0492 - 59 31 31 0492 - 59 31 31

Van 09.00 uur tot 12.30 uur
Van 13.30 uur tot 17.00 uur
(op vrijdag tot 16.00 uur)
Onze oplossingen

Het Tips & Advies Ondernemershandboek 2019

Alle basisinformatie voor iedere zelfstandig ondernemer

Een Tips & Advies-Boek over ... 

samengevat

Dit ondernemershandboek is het meest volledige naslagwerk voor u als zelfstandig ondernemer. Als ondernemer krijgt u te maken met veel verschillende wet- en regelgeving. Het is dan ook logisch dat u daar veel vragen over heeft en het overzicht wilt behouden. Het Tips & Advies Ondernemershandboek helpt u daarbij.

in detail

Alle zaken waarmee u als ondernemer in aanraking komt, zijn opgenomen in dit boek: op elke vraag heeft u een betrouwbaar antwoord binnen handbereik. Editie 2019 is volledig geactualiseerd en aangevuld met alle nieuwe wetgeving, richtlijnen en cijfers voor 2019.

Dankzij meer dan 5.000 trefwoorden vindt u snel wat u moet weten. Zo krijgt u direct de juiste informatie en hulpmiddelen om een aantal zaken zelf op te lossen.

Dit allesomvattende boek bevat:

 • 27 hoofdstukken met informatie over o.a. belastingen, belastingcontrole, auto van de zaak, uw bedrijfshuisvesting, boekhouding, internet, milieu, personeel, samenwerkingsverbanden, investeringen, transport, EU en ondernemer, verkoop, sociale wetgeving, verzekeringen, bankproducten, ...
 • Inclusief een online service met meer dan 100 geactualiseerde modellen van juridisch veilige brieven en contracten die u aan uw eigen situatie kunt aanpassen (MS Word formaat)
 • Alle belangrijke websites
 • Alle - voor iedere ondernemer - belangrijke cijfers met een aantal handige berekeningstools

Dit Tips & Advies Ondernemershandboek is de handleiding voor elke zelfstandig ondernemer. Volledig aangepast aan alle nieuwe wet- en regelgeving voor 2019!

Dit Tips & Advies-Boek is er speciaal voor ... 

zelfstandig ondernemers, bedrijfsleiders, ondernemers, adviseurs

 • die op elke vraag een antwoord binnen handbereik willen hebben

De belangrijkste nieuwe onderwerpen en aanvullingen in deze nieuwe editie gaan over ... 

 • Belastingtarieven/-cijfers 2019
 • Hoe controleert de fiscus in 2019?
 • Vrijwillige verbetering zonder boete
 • De nieuwste investerings- en innovatiesubsidies
 • Zakendoen binnen factureringsrichtlijnen
 • Het tot stand komen van elektronische overeenkomsten
 • De nieuwe regels voor privacy
 • De meldplicht datalekken en de nieuwe AVG
 • De nu geldende regels voor ontslag en tijdelijke contracten

Bij dit Tips & Advies-Boek ontvangt u ook een ... 

online service met gebruiksklare modeldocumenten en/of tools

 • om de adviezen en oplossingen direct in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw persoonlijke gegevens en situatie

Dit Tips & Advies-Boek is samengesteld door ... 

Een team van 19 experts op verschillende vakgebieden, in samenwerking met het redactieteam van Indicator.

In dit Tips & Advies-Boek leest u ...

Beknopte inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Hoofdstuk I Starten met een onderneming

A. Voorwaarden

1. Leeftijd

2. Handelingsbekwaam

a. Faillissement

b. Handelingsonbekwaam

c. Beperkt handelingsbekwaam

3. Nationaliteit

4. Opstellen ondernemingsplan

a. De persoonlijke gegevens

b. De omschrijving van het plan

c. Het marketingplan

d. Het financieel plan

B. Administratieve formaliteiten

1. Bankrekening openen

2. Factuurvereisten

a. De vereenvoudigde factuur

b. Ook een creditfactuur moet aan regels voldoen, welke?

c. Correctie of aanvulling?

d. Terugname van de oorspronkelijke factuur

e. Intracommunautaire leveringen

f. Intracommunautaire diensten

g. Verleggingsregeling

3. Inschrijving Kamer van Koophandel

a. Inschrijving eenmanszaak of Vof

b. Inschrijving BV of NV

c. Vermelding nummer Kamer van Koophandel

4. Aanmelden Belastingdienst

a. Handboek Ondernemen

b. Uitkering

5. Aanmelden personeel

6. Administratie

a. Inzicht

b. Aangiften

c. Bewijs

7. Btw-verplichtingen

a. Ontheffing van administratieve ­verplichtingen

b. Kleineondernemersregeling

c. Loonadministratie

d. Voorwaarden

8. Elektronische aangifte

a. Vanaf 1 januari 2005

b. Vanaf 1 januari 2006

c. Hoe aangifte doen?

9. Bewaarplicht

a. Bewaren software en databestanden

10. Aanloopkosten

a. Hoelang kunt u teruggaan?

b. Urenregistratie

c. En wat met de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek?

d. En wat met de btw?

e. Vooraftrek btw aankoop goederen in privé

C. Speciale vergunningen

1. Markthandel

2. Milieuregels/omgevings­vergunning

a. Aan welke regels moet uw bedrijf zich houden?

b. Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)

c. Wijziging melden

3. Horeca

4. Bestemmingsplan

D. Speciale regels

1. Speciale regels voor detailhandel, ambachtsbedrijven en horeca

a. Uithangborden, zonneschermen en lampen

b. Precario

c. Straatverkoop

d. Winkeltijdenwet

e. Wetswijziging naar verwachting vanaf 1 april 2019

f. Wet op de kansspelen

g. Colportagewet

h. Tabak, alcohol of medicijnen

2. Extra regels voor horeca

a. Drank- en horecavergunning

b. Exploitatievergunning

c. Horeca en bestemmingsplan

d. Omgevingsvergunning

e. Wet milieubeheer

f. Gebruiksvergunning/omgevings­vergunning

g. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

h. Terrasvergunning

i. Reclamevergunning

j. Speelautomatenvergunning en ­aanwezigheidsvergunning

k. Stichting BUMA/STEMRA, SENA en Videma

3. Speciale regels vervoer

E. Franchising

1. Begrip

2. Franchisor en franchisee

a. Voordelen

b. Nadelen

c. Informatie

3. Keuze franchisegever

4. Onderzoek franchiseformule

a. Vragen over ondersteuning en cultuur

b. Vragen over opleiding en financiën

c. Marketingvragen

5. De franchiseovereenkomst

a. Het franchisecontract

b. Huur en financiering

c. Handboek

d. Voorovereenkomst

e. Mondelinge afspraken

f. Aansprakelijkheid

g. Richtlijnen franchisecontracten

6. Europese Erecode

F. Handelsnaam

1. Begrip

a. Onderscheidend vermogen

2. Verwarring van namen

3. Misleiding

G. Intellectuele eigendomsrechten

1. Industrieel eigendomsrecht

2. Auteursrecht

a. Ontstaat automatisch

b. Eigendom

c. Geschillen

3. Merkrecht

a. Wat is een merk?

b. Hoe krijgt u een merkrecht?

c. Merknaam

d. Handelsnaam als merk deponeren

e. Meerdere handelsnamen

f. Ontstaan recht handelsnaam

g. Handelsnaamonderzoek

h. Gebied

i. Einde handelsnaamrecht

j. Conflict

4. Octrooirecht

a. Eisen

b. Uitvinding

c. Nieuw en inventief

d. Industrieel toepasbaar

e. Verkrijgen octrooirecht

f. Internationaal octrooi

g. Europa

h. Wereldwijd

i. Kosten

j. Raadplegen deskundigen

5. Tekeningen en modellen

a. Wet

b. Tekening

c. Model

d. Combinatie van tekening en model

Hoofdstuk II Eenmanszaak of vennootschap

A. Ondernemer en huwelijk

1. Gehuwden en eenmanszaak

a. Privévermogen loopt gevaar

b. Wettelijke gemeenschap van goederen

c. Huwelijkse voorwaarden

2. Gehuwden en vennootschap

a. Uitgangspunt: de vennootschap is ­aansprakelijk

b. Uitzonderingen

c. Vennootschap en huwelijkse ­voorwaarden

3. De samenwonende ondernemer

4. Wat in geval van echtscheiding?

a. Gemeenschap van goederen

b. Huwelijkse voorwaarden

B. Verschillen eenmanszaak, personenvennootschap en rechtspersoon

1. De eenmanszaak

a. Geen splitsing van vermogen

b. Administratieve verplichtingen

2. De personenvennootschap

a. Beperkte splitsing van vermogen

b. Administratieve verplichtingen

c. Fiscaal transparant

d. Rekening-courant

3. De rechtspersoon

a. Eigen identiteit

b. Beperkte aansprakelijkheid

c. Ander fiscaal regime

C. Naamloze vennootschap

1. Oprichting

a. Geen goedkeuring vooraf

b. Controle achteraf

c. Statuten

d. Naam

e. Zetel

f. Doel

g. De NV in oprichting

h. Inschrijving in het Handelsregister

2. Kapitaal

a. Maatschappelijk kapitaal

b. Geplaatst kapitaal

c. Gestort kapitaal

d. Storting op aandelen

3. Aandelen

a. Aandelen aan toonder

b. Aandelen op naam

c. Soorten aandelen

d. Aandeelhouders

e. Aandeelhoudersregister

f. Uitgifte van aandelen

g. Overdracht van aandelen aan toonder

h. Overdracht van aandelen op naam

4. Bestuur

a. Benoeming

b. Ontslag

c. Taken en bevoegdheden

d. Raad van commissarissen

e. Structuurvennootschap

f. Beperkingen

g. Vertegenwoordiging

h. Bestuurdersaansprakelijkheid

i. Tegenstrijdig belang

5. Algemene vergadering

a. Bevoegdheden

b. Bijeenroeping

c. Deelname

d. Volmacht

e. Notulen

f. Gewone algemene vergadering

g. Buitengewone vergadering

h. Stemrecht

i. Besluitvorming

j. Buiten vergadering

k. Stemovereenkomst

l. Staken van stemmen

m. Aandeelhoudersovereenkomst

n. Wipaandelen

o. Uitkoop van aandeelhouders

6. Statutenwijziging

a. Geheel of gedeeltelijk

b. Kosten

c. Formaliteiten

D. Besloten vennootschap

E. Vennootschap onder firma

1. Weinig formaliteiten

2. Inhoud van de overeenkomst

3. Besloten karakter

4. Inschrijving Handelsregister

5. Voordeel

6. Nadeel

F. Maatschap

1. Vrij beroep of bedrijf

2. Twee soorten

a. Stille maatschap

b. Openbare maatschap

3. Aansprakelijkheid

a. Stille maatschap

b. Openbare maatschap

G. Commanditaire vennootschap

1. Beherende vennoten

2. Commanditaire vennoten

3. Verschil in aansprakelijkheid

H. Coöperatie

1. Oprichting/inschrijving

2. Doel

3. Aansprakelijkheid bij een coöperatie

a. Wettelijke aansprakelijkheid

b. Beperkte aansprakelijkheid

c. Uitgesloten aansprakelijkheid

Hoofdstuk III •
Ondernemer en sociale verzekeringen

A. Socialezekerheidsstelsel

1. Algemeen

2. Sociale voorzieningen

3. Sociale verzekeringen

B. Werknemersverzekeringen

1. Werknemer

2. Werknemersverzekeringen

a. Ziektewet (ZW)

b. Wet werk en inkomen naar ­arbeidsvermogen (WIA)

c. Werkloosheidswet (WW)

C. Volksverzekeringen

a. Algemene nabestaandenwet (Anw)

b. Algemene ouderdomswet (AOW)

c. Wet langdurige zorg (Wlz)

D. Zorgverzekeringswet (Zvw)

1. Verplichte verzekering

a. Uitzondering

b. Aanvullende verzekering

c. Acceptatieplicht en procedure

2. Soorten polissen

a. Naturapolis (gecontracteerde zorg)

b. Restitutiepolis (­niet-gecontracteerde zorg)

3. Eigen risico

4. Nominale premie

5. Werkgeversheffing Zvw

6. Lage inkomensafhankelijke bijdrage

7. Zorgtoeslag

a. Voorwaarden zorgtoeslag

E. Verschillen tussen ­ondernemers en werknemers

1. Wie is ondernemer?

2. Onderneming

3. Arbeidsongeschiktheid

4. Werkloosheid

F. Sociale verzekeringen ­zelfstandigen

1. Besluit bijstandsverlening ­zelfstandigen 2004 (Bbz)

a. Startende zelfstandigen

b. Bestaande zelfstandigen met tijdelijke financiële problemen

c. Oudere zelfstandigen met een niet- levensvatbaar bedrijf

G. Directeur-grootaandeel­houder (DGA)

1. Algemeen

2. Aanwijzing verzekeringsplicht DGA

3. Sociale verzekering DGA

4. Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties

5. Zorgverzekering DGA

6. DGA en loonheffing

Hoofdstuk IV •
Boekhoudkundige verplichtingen

A. Administratie en boekhouding

1. Administratie

a. Wat valt er onder de administratie?

2. Boekhouding

3. Voor wie gelden de eisen?

a. Wat de wet zegt

b. Natuurlijke personen

c. Rechtspersonen

4. Wat is verplicht?

5. Vermogenstoestand

6. Ook btw-eisen aan administratie

a. Algemeen

b. Buitenland

c. De kleineondernemersregeling (KOR)

7. E-facturatie

a. Wat is een ‘e-factuur’?

b. Hoe herkent u een e-factuur?

c. Wat zijn de voordelen?

d. Wat zijn de regels?

e. Hoe implementeren?

f. Hoe registreren?

8. Bewaartermijn en -plaats

a. Algemeen

b. Uitzondering

c. Afspraken

d. Bewaren software- en databestanden

9. Waarderingsregels

a. Natuurlijke personen

b. Rechtspersonen

10. Boekjaar

a. Gebroken boekjaar?

B. Jaarrekening

1. Inleiding

a. Regels?

b. Wie stelt op, wie is verantwoordelijk?

c. Praktische benadering van de ­jaarrekening

2. Toepassingsgebied

3. Definitie en doel

a. Openbaar maken of deponeren

b. Normen maatschappelijk verkeer

4. Algemeen toepasselijk principe

a. Inzicht


b. Opname

5. Valuta en taal

a. Uitzondering

6. Volledige of beknopte versie

7. Criteria

a. Grondslag verkrijgings- en vervaar­digings­prijs

8. Geconsolideerde jaarrekening

a. Wat is ‘consolideren’?

b. Groep

c. Uitzondering

d. Vrijstelling

9. Onderdelen jaarrekening

a. Balans

b. Winst- en verliesrekening

c. Toelichting

d. Grondslagen

e. Jaarverslag

f. Overige gegevens

g. Deskundigenonderzoek

h. Openbaarmaking

C. Normen en richtlijnen

1. Nederlandse boekhoudnormen

a. Richtlijnen voor de jaarverslaggeving

b. Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en klein rechtspersonen

c. Criteria microrechtspersoon

d. Criteria klein rechtspersoon

e. Burgerlijk Wetboek

2. IFRS

a. Wat zijn nu de gevolgen?

b. Wat zijn de voordelen?

D. Accountant of boekhouder?

1. Inleiding

a. Administratiekantoren

b. Registeraccountant of Accountant-Administratieconsulent (RA of AA)?

2. AA-Accountant

a. AA

b. Wat doet een AA-Accountant?

c. Welke eisen worden er aan een AA gesteld?

d. Waarin onderscheidt een AA zich ten opzichte van de rest?

e. Klachten

f. Certificeringsbevoegd

g. Wisseling van accountant?

h. Retentierecht

i. Machtiging

j. Betalingsvormen

k. Kosten betrekking op privé

3. Verklaringen

a. Samenstellingsverklaring

b. Beoordelingsverklaring

c. Controleverklaring

4. De Wwft

a. Inleiding

b. Doelstelling

c. Melding

d. Naleving

Hoofdstuk V •
Betaling, krediet en zekerheid

A. Betalingsverkeer

1. Uitgaande betalingen

a. Enkelvoudige betaalopdrachten

b. Meervoudige betaalopdrachten

2. Inkomende betalingen

a. Acceptgiro

b. Machtiging

3. Toonbankbetalingen

a. Chartaal geld

b. Pinpas

c. Creditcard

d. iDEAL

e. Mobiele betalingen

4. Buitenlandse betalingen

a. Blanco betalingen

b. Documentaire betalingen

5. Veilig betalen

6. Innovatie

7. Cashmanagement

a. Overschot

b. Tekort

B. Krediet

1. Ondernemingsplan

a. Kredietbehoefte

b. Aansprakelijk vermogen

c. Aflossingscapaciteit

2. Kredietproducten

a. Rekening-courantkrediet

b. Factoring

c. Middellange lening

d. Leasing

e. Hypothecair krediet

3. Kredietvervangende producten

a. Bankgaranties

C. Zekerheid

1. Zakelijke zekerheden

a. Hypotheek

b. Recht van pand

2. Persoonlijke zekerheden

a. Borgstelling

b. Garantie

c. Hoofdelijke medeschuldverbintenis

3. Oneigenlijke zekerheden

a. Achterstelling

b. Terugkoopverklaring

c. Hypotheekverklaringen

d. Niet-investeringsverklaring

4. Dekkingswaarde

a. Hypotheek

b. Vuistloos pandrecht op roerende zaken

c. Stil pandrecht op vorderingen op naam

d. MKB-borgstellingskredieten

Hoofdstuk VI •
Bedrijfsruimte huren, kopen of verbouwen

A. Huur

1. Regelgeving

2. Algemene regels

a. De huurovereenkomst

b. Verplichtingen voor de verhuurder

c. Verplichtingen voor de huurder

d. Wijzigingen en veranderingen

e. Reparatie, renovatie en onderhoud

f. Onderhuur

g. Koop breekt geen huur

h. Einde van de huurovereenkomst

3. Huur van winkelruimte

a. ‘290-bedrijfsruimte’

b. Duur van de huurovereenkomst

c. Huurprijs

d. Opzegging

4. Huur van andere bedrijfsruimte

a. Weinig regels

b. Ontruimingsbescherming

5. Huur van woonruimte

a. Huurprijs

b. Servicekosten

c. Medehuur

d. Voortzetting van huur

e. Onderhuur

f. Einde van de huurovereenkomst

g. Schadevergoeding

h. Leegstandswet

B. Aankoop bedrijfsruimte

1. Uitgangspunten

a. Ligging

b. Wettelijke beperkingen

c. Bodemverontreiniging en sanering

2. Onderhandelingen

a. Makelaar

b. Onderhandelingsfasen

c. Aanbod en aanvaarding

3. De koopovereenkomst

a. Inhoud van de overeenkomst

b. Inschrijving in het Kadaster

c. Hoofdzaak en bestanddelen

d. Ontbinding

e. Vernietiging

f. Verplichtingen voor de koper

g. Verplichtingen voor de verkoper

h. Speciale regels voor de koop van een woonhuis

4. De notariële akte

a. Inhoud van de akte

b. Risico-overgang

c. Kosten

d. Geldverkeer

e. Inschrijving in het Kadaster

C. (Ver)bouwen bedrijfsruimte

1. Aanneming van werk

a. Begrip

b. Regelgeving

2. De aannemingsovereenkomst

a. Algemeen

b. Inhoud

c. Algemene voorwaarden

3. Verplichtingen voor de aannemer

a. Algemeen

b. Risico

c. Aansprakelijkheid voor onderaannemers

d. Aansprakelijkheid voor materialen

e. Waarschuwingsplicht

4. Architect

5. Verplichtingen voor de opdrachtgever

6. Prijsbepaling en minder- of meerwerk

a. Vastgestelde prijs

b. Geen bepaalde prijs

c. Richtprijs

d. Betaling in termijnen

e. Meer- of minderwerk

7. Oplevering

a. Voorlopige oplevering

b. Definitieve oplevering

c. Decharge van de aannemer

d. Retentierecht aannemer

8. Gebreken

a. Aansprakelijkheid aannemer

9. Geschillenregeling

10. Speciale regels voor particulieren

D. Ander soort eigendom

1. Vormen van mede-eigendom

a. Gemeenschap

b. Gedwongen mede-eigendom

c. Vrijwillige mede-eigendom

2. Appartementsrecht

a. Algemeen

b. Splitsing

c. Reglement van splitsing

d. Vereniging van eigenaars

3. Erfpacht

a. Algemeen

b. Vestiging

c. Rechten van de erfpachter

d. Verplichtingen voor de erfpachter

e. Beëindiging

4. Opstalrecht

a. Algemeen

b. Vestiging

c. Rechten van de opstaller

d. Retributie

e. Beëindiging

5. Mandeligheid

a. Algemeen

b. Ontstaan

c. Rechten en verplichtingen

d. Einde

Hoofdstuk VII •
Kopen, verkopen en contracteren

A. Koop en verkoop

1. Begrip ‘koop’

2. Totstandkoming

3. Geldigheid

a. Bedreiging

b. Bedrog

c. Misbruik van omstandigheden

d. Dwaling

4. Vorm en bewijs

5. Eigendomsoverdracht en overgang risico

6. Verplichtingen verkoper

a. Eigendomsoverdracht

b. Aflevering

c. Conformiteit

7. Verplichtingen koper

a. Betaling koopprijs

8. Niet-nakoming van verplichtingen

a. Niet-nakoming door de verkoper

b. Niet-nakoming door de koper

9. Consumentenkoop

a. Roerende zaken

b. Onroerende zaken

c. Kopen op afstand

d. Autoriteit Consument en Markt

10. Contracten en abonnementen

a. Verlengen en opzeggen

b. Kranten en tijdschriften

c. Verenigingen

d. Algemene voorwaarden

e. Contracten tussen ondernemers onderling

11. Factuur

12. Beëindiging koopovereenkomst

a. Nietigheid en vernietigbaarheid

b. Ontbinding

13. Internationale koop

a. Begrip

b. EEG Overeenkomsten Verdrag

c. Weens Koopverdrag

d. Incoterms

e. TTIP (Trans-Atlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag)

B. Agentuurovereenkomst, distributieovereenkomst en franchiseovereenkomst

1. Agentuurovereenkomst

a. Begrip

b. Vorm en verplichtingen

c. Provisie

d. Duur en opzegging

e. Einde en ontbinding

f. Concurrentiebeding

2. Distributieovereenkomst

a. Begrip

b. Vorm en verplichtingen

c. Duur en opzegging

3. Franchiseovereenkomst

a. Begrip

b. Vorm en verplichtingen

c. Duur en opzegging

C. Faillissement, surseance en schuldsanering

1. Faillissement

a. Begrip

b. Taak curator

c. Persoonlijke aansprakelijkheid

d. Doel

e. Faillissementsakkoord, opheffing

f. Afkoelingsperiode

2. Surseance van betaling

a. Begrip

b. Verlening

c. Taak bewindvoerder

d. Doel

e. Afkoelingsperiode

f. Akkoord

g. Einde

3. Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

a. Begrip

b. Doel

c. Verlening

d. Einde

Hoofdstuk VIII •
Personeelszaken

A. Werving en selectie

1. Werving

a. Verschillende wervingsmogelijkheden

b. Werving- en selectiebureau

2. Uitzendovereenkomst

a. Wanneer interessant?

b. Inlenersaansprakelijkheid

c. Erkend uitzendbureau

d. Drie uitzonderingen voor de uitzendovereenkomst

3. Payrolling

4. Bedrijfsreglement

B. Arbeidsovereenkomst

1. Cao’s

a. Wat zijn cao’s?

b. Aangaan van arbeidsovereenkomst

c. Bepaalde tijd of onbepaalde tijd?

d. Eisen aan arbeidsovereenkomst

2. Oproepovereenkomst

a. Twee mogelijkheden

b. Minimale loonverplichting per oproep

c. Rechtsvermoeden omvang arbeidsovereenkomst

d. Loondoorbetaling uitsluiten

e. Wettelijke regeling

3. Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

a. Opzegging door de werknemer

b. Opzegging door de werkgever

4. Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

a. Duur van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

b. Einde van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

c. Aanzegtermijn

d. Verlenging arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

e. Maximale termijn van verlenging

f. Ketenregeling

5. Goed werknemerschap

a. Werknemer

6. Goed werkgeverschap

a. Recht op arbeid

7. Proeftijd

a. Schriftelijk overeengekomen

b. Verschil bepaalde tijd en onbepaalde tijd

c. Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

d. Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

e. IJzeren proeftijd

f. Nieuwe proeftijd niet mogelijk

g. Strijd met opzegverbod

8. Loon

a. Wat wordt gezien als loon?

b. Minimumloon

c. Betaalmoment

d. Wanneer moet er loon worden betaald?

e. Loon kan niet worden betaald

f. Vakantiebijslag

g. Cao

h. Inhoudingen op het loon

i. Andere inhoudingen op het loon

j. Loonbeslag

9. Werkkostenregeling

a. Wat u als ondernemer van de WKR moet weten

b. Hoofdlijnen

c. Wel of geen loon?

d. Geen loon

e. Geen belast loon

f. Intermediaire kosten

g. Gerichte vrijstellingen

h. Waardering loon in natura

i. Nihilwaarderingen

j. Welke keuzes kunt u maken

k. Beperking keuzevrijheid

l. Cafetariasysteem

m. Loon ten laste van de vrije ruimte

n. Toetsen vrije ruimte

o. Concernregeling

10. Verbod op nevenwerkzaamheden

11. Arbeidsongeschiktheid

a. Loon

b. Arbodienst

c. Arbeidsongeschikt

d. Arbeidsgeschikt

e. Situatief arbeidsongeschikt

f. Wet verbetering poortwachter

12. Na afloop van het tweede ziektejaar

a. WIA

b. WGA

c. IVA

d. Verschil tussen WAO en WIA

13. Vakantie/verlof

a. Aantal dagen verlof

b. Opbouw van verlof

c. Cao

d. Opbouw van verlof bij ziekte

e. Vaststelling van het verlof

f. Verval en verjaring

g. Modernisering verlofnormen en arbeidstijden

14. Flexibel werken

15. Disciplinaire maatregelen

a. Omstandigheden die het verwijtbaar gedrag in beginsel minder ernstig maken

b. Omstandigheden die het verwijtbaar gedrag in beginsel ernstiger maken

c. Boetebeding

d. Schorsen/op non-actief stellen

16. Medezeggenschap

a. Personeelsvertegenwoordiging (pvt)

b. Ondernemingsraad

17. Gelijke behandeling

a. Direct onderscheid

b. Indirect onderscheid

18. Concurrentiebeding

a. Wijziging van functie

b. Na afloop van de arbeidsovereenkomst

19. Schade veroorzaakt door de ­werknemer

a. Aansprakelijkheid van de werkgever

b. Lokalen, werktuigen en gereedschappen

c. Opzet of bewuste roekeloosheid

20. Buitenlandse werknemers

a. Tewerkstellingsvergunning

b. Sancties

C. Einde arbeidsovereenkomst

1. De basisvoorwaarden voor beëindiging van een dienstverband

a. Redelijke grond

b. Herplaatsing moet niet mogelijk zijn

2. Einde van rechtswege

3. Geen einde van rechtswege

a. Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd

b. Maximaal twee jaar

c. Niet na eerdere arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

4. Ontslag op staande voet

a. Dringende reden

b. Bewijslast

c. Procedure

5. Einde door opzegging

a. Proeftijd

b. Opzegging bij arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

c. Opzegging van arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

6. Opzegverboden

a. Algemene opzegverboden

b. Uitzondering op de opzegverboden

c. Bijzondere opzegverboden

7. Ontslagprocedure bij het UWV

a. Besluit beleidsregels ontslagtaak UWV per 1 september 2012

b. Digitaal

c. Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen

d. Collectief ontslag

e. Langer dan twee jaar arbeidsongeschikt

f. Opzegtermijnen

8. Ontslagprocedure bij de kantonrechter

a. Verzoekschrift

b. Procedure bij de kantonrechter

c. Geen advocaat nodig

d. Bevoegde kantonrechter

e. Kantonrechter en opzegtermijn

f. Zes ontslaggronden


g. Vergoedingen

D. Kinderen en jeugdige ­werknemers

1. Wat voor arbeidsovereenkomst?

2. Welke arbeid mogen kinderen ­verrichten?

3. Arbeidstijden

a. 13- en 14-jarigen

b. 15-jarigen

E. Doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd

1. Hoofdpunten van de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd per 1 januari 2016

2. Bestaande arbeidsovereenkomst voortzetten

3. Arbeidsovereenkomst voor ­bepaalde tijd

4. Uitzendarbeid

5. Zzp’er of freelancer

a. Vitaliteitsbeleid

b. Loon aanpassen

Hoofdstuk IX
Arbo

A. Arbeidsomstandigheden

1. Inleiding

2. Aanpassingen wetgeving

3. Arbocatalogus

a. Inhoud arbocatalogus

b. Handhaving door Inspectie SZW

B. Risico-inventarisatie en ­-evaluatie

1. Inleiding

2. Inventariseren (stap 1)

a. Inhoud risico-inventarisatie

b. Het benoemen van risico’s

c. Eisen

d. Ondernemingsraad

3. Evaluatie (stap 2)

4. Plan van aanpak (stap 3)

5. Toetsing van een RI&E (stap 4)

a. Geen toetsing noodzakelijk

b. Lichtere toetsing

c. Volledige toetsing

6. Uitvoeren plan van aanpak (stap 5)

7. Rol van de or

C. Deskundige bijstand

1. Basiscontract

2. Basisplus contract

3. Waarop moet een werkgever letten bij het kiezen van een arbodienst?

a. Algemeen

b. Doelstellingen

c. Ervaring en kennis

d. Visie en aanpak

e. Organisatie en werkwijze

f. Informatie en communicatie

g. Werknemers

h. Commercieel

i. Kwaliteit

4. Arbodeskundige

5. Bedrijfsarts

D. Preventiemedewerker

1. Inleiding

2. Taken

3. Deskundigheid

4. Aantal preventiemedewerkers

5. Organiseren

E. Bedrijfshulpverlening

1. Bedrijfshulpverlening

a. Verplichtingen

b. Taken bedrijfshulpverlener

c. Aantal bhv’ers

d. Eisen bhv’ers

2. Bedrijfsnoodplan

a. Inhoud bedrijfsnoodplan

b. Werkwijze

3. Veiligheidsinstructies

F. Consultatie en onderzoek bedrijfsarts

1. Consult bedrijfsarts

2. PAGO en PMO

G. Ongevallen en beroepsziekten

1. Zorgplicht werkgever

2. Ongevallenmelding bij de Inspectie SZW

3. Ongevallenregister

4. Leren van ongevallen

5. Ongevallenonderzoek

a. Onderzoeksmodel

b. Wie, wat, welke, waar en hoe

c. Veiligheidsbeleid aanpassen

6. Beroepsziekten

a. Beroepsziekte

b. Melden beroepsziekte

7. Schadevergoeding

H. Inspectie SZW

1. Doel Inspectie SZW

2. Taken Inspectie SZW

3. Branchebrochures

4. Maatregelen die de Inspectie SZW kan opleggen

5. Zelfinspectietool

I. Specifieke aspecten van de arbeidsomstandigheden

1. Inrichting van de werkplek

2. Fysische werkomstandigheden

3. Arbeidsmiddelen

4. Lichamelijke belasting

a. Algemeen

b. Tillen

5. Psychosociale arbeidsbelasting

a. Eisen arbowetgeving

b. Agressie en geweld

c. (Seksuele) intimidatie

d. Pesten

e. Eisen aan het beleid

f. Omgaan met meldingen

g. Vertrouwenspersoon

6. Gevaarlijke stoffen

a. Gevaarlijke stoffen

b. Hoofdcategorieën van ‘gevaar’

c. Gevaarseigenschappen

d. Wat zegt de Arbowet?

e. RI&E

f. Voorlichting en instructie

J. Kwetsbare groepen

1. Algemeen

2. Jeugdigen

3. Zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven

4. Thuiswerkers

5. Ouderen

K. Arbeidstijden

1. De Arbeidstijdenwet

a. Algemeen

b. Maximumarbeidstijd

c. Pauzes

d. Nachtarbeid

e. Zondagen

f. Rusttijd

g. Afwijkingen

L. Medezeggenschap

1. Or, personeelsvertegenwoordiging of personeelsvergadering?

2. Instemmingsrecht

3. Adviesrecht

4. Overeenstemmingsrecht

5. Initiatiefrecht

6. Informatierecht

7. Inhuur deskundigen

8. VGWM-commissie

Hoofdstuk X •
Belasting op inkomen en winst

A. Wat is belastbaar?

1. Inkomstenbelasting algemeen

a. Boxenstelsel

b. Verhouding tussen de boxen

c. Box 1

d. Box 2

e. Box 3

f. Fiscaal partnerbegrip en toerekening

2. Vennootschapsbelasting algemeen

a. Wat is belastbaar in de vennootschapsbelasting?

3. Winstbegrip in de vennootschaps­­belasting

a. Verlaging tarieven

B. Eigen woning

1. Eigen woning

a. Hypotheekrenteaftrek

b. Aflossingsachterstand

c. Informatieplicht

d. Eigenwoningforfait

e. Aftrekbare kosten eigen woning

f. Aflossen eigenwoningschuld?

g. Bijleenregeling

h. Eigenwoningreserve

i. Tijdelijke verhuur en hypotheekrente­aftrek

j. Verhuisregeling hypotheekrenteaftrek

k. Herleven hypotheekrenteaftrek ­voor­malige eigen woning na tijdelijke verhuur

l. Woning in aanbouw

m. Aftrekbaarheid rente op restschuld

n. Kapitaalverzekering eigen woning

o. Overzicht wijzigingen overdrachts­belasting

p. Verruiming schenkingsvrijstelling eigen woning

C. Resultaat uit overige ­werkzaamheden

1. Begrip ‘resultaat uit overige ­werkzaamheden’

a. Neveninkomsten belast als resultaat uit overige werkzaamheden

b. Onbelaste voordelen

2. Winstbepaling

3. Ter beschikking stellen van ­vermogensbestanddelen aan een onderneming of werkzaamheid

a. Het begrip ‘ter beschikking stellen’

b. Welke opbrengsten aangeven?

4. Wat valt er nog meer onder de terbeschikkingstellingsregeling?

5. Aftrekbare kosten

a. Winstregime van toepassing

D. Winst uit onderneming

1. Begrip ‘winst uit onderneming’

a. Onderneming

b. Ondernemer

c. De onderneming moet voor rekening van de belastingplichtige worden gedreven

d. De belastingplichtige moet rechtstreeks worden verbonden voor verbintenissen van de onderneming

e. Huwelijksgoederengemeenschap

f. Vermogensbeheer

g. Onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden?

h. Dienstbetrekking in het kader van de onderneming

E. Ondernemingsfaciliteiten

1. Ondernemersaftrek

a. Zelfstandigenaftrek

b. Extra aftrek voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten

c. De aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk

d. Meewerkaftrek

e. Stakingsaftrek

2. Man-vrouwfirma

a. Fiscale voordelen man-vrouwfirma

3. Willekeurige afschrijving

a. Willekeurig afschrijven voor startende ondernemers

b. Willekeurige afschrijving milieu-investeringen

4. Investeringsaftrek

a. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

5. Verspreiden van investeringen over meerdere jaren

a. Energie-investeringsaftrek

b. Milieu-investeringen

c. Milieu-investeringsaftrek

6. MKB-winstvrijstelling

F. Fiscale reserves

1. Kostenegalisatiereserve

a. Wanneer voorziening mogelijk?

2. Herinvesteringsreserve

a. Boekwaarde-eis

b. Driejaarstermijn

c. Bedrijfsmiddelen met een korte afschrijvingstermijn

d. Investeringsaftrek en de gevolgen voor afschrijving

e. Niet afschrijven over grond

3. Oudedagsreserve

a. Doteren aan de oudedagsreserve

4. De werkruimte

a. Kosten werkruimte elders

b. Kosten werkruimte in een tot het privévermogen behorend woon-werkpand

c. Kosten werkruimte in een tot het ondernemingsvermogen behorend woon-werkpand

d. Huur van woning met onzelfstandige werkruimte aftrekbaar?

G. Overige aftrekbare kosten

1. Aanloopkosten

2. Scholingskosten

3. Kosten voor gereedschappen, ­vakliteratuur en werkkleding

4. Briefpapier, advertentiekosten, ­sponsorgelden

a. Giften en sponsoring

b. Reclamecampagnes, folders, etalagemateriaal

5. Gemengde kosten welke uitgesloten worden voor aftrek

a. Beperkt aftrekbare kosten ondernemer

b. Keuze voor toepassing 20%-regeling

6. Geheel van aftrek uitgesloten kosten

7. Beperkt afschrijven op bedrijfs­middelen en vastgoed

8. Bijtelling van de auto van de zaak

H. Inkomen uit aanmerkelijk belang

1. Welke voordelen belast?

2. Regulier voordeel

3. Teruggaaf van gestort kapitaal

I. Inkomen uit sparen en beleggen

1. Bezittingen

2. Heffingsvrij vermogen

3. Vrijgestelde vermogensbestanddelen

a. Schulden

b. Drempel voor schulden

4. Planningsmogelijkheden

a. Aangepaste peildatum

J. Fiscale eenheid

1. Eliminatie intercompany winst

2. Voordelen fiscale eenheid

a. Eén aangifte

b. Onderlinge verliesverrekening

c. Achterwaartse en voorwaartse ­verliesverrekening

d. Geruisloze reorganisatie

e. Verliesverrekening bij acquisitie

f. Dividendbelasting en overdrachts­belasting binnen de fiscale eenheid

g. Geen terbeschikkingstelling ­investeringsaftrek

K. Berekening van de belasting

1. Verliesverrekening

a. Inkomstenbelasting

b. Verlies in box 1

2. Vennootschapsbelasting

a. Vaststelling verliezen en verlies­verrekening

L. Procedure

1. Van aangifte tot aanslag

a. Het doen van aangifte

b. Verplichting tot het doen van een ­elektronische aangifte

c. Aangiftetermijn inkomstenbelasting

d. Uitstel inkomstenbelasting

e. Uitstel vennootschapsbelasting

f. Definitieve aanslag moet binnen drie jaar worden opgelegd

g. Aanslag te laat opgelegd, geld terug!

h. Aanslaggrens voor de inkomsten­belasting

i. Teruggaafgrens loonbelasting en ­premie volksverzekeringen (T-biljet)

j. Verruiming termijn indienen T-biljet

2. Heffingsrente

a. Belastingrente

b. Heffingsrente (oud)

3. Controle

a. Verstrekken van inlichtingen

b. Bewaarplicht

c. Onderzoek

4. Ambtshalve aanslag

a. Omkering bewijslast

5. Boete

a. Verzuimboetes

b. Vergrijpboetes

c. Vrijwillige verbetering

6. Navordering

7. Betalingstermijn

8. Bezwaar en beroep

a. Bezwaartermijn zes weken

b. Bezwaar per fax of e-mail

c. Hoorplicht

d. Uitspraak op bezwaar

9. Uitstel van betaling

a. Voorlopige voorziening

b. Kostenvergoeding in bezwaarfase

c. Beroep

d. Beroepstermijn zes weken

e. Geen schorsende werking

M. Internationaal

1. Inkomstenbelasting

a. Buitenlands belastingplichtig

b. Belaste inkomensbestanddelen

c. Belastingverdragen

d. Inlichtingenverstrekkingen

2. Vennootschapsbelasting

a. Buitenlandse vaste inrichting of vaste vertegenwoordiger

b. Buitenlandse dochtermaatschappij

c. Vestigingsplaats BV

d. Emigratie BV

e. Afrekening bij verhuizing van een BV

Hoofdstuk XI •
Btw

A. Inleiding

B. Btw-ondernemer

1. Belastingplicht

a. Algemeen

2. Ondernemerschap

a. Ondernemer

b. Directeur-grootaandeelhouder (DGA)

c. Quasiondernemerschap

d. Economische activiteit

e. Nevenwerkzaamheden

f. Overheid als ondernemer

3. Begin ondernemerschap

a. Algemeen

b. BV in oprichting

4. Einde ondernemerschap

5. Fiscale eenheid

a. Samenstelling fiscale eenheid

b. Voorwaarden fiscale eenheid

c. Gevolgen fiscale eenheid

d. Begin fiscale eenheid

e. Einde fiscale eenheid

6. Buitenlandse ondernemer

a. Inleiding

b. Vaste inrichting

c. Fiscaal vertegenwoordiger

C. Belastbaar feit

D. Leveringen van goederen

1. Algemeen

2. Leveringen

a. Juridische levering

b. Huurkoop en financial lease

c. Oplevering van onroerende zaken

d. Vordering door overheid

e. Natrekking

f. Onttrekking voor privégebruik

g. Beperkte rechten op onroerende zaken

h. Ketencontracten

i. Veilingregeling

j. Levering door commissionairs

k. Overbrengen van goederen

3. Plaats van levering

a. Goederen die niet worden vervoerd

b. Goederen die worden vervoerd

c. Plaats van montage- en installatiehandelingen

d. ABC-levering bij in- en uitvoer

e. Afstandsverkopen

f. Levering aan boord van vervoer­middelen

4. Intracommunautaire levering (ICL)

5. Intracommunautaire verwerving (ICV)

6. Invoer

E. Diensten

1. Algemeen

a. Splitsing prestaties

b. Onttrekkingsdiensten

c. Diensten door commissionairs

d. Leasing

2. Plaats van dienst

a. Hoofdregels

b. Diensten verricht door tussenpersonen

c. Diensten met betrekking tot onroerende zaken

d. Vervoer van personen en goederen

e. Vermakelijkheids-, culturele, sportieve en wetenschappelijke activiteiten

f. Met vervoer samenhangende diensten

g. Werkzaamheden met betrekking tot roerende zaken

h. Restaurant- en cateringdiensten

i. Kortdurende verhuur van vervoer­middelen

j. Elektronische diensten

k. Diensten verricht aan niet-ondernemers buiten de EU

l. Dienstverrichter buiten de EU

3. Tijdstip van dienst

F. Bijzondere regelingen

1. Inleiding

2. Vrijstellingen

a. Inleiding

b. Verplichtingen

c. Vrijgestelde prestaties

3. Overdracht van een onderneming

4. Kleineondernemersregeling (KOR)

a. Algemeen

b. Voor wie geldt de KOR?

c. Voor wie geldt de KOR niet?

d. Administratieve verplichtingen

e. Hoogte van de belastingvermindering (tot en met 2019)

f. Uitwerking KOR vanaf 2020

5. Margeregeling

a. Algemeen

b. Afzien van margeregeling

c. Winstmarge en globalisatie

d. Inkoopverklaring

G. Waarover btw berekenen?

1. Vergoeding

2. Vergoeding margeregeling

3. Korting

H. Tarieven

1. Algemeen

2. Forfaitaire tarieven

I. Recht op aftrek

1. Algemeen

2. Voorbelasting

a. Aftrek van voorbelasting

b. Geen aftrek van voorbelasting

c. BUA-regeling

d. Privégebruik auto

e. Herzieningsregels

3. Teruggaaf bij niet-ontvangen vergoeding en correctie ten onrechte afgetrokken btw

a. Teruggaaf bij niet-betalen

b. Ten onrechte afgetrokken btw

4. Teruggaaf buitenlandse ondernemers

a. Nederlandse en EU-ondernemers

b. Ondernemers van buiten de EU

J. Btw-verplichtingen

1. Factuurvereisten

a. Tijdstip uitreiken factuur

b. Toe te passen regels

c. Eisen factuur

d. Vereenvoudigde factuur

e. Elektronisch factureren

f. Tijdstip verschuldigdheid btw

2. Kasstelsel

3. Onterecht btw op factuur vermeld

a. Algemeen

b. Gevolgen onjuiste factuur

c. Herstel onjuiste factuur

4. Administratie

a. Algemeen

b. Administratie ondernemers

c. Ontheffing van administratieplicht

d. Bewaarplicht

e. Aantonen tarief

5. Belastingschuldige en verlegging

6. Aangifte en termijn

K. Internationaal

1. Algemeen

2. BTW-richtlijn

3. Uitvoeringsverordening BTW-richtlijn

4. Prejudiciële vraag

a. Hof van Justitie

b. Hoge Raad

Hoofdstuk XII •
Overige belastingen

A. Auto

1. Motorrijtuigenbelasting, wanneer verschuldigd?

a. Verschillende tarieven en regels

b. Gebruik van de openbare weg ­noodzakelijk?

c. Naheffingsaanslag

2. Personenauto

a. Aankoop

b. Verkoop personenauto

c. Belasting zware motorrijtuigen (bzm)

d. Motorrijtuigenbelasting (mrb) zuinige auto’s

e. Betaling van de motorrijtuigenbelasting (mrb)

3. Bpm

a. Vrijstellingsvergunning

b. Nihiltarief

c. Teruggaaf van bpm bij export

d. Vrijstelling van bpm en motorrijtuigenbelasting voor buitenlands kenteken

4. Bestelauto (grijs kenteken)

a. Ondernemers

b. Bpm-vrijstelling voor bestelauto’s

c. Bpm-heffing bestelauto rechtstreeks van koper

d. Particulieren

e. Publiekelijk kenbaar gemaakte prijs

B. Assurantiebelasting

1. Wanneer verschuldigd?

a. Inwoner van Nederland

b. Indien men elders woont

c. Vrijgestelde verzekeringen?

d. Tarief

e. Procedure

C. Invoerrechten

D. Accijnzen

a. Alcoholaccijns

b. Tabaksaccijns

c. Accijns van minerale oliën

E. Wet waardering ­onroerende zaken (WOZ)

1. Wat is de ‘WOZ-waarde’?

a. Waardebepaling

b. Beperkt aantal woningen getaxeerd

c. Jaarlijkse waardering onroerende zaken

d. Waar staat de WOZ-waarde vermeld?

2. De WOZ-waarde en belastingen

a. Verkoop pand

3. Bezwaar maken

a. Taxatierapport opvragen

b. Indieningstermijn bezwaar

c. Minimale afwijking

d. Wat te doen bij bezwaar?

e. Beroep, hoger beroep en beroep in cassatie

f. Landelijke voorziening WOZ

F. Overdrachtsbelasting

1. Roerend of onroerend?

a. Stacaravan

b. Bestanddelen

c. Niet tot de grondslag behorend

d. Notariële akte

e. Aansprakelijkheid

f. Overdrachtsbelasting bij echtscheiding

g. Vrijstelling

h. Geen overdrachtsbelasting bij btw

i. Bedrijfsoverdracht

j. Gebruiksrechten

G. Milieubelastingen

1. Welke milieubelastingen zijn er?

a. Energiebelasting

b. Brandstoffenbelasting

c. Verpakkingenbelasting

d. Belasting op leidingwater

e. Afvalstoffenbelasting

H. Waterschapsbelasting

1. Aanslag zuiveringsheffing

a. Bedrijven

2. Aanslag ingezetenenomslag

a. Aanslag omslagheffing gebouwd

b. Aanslag omslagheffing ongebouwd

c. Wie ontvangt de aanslag?

d. Inwonenden

e. Verkoop gebouw en/of grond

f. Wat te doen bij overlijden of ­scheiding?

g. Bezwaar tegen de aanslag zuiverings­heffing en/of ingezetenenomslag?

I. Overige lokale heffingen

1. Precariobelasting

a. Heffing

2. Rioolrecht

a. Onderhoud riolering

3. Hondenbelasting

4. Reclamebelasting

a. Vrijstellingen

b. Heffing

5. Leges

J. Schenkings- en successierechten

1. Oplopend tarief

a. Vrijstellingen erfbelasting

b. Partnerbegrip

c. Schenkingen aan kinderen binnen een jaar als één aangemerkt

d. Schenkingen aan instellingen

2. Aangifte schenkbelasting

a. Aangiftetermijn en aanslagtermijn

b. Woonplaats

c. Hoofdelijke aansprakelijkheid van de schenker

d. Verzoeken om uitreiking biljet

e. Boete

f. Vermogensvergelijking

g. Navordering

h. Buitenland

i. Schenkingen en vermogensrendementsheffing

j. Schenking of lening?

Hoofdstuk XIII
Belastingcontrole

A. Wat is ‘belastingcontrole’?

1. Winstbelastingen

2. Omzetbelasting/loonheffing

B. Wijze van controle

1. Contra-informatie

2. Horizontaal toezicht

a. ‘In control zijn’

b. Wederzijds vertrouwen

3. Steekproef

a. Hoe werkt de geldeenheidsteekproef?

b. Gebruik geldeenheidsteekproef door Belastingdienst?

C. Controle

1. Waarneming ter plaatse

a. Eerstedagsmelding

2. Boekenonderzoek

a. Algemeen

b. Voorbereiding

c. Locatie

d. Rondkijken en babbelen

e. Vragen stellen

f. Andere rechten

D. Administratie- en ­bewaarplicht/inlichtingen verstrekken (informatieverplichtingen)

1. Bewaarplicht

a. Basisgegevens

b. Kassarollen

c. Derden

2. Inzage- en inlichtingenplicht

a. Algemeen

b. Inlichtingen

c. Inzage

d. Privégegevens

e. Gegevens bij een derde

f. Zwijgrecht

3. Controle voorkomen?

4. Derdenonderzoek

a. Verschoningsrecht

b. Elektronisch dossier

E. Verwerping en omkering van de bewijslast

1. Verwerping administratie

a. Wanneer?

2. Omkering bewijslast

a. Wanneer?

b. Wat is het?

c. Sanctie gerechtvaardigd?

3. FIOD

a. Onaangekondigd bezoek

b. Reden

F. Verweermiddelen

1. Wet rechtsbescherming belasting­plichtigen bij ­controlehandelingen

a. Informatiebeschikking

b. Oude situatie

G. Na de controle

1. Controlerapport

a. Bespreking controlerapport

b. Bezwaar

c. Opgewekt vertrouwen door controle

2. Waarschuwen of straffen?

a. Wanneer waarschuwen?

3. Verzuimboete

a. Algemeen

b. Aangifteverzuim

c. Betalingsverzuim

d. Vergrijpboetes

e. Geen nieuw feit vereist

f. Juiste straftoemeting

g. Overschrijding redelijke termijn

h. Informatieverplichting

i. Inkeerregeling

j. Boete voor belastingadviseur

k. Boete of strafvervolging?

l. Fiscale strafbeschikking

H. Nog meer controle

1. Aankondigingen bij aangifte

2. Speciale acties

3. Overige acties

4. Nationale en internationale ­gegevensuitwisseling

a. Nationaal

b. Internationaal

Hoofdstuk XIV •
Verzekeringen

A. Verzekeringen

1. Distributiekanalen/markt

a. Direct Writers

b. Banken

c. Assurantiekantoor

d. Internet

e. Distributiekanaalkeuze

f. Aanbieders

g. Wet financieel toezicht

h. Advieskosten

2. Samenhang

a. Eisen van verzekeraars

b. Wettelijke eisen

c. Onderlinge samenhang

B. Verzekeringsvormen

1. Brandverzekeringen

a. Gebouwenverzekering

b. Huurdersbelang

c. Inventaris-/goederenverzekering

d. Brand-/bedrijfsschadeverzekering

e. Machinebreukverzekering

f. Glasverzekering

g. Lichtreclameverzekering

h. Computerverzekering

i. Reconstructiekostenverzekering

j. Cyberverzekering

C. Aansprakelijkheids­verzekeringen

1. Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

a. Algemeen

b. Werkgeversaansprakelijkheid

c. Werkgeversaansprakelijkheid ­motorrijtuigen

d. Milieuaansprakelijkheid (plotselinge aantasting)

e. Productaansprakelijkheid

2. Beroepsaansprakelijkheids­verzekering

3. Bestuurdersaansprakelijkheids­verzekering

4. Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering

D. Auto-/voertuigenverzekeringen

1. WA-verzekering voor motorrijtuigen

2. Volledig-cascoverzekering

3. Beperkt-cascoverzekering

4. Ongevallen-inzittendenverzekering

5. Schadeverzekering inzittenden

6. Verhaals(rechts)bijstand­sverzekering­

7. Rechtsbijstandsverzekering voor motorrijtuigen

E. Transportverzekeringen

1. Transportgoederenverzekering

2. Transportgoederenverzekering: aflopende polis

3. Transportgoederenverzekering: ­Pauschalpolis

4. Transportgoederenverzekering: declaratiepolis

5. Eigen-vervoersverzekering

6. Committentenverzekering

F. Rechtsbijstandsverzekeringen

G. Personeelsverzekeringen

1. Ziekteverzuimverzekeringen

a. Conventionele ziekteverzuim­verzekering

b. Stop-Loss ziekteverzuimverzekering

2. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

a. WIA-excedentverzekering

b. WGA-gatverzekering

c. WIA-basisverzekering

d. Eigenrisicodrager

3. Collectieve ongevallenverzekering

4. Collectieve pensioenverzekering

a. (Gematigd) eindloonsysteem

b. (Geïndexeerde) middelloonregeling

c. Beschikbare premieregelingen

d. Kosten

e. Wijzigingen

H. Ziektekostenverzekering

a. Eigen risico

b. Wijzigingen basispakket

c. Premie

Hoofdstuk XV •
Ruimtelijke ordening en milieu

A. Ruimtelijk instrumentarium

1. Ruimtelijke plannen

2. Structuurvisie

a. Structuurvisie van het rijk - Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

b. Structuurvisie van de provincie

c. Structuurvisie van de gemeente

3. Algemene regels in de vorm van een verordening of een AMvB

a. Algemene regels - AMvB Ruimte

b. Algemene regels - verordeningen van provincies

4. Bestemmingsplannen

a. Onderdelen bestemmingsplan

b. Informatie uit geldende bestemmingsplannen

c. Procedure en beroep bestemmingsplan

d. Actuele bestemmingsplannen

5. Inpassingsplannen

6. Beheersverordening

7. Planschade

a. Planschade

b. Beoordeling

c. Adviseur planschade

d. Planschadeovereenkomst

e. Procedure bij planschade

8. Grondexploitatie en exploitatieplan

9. De Omgevingswet

a. Omgevingsvisie

b. Programma

c. Decentrale regelgeving, waaronder het omgevingsplan

d. Algemene rijksregels voor activiteiten

e. Omgevingsvergunning

f. Projectbesluit

B. Bodem en bodemsanering

1. Aspect ‘bodem’ in ruimtelijke ordening

a. Bestemmingsplan

b. Omgevingsvergunning

2. Wet bodembescherming

a. Doel van de wet

b. Bodemverontreiniging

c. Nieuwe bodemverontreiniging

d. Historische bodemverontreiniging en -sanering

e. Zorgplicht

f. Wetsvoorstel ‘Aanvullingswet bodem Omgevingswet’

C. Geluid

1. Wet geluidhinder

2. Grenswaarden en zonering

a. Zonering industrieterreinen

b. Zonering langs wegen

c. Overige geluidszones

d. Meerdere geluidsbronnen

e. Luchtvaartwet

3. Ontheffing grenswaarde

D. Water

1. Waterwet

2. Waterplannen en waterbeleid

3. Keur van het waterschap

4. Water in het bestemmingsplan

E. Geur

1. Wet geurhinder en veehouderij

2. Geurhinder en ruimtelijke ordening

F. Externe veiligheid

1. Risicobronnen

2. Plaatsgebonden risico en groeps­risico

3. Verantwoording groepsrisico

4. Risicokaart

G. Flora, fauna en natuurbescherming

1. Gebiedsbescherming

2. Soortbescherming

3. Bescherming houtopstanden

4. Aanvullingswet natuur Omgevingswet

H. Archeologie en cultuur­historie

1. Wettelijk kader

a. Monumenten

b. Beschermd stads- en dorpsgezicht

c. Archeologische monumenten en ­opgravingen

2. Archeologie en ruimtelijke ordening

3. Archeologisch onderzoek

a. Verdrag van Valletta en Wet op de archeologische monumentenzorg

b. Archeologische onderzoeken

I. Luchtkwaliteit

1. Wet luchtkwaliteit

2. Besluit niet in betekenende mate ­bijdragen

3. Bestemmingsplan en luchtkwaliteit

J. Bedrijvigheid en milieu­zonering

1. Algemeen

2. De plattelandswoning

K. Afval

1. Categorieën ‘afvalstoffen’

2. Zorgplicht

3. Verboden

4. Meer informatie

Hoofdstuk XVI •
Vergunningen

A. De omgevingsvergunning

1. Toestemmingen die op zijn gegaan in de omgevingsvergunning

2. Bouwen

a. Bouwbesluit

b. Bouwverordening

c. Bestemmingsplan

d. Redelijke eisen van welstand

3. Slopen

4. Milieu

5. Werken en werkzaamheden (aanleg)

6. Kappen bomen

7. Gecombineerde omgevingsvergunning

B. Vrijstellingen, ontheffingen en het projectbesluit

1. Regime Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

a. Goede ruimtelijke onderbouwing

C. Aanvragen van de ­omgevingsvergunning

1. Vergunningcheck

2. Aanvraag omgevingsvergunning

D. Procedures

1. Reguliere voorbereidings­procedure

2. Uitgebreide voorbereidingsprocedure

3. Procedurestappen

a. Reguliere voorbereidingsprocedure

b. Uitgebreide voorbereidingsprocedure

E. Bezwaar en beroep

1. Bezwaar

2. Beroep

3. Hoger beroep

F. Vergunningvrij bouwen

1. Vergunningvrij en tevens ‘bestemmings­planvrij’ bouwen of verbouwen

1. Gewoon onderhoud

2. Werkzaamheden na een aan­schrijving in de zin van de Woningwet

3. Een op de grond staand bijbe­horend bouw­werk of uitbreiding daarvan in het achter­­erfgebied, als voldaan wordt aan de volgende eisen:

4. Een dakkapel in het achterdakvlak of een niet naar het openbaar gebied gekeerd zijvlak, als voldaan wordt aan alle volgende eisen:

5. Een dakraam, daklicht, lichtstraat of soortgelijke daglichtvoorziening in een dak, als voldaan wordt aan alle ­volgende eisen:

6. Een collector voor warmteopwekking of een paneel voor elektriciteits­opwekking op een dak, als voldaan wordt aan de volgende eisen:

7. Een kozijn, kozijninvulling of gevel­paneel

8. Een zonwering, rolhek, luik of rolluik aan of in een gebouw

9. Een afscheiding tussen balkons of ­dakterrassen

10. Tuinmeubilair, mits niet hoger dan 2,5 m

11. Een sport- of speeltoestel voor uit­sluitend particulier gebruik, als ­voldaan wordt aan de volgende eisen:

12. Een erf- of perceelafscheiding, als voldaan wordt aan de volgende eisen:

13. Een constructie voor het overbruggen van een terreinhoogteverschil van niet meer dan 1 m die niet hoger is dan het aansluitende, afgewerkte terrein

14. Een vlaggenmast op een erf als voldaan wordt aan de volgende eisen:

15. Een antenne-installatie voor mobiele telecommunicatie op of aan een bouw­werk, met inbegrip van een hek­werk ter beveiliging van een zo­danige antenne-installatie op of aan een bouw­werk als bedoeld in onderdeel a, als voldaan wordt aan de volgende eisen:

16. Een antenne-installatie met bij­be­horend opstelpunt ten behoeve van de C2000-infrastructuur voor de mobiele communicatie door hulp­verlenings­diensten

17. Een andere antenne-installatie dan bedoeld in de onderdelen 15 en 16, als voldaan wordt aan de volgende eisen:

18. Een bouwwerk ten behoeve van een infrastructurele of openbare voor­ziening, voor zover het betreft:

19. Een magazijnstelling die uitsluitend steunt op een vloer van het gebouw waarin deze wordt geplaatst, als voldaan wordt aan de volgende eisen:

20. Een bouwkeet, bouwbord, steiger, heistelling, hijskraan, damwand of andere hulpconstructie

21. Een ander bouwwerk in voor- of achtererfgebied, als voldaan wordt aan de volgende eisen:

22. Het gebruiken van een bestaand bouwwerk voor huisvesting in verband met mantelzorg

2. Vergunningvrij bouwen of verbouwen met bestemmingsplancheck

1. Een op de grond staand bijbehorend bouwwerk of uitbreiding daarvan in achtererfgebied als voldaan wordt aan de volgende eisen:

2. Een op de grond staand bouwwerk ten behoeve van recreatief nachtverblijf, als voldaan wordt aan de volgende eisen:

3. Een dakkapel in het voordakvlak of een naar openbaar toegankelijk gebied gekeerd zijdakvlak of, voor zover het een woonwagen, een hoofdgebouw dat maar tijdelijk mag blijven staan of een bouwwerk voor recreatief nachtverblijf betreft, achterdakvlak, als voldaan wordt aan de volgende eisen:

4. Een sport- of speeltoestel anders dan voor uitsluitend particulier gebruik, als voldaan wordt aan de volgende eisen:

5. Een zwembad, bubbelbad of soort­gelijke voorziening of vijver op het erf bij een woning of woongebouw, mits deze niet van een overkapping is voorzien

6. Een bouwwerk, geen gebouw zijnde, in achtererfgebied voor agrarische bedrijfsvoering, voor zover het betreft:

7. Een buisleiding waarop artikel 2, onder 18, niet van toepassing is

8. Een verandering van een bouwwerk, als voldaan wordt aan de volgende eisen:

G. Andere vergunningen

1. Watervergunning

2. Splitsings- en onttrekkings­vergunning Huisvestingswet

3. Archeologische monumenten­vergunning

4. Vergunning Kernenergiewet (KEW)

5. Vergunning Wet bodembescherming (Wbb)

6. Terras- en exploitatievergunning

7. Tracébesluit

Hoofdstuk XVII •
Subsidies voor het MKB

A. Subsidies algemeen

1. Subsidiethema’s

a. Veel (veranderende) regelgeving

2. Soorten subsidies

a. Subsidie: bijdrage in kosten

b. Fiscale tegemoetkoming

c. Kredieten en borgstellingen

3. Procedures verschillen

a. Procedures bij aanvragen

4. Regionale verschillen

a. Lokaal, regionaal, nationaal, ­internationaal

b. Speciale stimuleringsregio’s

c. Geografische verschillen

d. Europese subsidies

e. Landelijke subsidies

f. Regionale subsidies

5. Waar liggen nu uw kansen?

a. Sector is belangrijk

b. Bedrijfsactiviteiten bepalen de ­subsidiekansen

6. Tijdig aanvragen

a. Actualiteit belangrijk

b. Timing

c. In de regel vooraf aanvragen

d. Snelle en langzame procedures

B. Krediet

1. Risicokapitaal voor innovatieve ondernemingen

a. Innovatiekrediet

b. Vroegefasefinanciering

c. SEED Capital-regeling

d. Hoe aanvragen?

2. Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

a. Algemeen

b. Doel en doelgroep

c. Waarvoor financiering?

d. Belangrijkste voorwaarden

e. Hoogte van het krediet

f. Hoe aanvragen?

3. Groeifaciliteit

a. Algemeen

b. Doel en doelgroep

c. Hoe aanvragen?

C. Innovatie, onderzoek, ontwikkeling

1. WBSO: Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk

a. Algemeen

b. Doel

c. Wie kan WBSO aanvragen?

d. S&O-belastingplichtigen

e. S&O-inhoudingsplichtigen

f. Waarvoor subsidie?

2. Innovatiebox

a. Algemeen

b. Doel

c. Voorwaarden kleinere en grotere belastingplichtigen

d. Hoogte van de subsidie

e. Welke opbrengsten?

f. Hoe aanvragen?

3. MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

a. Algemeen

b. MIT-instrumenten

c. Hoogte van de subsidie

d. Informatie en aanvraag

4. Europese innovatiesubsidies: Horizon 2020

a. Horizon 2020 financiert R&D voor MKB

5. Subsidieregeling Eurostars - Subsidie internationale ­marktgerichte R&D

a. Doel

b. Doelgroep en waarvoor subsidie?

c. Hoogte subsidies

d. Aanvraag indienen?

D. Investeringen: energie, milieu, arbo

1. Landelijke investeringssubsidies

2. Energie-investeringsaftrek (EIA)

a. Algemeen

b. Doel

c. Waarvoor subsidie?

d. Voorwaarden

e. Hoogte van de subsidie

f. Zelf voorstellen indienen voor de Energielijst

g. Hoe aanvragen?

3. Vervroegde afschrijving milieu-investeringen (Vamil) en Milieu- investeringsaftrek (MIA)

a. Algemeen

b. Doel

c. Voorwaarden

d. Welke kosten komen voor de MIA en Vamil in aanmerking?

e. Zelf voorstellen indienen voor de Milieulijst

f. Hoe aanvragen?

4. Stumulering duurzame energieproductie (sde+)

E. Arbeid en scholing

1. Personeelssubsidies

a. Algemeen

b. Scholingssubsidies

c. Overige personeelssubsidies

2. Praktijkleren

a. Algemeen

b. Doel

c. Waarvoor subsidie?

d. Voorwaarden

e. Hoogte van de subsidie

f. Hoe aanvragen?

3. Europees Sociaal Fonds

a. Algemeen

4. Onkostenvoordeel LKV

a. Algemeen

b. Voorwaarden

c. Hoe aanvragen?

5. Het lage-inkomensvoordeel (LIV)

a. Algemeen

b. Voorwaarden

c. Hoe aanvragen?

d. Jeugd-LIV

6. Startersbeurs

a. Algemeen

b. Doel

d. Hoe aanvragen?

7. Gesubsidieerd ontwikkeladvies 45-plussers

F. Export en internationale samenwerking

1. Dutch Good Growth Fund

2. Subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies (DHI)

a. Algemeen

3. Dutch Trade and Investment Fund (DTIF)

a. Algemeen

b. Voorwaarden

c. Aanvragen

4. Brexit-vouchers

G. Laatste nieuws

Hoofdstuk XVIII •
Verkoop en verkooptechnieken

Verkoop en verkooptechnieken

A. Verkopen op een beurs

1. De waarde van vakbeurzen

2. Uitnodigen en voorbereiden

a. 76% beslist vooraf!

b. Focus op één groep

c. Wie ondertekent?

3. Mensen trekken mensen aan

a. Het psychologische effect

b. Friestadt en Wright

c. Werkwijze

d. Aandachtspunten

4. Inrichting van uw stand

a. Uitstraling en sfeer

b. Leid de route door uw stand

c. Het is te onderzoeken

5. De plaats van uw stand

6. Hostess of gastvrouw

a. 10 regels

b. Bezoekers aan elkaar voorstellen

7. De beursbezoekers

8. De opvolging

9. De doelstellingen

10. Beurskosten

11. Een virtuele beurs

12. De beursagenda 2019

B. Etalage-inrichting

1. De etalage en internet

2. Een aantrekkelijke etalage

3. Herhaal uw etalage

C. Showroom- en winkel­verkoop

1. Lichaamstaal herkennen

2. Zelf een signaal geven

3. En dan pas open vragen stellen

4. En proberen méér te verkopen?

a. Dat goede gevoel ...

b. Juist inschatten

c. 10% meer verkopen zonder kosten?

d. De verkoopinspanningen meten

5. Winkeldiefstal

a. Over winkeldiefstal

b. Actie ondernemen

c. Overlast en een zwarte lijst opstellen

6. Mysteryshoppen

a. Over mysteryshoppen

b. Leveranciers

c. Brancheorganisaties

D. Aanbod

1. Psychologie

2. Onderzoek

3. Beter drie dan twee

4. Hoe gebruikt u dat fenomeen?

5. Online aanbod doen

E. Offertes maken

1. Wat is een ‘offerte’?

2. De vrijblijvende offerte

a. Wat is dat?

b. Dat mag ook in de algemene voorwaarden

c. Waarom een vrijblijvende offerte uitbrengen?

d. Als u een termijn noemt

e. Een misverstand

3. Uw prijs als sandwich inpakken

a. Focus dus op de voordelen

4. Een normale en een hogere prijs

5. Laat zien dat u meedenkt

6. Formuleer uw offerteteksten positief

7. De structuur van een offerte

8. Hoe uitgebreid mag een offerte zijn?

F. Prijs

1. Lowballing

2. De magische kracht van 9,99

3. Laat de prijs kleiner lijken

a. Geen decimalen

b. Per eenheid

4. Laat zien wat de klant krijgt!

5. Reken de klant voor wat hij gaat krijgen

a. Brutowinst(marge)

b. Terugverdientijd

c. Return on investment (ROI)

d. Total cost of ownership (TCO)

6. Meer factoren

G. Korting

1. Welke soort korting is de beste?

a. Korting op de verkoopprijs

b. Een extra product

c. Korting bij een volgende aankoop

2. En gratis?

3. Korting of meer inhoud product voor dezelfde prijs?

4. De nadelen van korting geven

5. De cascademethode

6. Ultiem redmiddel

7. De fiscale kant

H. Gratis monsters

1. Stalen en monsters

2. Onderzoek

a. Media

b. Contact

c. Profiel

d. Effectiviteit

e. Productcategorie

3. Conclusie

4. Vasthouden doet verkopen

I. Onderhandelen

1. Ondernemer versus ondernemer

a. Hoe aan tafel gaan?

b. Verkoop geen korting, maar toegevoegde waarde!

2. Of oog in oog met de inkoper

a. Doel van de inkoper

b. De trucs van de inkoper

c. Just in time-kopers

d. Brancheorganisatie voor inkopers

3. De kracht van een BAZO

a. Een limiet stellen

b. De kracht van een BAZO

J. Klachten

1. Pas op met élke klacht!

2. Drie soorten klagers

a. De vergevingsgezinde klager

b. De vijandige klager

c. De rationele klager

3. Reageer correct!

a. Klachten zijn kansen

b. Luisteren en reageren

c. Hoe omgaan met klachten?

d. Toon begrip!

e. Blijf positief

4. Schriftelijk reageren

a. De klacht herhalen

b. Benoem het gevoel

c. En toon begrip

d. Dan pas ter zake komen

e. Excuseren

f. Actie

g. Wat is er verder nog belangrijk?

5. Klachten via sociale media

K. Folders, flyers en brochures

1. Doel van een folder

a. Wat wilt u ermee bereiken?

b. Welke stijl hanteert u daarbij?

2. Types folders

a. Sterk beschrijvend/sfeervol

b. Sterk beschrijvend/functioneel

c. Sterk verkopend/sfeervol

d. Sterk verkopend/functioneel

L. Mailings

1. Uw doelgroep

a. Voorbeeld: een mailing naar de bouwsector ...

b. ... of specifiek naar de graafwerkers

c. Laat voelen dat u de sector kent

2. U heeft slechts twee seconden!

a. De aandacht trekken

b. Ga dan snel over naar het voordeel

c. Oproepen tot reactie

3. Verduidelijk met afbeeldingen

4. Vergeet de antwoordkaart niet!

a. Te weinig aandacht

b. Postzegel plakken?

c. De tekst

d. De uitvoering

5. Een factuur is ook een mailing!

a. Voeg een commerciële boodschap toe

b. Hoe aanpakken?

c. Persoonlijk accent

d. Doelstellingen

e. Overdaad schaadt

f. Relatie onderhouden

6. E-mailen is ook mailen

M. Sponsoring

1. Maak de juiste keuze

2. En zorg voor verkoop!

3. Conclusie

N. Nieuwe klanten maken

1. Via niet-verkoper

a. Slecht voorbeeld

b. Goed voorbeeld

2. Via mond-tot-mondreclame

a. Trendsetters en volgers

b. Zoek uit wie wie beïnvloedt

c. En zet dan marketingacties op

3. Uw ex-klanten

a. Ex-klanten worden verwaarloosd

b. Zij halen toch de beste respons

c. Onderzoek de oorzaken

d. Prik ze wakker!

O. Beïnvloedingstechnieken

1. Prof. Robert B. Cialdini

a. Sociale bewijskracht

b. Autoriteit

c. Schaarsteprincipe

d. Sympathie

e. Consistentie

f. Wederkerigheidsprincipe

g. Het zevende principe

P. Op onderzoek uit met behulp van het internet

1. Websites

2. Internet doet het werk

a. Google Nieuws

b. Google Alerts

c. Rss-feeds

Q. Netwerken

1. Waar netwerken?

2. Waarop letten tijdens het netwerken?

a. Iemand benaderen

b. Het gesprek aangaan

c. Het gesprek afsluiten

d. Het gesprek opvolgen

3. Netwerkclubs

a. Ondernemersverenigingen

b. Open Coffees

c. Serviceclubs

d. Referral netwerkclubs

4. Online netwerken

R. Persoonlijke verkoop

1. De juiste vragen stellen

a. Onderzoek

b. De SPIN-methode

2. Nog meer soorten vragen

a. Open informatievragen

b. Gesloten informatievragen

c. Alternatieve vragen

d. Suggestieve vragen

e. Controlevragen

f. Isolatievragen

g. Strikvragen

h. Reflecterende vragen

i. Waarom-vragen

3. Neurolinguïstisch programmeren in de verkoop

a. De visueel ingestelde klant

b. De auditief ingestelde klant

c. De kinesthetisch ingestelde klant

4. Consultative selling

a. Wat is ‘consultative selling’?

b. De verschillen met traditioneel verkopen

5. Acquisitie

a. Wat is ‘acquisitie’?

b. Het acquisitiegesprek

c. Wat is ‘koude acquisitie’?

d. Manieren van koude acquisitie

Hoofdstuk XIX •
Communicatie & reclame

A. Marketingcommunicatie en merk

1. Definitie

2. Merkfuncties

a. Merkfuncties klanten

b. Merkfuncties bedrijven

3. Merkimago

a. Twee soorten associaties

b. Merkimago ontstaat door vier factoren

c. Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Commerciële Communicatie

B. Communicatiemix

1. Corporate communicatie

2. Marketingcommunicatie

a. Thematische marketingcommunicatie

b. Actie marketingcommunicatie

C. Marketingcommunicatie­strategie

1. Positionering

2. Belang goede strategie

3. Diverse communicatiestrategieën

a. Communicatiestrategie voor nieuw ­product

b. Communicatiestrategie voor een ­groeiproduct

c. Communicatiestrategie voor een ­volwassen product

d. Communicatiestrategie voor een ­product in eindfase

D. Marketingcommunicatieplan

1. Noodzaak communicatieplan

2. Voordelen communicatieplan

a. Vroeg inspelen op veranderingen

b. Identificeren winstmogelijkheden

c. Betere marktwerking

d. Gefundeerde investeringsbeslissingen

e. Coördinatie en controle

3. Afgeleid ondernemingsplan

a. Indeling marketingplan

4. Onderdelen marketingcommunicatieplan

a. Negen vaste onderdelen

E. Marketingcommunicatie-instrumenten

1. Reclame

a. Nut van reclame

b. Hoofdvormen reclame

c. Soorten reclame

2. Promoties

a. Klassieke promoties

b. Thematische promoties

c. Promotiestrategieën

d. Soorten promoties

e. Premiums en promotieartikelen

3. Public relations

a. Corporate pr

b. Interne communicatie

c. Financiële pr

d. Public Affairs

e. Marketing-pr

4. Sponsoring

a. Soorten sponsoring

b. Doelstellingen sponsoring

5. Directmarketingcommunicatie ofwel data-driven marketing

a. Individuele afstemming

b. Opbouw data-driven relatie

c. Uitbesteding data-drivenmarketingactiviteiten

6. Winkelcommunicatie

a. Definitie

b. Nut van winkelcommunicatie

c. Soorten winkelcommunicatie

d. Functies van winkel

e. Narrowcasting

f. Google Street View

g. De webwinkel

7. Verpakking

a. Verpakkingseisen

8. Persoonlijke verkoop

a. Beperkt aantal prospects

b. Klein marktgebied

c. Hoge aankoopprijs

d. Langdurige verplichting

e. Aanpassing aan individuele behoeften

f. Toelichting nodig

g. Onderhandelen over prijs

h. Sterke binding met bestaande ­leverancier

i. Koude acquisitie

9. Beurzen en tentoonstellingen

a. Hoofdgroepen

b. Zeven soorten

c. Beursplan

d. Beursbezoekers

e. Beurslocaties

f. Wat kost een beurs?

F. Mediaplan en selectie

1. Mediadoelstellingen

a. Het bereik van de doelgroep

b. De contactfrequentie

c. Het marktgebied

d. De timing

2. Voorlopig mediabudget

3. Mediastrategie

4. Mediatactiek

5. Definitief mediabudget

6. Plaatsingsschema

G. Media en middelen

1. Integratie meerdere media

a. Multimediale inzet

b. Crossmediale inzet

c. Outdoor reclame

d. Augmented reality

2. Diverse media en middelen

a. Dagbladen

b. Huis-aan-huisbladen (h.a.h.-bladen)

c. Publiekstijdschriften (magazines)

d. Vakbladen

e. Folders

f. Flyers/strooifolders

g. Stickers

h. Billboards

i. Abri’s

j. Lichtmastreclame

k. Steiger- en geveldoeken

l. Radio

m. Televisie

n. Bioscoopreclame

o. Eigen auto’s/bestelbussen en vrachtwagens

p. Auto’s, taxi’s, vrachtwagens van derden

q. Bussen, trams en metro’s

r. Luchtsleepreclame

s. Luchtballonnen

t. Toiletreclame

u. Vlaggen en wimpels

H. Reclamebureau

1. Selectie reclamebureau

a. Eerste ruwe selectie

b. Referenties checken

c. Kennismakingsgesprek

2. Afspraken reclamebureau

a. Samenwerkingscontract

b. Bureaukorting

c. Retourcommissie

3. Briefing reclamebureau

a. Strategie en positionering van merk

b. Beschrijving van doelgroep

c. Communicatiedoelstellingen

d. Propositie

e. Richtlijnen vormgeving/tekst

f. Voorkeuren media/middelen

g. Budget

h. Tijdsplanning

I. Onderzoek en respons

1. Ontwikkelingsonderzoek

a. Communicatiestrategieonderzoek

b. Conceptonderzoek

c. Pretests

2. Evaluatieonderzoek

a. Posttests

b. Reclamecampagne-evaluatie

3. Onderzoeksbureaus

4. Respons

J. Content marketing en ­sociale media

1. Content marketing

a. Definitie content marketing

b. Typen content

c. Content delen

2. Sociale media

a. User generated content

b. De psychologie van het delen

c. Socialemediaplatforms

d. Targeted advertising

e. Retargeting

3. Reclame maken op Facebook

a. Algemeen

b. Een campagne aanmaken

c. Een advertentieaccount aanmaken

d. De juiste doelgroep bepalen

e. Het budget bepalen

f. De advertentie samenstellen

g. Het vervolg?

h. Instagram en Facebook

4. Reclame maken op LinkedIn

a. Algemeen

b. Een eigen bedrijfspagina

c. Adverteren op LinkedIn

d. Een campagne kiezen

e. Een advertentie maken

f. Definieer de doelgroep

g. Het budget bepalen

h. Meer informatie

5. Personeel werven via LinkedIn - vacatures plaatsen

a. Algemeen

b. Op zoek naar de ideale persoon

c. Gratis mogelijkheden

d. Uw eigen bedrijfs- en showcasepagina

e. Betaalde vacatures op LinkedIn

6. Adverteren op Twitter

a. Algemeen

b. De campagnedoelstelling bepalen

c. Selecteer uw doelgroep

d. Het budget instellen

e. Maak uw advertentie

f. Meer informatie

7. Adverteren via Instagram

a. Algemeen

b. Type advertenties

c. Call to action

d. Een advertentie maken

8. Adverteren via Snapchat

K. Affiliate marketing

1. Het principe

2. Hoe het werkt

3. Affiliate netwerken

4. Google AdSense

L. Videomarketing

1. YouTube als mediakanaal

2. Opvallen op internet

3. Adverteren met video

M. Contact met de pers

1. Een persbericht

a. Enkele belangrijke regels

2. Contact met de pers

a. Meewerken of niet?

b. Hoe bereidt u zich voor?

c. Waar let u op tijdens een interview?

d. Crisiscommunicatie

N. Personal branding

1. Wat is ‘personal branding’?

2. Redenen om voor personal branding te kiezen

3. Wie bent u?

4. Werken aan uw merk

a. Marketingcommunicatie

b. Foto’s

c. Laat zien dat u er bent

O. Belangrijke organisaties en kennisinstituten

Hoofdstuk XX
Internet voor ondernemers

A. Zoeken op internet

1. De juiste zoekmachine kiezen

a. Zoekopdracht

b. Welke zoekmachines?

2. Doelgericht zoeken

a. Exacte zoekterm

b. Extra hulpmiddelen

c. Afbeeldingen zoeken

3. Notificaties

B. Domeinnaam registreren

1. Mogelijkheden

a. Naam zelf

b. Extensie

c. Nog vrij?

2. Registratie

a. Domeinnaamregistratie

b. Kosten

c. Betaling

d. Reglement voor aanbieders domeinnaamregistratie

C. Domeinnaambescherming

1. Risico

2. Bescherming

a. Wat te doen bij een geschil?

3. Preventief

4. Overnemen

D. Een website voor uw ­onderneming

1. Wanneer interessant?

a. Visibiliteit en imago

b. Aanpasbare inhoud

c. Snelheid en efficiëntie

d. Dienstverlening en bereikbaarheid

e. Drempelverlaging

f. E-mail

2. Functies

a. Visitekaartje

b. Digitale brochure

c. Catalogus van assortiment

d. Berekeningen en interacties

e. Feedback van (potentiële) klanten

f. Nieuwsbrief

g. Sociale media

h. Online verkoop

i. Vorm van de website en apps

3. Ontwerp en bouw

a. Wie maakt de website?

b. Waarop letten?

4. Plaatsing

5. Ontwerp van de website

a. Achtergrond en teksten

b. Gemak

c. Beelden, video, audio, add-ons en plug-ins

d. Technische vereisten

e. Zoekmachinevriendelijkheid en ­promotie

f. Onderhoud

6. Totale kosten

7. Promotie

a. Mogelijkheden

b. Zoekmachines

c. Banners en retargeting/remarketing

d. Andere vormen van online adverteren

e. Klassieke media

Hoofdstuk XXI •
Overdracht en einde van de onderneming

A. Overdracht onderneming

1. Eenmanszaak

a. Juridisch

b. Fiscaal

c. Personeel

2. Vof/maatschap

a. Juridisch

b. Fiscaal

c. Personeel

3. BV/NV

a. Juridisch

b. Fiscaal

c. Personeel

B. Overdracht met behoud van controle

1. Algemeen

2. Eenmanszaak

a. Van eenmanszaak naar Vof

b. Van eenmanszaak naar CV

c. Inbreng in een BV

3. BV

a. Prioriteitsaandelen

b. Raad van commissarissen

c. Certificering

d. Stemrechtloze en winstrechtloze ­aandelen

C. Wat bij overlijden?

1. Algemeen

a. Erfgenamen

b. Wettelijke verdeling

c. Vorderingen voor de kinderen

2. Eenmanszaak

a. Toedeling aan de langstlevende

b. Verdeling ongedaan

c. Rechten voor bedrijfsopvolger

3. Vof/maatschap

4. BV

a. Eén aandeelhouder

b. Meerdere aandeelhouders

5. Mogelijkheden in een testament

6. Fiscale aspecten bij overlijden

a. Inkomstenbelasting

b. Eenmanszaak/Vof

c. BV

d. Erfbelasting

D. Einde van de onderneming

1. Eenmanszaak

a. Juridisch

b. Fiscaal

2. Vof/maatschap

a. Juridisch

b. Fiscaal

3. BV

a. Juridisch

b. Fiscaal

4. Bedrijfsbeëindiging

a. Stappenplan

b. Informatie

Hoofdstuk XXII •
ICT-recht

A. Aanschaf van een ICT-oplossing

1. Keuze voor een ICT-oplossing

2. Duidelijke wensenlijst?

3. Leg de servicelevels vast

4. Onderhoud van de software

5. Vergeet de back-up niet

6. Exitregeling

B. De implementatieperiode

1. De start

2. Als het dan toch fout gaat

C. Elektronische overeenkomsten

1. Totstandkoming

2. Overeenkomst met een consument

a. Consumentenwet

b. Informatieplicht

c. Ontvangstbevestiging

d. Levering

e. Risico van verlies of beschadiging

f. Uitzonderingen Consumentenwet

3. Eisen overeenkomst via ­elektronische weg

a. Informatieplichten

b. Voorwaarden

c. Gevolgen niet naleven informatieplicht

d. Ontvangstbevestiging

e. Totstandkoming

4. Algemene voorwaarden

D. De elektronische handtekening

1. Soorten digitale handtekeningen

E. Privacy

1. Reclame via e-mail

2. Cookies

a. Wat zijn ‘cookies’?

b. Bezoekers van websites volgen

c. Cookiewetgeving

d. Hoe geeft u als webwinkelier nu i­nvulling aan deze wetgeving?

F. Elektronisch bewijs

1. Bewijslastverdeling

2. Waardering van bewijs

a. Welke bewijsmiddelen?

b. Waarderen van bewijs

c. Akten

G. Cloud

1. SLA

a. Beschikbaarheid

b. Back-ups

c. Onderhoud

d. Exitscenario

2. Niet betalen van de dienst

a. Opschorting

b. Ontbinding

3. Faillissement clouddienstverlener

4. Mogelijkheid migratie van data

H. Cybercrime

1. Externe hacks

a. Gevolgen hack

b. Wet meldplicht datalekken

2. Phishing

a. Herkennen van phishing-e-mails

3. Werknemers

a. Wat kunt u ondernemen?

Hoofdstuk XXIII •
Privacy

A. Privacy

1. Wat zijn ‘persoonsgegevens’?

2. Wanneer is de AVG van toepassing?

a. Toepasselijkheid

b. Wat valt er onder het verwerken van persoonsgegevens?

3. Waarmee moet u rekening houden?

4. Privacy en website

5. Wet meldplicht datalekken

6. Doorgifte van persoonsgegevens naar het buitenland

a. Doorgifte binnen de EU

b. Doorgifte buiten de EU

7. Privacy van uw personeel

a. Personeelsdossier

b. Recht op inzage personeelsdossier

c. Ingediend verzoek

8. Privacy van uw klanten

Hoofdstuk XXIV •
Internationaal zakendoen

A. De voorbereiding

1. Inleiding

2. Hulp in Nederland

a. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

b. Kamer van Koophandel

c. Adviesorganisaties

3. Hulp ter plekke

a. NBSO’s

b. De RVO-marktscan

4. Naar welk land exporteren?

a. Hoe moet u kiezen?

b. Landeninformatie en cultuurverschillen

5. Handelsreizen en beurzen

a. Handelsreizen

b. Buitenlandse beurzen

B. Samenwerking

1. Redenen om samen te werken

2. Soorten samenwerking

a. Concentraties

b. Allianties

3. Agenten

4. Joint venture en kangoeroesysteem

5. Partners for International Business (PIB)

C. Subsidies

1. Nederlandse subsidie

2. Europese subsidie

D. Internationaal betalen en innen

1. Factureren

2. Betalingswijzen

a. Open account

b. Rembours

3. Garanties

a. Letter of Credit

b. Bankgarantie

c. Documentair incasso

d. Kredietverzekering

E. Juridische zaken

1. Samenwerkingsvormen juridisch regelen

a. Licenties

b. Franchising

2. Offertes

3. Onderhandelen vrijblijvend?

4. ‘Letter of Intent’

5. (Ver)koopovereenkomst

6. Algemene voorwaarden

7. Problemen: naar de rechter?

a. Een conflict

b. Welke rechter is bevoegd?

c. Een rechtskeuzeclausule

d. Arbitrage en mediation

e. Incoterms

f. Intellectueel eigendom

F. Exportfinanciering

1. Inleiding

2. Diverse vormen

G. Transport

1. Inleiding

2. Expediteurs

a. Wat is een ‘expediteur’?

b. Wat doet een expediteur?

c. Enkele voordelen

3. Soorten transport

4. Verzekeringen

H. Douane

1. Taken van de douane

2. Invoerrechten

3. Vergunningen

a. Wie kan u helpen?

b. In- en uitvoervergunning

c. Certificaat van Oorsprong (CvO)

4. Overige formaliteiten

a. Vrachtbrieven

b. Bindende Oorsprongsinlichting (BOI)

c. Sagitta-codes

5. Douaneformulieren

a. EUR1-Certificaat

b. Admission Temporaire Roulette (ATR)

c. Admission Temporaire/Temporary Admission (ATA-Carnet)

d. Forwarders Certificate of Receipt (FCR)

e. Forwarders Certificate of Transport (FCT)

f. Factuurverklaring

g. Leveranciersverklaring

I. Btw

1. Leveringen binnen de EU

a. Toepassen 0-tarief

b. Het 0-tarief niet toepassen

2. Leveringen buiten de EU

3. In de EU betaalde btw

a. Procedure

b. Engelse taal gebruiken

c. Wat gebeurt er na indiening van het verzoek?

J. Belasting over buitenlandse winst

1. Inleiding

2. Inrichting en vertegenwoordiging

a. Vaste inrichting

b. Vaste vertegenwoordiging

c. Toch in buitenland belast

3. Dochtervennootschap

K. Importeren

1. Inleiding

2. Geschikte producten

3. Geschikte leveranciers

4. Juridisch

a. Productaansprakelijkheid

b. Parallelimport

c. Douaneregime

Hoofdstuk XXVI •
De besloten vennootschap

A. BV

1. Motieven voor oprichting van een BV

a. Fiscale motieven

b. Beperking van aansprakelijkheid

c. Gemakkelijke overdracht

d. Duidelijkheid over de aandeelhouders

2. Oprichting

a. Geen goedkeuring vooraf

b. Controle achteraf

c. Statuten

d. Naam

e. Zetel

f. Doel

g. BV in oprichting

h. Inschrijving in het Handelsregister

3. Kapitaal

a. Maatschappelijk kapitaal

b. Geplaatst kapitaal

c. Gestort kapitaal

d. Storting op aandelen

4. Aandelen

a. Soorten aandelen

b. Aandeelhouders

c. Aandeelhoudersregister

d. Uitgifte van aandelen

e. Overdracht van aandelen

5. Bestuur

a. Benoeming

b. Ontslag

c. Taken en bevoegdheden

d. Raad van Commissarissen

e. Beperkingen

f. Vertegenwoordiging

g. Bestuurdersaansprakelijkheid

h. Tegenstrijdig belang

6. Algemene vergadering

a. Bevoegdheden

b. Bijeenroeping

c. Deelname

d. Volmacht

e. Notulen

f. Gewone algemene vergadering

g. Buitengewone vergadering

h. Stemrecht

i. Besluitvorming

j. Buiten vergadering

k. Slechts één aandeelhouder

l. Stemovereenkomst

m. Staken van stemmen

n. Aandeelhoudersovereenkomst

o. Wipaandelen

p. Uitkoop van aandeelhouders

7. Statutenwijziging

a. Geheel of gedeeltelijk

b. Kosten

c. Formaliteiten

8. Holdingstructuur

a. Belastingvoordelen

b. Aansprakelijkheid

c. Bedrijfsoverdracht

Hoofdstuk XXVII Modellen

Trefwoordenregister

Notities

Nieuwe editie binnenkort beschikbaar

Onze redactie legt de laatste hand aan een geactualiseerde editie van deze uitgave.

Neem contact op met onze Klantenservice voor meer informatie en/of om deze nieuwe editie nu reeds te bestellen.

Zo bent u er zeker van dat u beschikt over onze meest recente tips en adviezen over dit thema

Klik hier voor onze contactgegevens.