0492 - 59 31 31 0492 - 59 31 31

Van 09.00 uur tot 12.30 uur
Van 13.30 uur tot 17.00 uur
(op vrijdag tot 16.00 uur)
Onze oplossingen

Wat zijn uw opties om ooit met uw BV te stoppen?

Alle fiscale kansen die u nu kunt benutten op een rij

Een Praktische Gids 2019 over ... 

samengevat

Deze Praktische Gids 2019 geeft u een duidelijk overzicht van alle fiscale mogelijkheden wanneer u overweegt om te stoppen met uw onderneming als BV. We maken voor u een vergelijking tussen de fiscale lasten van een ondernemer die zijn onderneming door middel van een eenmanszaak drijft en het drijven van dezelfde onderneming door een BV. Zo kunt u dankzij dit dossier alle fiscale kansen benutten wanneer u beslist om te stoppen met uw BV.

in detail

Momenteel vormt de BV als ondernemingsvorm voor u misschien een obstakel, doordat bijv.:

 • een lager winstniveau eerder regel dan uitzondering is;
 • aftrekposten voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA) in de inkomstenbelasting afwezig zijn (in tegenstelling tot bij een ondernemer).

Deze nieuwe editie beantwoordt al uw vragen wanneer u overweegt uw BV op te heffen, zoals:

 • Wat is het verschil tussen de fiscale lasten van een ondernemer met een eenmanszaak en die met een BV?
 • Hoe verloopt de fiscale begeleiding in de vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting wanneer u van een BV naar een eenmanszaak of personenvennootschap gaat?
 • Hoe kunt u de BV-structuur fiscaal zo voordelig mogelijk verlaten?
 • Wat kunt u nu nog met uw DGA-pensioen?
 • Hoe kunt u gunstig gebruikmaken van de actuele verplichte regels om uw DGA-pensioen in eigen beheer af te wikkelen?
 • Hoe kunt u als DGA uw pensioen nog tot eind 2019 omzetten in een oudedagsverplichting (ODV) als een soort lijfrente in de BV?

Deze Praktische Gids 2019 is er speciaal voor ... 

ondernemers

 • die werken met een BV

De belangrijkste nieuwe onderwerpen en aanvullingen in deze nieuwe editie gaan over ... 

 • De mogelijkheid om tot eind 2019 gebruik te maken van een omzetting van uw pensioen in een oudedagsverplichting (ODV).
 • De gewijzigde belastingtarieven voor de BV, DGA en voor ondernemers met een eenmanszaak.

Deze Praktische Gids 2019 is samengesteld door ... 

mr. Paul A. Flutsch

 • docent belastingrecht Universiteit Maastricht

In deze Praktische Gids 2019 leest u ...

Voorwoord

1. Uw eenmanszaak in de inkomstenbelasting

1.1. Wat is fiscaal bekeken uw winst uit onderneming?

1.2. Ondernemer voor de inkomstenbelasting

1.2.1. ‘Voor rekening van’-criterium

1.2.2. Verbondenheidscriterium

1.2.3. Personenvennootschappen: man/vrouw-firma

1.3. Ondernemersfaciliteiten

1.3.1. De zelfstandigenaftrek

1.3.2. De startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

1.3.3. De aftrek speur- en ontwikkelingswerk

1.3.4. De meewerkaftrek

1.3.5. De stakingsaftrek

1.3.6. De MKB-winstvrijstelling

1.3.7. De oudedagsreserve

1.3.8. Het urencriterium

1.4. De ondernemer in de inkomstenbelasting schematisch weergegeven

1.5. Vaststelling van de belastbare winst

1.6. Cijfervoorbeelden

1.7. Hoe loont overleg met de Belastingdienst en staat u sterk?

1.7.1. Winst uit onderneming of niet?

1.7.2. Verklaring arbeidsrelatie (VAR)

1.7.3. Wet deregulering beroordeling arbeidsrelaties (Wet DBA)

1.7.4. Afschaffing Wet DBA?

1.7.5. Staking van de onderneming of niet?

2. Belastingheffing over de winsten van de BV

2.1. Vennootschapsbelasting

2.1.1. De deelnemingsvrijstelling

2.1.2. De fiscale eenheid

2.2. Inkomstenbelasting

2.2.1. Aanmerkelijkbelanghouders en beleggers

2.3. Dividendbelasting

2.3.1. Hoe voorkomt u dat de fiscus stelt dat er sprake is van belastbare (dividend)uitkeringen?

2.4. Een vordering op uw BV

2.4.1. Afwaarderen van uw vordering op uw BV

2.5. Loonbelasting

2.5.1. Wat is uw fiscaal verplicht loon uit de BV?

2.5.2. Onkostenvergoeding fiscaal op orde?

2.5.3. Auto van de BV

2.6. De DGA en de BV schematisch weergegeven

2.7. Cijfervoorbeelden

3. Vergelijking fiscale lasten eenmanszaak en BV

4. Terug uit de BV?

5. Ontbinding en liquidatie van de BV

5.1. Ontbinding

5.2. Liquidatie

5.3. Waar moet u op letten?

6. Ruisende terugkeer uit de BV, afrekenen met de fiscus?

6.1. Vennootschapsbelasting

6.2. Inkomstenbelasting

6.3. Wat kunt u doen om de overdrachtswinst te beperken?

6.3.1. Gedeeltelijke overdracht en verhuur van de onroerende zaken

6.3.2. Inbreng tegen boekwaarde in een firma tussen de BV en haar DGA

7. Geruisloze terugkeer uit de BV, (voorlopig) nog niet afrekenen?

7.1. Systematiek

7.2. Vennootschapsbelasting

7.2.1. Ontbinding van de BV

7.2.2. Voortzetting van de onderneming

7.2.3. De voortzetters van de onderneming

7.2.4. De voortzetters treden fiscaal in de plaats van de BV

7.2.5. Geruisloze terugkeer op verzoek

7.2.6. Voortzetting naar evenredigheid

7.3. Inkomstenbelasting

7.3.1. Aanmerkelijkbelangclaim

7.3.2. Vervreemdingsvoordeel

7.3.3. De terugkeerreserve

7.3.4. Geen aanmerkelijk belang

7.3.5. Ondernemersfaciliteiten in de inkomstenbelasting

7.3.6. Geruisloze terugkeer en oudedagsreserve

7.4. Dividendbelasting

7.5. Overdrachtsbelasting

7.6. Omzetbelasting

7.7. Praktijkvoorbeeld

7.7.1. Feiten

7.7.2. Vennootschapsbelasting

7.7.3. Inkomstenbelasting

8. Belangrijke vrijstellingen voor de erfbelasting en de schenkbelasting

8.1. Hoge vrijstellingen benutten

8.2. Do’s en don’ts

9. Tot slot: wat kunt u doen?

9.1. Omslagpunt

9.2. Terugkeer uit de BV: hoe dan?

9.3. Risicobeheer

9.3.1. Welke risico’s moet u voorkomen?

9.3.2. Hoe pakt u dat aan?

Aanbod
Pagina's

 

 

PAPIER

Standaardaanbod

 

 94,-

70
Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel onze Klantenservice

0492 - 59 31 31