0492 - 59 31 31

Van 09.00 uur tot 12.30 uur
Van 13.30 uur tot 17.00 uur
(op vrijdag tot 16.00 uur)
Onze oplossingen

Aanbieding ontvangen?

Tips & Advies Pro Administrateur

Voor wie in het MKB verantwoordelijk is voor boekhouding, contracten en alle financiële en fiscale zaken

Tips & Advies Pro Administrateur is ... 

een adviesbrief: op papier en/of digitaal beschikbaar

 • om het uitgebreide takenpakket als verantwoordelijke voor de administratie efficiënt uit te voeren
 • om een antwoord te krijgen op (complexe) boekhoudtechnische vragen
 • om de loonadministratie optimaal op te volgen
 • om contracten op te volgen
 • om snel op de hoogte te zijn van nieuwe wetgeving en regels inzake belastingen, bankzaken, verzekeringen, ondernemingsrecht, personeelszaken, ...
 • om de gevolgen te kennen van nieuwe wetgeving en regels
 • om u te helpen in uw zoektocht naar kostenbesparingen
 • om onderbouwd financieel advies te geven aan de directie van een bedrijf
 • om met kennis van zaken overleg te plegen met uw bedrijfsleider, verzekeringsadviseur, ...

een uniek concept

 • praktische, direct toepasbare adviezen
 • kort en krachtig – in heldere en duidelijke taal
 • 100% wettig, 100% veilig en zonder risico's
 • volledig onafhankelijk advies
 • 'niet tevreden, geld terug'-garantie

een unieke samenwerking tussen

 • het interne redactieteam van vakspecialisten
 • een breed netwerk van externe ervaringsdeskundigen uit verschillende bedrijfstakken
 • mensen 'uit de praktijk' en juist daarom zijn onze adviezen goed toepasbaar

Deze adviesbrief is er speciaal voor ... 

de verantwoordelijke voor de administratie in een onderneming

 • die zijn uitgebreide takenpakket efficiënt wil uitvoeren
 • die een antwoord zoekt op (complexe) boekhoudtechnische vragen
 • die de loonadministratie optimaal wil opvolgen
 • die zijn inbreng wil hebben bij het sluiten van contracten
 • die snel op de hoogte wil zijn van nieuwe wetgeving en regels
 • die de boekhoudtechnische gevolgen wil kennen van nieuwe wetgeving en regels
 • die op zoek is naar kostenbesparingen
 • die onderbouwd financieel advies wil geven aan de directie van het bedrijf
 • die met kennis van zaken wil kunnen overleggen met de verzekeringsadviseur, ...

de accountant, de administrateur, de belastingadviseur

 • die de verantwoordelijke voor de boekhouding optimaal wil begeleiden met fiscale, juridische en financiële tips, adviezen en oplossingen

Bij deze adviezen krijgt u tevens: 

gebruiksklare modeldocumenten, modelbrieven, checklists, ...

 • om de adviezen en oplossingen direct in de praktijk toe te passen
 • en eenvoudig aanpasbaar aan uw gegevens en situatie

rekentools

 • om snel de meest voordelige oplossing te berekenen voor uw persoonlijke situatie
 • om verschillende oplossingen te vergelijken en zo de beste oplossing te kiezen

voorbeelden en bronmateriaal

 • om met kennis van zaken en doelmatig overleg te plegen

Deze extra's downloadt u snel en eenvoudig via uw digitale versie van deze adviesbrief.

Deze thema's komen regelmatig aan bod ...


Aansprakelijkheid

 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Productaansprakelijkheid
 • Varia
 • Werkgeversaansprakelijkheid

Administratie

 • Boekhoudplicht
 • Inrichten administratie
 • Jaarrekening
 • Loonadministratie
 • Personeelsadministratie
 • Richtlijnen
 • Varia

Auto

 • Auto van de zaak
 • Bestelauto van de zaak
 • Fiscaal
 • Varia
 • Verzekeringen

Automatisering

 • Contracten
 • Privacy
 • Varia
 • Website

Bedrijfsoverdracht

 • Belastingen
 • Bor
 • Estate planning
 • Familiestatuut
 • Testament
 • Varia

Belastingen

 • Btw
 • Erf- en schenkbelasting
 • Heffingen lokale overheden
 • Inkomstenbelasting
 • Loonbelasting- en premies
 • Overdrachtsbelasting
 • Varia
 • Vennootschapsbelasting

Besloten vennootschap

 • Aandelen
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • DGA
 • Holding
 • Juridische documenten
 • Varia

Controle

 • Belastingen
 • SZW
 • Varia

Financieringen

 • Aandelen
 • Bank
 • Crowdfunding
 • Familie
 • Varia

Intellectuele eigendom

 • Geheimhouding
 • Handelsnamen
 • Licenties/royalties
 • Merkenbescherming
 • Varia

Overeenkomsten

 • Algemene voorwaarden
 • Consumenten(ver)koop
 • Import/export
 • Inkopen
 • Offertes
 • Varia
 • Verkopen

Pensioen

 • Bedrijfspensioenfonds
 • DGA
 • Personeel
 • Varia
 • Verzekeren

Rechtsvorm

 • BV
 • Coöperatie
 • Internationaal
 • NV
 • Personenvennootschappen
 • Stichtingen
 • Varia
 • Verenigingen

Vastgoed

 • Aannemingsovereenkomst
 • Belastingen
 • Financiering
 • Huur & verhuur
 • Koop en verkoop o.g.
 • Projectontwikkeling
 • Varia
 • Vergunningen

Verzekeringen

 • Auto
 • Bedrijf
 • Personeel
 • Privé
 • Varia

Werkgeverszaken

 • Arbeidsovereenkomst
 • Arbo
 • Cao
 • Loonbelasting & premies
 • Or
 • Varia
 • Volmachten aan werknemers
 • Ziekte & verlof
 • Zzp´er (VAR/DBA)

Voor deze adviesbrief kiest u uit de volgende abonnementsformules ...

papier + digitaal

 • per de post elke maand in uw brievenbus
 • per e-mail elke maand in uw mailbox
 • 24/7 online toegang tot de digitale versie (website + app)
 • alle eerder verschenen artikelen beschikbaar in het digitale archief

alleen digitaal

 • per e-mail elke maand in uw mailbox
 • 24/7 online toegang tot de digitale versie (website + app)
 • alle eerder verschenen artikelen beschikbaar in het digitale archief

Ontdek ons voordelige aanbod per abonnementsformule hieronder!

In het recentste nummer leest u adviezen over ...


jaargang 3 - nummer 2 - 25.04.2019

AVG

Onderzoek registratie datalekken

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de registratie van datalekken. Wat is handig om te weten?

FISCALE WINST

Nu al fiscale winst verlagen, niet pas aan einde van boekjaar

Zowel ondernemingen voor de inkomsten- als vennootschapsbelasting kunnen hun winst verlagen door bijvoorbeeld een voorziening of egalisatiereserve te vormen. Daarmee hoeft u niet te wachten tot het einde van het boekjaar. Nu weten, is actie! Hoe werkt dat?

ARBEIDSRELATIES

Snel in de fout bij inhuren zzp’ers, zo voorkomt u fiscaal gedoe

Uit onderzoek van de Belastingdienst blijkt dat er nog steeds veel mis gaat bij het inhuren van zzp’ers. Hoe kan dat en wat zijn dan die problemen? En belangrijker, hoe voorkomt u deze als administrateur en wat zijn de sancties als er toch iets misgaat?

FACTUUR

Klant kan geen e-factuur ontvangen, wat nu?

Betreffende de Europese norm inzake e-facturatie, bekijken we de situatie eens van uw klanten. Het gaat dan dus om uw uitgaande facturen. Wat nu als uw klant (nog) niet doet aan e-facturatie? En hoe verzendt u een e-factuur aan een particulier?

VASTGOED

Denkt u aan de informatieplicht energiebesparing?

Denkt u al aan de nieuwe informatieplicht energiebesparing? Check of uw bedrijf een energiebesparingsplicht en/of een informatieplicht heeft. Waar moet u aan voldoen en wat zijn de gevolgen? Wat zijn de energiebesparende maatregelen die uw bedrijf kan nemen?

PERSONEEL

Wat is er nu beslist over overplaatsen naar zuster-BV?

Bij de rechter speelde recentelijk of een werknemer kan worden overgeplaatst van de ene BV naar een zuster-BV? Is zijn instemming vereist? Wat schrijft de wet hier voor en wat heeft de rechter hier nu over beslist? Wat is goed om te weten en te bewaken?

AUTOMATISERING

Met offertesoftware tijd besparen en meer orders krijgen

Als er binnen uw organisatie met regelmaat offertes worden uitgebracht, dan maakt u zich druk om twee dingen: 1. leveren deze voldoende orders op en 2. kost het allemaal niet veel te veel tijd? Misschien dat offertesoftware uitkomst biedt.

BOETE

Fiscale boete, hoe helpt een goed (‘pleitbaar’) standpunt u?

De fiscus mag uw onderneming een (forse) boete opleggen als blijkt dat de onderneming te weinig belasting heeft betaald, maar niet als u zich goed kunt verdedigen. Hoe zorgt u als administrateur ervoor dat de onderneming en dga nu sterk staan richting fiscus?

CONTROLE

De FIOD buiten de deur houden, hoe werkt dat nu?

Niemand zit te wachten op een belastingcontrole. Al was het maar gezien de tijd (en het geld) die een belastingcontrole kost. Echt vervelend wordt het pas als de FIOD op de stoep staat. Hoe houdt u als administrateur de FIOD buiten de deur?

CONTROLE

FIOD controleert nu op overpricing

De FIOD controleert volop op overpricing (om een factuur op te maken voor een hoger bedrag dan de prijs die is afgesproken), waarbij dan de leverancier het totale, hogere bedrag van de koper krijgt. Wie heeft er een meldingsplicht? Wat moet u bewaken?

AUTO

Auto privé of van de BV?

Klik op de afbeelding en bekijk een voorbeeld van de gedrukte versie ...

Aanbod
Looptijd
Frequentie
Papier
Via e-mail
App
Website
Opbergmap

 

 

PAPIER + DIGITAAL

Abonneeaanbod

€ 205

 103,-

Bij meerdere jaarabonnementen
1 jaar
Maandelijks
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 205,-

1 jaar
Maandelijks
Prijzen zijn excl. btw

DIGITAAL

Ontdekkingsaanbod

GRATIS

Eenmalig aanbod
3 maanden
Maandelijks

 

 

Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 185,-

1 jaar
Maandelijks

 

 

Prijzen zijn excl. btw
 

Aanbieding ontvangen?


Een vraag?
Bel onze Klantenservice

0492 - 59 31 31