0492 - 59 31 31 0492 - 59 31 31

Van 09.00 uur tot 12.30 uur
Van 13.30 uur tot 17.00 uur
(op vrijdag tot 16.00 uur)
Onze oplossingen

2 dossiers met een concreet antwoord op al uw (ver)huurvragen

PAKKETAANBOD


Een Tips & Advies-Dossier over ... 

samengevat

Bij huren en verhuren komt heel wat kijken. Uiteraard wilt u zich daar zo min mogelijk zorgen over maken. Als huurder of verhuurder moet u namelijk in elke situatie weten wat er voor u van belang is. Dit dossier voor huurder én verhuurder houdt u daarom up-to-date met een apart hoofdstuk over de gevolgen van de coronacrisis, de meest recente rechtspraak over huur en verhuur, met een online service voor handige voorbeeldcontracten, wettelijke regelingen, modellen en checklists.

in detail

1. Het huurrecht
Het is van belang om goed op de hoogte te zijn van het huurrecht. Daarom gaat dit dossier daar op een begrijpelijke wijze op in. Aan de orde komen o.a.:

 • de belangrijkste onderdelen van het huurrecht
 • de specifieke huurregels voor bedrijfspanden
 • de verplichtingen van huurder én verhuurder

2. Voordat de huurovereenkomst wordt gesloten
Voordat u een beslissing neemt, is het zeer nuttig om eerst een antwoord te krijgen op de volgende vragen:

 • Valt er nog over de huurprijs te praten en te onderhandelen?
 • Valt er nog iets af te spreken over de looptijd van de overeenkomst?
 • Wat kan er anders en beter?

3. Bijzondere situaties
(Ver)huren leidt vaak tot conflicten. Hoe voorkomt u die en wat zijn de meest voorkomende problemen én oplossingen?

 • Wat zijn de gevolgen van de coronacrisis voor de (ver)huur van bedrijfsruimte?
 • Wat als er iets mis is met het pand (asbestproblematiek, een lekkend dak, enz.)?
 • Wat is een gebrek en wanneer is er sprake van schade?
 • Wat zijn de regels m.b.t. huurprijsaanpassingen?
 • Kan een koper van uw bedrijf huurder worden?
 • Wat als een vergelijkbare (middenstands)bedrijfsruimte een lagere of hogere huurprijs heeft?

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor ...

ondernemers

 • die bedrijfsruimte (willen) huren of verhuren en voor hun adviseurs

De belangrijkste nieuwe onderwerpen en aanvullingen in deze actuele editie gaan over ... 

 • de gevolgen van de coronacrisis voor de (ver)huur van bedrijfsruimte
 • model pandemiebepalingen en coronaregelingen
 • de wijziging van de Warmtewet
 • opzegging van de huur en de nieuwe Wet homologatie onderhands akkoord
 • wat u moet doen voordat de huurovereenkomst wordt gesloten
 • hoe u conflicten voorkomt
 • de meest voorkomende problemen én oplossingen bij huur en verhuur van bedrijfspanden

Bij dit Tips & Advies-Dossier ontvangt u ook een ...

online service met gebruiksklare modeldocumenten en/of tools

 • om de adviezen en oplossingen direct in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw persoonlijke gegevens en situatie

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door ...

mr. Nanda B.N.J. de Wilde

 • advocaat

In dit Tips & Advies-Dossier leest u ...

Inhoudsopgave

Voorwoord

1. Inleiding en achtergronden van het huurrecht

1.1. Globale indeling wettelijke regels

1.2. Drie soorten huur

1.3. Dwingend en aanvullend recht

2. Wettelijke regels voor elke huur en verhuur

2.1. Wat is een ‘huurovereenkomst’?

2.2. Verplichtingen van de verhuurder

2.3. Verplichtingen van de huurder

2.4. De huurder die zelf in het gehuurde klust

2.5. (Kleine) reparaties, voor wiens rekening zijn die?

2.6. Renovatie en dringende werkzaamheden

2.7. Koop breekt geen huur

2.8. Het einde van de huurovereenkomst

2.9. Warmtewet

3. U huurt of verhuurt middenstandsbedrijfsruimte

3.1. Algemene inleiding

3.2. Regels voor middenstandsbedrijfsruimte

3.3. Enkele belangrijke zaken praktisch bekeken

4. U huurt of verhuurt overige bedrijfsruimten

4.1. Algemene inleiding

4.2. Welke regels gelden er voor overige bedrijfsruimten?

4.3. Overige onderwerpen

4.4. Enkele praktische onderwerpen

5. Enkele zaken praktisch bekeken

5.1. Algemene inleiding

5.2. Praktische vragen

6. Coronacrisis

6.1. Coronamaatregelen met sluiting pand, een gebrek?

6.2 Coronabepalingen in het huurcontract

6.3 Pandemiebepalingen in huurcontract

7. Schematische samenvattingen

7.1. Einde huur overige bedrijfsruimte

7.2. Einde huur middenstandsbedrijfsruimte

7.3. Vereisten opzegging middenstandsbedrijfsruimte

8. Overzicht van modellen

Huurovereenkomsten

Wettelijke bepalingen

Modeldocumenten

Een Tips & Advies-Dossier over ... 

samengevat

Sinds 1 januari 2018 gelden er nieuwe regels voor de eigenaars van appartementen. In dit dossier zetten we voor u de bijzonderheden van appartementsrechten op een rij, zoals het ontstaan van een appartementsrecht en de bevoegdheden, de besluitvorming en de financiën van de Vereniging van Eigenaars (VvE). Verder besteden wij aandacht aan de spoedwet vanwege de coronacrisis die ook betrekking heeft op appartementsrechten.

in detail

De bijzondere regelgeving gaat o.a. over:

 • digitaal vergaderen en stemmen vanwege de coronacrisis;
 • de (minimale) reservering die de Vereniging van Eigenaars (VvE) moet doen;
 • de eisen betreffende het meerjarenonderhoudsplan (het MJOP);
 • de bevoegdheden van VvE’s om leningen aan te gaan.

Verder krijgt u in dit dossier een duidelijk antwoord op al uw vragen, zoals:

 • Wanneer heeft u toestemming nodig voor de verbouwing van uw appartement?
 • In welke gevallen moet u bij de fiscus uw aandeel in het reservefonds van een VvE opgeven?
 • Wat kunt u doen als er wordt besloten dat de maandelijkse VvE-bijdrage omhooggaat?
 • Waar moet u op letten bij de aan- en verkoop van een appartement?
 • Hoe vindt u een goede VvE-beheerder?
 • Kan de VvE subsidie krijgen voor isolatie van het gebouw?

Met dit dossier bent u volledig op de hoogte van de nu geldende regelgeving rondom appartementsrechten. Inclusief online service met documenten en rekenmodellen, praktisch voor de eigenaar van een appartement én zijn adviseur.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor ... 

vastgoedadviseurs, projectontwikkelaars, makelaars, appartementseigenaren, bouwondernemers

 • die op de hoogte willen zijn van de actuele wetgeving omtrent appartementsrechten

De belangrijkste nieuwe onderwerpen en aanvullingen in deze actuele editie gaan over ... 

 • de spoedwet vanwege de coronacrisis
 • subsidieregelingen voor isolatie en duurzame energie
 • aanschaf zonnepanelen door de VvE
 • het opladen van een elektrische auto
 • vrijwilligers binnen de VvE
 • vermoedens van fraude met VvE-gelden
 • funderingsproblemen

Bij dit Tips & Advies-Dossier ontvangt u ook een ... 

online service met gebruiksklare modeldocumenten en/of tools

 • om de adviezen en oplossingen direct in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw persoonlijke gegevens en situatie

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door ... 

mr. Nanda B.N.J. de Wilde

 • advocaat

In dit Tips & Advies-Dossier leest u ...

Inhoudsopgave

Voorwoord

1. Inleiding appartementsrecht

1.1. Wat is een appartementsrecht?

1.2. Het wettelijk kader

2. Het ontstaan van een appartementsrecht

3. Welke stukken zijn van belang?

3.1. Akte van splitsing

3.2. Splitsingsreglement

3.3. Huishoudelijk reglement

4. Vereniging van Eigenaars

4.1. Inleiding

4.2. Rechtspersoonlijkheid

4.3. Aansprakelijkheid

4.4. Vertegenwoordiging

4.5. Taken

4.6. Stemverhoudingen

4.7. Bestuur en beheer

4.8. De algemene vergadering van eigenaars

4.9. Financieel

4.10. Verzekeringen

4.11. Besluitvormingsproces

4.12. Vervangende machtiging kantonrechter

4.13. Rechtsbescherming

4.14. Geschillen

4.15. Certificering

4.16. Geldelijke bijdrage: servicekosten

5. Het reservefonds

5.1. Wetgeving

5.2. Wat houdt het reservefonds in?

5.3. Doel verplicht reservefonds

5.4. Reservefonds in de praktijk

5.5. Financieringsmogelijkheden

5.6. Belastingaangifte en reservefonds

5.7. Nieuwe regels i.v.m. de Wet verbetering functioneren VvE’s

6. Diverse onderwerpen

6.1. Appartementsrecht op iets anders dan eigendom

6.2. Beperkte rechten en appartementsrecht

6.3. Ondersplitsing en onder-VvE’s

6.4. Wijzigen of opheffen splitsing en ontbinding VvE

6.5. De rol van de huurder

6.6. Aan- en verkoop appartementsrecht in de praktijk

7. De VvE-regels in de praktijk

7.1. Wat mag wel en wat mag niet in privégedeelten?

7.2. Verbouwen

7.3. Wat mag wel en wat mag niet in gemeenschappelijke gedeelten?

7.4. Bestemming

7.5. Organen binnen de VvE

7.6. Wanbetaling en faillissement

7.7. Beheer

7.8. Bedrijfsgebouwen

7.9. Overheidsingrijpen

7.10. Inschrijving Kamer van Koophandel

7.11. Kan ik subsidie krijgen voor de isolatie van mijn huis?

7.12. Weg met de parketvloer in een VvE-complex, kan dat?

7.13. Zonnepanelen

7.14. Het opladen van een elektrische auto binnen de VvE

7.15. Aan de kant met die scootmobiel

7.16. Overige onderwerpen

8. Aanpassing van de wet?

8.1. Ontwerpwetsvoorstel modernisering appartementsrecht

8.2. Spoedwet vanwege de coronacrisis

9. Overzicht modellen