0492 - 59 31 31 0492 - 59 31 31

Van 09.00 uur tot 12.30 uur
Van 13.30 uur tot 17.00 uur
(op vrijdag tot 16.00 uur)
Onze oplossingen

Verkoopvoorwaarden

{{translate text="_terms"}}

Algemene voorwaarden  |   Specifieke voorwaarden praktijkseminars

Algemene voorwaarden 

Prijzen

Prijzen zijn altijd exclusief btw. Levering in Nederland is gratis. Neem contact op met onze afdeling Klantenservice om de verzendkosten voor leveringen in het buitenland op te vragen.

Abonnee korting ...

Heeft u al een lopend abonnement, dan krijgt u korting bij het bestellen van een boek of dossier of op elk bijkomend abonnement tijdens het eerste abonneejaar op dezelfde of een andere adviesbrief, tenzij anders vermeld. De verschillende abonnementen moeten allemaal hetzelfde leverings- en facturatieadres hebben. Deze korting is niet cumuleerbaar met andere kortingen.

Levering

Wij verwerken uw bestelling direct. De bestelde publicatie(s) zoals boeken en dossiers sturen we u binnen één maand per post toe. De gemiddelde leveringstermijn is ongeveer een week. Bij een eventueel probleem brengen wij u direct op de hoogte.
Uw abonnement op een adviesbrief gaat in vanaf het eerstvolgende nummer dat verschijnt na de verwerking van uw bestelling.
Bij een digitaal abonnement krijgt u na de verwerking van uw bestelling een e-mail met een link om u te registreren.

Betaling

Wij verwachten de betaling direct na het ontvangen van de factuur. Heeft u online betaald, dan ontvangt u een factuur als bevestiging van uw betaling. Indien de online betaling om welke reden dan ook niet uitgevoerd werd, blijft u dit bedrag aan ons verschuldigd en moet deze via overschrijving voldaan worden op het op de factuur aangegeven rekeningnummer, binnen de op de factuur vermelde vervaltermijn. De factuur voor een abonnement op een adviesbrief of een digitaal abonnement ontvangt u apart. De factuur voor elke andere bestelling verzenden wij tegelijkertijd met de bestelde publicatie.

Gratis proefabonnementen: geen enkele verplichting

Na een gratis proefperiode beslist u geheel vrijblijvend of u een te betalen abonnement wenst. Om uw abonnement niet te onderbreken, sturen wij u een factuur. Als u deze direct betaalt, loopt uw abonnement ononderbroken door. Wenst u niet te verlengen, dan mag u de factuur en de herinneringen gewoon negeren.

Bedenktijd

U heeft tot 14 dagen na de levering van een publicatie bedenktijd. Een bestelling annuleren doet u per brief, per fax of per e-mail. Alle publicaties, uitgezonderd adviesbrieven, mogen binnen een periode van 14 dagen teruggestuurd worden in de originele verpakking onder vemelding van 'annulering'. De verzendkosten zijn voor uw rekening.

BelastingZaken | Fiscaal en Meer

BelastingZaken en Fiscaal en Meer is het resultaat van een samenwerking tussen Sdu en Indicator. Voor dit product gelden de voorwaarden van Sdu. Voor meer informatie over deze leveringsvoorwaarden kunt u terecht op de volgende link: Leveringsvoorwaarden Sdu

 

Algemene voorwaarden   |  Specifieke voorwaarden praktijkseminars

Specifieke voorwaarden praktijkseminars

Inschrijfgeld en betaling

Het inschrijfgeld moet betaald zijn voor de datum van het Tips & Advies Praktijkseminar. Indicator behoudt zich het recht voor een deelnemer de toegang tot het Tips & Advies Praktijkseminar te weigeren indien het inschrijfgeld niet tijdig werd betaald.

Annuleren

Elke inschrijving, al dan niet reeds betaald, kan geannuleerd worden. Bij een annulering zijn volgende regels van toepassing:

  • Bij annulering meer dan 7 dagen voor het Tips & Advies Praktijkseminar: 100% terugbetaling van het inschrijfgeld.
  • Bij annulering minder dan 7 dagen, maar meer dan 24 uur voor het Tips & Advies Praktijkseminar: 50% terugbetaling van het inschrijfgeld.
  • Bij een annulering minder dan 24 uur voor het Tips & Advies Praktijkseminar blijft het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

In geval van onvoorziene omstandigheden behoudt Indicator bv zich het recht voor om het Tips & Advies Praktijkseminar geen doorgang te laten vinden. Indicator bv zal dan het reeds betaalde inschrijfgeld volledig terugbetalen. De verantwoordelijkheid van Indicator bv is beperkt tot de waarde van het reeds betaalde inschrijfgeld.

Andere deelnemer

Bij verhindering kunt u iemand aanduiden die uw plaats inneemt. De gegevens van de vervanger moeten aan Indicator bv minstens 24 uur voor het Tips & Advies Praktijkseminar doorgegeven worden.

Extra deelnemers van hetzelfde bedrijf

Extra deelnemers van hetzelfde bedrijf kunnen eventueel ingeschreven worden tegen gunstige voorwaarden. Deze voorwaarden vindt u terug op de webpagina van het Tips & Advies Praktijkseminar.

Andere docent/spreker

Indicator bv kan zonder voorafgaande mededeling de aangekondigde spreker vervangen door een evenwaardig gekwalificeerde en ervaren spreker.

Aansprakelijkheid

Indicator is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een opleiding van Indicator, tenzij aan Indicator opzet of grove schuld kan worden verweten. In het laatste geval is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag. Indirecte schade wordt niet vergoed.

Intellectuele eigendom

Het verstrekte seminarmateriaal wordt eigendom van de deelnemer. De rechten van de intellectuele eigendom met betrekking tot het seminar en het seminarmateriaal worden door Indicator voorbehouden. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Indicator is niemand gerechtigd gedeelten en/of uittreksels van het opleidingsmateriaal openbaar te maken, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.