0492 - 59 31 31 0492 - 59 31 31

Van 09.00 uur tot 12.30 uur
Van 13.30 uur tot 17.00 uur
(op vrijdag tot 16.00 uur)
Onze oplossingen

Uw schenking in 2018 fiscaal en juridisch optimaal geregeld!

Hoe nu handig en veilig gebruikmaken van alle actuele en nieuwe schenkingsvrijstellingen?

Een Tips & Advies-Dossier over ... 

samengevat

Dit dossier laat u zien hoe u op een handige en veilige manier gebruik kunt maken van de jaarlijkse fiscaal vrijgestelde bedragen om zo een te hoge schenkbelasting te voorkomen. Hoe hoger de waarde van de erfenis, des te meer erfbelasting er door de kinderen moet worden betaald.

in detail

Een schenking is een ‘overdracht van vermogen zonder tegenprestatie’ tijdens het leven. Het doel hiervan is om uw eigen kinderen of andere begiftigden te bevoordelen, liefst zonder dat u erf- of schenkbelasting moet betalen.

Door de splitsing van uw vermogen kunt u de nadelen van het stijgende tarief van de erf- en schenkbelasting deels vermijden. Want hoe hoger de waarde van uw nalatenschap, des te meer erfbelasting uw kinderen moeten betalen. Hoe nu de schenkbelasting zo laag mogelijk houden?

Verder vindt u in dit dossier o.a.:

 • de nieuwe fiscale schenkingsvrijstellingen 2018;
 • de verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning;
 • hoe u de standaardschenkingsvrijstelling fiscaal handig kunt inzetten en hoe u dit juridisch juist en veilig vastlegt;
 • de fiscaal gunstige en juridisch veilige regelingen voor het erfrecht;
 • hoe u een kind kunt bevoordelen t.o.v. andere kinderen;
 • de juridisch volledige en correcte uitsluitingsclausule, zodat de partner van uw kind niet aan de schenking kan komen en deze privé blijft.

Op de bijbehorende online service vindt u modellen van schenkingsovereenkomsten die u kunt gebruiken naargelang uw situatie. De ideale gids om uw schenkbelasting zo laag mogelijk te houden!

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor ... 

iedere ondernemer

 • die nadenkt over de mogelijkheden om tijdens zijn leven al (een gedeelte van) zijn vermogen over te dragen aan (klein)kinderen en daarbij erf- en schenkbelasting wil besparen.

De belangrijkste nieuwe onderwerpen en aanvullingen in deze nieuwe editie gaan over ... 

 • Hoe u de uitsluitingsclausule kunt gebruiken bij het nieuwe huwelijksvermogensrecht.
 • Hoe u door een slimme vermogenssplitsing de stijgende tarieven van de schenk- en erfbelasting kunt ontlopen.

Bij dit Tips & Advies-Dossier ontvangt u ook een ... 

online service met gebruiksklare modeldocumenten en/of tools

 • om de adviezen en oplossingen direct in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw persoonlijke gegevens en situatie

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door ... 

mr. drs. Wil J. Schuurmans

 •  jurist

In dit Tips & Advies-Dossier leest u ...

Voorwoord

1. Waarom schenken?

2. Wat is ‘schenken’?

3. Aan welke voorwaarden moet een schenking voldoen?

4. Wat is een ‘gift’?

5. Waarmee rekening houden?

6. Wat kunt u schenken?

7. Hoe schenkt u?

8. Overeenkomst van schenking

9. Papieren schenking

10. Hoeveel schenkbelasting moet er worden betaald?

11. Fiscale vrijstellingen

12. Jaarlijkse vrijstelling voor kinderen

13. Eenmalige vrijstelling vrij te besteden

14. Fiscale vrijstelling voor studie

15. Fiscale vrijstelling voor eigen woning

16. Fiscale vrijstelling voor anderen

17. Schenking van ondernemingsvermogen

18. Schenking of overdracht van woonhuis

19. Schenking 180 dagen voor overlijden

20. Schenking ‘vrij van recht’

21. Schenking van of naar buitenland

22. Waarom een levenstestament?

23. Overzicht modellen

Aanbod
Pagina's
Online service

 

 

PAPIER + ONLINE SERVICE

Standaardaanbod

 

 94,-

54
Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel onze Klantenservice

0492 - 59 31 31