ontvangen van RVO.nl?

10. Overzicht van rekentools en andere hulpmiddelen

Aanbod
Pagina's
Online service

 

 

PAPIER + ONLINE SERVICE

Standaardaanbod

 

 103,-

94
Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel onze Klantenservice

0492 - 59 31 31