0492 - 59 31 31 0492 - 59 31 31

Van 09.00 uur tot 12.30 uur
Van 13.30 uur tot 17.00 uur
(op vrijdag tot 16.00 uur)
Onze oplossingen

Uw werkruimte thuis, laat de fiscus maximaal meebetalen!

Voor de ondernemer en de DGA die in hun belastingaangifte 2017 geen euro aftrek willen missen

Een Tips & Advies-Dossier over ... 

samengevat

Als u als ondernemer of DGA in uw woning gebruikmaakt van een werkruimte voor uw bedrijfsactiviteiten, dan wilt u natuurlijk de kosten hiervoor als bedrijfskosten aanmerken. Dit dossier geeft u inzicht in wat wel en wat niet mogelijk is zodat u geen euro aan aftrek misloopt!

in detail

In dit nieuwe dossier krijgt u een antwoord op vragen zoals:

 • Wat met een werkruimte in uw huurwoning in de aangifte over 2017 en daarna?
 • Wat met een werkruimte in uw eigen woning?
 • Wat met de btw?
 • Wat met de investeringsaftrek?
 • Wat met bijkomende kosten (energie, verzekeringen, heffingen en huur)?

Bovendien is het bezitten van een werkruimte thuis ook regelmatig onderhevig aan rechtspraak en overheidsbesluiten. Via onze online service geven wij u de beschikking over handige rekentools en modellen plus de meest belangrijke rechtspraak en besluiten.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor ... 

iedere ondernemer of DGA

 • die gebruikmaakt van werkruimte voor zijn bedrijfsactiviteiten

De belangrijkste nieuwe onderwerpen en aanvullingen in deze nieuwe editie gaan over ... 

 

 • De veranderingen voor werkruimte in een huurwoning
 • Extra informatie over uw woning wel of niet in uw onderneming?
 • De kostenaftrek bij huur-en bij koopwoningen

Bij dit Tips & Advies-Dossier ontvangt u ook een ... 

online service met gebruiksklare modeldocumenten en/of tools

 • om de adviezen en oplossingen direct in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw persoonlijke gegevens en situatie

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door ... 

Monique A.C. Schell

 • zelfstandig belastingadviseur

In dit Tips & Advies-Dossier leest u ...

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Voorwoord

1. Werkruimte in de huurwoning

1.1. Wanneer bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting?

1.2. Wanneer bent u resultaatgenieter?

1.3. Vermogensetikettering bij gemengd gebruik

1.4. Woning bouwkundig splitsbaar?

1.5. Wat zijn de regels van de vermogensetikettering?

1.6. Wanneer maakt u de keuze van vermogensetikettering?

1.7. Huurrecht huurwoning geheel als privévermogen aangemerkt?

1.8. Huurrecht huurwoning geheel als ondernemingsvermogen aangemerkt?

1.9. Fiscaal vage begrippen en de bijbehorende percentages, een houvast ...

1.10. Wat zijn ‘bedrijfsmiddelen’ en waar krijgt u mee te maken?

2. Werkruimte in de eigen woning

2.1. Wanneer bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting?

2.2. Wanneer bent u resultaatgenieter?

2.3. Vermogensetikettering bij gemengd gebruik

2.4. Woning bouwkundig splitsbaar?

2.5. Wat zijn de regels van de vermogensetikettering?

2.6. Gehuwd en geregistreerd partnerschap

2.7. Wanneer maakt u de keuze van vermogensetikettering?

2.8. Wat als u een werkruimte foutief heeft geëtiketteerd?

2.9. Wat is de ‘foutenleer’?

2.10. Wat als een werkruimte opnieuw geëtiketteerd moet worden?

2.11. Complete woning als ondernemingsvermogen aangemerkt?

2.12. Complete woning als privévermogen aangemerkt?

2.13. Hoe zit het met de vermogensbelasting?

2.14. Kostenaftrek zelfstandige werkruimte die u tot uw ondernemingsvermogen rekent

2.15. Kostenaftrek niet-zelfstandige werkruimte die uitsluitend zakelijk wordt gebruikt

2.16. Is investeringsaftrek mogelijk over investeringen in een niet-kwalificerende werkruimte?

2.17. Wat met de btw?

2.18. Wat zijn ‘bedrijfsmiddelen’ en waar krijgt u mee te maken?

2.19. Keuzevermogen met terugwerkende kracht

2.20. Fiscaal vage begrippen en de bijbehorende percentages, een houvast ...

3. De fiscale aspecten van de flexwerkplek

4. Werkruimte in woning van de DGA

4.1. Werkruimte DGA en zijn BV

4.2. Verhuur werkkamer eigen woning aan de BV

5. Thuiswerkplek voor de werknemer

5.1. Wanneer is er fiscaal gezien sprake van een werkplek?

5.2. Wat is het ‘noodzakelijkheidscriterium’?

5.3. Vergoeden van voorzieningen voor de thuiswerkplek

6. Overzicht rechtspraak, besluiten en andere hulpmiddelen

Aanbod
Pagina's
Online service

 

 

PAPIER + ONLINE SERVICE

Standaardaanbod

 

 98,-

75
Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel onze Klantenservice

0492 - 59 31 31