0492 - 59 31 31 0492 - 59 31 31

Van 09.00 uur tot 12.30 uur
Van 13.30 uur tot 17.00 uur
(op vrijdag tot 16.00 uur)
Onze oplossingen

Tips & Advies Pro Financiële Planning

Adviezen voor inkomens-, vermogens- en nalatenschapsplanning

Tips & Advies Pro Financiële Planning is ... 

een adviesbrief: op papier en/of digitaal beschikbaar

 • om het uitgebreide takenpakket als verantwoordelijke voor de financiële planning efficiënt uit te voeren
 • om een antwoord te krijgen op (complexe) vragen over inkomens-, vermogens,- en nalatenschaps planning
 • om de financiële planning optimaal op te volgen
 • om snel op de hoogte te zijn van nieuwe wetgeving en regels inzake inkomens-, vermogens- en nalatenschap planning
 • om de gevolgen te kennen van nieuwe wetgeving, rechtspraak en regels
 • om u te helpen in uw zoektocht naar kostenbesparingen
 • om onderbouwd financieel advies te geven aan uw cliënten
 • om met kennis van zaken overleg te plegen met uw collega’s en/of andere vermogensplanners, pensioenspecialisten, verzekeraars, notarissen, advocaten, etc.

een uniek concept

 • praktische, direct toepasbare adviezen
 • kort en krachtig – in heldere en duidelijke taal
 • 100% wettig, 100% veilig en zonder risico's
 • volledig onafhankelijk advies
 • 'niet tevreden, geld terug'-garantie

een unieke samenwerking tussen

 • het interne redactieteam van vakspecialisten
 • een breed netwerk van externe ervaringsdeskundigen uit verschillende bedrijfstakken
 • mensen 'uit de praktijk' en juist daarom zijn onze adviezen goed toepasbaar

Deze adviesbrief is er speciaal voor ... 

de verantwoordelijke voor de financiële planning in een onderneming

 • die zijn uitgebreide takenpakket efficiënt wil uitvoeren
 • die een antwoord zoekt op (complexe) vragen
 • die snel op de hoogte wil zijn van nieuwe wetgeving, rechtspraak en regels
 • die de technische gevolgen wil kennen van nieuwe wetgeving en regels
 • die op zoek is naar kostenbesparingen
 • die onderbouwd financieel advies wil geven aan de cliënten van een bedrijf
 • die met kennis van zaken wil kunnen overleggen met de vermogensplanners, pensioenspecialisten, verzekeraars, notarissen, advocaten, ...

Bij deze adviezen krijgt u tevens: 

gebruiksklare modeldocumenten, modelbrieven, checklists, ...

 • om de adviezen en oplossingen direct in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw gegevens en situatie

rekentools

 • om snel de meest voordelige oplossing te berekenen voor de persoonlijke situatie
 • om verschillende oplossingen te vergelijken en zo de beste oplossing te kiezen

voorbeelden en bronmateriaal

 • om met kennis van zaken en doelmatig overleg te plegen

Deze extra's downloadt u snel en eenvoudig via uw digitale versie van deze adviesbrief.

Deze thema's komen regelmatig aan bod ...


Actualiteit

 • Auto
 • Belastingen en Belastingdienst
 • Beleggen
 • BV en dga
 • Familiezaken en financiële planning
 • Financieel en bankzaken
 • Internet en e-commerce
 • Ondernemer, zzp'er en onderneming
 • Onroerende zaken
 • Pensioen
 • Recht
 • Verzekeringen

Auto

 • Aan- en verkoop
 • Autobelastingen
 • Autokosten
 • Bestelauto
 • Btw en auto
 • Kostenvergoedingen
 • Overige vervoersmiddelen
 • Privégebruik en bijtelling
 • Varia
 • Verkeersboetes
 • Verzekeringen

Belastingdienst

 • Aangifte
 • Aanslag
 • Belasting betalen en aansprakelijkheid
 • Bezwaar en beroep
 • Boetes
 • Controle en procedures
 • Rechten en plichten
 • Varia

Belastingen

 • Administratie en jaarrekening
 • Belaste winst en aftrekbare kosten
 • Eigen woning en hypotheek
 • Inkomstenbelasting privé
 • Lokale heffingen
 • Toeslagen
 • Varia
 • Vennootschapsbelasting
 • Vrijwilligers

Beleggen

 • Aandelen
 • Fondsen
 • Obligaties
 • Varia
 • Vermogensbeheer

BV en dga

 • Aandelen en statuten
 • Algemene vergadering
 • Belaste winst en aftrekbare kosten
 • Dga en belasting
 • Dga en beloning
 • Dga en familiezaken
 • Dga en pensioen
 • Dividend
 • Holdingstructuur
 • Huur
 • Juridische aspecten
 • Lenen en borgstelling
 • Onkostenvergoeding
 • Oprichting en inbreng
 • Opvolging en overdracht
 • Varia

Familiezaken en financiële planning

 • Echtscheiding
 • Emigratie en immigratie
 • Financiële planning
 • Huwelijkse voorwaarden
 • Kinderen
 • Overlijden en erfbelasting
 • Partner
 • Samenwonen
 • Schenken en schenkbelasting
 • Sparen en beleggen
 • Testament
 • Varia

Financieel en bankzaken

 • Bankkosten
 • Banksparen
 • Beleggen
 • Betalingsverkeer
 • Borgstelling
 • Crowdfunding
 • Familie
 • Leasing
 • Leningen en kredieten
 • Rekening-courant
 • Rente en provisie
 • Subsidies en overheidssteun
 • Varia
 • Zekerheden

Internet en e-commerce

 • Beveiliging
 • Consument
 • Cryptovaluta
 • Eigen website
 • E-mail
 • Online ondernemen
 • Recht en internet
 • Sociale media
 • Software en hardware
 • Varia
 • Webdiensten

Ondernemer, zzp'er en onderneming

 • Bedrijfsopvolging
 • Belaste winst en aftrekbare kosten
 • Commanditaire vennootschap
 • Eenmanszaak
 • Investeren, groei en overname
 • Maatschap en Vof
 • Man-vrouwfirma
 • Rechtsvormkeuze
 • Staken
 • Starten
 • Varia
 • Zzp'er en schijnzelfstandigheid

Onroerende zaken

 • Aan- en verkoop
 • Appartement
 • Bedrijfspand
 • Belastingen
 • Bouwen en verbouwen
 • Burenrecht
 • Huur en verhuur
 • Milieu
 • Projectontwikkeling
 • Ruimtelijke ordening
 • Varia
 • Vergunningen
 • WOZ

Pensioen

 • Bedrijfspensioenfonds
 • Dga
 • Pensioen verzekeren
 • Personeel
 • Varia

Recht

 • Aansprakelijkheid
 • Contracten en voorwaarden
 • Gebreken en garantie
 • Handelspraktijken
 • Incasso
 • Privacy
 • Procedure
 • Varia

Test

 • Test

Verzekeringen

 • Aansprakelijkheid
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Bedrijfsverzekering
 • Lijfrente en levensverzekering
 • Onroerende zaken
 • Overige verzekeringen
 • Sociale verzekeringen
 • Werknemersverzekeringen

Voor deze adviesbrief kiest u uit de volgende abonnementsformules ...

papier + digitaal

 • per de post elke maand in uw brievenbus
 • per e-mail elke maand in uw mailbox
 • 24/7 online toegang tot de digitale versie (website + app)
 • alle eerder verschenen artikelen beschikbaar in het digitale archief

alleen digitaal

 • per e-mail elke maand in uw mailbox
 • 24/7 online toegang tot de digitale versie (website + app)
 • alle eerder verschenen artikelen beschikbaar in het digitale archief

Ontdek ons voordelige aanbod per abonnementsformule hieronder!

In het recentste nummer leest u adviezen over ...


jaargang 2 - nummer 2 - 26.06.2019

FINANCIËLE PLANNING

Appartement voor studerend kind?

Hoe kan het voor uw cliënt die een (studerend) kind heeft aantrekkelijk zijn om zijn spaargeld te investeren in een koopappartement en het kind dan huurder te maken?

Bedrijfsopvolging

De BOF en de actieve onderneming, schijn bedriegt!

De bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) is enkel toepasbaar bij een actieve onderneming. Dat er vele mogelijkheden zijn om een actieve onderneming op te zetten, blijkt uit recente rechtspraak. Daaruit blijkt echter ook dat de mogelijkheden niet onbeperkt zijn.

Bedrijfsoverdracht

Dubbel pret met goed doorrekende bedrijfsoverdracht

Veel ondernemers beschouwen hun bedrijf als hun pensioen. Na een half leven van hard werken en investeren in tijd en geld, is een bedrijf meestal in waarde gegroeid. Maar wat als de waarde te hoog is voor de opvolger? Heeft u die waarde dan ook nodig?

(On)zakelijke lening

Toename rekening-courant is geen nieuwe lening

Zijn de jaarlijkse toenamen aan een rekening-courantschuld onderdeel van de oorspronkelijke schuld? Of zijn zij aan te merken als nieuwe schulden, die opnieuw op hun zakelijkheid getoetst moeten worden? Wat zei de rechter hier onlangs over?

Testament

Testament wegens wilsonbekwaamheid ongeldig?

Kan een testament vanwege wilsonbekwaamheid ongeldig zijn? Wie moet daarvoor wat bewijzen? Wat als de notaris zorgvuldig te werk is gegaan? Wat speelde er bij de rechter? Hoezo werd een gelegd beslag opgeheven en visten de goede doelen achter het net?

AVG

Cliënt vraagt inzage in persoonsgegevens, een goed protocol

Het wordt u als adviseur op grond van de AVG niet makkelijk gemaakt. Op grond van de AVG kan een cliënt inzage vragen in zijn persoonsgegevens en een kopie van deze gegevens verlangen. Hoe pakt u dat aan volgens goed protocol en met het minste gedoe?

Erfrecht

Wettelijke verdeling ongedaan maken, wanneer een goed idee?

Hoezo kan de wettelijke verdeling soms verkeerd uitpakken voor uw cliënt? Hoe kan dat worden voorkomen? Welke strikte termijn geldt daarvoor die u moet bewaken voor uw cliënt? Wat is goed om te regelen?

Erfrecht

Erfenis alsnog beneficiair aanvaarden?

Wat als een erfgenaam wordt geconfronteerd met een belastingschuld door een foute aangifte van de belastingadviseur? Kan de fiscus die belastingschuld opeisen bij de erfgenaam? Is alsnog beneficiair aanvaarden dan mogelijk? Wat is nu hierover beslist?

Lijfrente

Lijfrente en revisierente, dossier van welke cliënt checken?

Als een lijfrente wordt afgekocht in plaats van in termijnen uitgekeerd, rekent de fiscus 20% revisierente extra. Een belastingplichtige zag hierdoor haar rendement verloren gaan. Wat heeft de rechter nu hierover beslist? Wat moet u bewaken en wat kunt u regelen?

aandelen

Nieuwe wet aandelen aan toonder gaat al per 1 juli a.s. in

Om misbruikrisico’s te beperken, is er een nieuwe wet aangenomen die reeds op 1 juli 2019 ingaat. Papieren aandelen aan toonder voor niet-beursgenoteerde naamloze vennootschappen worden afgeschaft. Wat moet u nu hierover weten?

Huwelijksrecht

Nieuwe wettelijke regeling voor alimentatie

Klik op de afbeelding en bekijk een voorbeeld van de gedrukte versie ...

Aanbod
Looptijd
Frequentie
Papier
Via e-mail
Website
App
Opbergmap

 

 

PAPIER + DIGITAAL

Abonneeaanbod

€ 234

 117,-

Bij meerdere jaarabonnementen
1 jaar
Maandelijks
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 234,-

1 jaar
Maandelijks
Prijzen zijn excl. btw
DIGITAAL

Ontdekkingsaanbod

GRATIS

Eenmalig aanbod
3 maanden
Maandelijks

 

 

Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 211,-

1 jaar
Maandelijks

 

 

Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel onze Klantenservice

0492 - 59 31 31