0492 - 59 31 31

Van 09.00 uur tot 12.30 uur
Van 13.30 uur tot 17.00 uur
(op vrijdag tot 16.00 uur)
Onze oplossingen

Aanbieding ontvangen?

Wat zijn uw opties om ooit met uw BV te stoppen?

Alle fiscale kansen die u nu kunt benutten op een rij

Een Praktische Gids 2018 over ... 

samengevat

Met deze nieuwe editie van de praktische gids heeft u een overzicht van alle fiscale mogelijkheden wanneer u overweegt te stoppen met uw onderneming als BV. In dit dossier wordt een vergelijking gemaakt tussen de fiscale lasten van een ondernemer die zijn onderneming door middel van een eenmanszaak drijft en het drijven van dezelfde onderneming door een BV. Dankzij dit dossier kunt u alle fiscale kansen benutten wanneer u overweegt te stoppen met uw onderneming als BV.

in detail

Momenteel vormt de BV als ondernemingsvorm echter een obstakel, doordat bijv.:

  • een lager winstniveau eerder regel dan uitzondering is;
  • aftrekposten voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA) in de inkomstenbelasting afwezig zijn (in tegenstelling tot bij een ondernemer).

Deze nieuwe editie beantwoordt al uw vragen wanneer u overweegt uw BV stop te zetten, zoals:

  • Hoe beïnvloeden de fiscale plannen uit het nieuwe regeerakkoord nu uw beslissing om met de BV te stoppen?
  • Hoe kunt u gunstig gebruikmaken van de nieuwe verplichte regels om uw DGA-pensioen in eigen beheer af te wikkelen?
  • Wat is het verschil tussen de fiscale lasten van een ondernemer met een eenmanszaak en die met een BV?
  • Hoe verloopt de fiscale begeleiding in de vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting wanneer men van een BV naar een eenmanszaak of personenvennootschap gaat?
  • Hoe kan men de BV-structuur fiscaal zo voordelig mogelijk verlaten?

Ooit heeft u besloten om uw onderneming in een BV onder te brengen en deze niet in de vorm van een eenmanszaak, maatschap of Vof te gieten. Dit kan onder meer om civielrechtelijke (bijv. aansprakelijkheidsbeperking) of fiscale motieven (bijv. voordelig geld uit de BV halen) zijn. De fiscale lasten van de BV als ondernemingsvorm zijn hoog. Met deze gids bij de hand kunt u alle fiscale kansen benutten wanneer u beslist om te stoppen met uw BV.

Deze Praktische Gids 2018 is er speciaal voor ... 

ondernemers

  • die werken in een BV

Deze Praktische Gids 2018 is samengesteld door ... 

mr. Paul A. Flutsch

  • docent belastingrecht Universiteit Maastricht

In deze Praktische Gids 2018 leest u ...

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Voorwoord

1. Uw eenmanszaak in de inkomstenbelasting

1.1. Wat is fiscaal bekeken uw winst uit onderneming?

1.2. Ondernemer voor de inkomstenbelasting

1.3. Ondernemersfaciliteiten

1.4. De ondernemer in de inkomstenbelasting schematisch weergegeven

1.5. Vaststelling van de belastbare winst

1.6. Cijfervoorbeelden

1.7. Hoe loont overleg met de Belastingdienst en staat u sterk?

2. Belastingheffing over de winsten van de BV

2.1. Vennootschapsbelasting

2.2. Inkomstenbelasting

2.3. Dividendbelasting

2.4. Een vordering op uw BV

2.5. Loonbelasting

2.6. De DGA en de BV schematisch weergegeven

2.7. Cijfervoorbeelden

3. Vergelijking fiscale lasten eenmanszaak en BV

4. Terug uit de BV?

5. Ontbinding en liquidatie van de BV

5.1. Ontbinding

5.2. Liquidatie

5.3. Waar moet u op letten?

6. Ruisende terugkeer uit de BV, afrekenen met de fiscus?

6.1. Vennootschapsbelasting

6.2. Inkomstenbelasting

6.3. Wat kunt u doen om de overdrachtswinst te beperken?

7. Geruisloze terugkeer uit de BV, (voorlopig) nog niet afrekenen?

7.1. Systematiek

7.2. Vennootschapsbelasting

7.3. Inkomstenbelasting

7.4. Dividendbelasting

7.5. Overdrachtsbelasting

7.6. Omzetbelasting

7.7. Praktijkvoorbeeld

8. Belangrijke vrijstellingen voor de erfbelasting en de schenkbelasting

8.1. Hoge vrijstellingen benutten

8.2. Do’s en don’ts

9. Tot slot: wat kunt u doen?

9.1. Omslagpunt

9.2. Terugkeer uit de BV: hoe dan?

9.3. Risicobeheer

Aanbod
Pagina's

 

 

PAPIER

Standaardaanbod

 

 91,-

66
Prijzen zijn excl. btw

Aanbieding ontvangen?


Een vraag?
Bel onze Klantenservice

0492 - 59 31 31