0492 - 59 31 31

Van 09.00 uur tot 12.30 uur
Van 13.30 uur tot 17.00 uur
(op vrijdag tot 16.00 uur)
Onze oplossingen

Aanbieding ontvangen?

Nieuwe regels appartementsrechten per 1 januari 2018

Een Tips & Advies-Dossier over ... 

samengevat

In dit nieuwe dossier zetten we de bijzonderheden van appartementsrechten voor u uiteen, zoals het ontstaan van een appartementsrecht en de bevoegdheden, de besluitvorming en de financiën van de VvE. Dit inclusief een online service met documenten en rekenmodellen, praktisch voor de eigenaar van een appartement én zijn adviseur.

in detail

Volgens het Compendium voor de Leefomgeving (CLO) telde Nederland in 2014 ruim 2,6 miljoen appartementen. Van alle ‘eigen woningen’ is 18% een appartement en dit percentage stijgt nog steeds. Of u dus een appartement bewoont of er zich beroepsmatig mee bezighoudt, het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de gewijzigde regels voor appartementsrechten.

Per 1 januari 2018 gelden er nieuwe regels voor de eigenaars van appartementen. De nieuwe regelgeving gaat over o.a.:

  • de (minimale) reservering die de Vereniging van Eigenaars (VvE’s) moet doen
  • de eisen betreffende het meerjarenonderhoudsplan (het MJOP)
  • de bevoegdheden van VvE’s om leningen aan te gaan

Verder krijgt u nog antwoord op vragen zoals:

  • In welke gevallen moet u bij de fiscus uw aandeel in het reservefonds van een VvE opgeven?
  • Wanneer heeft u toestemming nodig voor een interne verbouwing van uw appartement?
  • Wat kunt u doen als er wordt besloten dat de maandelijkse VvE-bijdrage omhooggaat?

Met dit nieuwe dossier bent u volledig op de hoogte over de nieuwe regelgeving rondom appartementsrechten.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor ... 

Vastgoed adviseurs, project ontwikkelaars, makelaars, appartementseigenaren, bouwondernemers

  • die op de hoogte wil zijn van de laatste wetgeving omtrent appartementsrechten.

Bij dit Tips & Advies-Dossier ontvangt u ook een ... 

online service met gebruiksklare modeldocumenten en/of tools

  • om de adviezen en oplossingen direct in de praktijk toe te passen
  • eenvoudig aanpasbaar aan uw persoonlijke gegevens en situatie

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door ... 

mr. Nanda B.N.J. de Wilde

  • vastgoedadvocaat

In dit Tips & Advies-Dossier leest u ...

Inhoudsopgave

Voorwoord

1. Inleiding appartementsrecht

1.1. Wat is een appartementsrecht?

1.2. Het wettelijk kader

2. Het ontstaan van een appartementsrecht

3. Welke stukken zijn van belang?

3.1. Akte van splitsing

3.2. Splitsingsreglement

3.3. Huishoudelijk reglement

4. Vereniging van Eigenaars

4.1. Inleiding

4.2. Rechtspersoonlijkheid

4.3. Aansprakelijkheid

4.4. Vertegenwoordiging

4.5. Taken

4.6. Stemverhoudingen

4.7. Bestuur en beheer

4.8. De algemene vergadering van eigenaars

4.9. Financieel

4.10. Verzekeringen

4.11. Besluitvormingsproces

4.12. Vervangende machtiging kantonrechter

4.13. Rechtsbescherming

4.14. Geschillen

4.15. Certificering

4.16. Geldelijke bijdrage: servicekosten

5. Het reservefonds

5.1. Wetgeving

5.2. Wat houdt het reservefonds in?

5.3. Doel verplicht reservefonds

5.4. Reservefonds in de praktijk

5.5. Financieringsmogelijkheden

5.6. Belastingaangifte en reservefonds

5.7. Nieuwe regels i.v.m. de Wet verbetering functioneren VvE’s

6. Diverse onderwerpen

6.1. Appartementsrecht op iets anders dan eigendom

6.2. Beperkte rechten en appartementsrecht

6.3. Ondersplitsing en onder-VvE’s

6.4. Wijzigen of opheffen splitsing en ontbinding VvE

6.5. De rol van de huurder

6.6. Aan- en verkoop appartementsrecht in de praktijk

7. De VvE-regels in de praktijk

7.1. Wat mag wel en wat mag niet in privégedeelten?

7.2. Verbouwen

7.3. Wat mag wel en wat mag niet in gemeenschappelijke gedeelten?

7.4. Bestemming

7.5. Organen binnen de VvE

7.6. Wanbetaling en faillissement

7.7. Beheer

7.8. Bedrijfsgebouwen

7.9. Overheidsingrijpen

7.10. Inschrijving Kamer van Koophandel

7.11. Kan ik subsidie krijgen voor de isolatie van mijn huis?

7.12. Weg met de parketvloer in een VvE-complex, kan dat?

8. Overzicht modellen

Aanbod
Pagina's
Online service

 

 

PAPIER + ONLINE SERVICE

Standaardaanbod

 

 94,-

88
Prijzen zijn excl. btw

Aanbieding ontvangen?


Een vraag?
Bel onze Klantenservice

0492 - 59 31 31