0492 - 59 31 31 0492 - 59 31 31

Van 09.00 uur tot 12.30 uur
Van 13.30 uur tot 17.00 uur
(op vrijdag tot 16.00 uur)
Onze oplossingen

Het Tips & Advies Ondernemershandboek 2022

Alle basisinformatie voor iedere zelfstandig ondernemer

Een Tips & Advies-Boek over ... 

samengevat

Dit ondernemershandboek is het meest volledige naslagwerk voor u als zelfstandig ondernemer. Als ondernemer krijgt u te maken met veel verschillende wet- en regelgeving. Het is dan ook logisch dat u daar veel vragen over heeft en het overzicht wilt behouden. Het Tips & Advies Ondernemershandboek helpt u daarbij.

in detail

Alle zaken waarmee u als ondernemer in aanraking komt, zijn opgenomen in dit boek: op elke vraag heeft u een betrouwbaar antwoord binnen handbereik. Editie 2022 is volledig geactualiseerd en aangevuld met alle nieuwe wetgeving, richtlijnen en cijfers voor 2022.

Dankzij meer dan 5.000 trefwoorden vindt u snel wat u moet weten. Zo krijgt u direct de juiste informatie en hulpmiddelen om een groot aantal zaken zelf op te lossen.

Dit allesomvattende boek bevat:

 • 25 hoofdstukken met informatie over o.a. belastingen, belastingcontrole, auto van de zaak, uw bedrijfshuisvesting, boekhouding, internet, milieu, personeel, samenwerkingsverbanden, investeringen, transport, EU en ondernemer, verkoop, sociale wetgeving, verzekeringen, bankproducten, ...
 • Een online service met meer dan 100 geactualiseerde modellen van juridisch veilige brieven en contracten die u aan uw eigen situatie kunt aanpassen.
 • Alle belangrijke websites.
 • Alle - voor iedere ondernemer - belangrijke cijfers met een aantal handige rekentools

Het Tips & Advies Ondernemershandboek is de handleiding voor iedere zelfstandig ondernemer. Volledig aangepast aan alle nieuwe wet- en regelgeving voor 2022!

Dit Tips & Advies-Boek is er speciaal voor ... 

zelfstandig ondernemers, bedrijfsleiders, ondernemers, adviseurs, startende ondernemers en zzp'ers:

 • die op elke vraag een antwoord binnen handbereik willen hebben;
 • die volledig willen kunnen vertrouwen op de feitelijke juistheid van de informatie;
 • die ondersteund willen worden met praktische modelcontracten en checklists.

De belangrijkste nieuwe onderwerpen en aanvullingen in deze nieuwe editie gaan over ... 

 • Belastingtarieven/-cijfers 2022
 • Hoe controleert de fiscus in 2022?
 • De nieuwste investerings- en innovatiesubsidies
 • Zakendoen binnen factureringsrichtlijnen
 • Het tot stand komen van elektronische overeenkomsten
 • De nieuwe regels voor privacy
 • De meldplicht datalekken en de nieuwe AVG
 • De nu geldende regels voor ontslag en tijdelijke contracten

Bij dit Tips & Advies-Boek ontvangt u ook een ... 

online service met gebruiksklare modeldocumenten en/of tools

 • om de adviezen en oplossingen direct in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw persoonlijke gegevens en situatie

Dit Tips & Advies-Boek is samengesteld door ... 

Een team van 15 experts op verschillende vakgebieden, in samenwerking met het redactieteam van Indicator.

In dit boek leest u ...

Inhoudsopgave

Hoofdstuk I
Starten met een onderneming

1. Voorwaarden

2. Administratieve formaliteiten

3. Speciale vergunningen

4. Speciale regels

5. Franchising

6. Handelsnaam

7. Intellectuele eigendomsrechten

Hoofdstuk II
Eenmanszaak of vennootschap

1. Ondernemer en huwelijk

2. Verschillen eenmanszaak, personenvennootschap en rechtspersoon

3. Naamloze vennootschap

4. Besloten vennootschap

5. Vennootschap onder firma

6. Maatschap

7. Commanditaire vennootschap

8. Coöperatie

Hoofdstuk III
Ondernemer en sociale verzekeringen

1. Socialezekerheidsstelsel

2. Werknemersverzekeringen

3. Volksverzekeringen

4. Zorgverzekeringswet (Zvw)

5. Verschillen tussen ondernemers en werknemers

6. Sociale verzekeringen zelfstandigen

7. Directeur-grootaandeelhouder (dga)

Hoofdstuk IV
Boekhoudkundige verplichtingen

1. Administratie en boekhouding

2. Jaarrekening

3. Normen en richtlijnen

4. Accountant of boekhouder?

Hoofdstuk V
Betaling, krediet en zekerheid

1. Betalingsverkeer

2. Krediet

3. Zekerheid

Hoofdstuk VI
Bedrijfsruimte huren, kopen of verbouwen

1. Huur

2. Aankoop bedrijfsruimte

3. (Ver)bouwen bedrijfsruimte

4. Ander soort eigendom

Hoofdstuk VII
Kopen, verkopen en contracteren

1. Koop en verkoop

2. Agentuurovereenkomst, distributieovereenkomst en franchiseovereenkomst

3. Faillissement, surseance en schuldsanering

Hoofdstuk VIII
Personeelszaken

1. Werving en selectie

2. Arbeidsovereenkomst

3. Einde arbeidsovereenkomst

4. Kinderen en jeugdige werknemers

5. Doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd

Hoofdstuk IX
Arbo

1. Arbeidsomstandigheden

2. Risico-inventarisatie en -evaluatie

3. Deskundige bijstand

4. Preventiemedewerker

5. Bedrijfshulpverlening

6. Consultatie en onderzoek bedrijfsarts

7. Ongevallen en beroepsziekten

8. Inspectie SZW

9. Specifieke aspecten van de arbeidsomstandigheden

10. Kwetsbare groepen

11. Arbeidstijden

12. Medezeggenschap

Hoofdstuk X
Belasting op inkomen en winst

1. Wat is belastbaar?

2. Eigen woning

3. Resultaat uit overige werkzaamheden

4. Winst uit onderneming

5. Ondernemingsfaciliteiten

6. Fiscale reserves

7. Overige aftrekbare kosten

8. Inkomen uit aanmerkelijk belang

9. Inkomen uit sparen en beleggen

10. Fiscale eenheid

11. Berekening van de belasting

12. Procedure

13. Internationaal

Hoofdstuk XI
Btw

1. Inleiding

2. Btw-ondernemer

3. Belastbaar feit

4. Leveringen van goederen

5. Diensten

6. Bijzondere regelingen

7. Waarover btw berekenen?

8. Tarieven

9. Recht op aftrek

10. Btw-verplichtingen

11. Internationaal

Hoofdstuk XII
Overige belastingen

1. Auto

2. Assurantiebelasting

3. Invoerrechten

4. Accijnzen

5. Wet waardering onroerende zaken (WOZ)

6. Overdrachtsbelasting

7. Milieubelastingen

8. Waterschapsbelasting

9. Overige lokale heffingen

10. Schenkings- en successierechten

Hoofdstuk XIII
Belastingcontrole

1. Wat is ‘belastingcontrole’?

2. Wijze van controle

3. Controle

4. Administratie- en bewaarplicht/inlichtingen verstrekken (informatieverplichtingen)

5. Verwerping en omkering van de bewijslast

6. Verweermiddelen

7. Na de controle

8. Nog meer controle

Hoofdstuk XIV
Verzekeringen

1. Verzekeringen

2. Verzekeringsvormen

3. Aansprakelijkheidsverzekeringen

4. Auto-/voertuigenverzekeringen

5. Transportverzekeringen

6. Personeelsverzekeringen

7. Ziektekostenverzekering

Hoofdstuk XV
Omgevingsrecht

1. Ruimtelijk instrumentarium

2. Bodem en bodemsanering

3. Geluid

4. Water

5. Geur

6. Externe veiligheid

7. Flora, fauna en natuurbescherming

8. Archeologie en cultuurhistorie

9. Luchtkwaliteit

10. Bedrijvigheid en milieuzonering

11. Afval

12. Naast nieuwe Omgevingswet ook Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Hoofdstuk XVI
Vergunningen

1. De omgevingsvergunning

2. Vrijstellingen, ontheffingen en het projectbesluit

3. Aanvragen van de omgevingsvergunning

4. Procedures

5. Bezwaar en beroep

6. Vergunningvrij bouwen

7. Andere vergunningen

8. Omgevingsvergunning onder de Omgevingswet

Hoofdstuk XVII
Subsidies voor het MKB

1. Subsidies algemeen

2. Krediet

3. Innovatie, onderzoek, ontwikkeling

4. Investeringen: energie, milieu, algemeen

5. Arbeid en scholing

6. Export en internationale samenwerking

7. Instandhoudingssubsidie rijksmonument met woonfunctie

Hoofdstuk XVIII
Communicatie, reclame & verkoop

1. Marketingcommunicatie en merk

2. Communicatiemix

3. Marketingcommunicatiestrategie

4. Marketingcommunicatieplan

5. Marketingcommunicatie-instrumenten

6. Mediaplan en selectie

7. Media en middelen

8. Reclamebureau

9. Onderzoek en respons

10. Content marketing en sociale media

11. Affiliate marketing

12. Videomarketing

13. Contact met de pers

14. Showroom- en winkelverkoop

15. Offertes maken

16. Personal branding

17. Belangrijke organisaties en kennisinstituten

Hoofdstuk XIX
Internet voor ondernemers

1. Zoeken op internet

2. Domeinnaam registreren

3. Domeinnaambescherming

4. Een website voor uw onderneming

Hoofdstuk XX
Overdracht en einde van de onderneming

1. Overdracht onderneming

2. Overdracht met behoud van controle

3. Wat bij overlijden?

4. Einde van de onderneming

Hoofdstuk XXI
ICT-recht

1. Aanschaf van een ICT-oplossing

2. De implementatieperiode

3. Elektronische overeenkomsten

4. De elektronische handtekening

5. Privacy

6. Elektronisch bewijs

7. Cloud

8. Cybercrime

Hoofdstuk XXII
Privacy

1. Privacy

Hoofdstuk XXIII
Internationaal zakendoen

1. De voorbereiding

2. Samenwerking

3. Subsidies

4. Internationaal betalen en innen

5. Juridische zaken

6. Exportfinanciering

7. Transport

8. Douane

9. Btw

10. Belasting over buitenlandse winst

11. Importeren

Hoofdstuk XXIV
Regelgeving reclame

1. Regelgeving reclame

2. Promotionele acties

3. Regels buitenreclame

4. Bezwaar en beroep

Hoofdstuk XXV
De besloten vennootschap

1. Motieven voor oprichting van een BV

2. Oprichting

3. Kapitaal

4. Aandelen

5. Bestuur

6. Algemene vergadering

7. Statutenwijziging

8. Ontbinding

9. Holdingstructuur

Hoofdstuk XXVI
Modellen

Trefwoordenregister

Aanbod
Pagina's
Online service

 

 

PAPIER + ONLINE SERVICE

Standaardaanbod

 

 168,-

1243
Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel onze Klantenservice

0492 - 59 31 31