0492 - 59 31 31 0492 - 59 31 31

Van 09.00 uur tot 12.30 uur
Van 13.30 uur tot 17.00 uur
(op vrijdag tot 16.00 uur)
Onze oplossingen

Werken met een BV - van oprichting tot overdracht

Handboek voor ondernemers die werken of gaan werken met een BV. Met de nieuwe fiscale en flex-BV-regels

Een Tips & Advies-Boek over ... 

samengevat

Dit boek is gebaseerd op de laatste wetgeving en helpt u om financieel en juridisch optimaal van alle BV-regels te profiteren. Van start tot finish - van oprichting tot overdracht.

in detail

In dit boek krijgt u een duidelijk antwoord op vragen zoals:

 • Is het nog nodig dat u uw BV-structuur en de statuten aanpast aan de nieuwe 'flex-BV-wetgeving'?
 • Mag u als bestuurder na alle recente wijzigingen nog wel winst uitkeren?
 • Hoe speelt u in op de nieuwste regels voor het fiscaal verplichte salaris dat de dga uit de BV moet opnemen?
 • Is uw rekening-courantpositie met de BV fiscaal op orde?
 • Hoe speelt u in op de lagere vennootschapsbelasting?
 • Hoe haalt u voordelig geld uit uw BV?
 • Heeft u uw dga-pensioen fiscaal op orde volgens de nieuwe pensioenregels?
 • Hoe beschermt u zichzelf tegen aansprakelijkheid?
 • Hoe regelt u uw bedrijfsopvolging optimaal en hoe doet u uw BV van de hand?

Deze nieuwe editie is volledig up-to-date en bevat de belangrijkste belastingwijzigingen 2020. Inclusief een online service met juridisch verantwoorde modelbrieven en -contracten, zoals een managementcontract, een intentieverklaring tot oprichting van een BV, enz.

Dit Tips & Advies-Boek is er speciaal voor ... 

zelfstandig ondernemers en directeur-grootaandeelhouders

 • die werken of gaan werken met een BV

De belangrijkste nieuwe onderwerpen en aanvullingen in deze nieuwe editie gaan over ... 

 • Fiscaal handig geld lenen van en bij de BV
 • Wat nu nog met het dga-pensioen?
 • Hoe privéaansprakelijkheid als directeur voorkomen?
 • Hoe nu voordelig geld halen uit de BV?

Bij dit Tips & Advies-Boek ontvangt u ook een ... 

online service met gebruiksklare modeldocumenten en/of tools

 • om de adviezen en oplossingen direct in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw persoonlijke gegevens en situatie

Dit Tips & Advies-Boek is samengesteld door ... 

mr. Sylvester F.J.J. Schenk RB

 • belastingadviseur

In dit Tips & Advies-Boek leest u ...

Voorwoord

1. De BV goed gestart

1.1. De oprichting

1.2. De gang naar de notaris

1.3. Rechtshandelingen voor en namens de BV in oprichting

1.4. Statuten

1.5. Aandelen en zeggenschap

1.6. Storting en inbreng

2. Alles goed geregeld tussen u en uw BV?

2.1. Bent u als directeur-grootaandeelhouder werknemer?

2.2. Salariszaken en belastingheffing

2.3. Aandeelhouder en (interim-)dividend

2.4. Pensioen

2.5. Vertegenwoordiging door volmacht/procuratie­houderschap

3. Voordelig geld uit uw BV halen

3.1. Aandeelhouderschap

3.2. Opbrengsten aandeelhouder uit inkoop eigen aandelen door BV

3.3. Terugbetaling van aandelenkapitaal en flex-BV-wet

3.4. Leningen van en aan de eigen BV

3.5. Werken met een holdingstructuur voor uw BV’s

4. Wat nu met dga-pensioen in eigen beheer?

4.1. Wanneer en hoe pensioen in eigen beheer?

4.2. (Extra) eisen aan pensioen in eigen beheer

5. Beschermd tegen aansprakelijkheid

5.1. Interne aansprakelijkheid tegenover de BV

5.2. Externe aansprakelijkheid tegenover derden

5.3. Een (ver)zeker(d) gevoel via de BCA-polis

6. Samenwerking met andere bedrijven perfect geregeld

6.1. Verschillende samenwerkingsvormen

6.2. Samenwerking tussen BV’s

6.3. Maatschap, Vof of CV

6.4. De deelnemingsvrijstelling

6.5. De fiscale eenheid vennootschapsbelasting

6.6. De fiscale eenheid omzetbelasting

7. Bedrijfsopvolging goed in de steigers gezet

7.1. Inleiding

7.2. Fusie

7.3. Splitsing

7.4. Certificering van aandelen

7.5. Doelstellingen bedrijfsopvolging en voorbeeld

8. BV van de hand doen

8.1. Verkoop van aandelen

8.2. Ontbinding, liquidatie en vereffening van de BV

9. Faciliteiten in de inkomstenbelasting en Successiewet bij schenking en vererving

9.1. Inkomstenbelasting

9.2. De bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet 1956

10. Praktische modellen en rekentools

Nieuwe editie binnenkort beschikbaar

Onze redactie legt de laatste hand aan een geactualiseerde editie van deze uitgave.

Neem contact op met onze Klantenservice voor meer informatie en/of om deze nieuwe editie nu reeds te bestellen.

Zo bent u er zeker van dat u beschikt over onze meest recente tips en adviezen over dit thema

Klik hier voor onze contactgegevens.