0492 - 59 31 31 0492 - 59 31 31

Van 09.00 uur tot 12.30 uur
Van 13.30 uur tot 17.00 uur
(op vrijdag tot 16.00 uur)
Onze oplossingen

Nieuwe regels appartementsrechten per 1 januari 2018

Een Tips & Advies-Dossier over ... 

samengevat

Sinds 1 januari 2018 gelden er nieuwe regels voor de eigenaars van appartementen. In dit actuadossier zetten we voor u de bijzonderheden van appartementsrechten op een rij, zoals het ontstaan van een appartementsrecht en de bevoegdheden, de besluitvorming en de financiën van de VvE.

in detail

De bijzondere regelgeving gaat o.a. over:

  • de (minimale) reservering die de Vereniging van Eigenaars (VvE) moet doen;
  • de eisen betreffende het meerjarenonderhoudsplan (het MJOP);
  • de bevoegdheden van VvE’s om leningen aan te gaan.

Verder krijgt u in dit dossier een duidelijk antwoord op al uw vragen, zoals:

  • Wanneer heeft u toestemming nodig voor de verbouwing van uw appartement?
  • In welke gevallen moet u bij de fiscus uw aandeel in het reservefonds van een VvE opgeven?
  • Wat kunt u doen als er wordt besloten dat de maandelijkse VvE-bijdrage omhooggaat?

Met dit dossier bent u volledig op de hoogte van de nu geldende regelgeving rondom appartementsrechten. Inclusief online service met documenten en rekenmodellen, praktisch voor de eigenaar van een appartement én zijn adviseur.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor ... 

vastgoedadviseurs, projectontwikkelaars, makelaars, appartementseigenaren, bouwondernemers

  • die op de hoogte willen zijn van de actuele wetgeving omtrent appartementsrechten

Bij dit Tips & Advies-Dossier ontvangt u ook een ... 

online service met gebruiksklare modeldocumenten en/of tools

  • om de adviezen en oplossingen direct in de praktijk toe te passen
  • eenvoudig aanpasbaar aan uw persoonlijke gegevens en situatie

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door ... 

mr. Nanda B.N.J. de Wilde

  • vastgoedadvocaat

In dit Tips & Advies-Dossier leest u ...

Voorwoord

1. Inleiding appartementsrecht

1.1. Wat is een appartementsrecht?

1.2. Het wettelijk kader

2. Het ontstaan van een appartementsrecht

3. Welke stukken zijn van belang?

3.1. Akte van splitsing

3.2. Splitsingsreglement

3.3. Huishoudelijk reglement

4. Vereniging van Eigenaars

4.1. Inleiding

4.2. Rechtspersoonlijkheid

4.3. Aansprakelijkheid

4.4. Vertegenwoordiging

4.5. Taken

4.6. Stemverhoudingen

4.7. Bestuur en beheer

4.8. De algemene vergadering van eigenaars

4.9. Financieel

4.10. Verzekeringen

4.11. Besluitvormingsproces

4.12. Vervangende machtiging kantonrechter

4.13. Rechtsbescherming

4.14. Geschillen

4.15. Certificering

4.16. Geldelijke bijdrage: servicekosten

5. Het reservefonds

5.1. Wetgeving

5.2. Wat houdt het reservefonds in?

5.3. Doel verplicht reservefonds

5.4. Reservefonds in de praktijk

5.5. Financieringsmogelijkheden

5.6. Belastingaangifte en reservefonds

5.7. Nieuwe regels i.v.m. de Wet verbetering functioneren VvE’s

6. Diverse onderwerpen

6.1. Appartementsrecht op iets anders dan eigendom

6.2. Beperkte rechten en appartementsrecht

6.3. Ondersplitsing en onder-VvE’s

6.4. Wijzigen of opheffen splitsing en ontbinding VvE

6.5. De rol van de huurder

6.6. Aan- en verkoop appartementsrecht in de praktijk

7. De VvE-regels in de praktijk

7.1. Wat mag wel en wat mag niet in privégedeelten?

7.2. Verbouwen

7.3. Wat mag wel en wat mag niet in gemeenschappelijke gedeelten?

7.4. Bestemming

7.5. Organen binnen de VvE

7.6. Wanbetaling en faillissement

7.7. Beheer

7.8. Bedrijfsgebouwen

7.9. Overheidsingrijpen

7.10. Inschrijving Kamer van Koophandel

7.11. Kan ik subsidie krijgen voor de isolatie van mijn huis?

7.12. Weg met de parketvloer in een VvE-complex, kan dat?

8. Overzicht modellen

Aanbod
Pagina's
Online service

 

 

PAPIER + ONLINE SERVICE

Standaardaanbod

 

 98,-

92
Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel onze Klantenservice

0492 - 59 31 31