0492 - 59 31 31 0492 - 59 31 31

Van 09.00 uur tot 12.30 uur
Van 13.30 uur tot 17.00 uur
(op vrijdag tot 16.00 uur)
Onze oplossingen

Uw btw-aangifte, -aftrek en -teruggaaf in 2018

Pak de voordelen en zorg dat de btw voor u géén kostenpost wordt

Een Tips & Advies-Dossier over ... 

samengevat

Dit dossier helpt u met het doen van een correcte btw-aangifte en zorgt op die manier voor een maximale btw-aftrek. Het wijst u op de meest voorkomende fouten en valkuilen.

in detail

Het voeren van een goede btw-administratie houdt veel meer in dan het simpelweg optellen en aftrekken van bedragen. De regels voor de btw zijn lastig omwille van de complexe wetgeving en allerlei uitzonderingen. Daardoor dragen veel ondernemers te veel btw af en worden er veel fouten gemaakt. Met als gevolg dat er steeds meer boetes worden opgelegd.

In dit dossier komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • De systematiek van de btw:
  • Wanneer en waarover wordt btw geheven?
  • Hoe wordt btw berekend?
 • Bijzondere gevallen van de btw
 • Btw en internationale leveringen
 • De (administratieve) rechten en plichten
 • Een juiste btw-aangifte doen
 • Indeling van de factuur
 • De btw-aftrek/voorbelasting
 • De Belastingdienst als controleur
 • Boetes ten gevolge van een niet of niet juist gedane btw-aangifte
 • Tips over de btw voor nu en straks

Op de bijbehorende online service vindt u modelbrieven, modelaangiften en rekentools die u helpen bij het doen van een correcte btw-aangifte en het terugvragen van btw. Voorkom met behulp van dit dossier dat u (fikse) boetes moet betalen!

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor ... 

elke ondernemer en adviseur

 • die een goede btw-administratie wil voeren

De belangrijkste nieuwe onderwerpen en aanvullingen in deze nieuwe editie gaan over ... 

 

 • De MOSS-aangifte ook voor afstandsverkopen
 • Elektronische diensten aan EU-particulieren
 • Btw-tarief geneesmiddelen

Bij dit Tips & Advies-Dossier ontvangt u ook een ... 

online service met gebruiksklare modeldocumenten en/of tools

 • om de adviezen en oplossingen direct in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw persoonlijke gegevens en situatie

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door ... 

mr. Kim Sinnige

 • btw-specialist

In dit Tips & Advies-Dossier leest u ...

Voorwoord

1. Inleiding in de btw

1.1. Wat zijn ‘kostprijsverhogende belastingen’?

1.2. De btw in historisch perspectief

1.3. Het karakter van de btw

1.4. Indirecte belasting

1.5. Btw op hoofdlijnen

2. Btw-ondernemerschap

2.1. Btw-ondernemer

2.2. Btw-nummer

3. In welke gevallen bent u btw verschuldigd?

3.1. Onderscheid goederen en diensten

3.2. Goederen

3.3. Diensten

3.4. Btw en ruilprestaties

3.5. Combinaties van leveringen en diensten

3.6. Geen prestatie voor de btw

4. Btw berekenen

4.1. Vergoeding

4.2. Btw-tarieven

5. Btw-aftrek

5.1. Btw-aftrek (aftrek van voorbelasting)

5.2. Voorwaarden btw-aftrek

5.3. Gemengd gebruik

5.4. Investeringsgoederen

5.5. Niet-aftrekbare btw

5.6. Bijzondere regelingen

6. Btw en de auto

6.1. Voor- en nadelen van de auto privé

6.2. Voor- en nadelen van het gebruik van de auto van de zaak (ondernemingsvermogen)

6.3. Privégebruik door de ondernemer (eenmanszaak, Vof, maatschap)

6.4. Privégebruik van de auto van de zaak

6.5. Kilometeradministratie

6.6. Cataloguswaarde

6.7. Gebruik (bestel)auto alleen voor woon-werkverkeer

7. Onroerende zaken

7.1. Verhuur van een onroerende zaak

7.2. Verkoop van een onroerende zaak

8. Kleineondernemersregeling

8.1. Kleine ondernemer

8.2. Belastingvermindering voor kleine ondernemers

8.3. (Voorlopige) vermindering

8.4. Ontheffing administratieve verplichtingen

9. Internationaal zakendoen

9.1. Zakendoen binnen de EU

9.2. Levering van goederen binnen de EU

9.3. Zakendoen buiten de EU

9.4. Internationale diensten

10. Factureren

10.1. Wanneer moet u een factuur uitreiken?

10.2. Inhoud van de factuur (factuurelementen)

10.3. Vereenvoudigde factuur

10.4. Elektronisch factureren

10.5. Verleggingsregelingen

10.6. Margeregeling

10.7. Landbouwregeling

10.8. Creditnota

10.9. Boete

11. Administratieve verplichtingen

11.1. Administratie

11.2. Btw-administratie

11.3. Horizontaal toezicht

11.4. Administratie- en boekhoudsoftware

11.5. Fiscale bewaarplicht

12. Btw-aangifte

12.1. Aangiftebelasting

12.2. Elektronische btw-aangifte

12.3. Factuurstelsel

12.4. Kasstelsel

12.5. Btw-afdracht

12.6. Btw-aangifte over het laatste aangiftetijdvak

12.7. Aanvullen of wijzigen

12.8. Op tijd btw-aangifte doen

12.9. Naheffingsaanslag

12.10. Verzoek, bezwaar en beroep bij btw-aangiften

12.11. Btw-teruggaaf

12.12. Opgaaf ICP

12.13. Intrastat

12.14. Mini One Stop Shop (MOSS) EU-btw-aangifte elektronische diensten

13. Belastingcontrole

13.1. Belastingcontrole

13.2. Horizontaal toezicht

13.3. Verticaal toezicht

13.4. Controlerapport

14. Boetes

14.1. U betaalt te laat

14.2. U betaalt niet of te weinig

14.3. U doet geen of te laat aangifte (aangifteverzuim)

14.4. Factuurgebreken

14.5. Vergrijpboete

15. Tips en actualiteiten

15.1. Oninbare vorderingen beter geregeld

15.2. Bouwterreinen

15.3. Betalingsregeling

15.4. Factuurvereisten en btw-aftrek

15.5. Strafrechtelijke vervolging bij opzettelijk niet betalen

15.6. Ontwikkelingen, zorg en medische vrijstelling

16. Overzicht modellen

Aanbod
Online service

 

 

PAPIER + ONLINE SERVICE

Standaardaanbod

 

 98,-

Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel onze Klantenservice

0492 - 59 31 31