0492 - 59 31 31 0492 - 59 31 31

Van 09.00 uur tot 12.30 uur
Van 13.30 uur tot 17.00 uur
(op vrijdag tot 16.00 uur)
Onze oplossingen

Nieuwe regels voor uw DGA-pensioen in eigen beheer, wat nu?

De staatssecretaris geeft nu verschillende fiscale oplossingen voor uw pensioen in eigen beheer (PEB). Wat is voor u nu de beste keuze?

Een Tips & Advies-Dossier over ... 

samengevat

Alle DGA’s moeten de pensioenopbouw in hun eigen BV stopzetten. Dit nieuwe actuadossier geeft u in duidelijke taal inzicht in welke keuzes er beschikbaar zijn als u uw pensioen in eigen beheer heeft.

in detail

Het wetsvoorstel over het DGA-pensioen in eigen beheer heeft de eindstreep bijna gehaald. De stemming in de Eerste Kamer is uitgesteld omdat er nog gewacht werd op enkele aanvullende maatregelen. De geplande datum voor inwerkingtreding is 1 april a.s., ook van het aanvullend wetsvoorstel dat nu op 23 januari naar de Tweede kamer is gestuurd. Via de online service van dit dossier houden wij u op de hoogte van alle aanpassingen.

In dit nieuwe actuadossier krijgt u een antwoord op de volgende vragen:

 • wat kunt en moet u nu doen met de opgebouwde pensioenaanspraken en met bestaande pensioenen?
 • hoe kunt u uw DGA-pensioenverplichtingen zonder loonheffing of revisierente verlagen naar de fiscale boekwaarde?
 • gaat u uw DGA-pensioen in eigen beheer (PEB) na afstempeling afkopen of kiest u voor de nieuwe spaarvariant oudedagssparen in eigen beheer (OSEB)?
 • wat is nu voor u de beste keuze?
 • hoe kunt u nu al met de juiste voorbereidingen starten?
 • hoe realiseert u een ‘fiscusproof’ pensioen?
 • hoe voorkomt u forse fiscale naheffingen?

Inclusief een online service met up-to-date informatie over de laatste aanpassing in het wetsvoorstel.

Met dit nieuwe actuadossier bent u volledig up-to-date met de nieuwe regels en maakt u de juiste keuze voor een ‘fiscusproof’ pensioen!

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor ... 

voor de DGA en de adviseur van de DGA

 • m.b.t. pensioen in eigen beheer en het maken van de juiste keuze.

De belangrijkste nieuwe onderwerpen en aanvullingen in deze nieuwe editie gaan over ... 

 • Is afstempeling een goede oplossing, ook voor de partner?
 • Wat te doen met de pensioenopbouw in 2017?
 • De fiscaal meest optimale scenario's; afhankelijk van verschillende situaties.

Bij dit Tips & Advies-Dossier ontvangt u ook een ... 

online service met gebruiksklare modeldocumenten en/of tools

 • om de adviezen en oplossingen direct in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw persoonlijke gegevens en situatie

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door ... 

mr. Peter A. ter Beest MPLA

 • senior pensioenjurist

In dit Tips & Advies-Dossier leest u ...

Inhoudsopgave

1. Wapenen tegen digitale gevaren

1.1. Wat is phishing?

1.2. Onderscheiden phishing en authentieke e-mail

1.3. Voorkomen van phishing

2. Meldplicht voor datalekken

2.1. Is de meldplicht datalekken op u van toepassing?

3. Wat is een datalek?

3.1. Soorten datalekken

3.2. Stappenplan voor datalek

4. Wanneer moet u een datalek melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens?

4.1. Ernstig nadelige gevolgen

4.2. Persoonsgegevens van gevoelige aard

4.3. Voorbeelden van datalekken die gemeld moeten worden

4.4. Termijn voor het melden van een datalek bij Autoriteit Persoonsgegevens

5. Wanneer moet u een datalek melden aan de betrokkene?

5.1. Stappenplan om vast te stellen of er gemeld moet worden aan de betrokkene

5.2. Hoe meldt u een datalek aan de betrokkene?

5.3. Termijn voor informeren van betrokkene

6. Moet u het datalek melden aan andere partijen?

6.1. Communicatieplan

6.2. Bestuur/raad van commissarissen/aandeelhouders

6.3. Verzekeraar

6.4. Medewerkers

6.5. Brancheorganisatie/ketenpartners

6.6. Media

7. Wat en hoe moet u melden?

7.1. Wat moet u melden?

7.2. Hoe moet u melden?

8. Wie moet de melding doen?

8.1. De bewerkersovereenkomst

8.2. Afspraken met bewerker

8.3. Tips voor u omtrent de bewerkersovereenkomst

9. Boetebevoegdheid van de Autoriteit Persoonsgegevens

9.1. Hoogte van boete

9.2. Verzekeren tegen boetes

9.3. Tip voor werkgevers ter voorkoming van boetes

10. Wat moet u doen na een melding van een datalek?

10.1. Bewaren van gegevens na het incident

10.2. Onderzoeken en verbeteren van de beveiliging

11. Privacyverklaring

12. Tips en tricks ter voorkoming van datalekken

12.1. In het geval dat zich toch een datalek voordoet …

13. Algemene verordening gegevensverklaring (AVG)

13.1. Functionaris gegevensbescherming (data protection officer)

13.2. Privacybeoordeling (data protection impact assessment)

13.3. Rechtmatigheid en transparantie

13.4. Vergeetrecht

13.5. Boetes en handhaving

13.6. Hoe kunt u zich hier nu al goed op voorbereiden?

14. Literatuurlijst en bronnen (samengevat)

Aanbod
Pagina's
Online service

 

 

PAPIER + ONLINE SERVICE

Standaardaanbod

 

 94,-

56
Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel onze Klantenservice

0492 - 59 31 31