0492 - 59 31 31 0492 - 59 31 31

Van 09.00 uur tot 12.30 uur
Van 13.30 uur tot 17.00 uur
(op vrijdag tot 16.00 uur)
Onze oplossingen

Stap voor stap door uw elektronische aangifte inkomstenbelasting 2017

Zo betaalt u geen cent te veel en begrijpt u uw aangifte beter!

Een Tips & Advies-Dossier over ... 

samengevat

Dit actuadossier helpt u stap voor stap op een eenvoudige wijze uw digitale belastingaangifte inkomstenbelasting 2017 in te vullen. Het is chronologisch met het aangifteprogramma opgebouwd en biedt u naast de nodige uitleg ook aanvullende tips. Zo voorkomt u fouten, mist u zeker geen aftrekposten en loopt u ook geen fiscale ondernemersfaciliteiten mis.

in detail

Per 1 maart 2018 kunt u uw belastingaangifte inkomstenbelasting 2017 online doen bij de Belastingdienst. Indien u de aangifte zelf doet, kunt u nog uitstel krijgen tot 1 september 2018. Indien uw adviseur gebruikmaakt van de uitstelregeling voor belastingconsulenten, kan hij uitstel krijgen tot 1 mei 2019. Dit dossier is dus niet alleen nu handig én onmisbaar, maar ook in 2019 als er gebruikgemaakt wordt van de uitstelregeling.

Dit multifunctionele dossier is niet alleen handig als u zelf uw aangifte doet, maar ook als ...

 • uw aangifte door uw adviseur wordt verzorgd en u de ingevulde zaken zelf ook wilt controleren zodat u geen aftrekpost, ondernemersfaciliteit of korting misloopt, waardoor u onnodig te veel belasting betaalt;
 • u zelf ook voldoende op de hoogte wilt zijn om zo eventuele fiscale problemen te vermijden;
 • u wilt weten hoe de aangifte IB in elkaar zit en waaruit deze bestaat;
 • u fiscaal meer wilt weten over wat er bij u of uw (fiscaal) partner speelt;
 • u uw eigen aangifte en de uitkomsten ervan beter wilt begrijpen.

De vijf voor u meest interessante extra onderdelen van deze nieuwe editie zijn:

 • vergeten investeringsaftrek van voorgaande jaren
 • kostenaftrek van de werkruimte in de koop- en huurwoning
 • oninbare vorderingen en de btw
 • hogere eenmalige vrijstelling schenkbelasting
 • lagere bijtelling milieuvriendelijk auto's

Dit actuadossier heeft een online service met verschillende overzichten, tabellen, besluiten en rekentools. Onze redactie houdt u via deze online service ook op de hoogte over eventuele wijzigingen die de fiscus aanbrengt in het aangifteprogramma.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor ... 

iedereen

 • die betrokken is bij het doen van de aangifte inkomstenbelasting

De belangrijkste nieuwe onderwerpen en aanvullingen in deze nieuwe editie gaan over ... 

 

 • vergeten investeringsaftrek van voorgaande jaren
 • kostenaftrek vann de werkruimte in de koop- en huurwoning
 • oninbare vorderingen en de btw
 • hogere eenmalige vrijstelling schenkbelasting
 • lagere bijtelling milieuvriendelijk auto's

Bij dit Tips & Advies-Dossier ontvangt u ook een ... 

online service met gebruiksklare modeldocumenten en/of tools

 • om de adviezen en oplossingen direct in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw persoonlijke gegevens en situatie

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door ... 

Monique A.C. Schell

 • zelfstandig fiscaal en administratief dienstverlener

In dit Tips & Advies-Dossier leest u ...

Inhoudsopgave

Voorwoord

1. Aangifte 2017 doen

1.1. Hoe moet u dit dossier gebruiken?

1.2. Hoe doet u aangifte?

1.3. Wie moet aangifte doen?

1.4. Uitstel aanvragen

1.5. Boxenstelsel

1.6. Soorten inkomsten, waar in te vullen? Handige tabel!

1.7. Wat heeft u nodig voor de aangifte?

1.8. In dit dossier gaan we ervan uit dat u en uw fiscale partner apart aangifte doen!

2. Onderdeel: Persoonlijke gegevens van uzelf

3. Onderdeel: Partner

3.1. Wanneer bent u fiscale partners?

3.2. Wat zijn de voordelen van fiscaal partnerschap?

3.3. Welke kosten mag u verdelen?

3.4. Drempels en vrijstellingen

3.5. Wanneer is uw echtgenoot wel kwalificerend buitenlands belastingplichtig?

4. Onderdeel: Vooraf ingevulde gegevens

5. Onderdeel: Persoonlijke gegevens echtgenoot

6. Onderdeel: Persoonlijke gegevens kinderen

6.1. Wie zijn kinderen?

6.2. Inkomensafhankelijke combinatiekorting

6.3. Wat wordt er verstaan onder het arbeidsinkomen?

6.4. Hoeveel inkomensafhankelijke combinatiekorting krijgt u?

6.5. Kinderen geboren na 1998

7. Onderdeel: Ondernemingen

7.1. Scherm met ‘Naam van de onderneming’

7.2. Scherm met ‘Winst- en verliesrekening’

7.3. Scherm met ‘Balans: activa’

7.4. Scherm met ‘Balans: passiva’

7.5. Scherm met ‘Kapitaal- en winstaandeel in het samenwerkings­verband’

7.6. Scherm met ‘Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek’

7.7. Scherm met ‘Energie- en milieu-investeringsaftrek’

7.8. Scherm met ‘Desinvesteringsbijtelling’

7.9. Scherm met ‘Research en developmentaftrek’

7.10. Scherm met ‘Onttrokken en ingebrachte onroerende zaken’

7.11. Scherm met ‘Stakingswinst’

7.12. Scherm met ‘Willekeurige afschrijvingen’

7.13. Scherm met ‘Agrarische activiteiten’

7.14. Scherm met ‘Specificatie agrarische waarden’

7.15. Scherm met ‘Privéonttrekkingen en -stortingen’

7.16. Scherm met ‘Terugkeerreserves’

7.17. Scherm met ‘Vrijgestelde winstbestanddelen’

7.18. Scherm met ‘Niet-aftrekbare kosten en lasten’

7.19. Scherm met ‘Wijzigingen in toelaatbare reserves’

7.20. Scherm met ‘Medegerechtigde in een onderneming’

7.21. Scherm met ‘Winstberekening’

7.22. Scherm met ‘Ondernemersaftrek’

8. Onderdeel: Winst in buitenland

8.1. Blokje Vrijgesteld winstbestanddeel

8.2. Blokje Verrekenbare bronbelasting

9. Onderdeel: Inkomsten

9.1. Scherm met ‘Inkomsten uit loondienst’

9.2. Scherm met ‘Pensioen en andere uitkeringen’

9.3. Scherm ‘Inkomsten uit overig werk’

9.4. Scherm met ‘Inkomsten uit beschikbaar gestelde bezittingen’

9.5. Scherm met ‘Partneralimentatie’

9.6. Scherm met ‘Teruggekregen bedragen en vergoedingen’

9.7. Scherm ‘Rente, pacht of huur vóór 2001’

10. Onderdeel: Woningen en andere onroerende zaken

11. Onderdeel: Bankrekeningen en andere bezittingen

11.1. Scherm met ‘Bank- en spaarrekeningen’

11.2. Scherm met ‘Aanmerkelijk belang’

11.3. Scherm met ‘Beleggingen’

11.4. Scherm met ‘Kapitaalverzekeringen’

11.5. Scherm met ‘Bouwdepots’

11.6. Scherm met ‘Andere bezittingen’

12. Onderdeel: Hypotheken en andere schulden

13. Onderdeel: Uitgaven

13.1. Scherm met ‘Uitgaven voor lijfrente’

13.2. Scherm met ‘Uitgaven andere inkomensvoorzieningen’

13.3. Scherm met ‘Zorgkosten’

13.4. Scherm met ‘Giften’


13.5. Scherm met ‘Uitgaven voor studie of opleiding’

13.6. Scherm met ‘Uitgaven voor partneralimentatie’

13.7. Scherm met ‘Uitgaven voor gehandicapten’

13.8. Scherm met ‘Aftrekbare uitgaven van voor 2017’

14. Onderdeel: Aanvullende vragen

14.1. Scherm met ‘Voorlopige aanslag 2017’

14.2. Scherm met ‘Verliezen uit vorige jaren’

14.3. Scherm met ‘Niet verzekerd voor volksverzekeringen’

14.4. Scherm met ‘Nettolijfrente of nettopensioen, afgekocht in 2016’

14.5. Scherm met ‘Te conserveren inkomen’

14.6. Scherm met ‘Afgezonderd particulier vermogen’

14.7. Scherm met ‘Aanvullende inkomensgegevens van uw fiscale partner’

14.8. Scherm met ‘Aftrek voorkoming dubbele belasting’

14.9. Scherm met ‘Aanvragen uitspraak Belastingdienst’

15. Onderdeel: Verdelen

16. Onderdeel: Overzicht belasting en premies

16.1. Scherm met ‘Inkomstenbelasting’

16.2. Scherm met ‘Bijdrage Zorgverzekeringswet’

16.3. Middeling

17. Alles ingevuld, tot slot nog dit ...

17.1. Opslaan op uw eigen schijf

17.2. Verzenden, het hoe en wat

17.3. Vastgelopen met verzenden, wat nu?

18. Modellen

Aanbod
Pagina's
Online service

 

 

PAPIER + ONLINE SERVICE

Standaardaanbod

 

 98,-

273
Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel onze Klantenservice

0492 - 59 31 31