0492 - 59 31 31 0492 - 59 31 31

Van 09.00 uur tot 12.30 uur
Van 13.30 uur tot 17.00 uur
(op vrijdag tot 16.00 uur)
Onze oplossingen

Ontslagrecht, hoe past u dat effectief toe?

Alles wat u moet weten over tijdelijke contracten, een goed ontslagdossier en vergoedingen, met de belangrijkste rechtspraak en wetgeving

Een Tips & Advies-Dossier over ... 

samengevat

In dit actuadossier wordt in begrijpelijke taal het nieuwe ontslagrecht beschreven zodat u weet waar u als werkgever aan toe bent. Wat is nu de stand van zaken, maar vooral: hoe wordt het ‘nieuwe’ ontslagrecht in de praktijk toegepast? In dit nieuwe actuadossier vindt u de meest recente rechtspraak en praktische tips terug zodat u een ontslag zo optimaal mogelijk kunt voorbereiden.

in detail

De wet verplicht u om voor een ontslag naar de kantonrechter of naar het UWV te gaan. In de praktijk worden hierover echter meestal onderling afspraken gemaakt. Van de enkele zaken die toch bij de rechter of het UWV belanden, wordt meer dan de helft afgewezen.

Wat betekent dit nu voor:

 • de manier waarop u het ontslagdossier moet opbouwen?
 • de hoogte van de vergoeding?
 • de beëindigingsovereenkomst?
 • uw onderhandelingspositie?

In dit nieuwe actuadossier besteden we aandacht aan:

 • hoe u tot een gemotiveerd ontslagdossier komt om een goede kans te maken dat het dienstverband inderdaad beëindigd wordt, met nuttige checklists, modelteksten en rekentools;
 • ontslag na twee jaar ziekte;
 • of u bij het UWV of de kantonrechter moet zijn;
 • hoe rechters tegen de verschillende ontslagzaken aankijken.

De wet rondom arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd is ingrijpend veranderd. Daarom besteden we in dit dossier ook aandacht aan:

 • de specifieke regels die gelden voor de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd;
 • de verschillende vergoedingen bij een ontslag, zoals de transitievergoeding;
 • de manier waarop rechters omgaan met verschillende onduidelijkheden.

Bovendien krijgt u toegang tot een online service met onder andere een rekenmodel voor de transitievergoeding, een model vaststellingsovereenkomst en formulieren voor de aanvraag van de ontslagvergunning bij het UWV.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor ... 

de ondernemer

 • die het ontslagrecht in de praktijk wil toepassen volgens de laatste regels

De belangrijkste nieuwe onderwerpen en aanvullingen in deze nieuwe editie gaan over ... 

 • het aanzeggen van ontslag bij tijdelijke contracten
 • de ontslagvergoedingen/transitievergoedingen
 • hoe rechters met de nieuwe wetgeving omgaan
 • het wetsvoorstel 'Wet arbeidsmarkt in balans'

Bij dit Tips & Advies-Dossier ontvangt u ook een ... 

online service met gebruiksklare modeldocumenten en/of tools

 • om de adviezen en oplossingen direct in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw persoonlijke gegevens en situatie

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door ... 

mr. Gon H.G.M. van den Boomen-Meeuwissen

 • juridisch adviseur arbeidsrecht

In dit Tips & Advies-Dossier leest u ...

Voorwoord

1. Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

1.1. Inleiding

1.2. Einde van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

1.3. Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan ‘vanzelf’ voor onbepaalde tijd worden

1.4. Aanzeggen

1.5. Concurrentiebeding

1.6. Proeftijdbeding

2. Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

2.1. Inleiding

2.2. Wederzijds goedvinden

2.3. Opzegtermijn

2.4. Werknemer stemt niet in met de opzegging van zijn dienstverband door werkgever

2.5. De UWV-procedure

2.6. De procedure bij de kantonrechter

2.7. De ‘Asscher-escape’

2.8. Beroepsmogelijkheid als het UWV de ontslagvergunning weigert

3. Vergoedingen

3.1. De transitievergoeding

3.2. De billijke vergoeding

3.3. De vergoeding in verband met een voortijdig einde

4. Samenvatting wetsvoorstel ‘Wet arbeidsmarkt in balans’ (WAB)

5. Overzicht modellen

Nieuwe editie binnenkort beschikbaar

Onze redactie legt de laatste hand aan een geactualiseerde editie van deze uitgave.

Neem contact op met onze Klantenservice voor meer informatie en/of om deze nieuwe editie nu reeds te bestellen.

Zo bent u er zeker van dat u beschikt over onze meest recente tips en adviezen over dit thema

Klik hier voor onze contactgegevens.