0492 - 59 31 31

Van 09.00 uur tot 12.30 uur
Van 13.30 uur tot 17.00 uur
(op vrijdag tot 16.00 uur)
Onze oplossingen

Aanbieding ontvangen?

Tips & Advies Personeel

Veertiendaagse adviesbrief voor het efficiënt werken met personeel

Tips & Advies Personeel is ... 

een adviesbrief: op papier en/of digitaal beschikbaar

  • om juridisch veilig te werken met personeel
  • om problemen met personeel te vermijden
  • om problemen met personeel efficiënt op te lossen
  • om kostenbewust met uw personeel om te gaan
  • om snel op de hoogte te zijn van nieuwe wet- en regelgeving
  • om de gevolgen te kennen van nieuwe wet- en regelgeving
  • om met kennis van zaken te overleggen met de bedrijfsleider, loonadministrateur, arbodienst, ...
  • om meer tijd over te houden om personeel te motiveren en te stimuleren

een uniek concept

  • praktische, direct toepasbare adviezen
  • kort en krachtig – in heldere en duidelijke taal
  • 100% wettig, 100% veilig en zonder risico
  • volledig onafhankelijk advies
  • 'niet tevreden, geld terug'-garantie

een unieke samenwerking tussen

  • het interne redactieteam van vakspecialisten
  • een breed netwerk van externe ervaringsdeskundigen uit verschillende bedrijfstakken
  • mensen 'uit de praktijk' en juist daarom zijn onze adviezen goed toepasbaar

Deze adviesbrief is er speciaal voor ... 

de werkgever, verantwoordelijke personeelszaken

  • die juridisch veilig wil werken met personeel
  • die problemen met personeel wil vermijden
  • die problemen met personeel efficiënt wil oplossen
  • die kostenbewust met zijn personeel wil omgaan
  • die snel op de hoogte wil zijn van nieuwe wet- en regelgeving
  • die de gevolgen wil overzien van nieuwe wet- en regelgeving
  • die met kennis van zaken wil overleggen met de bedrijfsleider, loonadministrateur, arbodienst, ...
  • die meer tijd wil overhouden om personeel te motiveren en te stimuleren

de personeelsadviseur

  • die leidinggevenden optimaal wil begeleiden met tips, adviezen

Bij deze adviezen krijgt u tevens: 

gebruiksklare modeldocumenten, modelbrieven, checklists, ...

  • om de adviezen en oplossingen direct in de praktijk toe te passen
  • en eenvoudig aanpasbaar aan uw gegevens en situatie

rekentools

  • om snel de meest voordelige oplossing te berekenen voor uw persoonlijke situatie
  • om verschillende oplossingen te vergelijken en zo de beste oplossing te kiezen

voorbeelden en bronmateriaal

  • om met kennis van zaken en doelmatig overleg te plegen

Deze extra's downloadt u snel en eenvoudig via uw digitale versie van deze adviesbrief.

Deze thema's komen regelmatig aan bod ...


Arbeidsduur

  • Aanpassing arbeidsduur
  • Deeltijd
  • Varia
  • Werktijdverkorting

Arbeidsomstandigheden

  • Aansprakelijkheid
  • Arbeidsinspectie
  • Arbeidstijden
  • Arbodienst
  • Arbowetgeving
  • Bedrijfshulpverlener
  • Jongeren
  • Preventiemedewerker
  • RI&E
  • Subsidie
  • Varia

Arbeidsovereenkomst

  • Bepaalde tijd
  • Buitenlandse werknemer
  • Cao
  • Concurrentiebeding
  • Flexibele arbeid
  • Geheimhoudingsbeding
  • Inhoud overeenkomst
  • Jongeren
  • Loon
  • Onbepaalde tijd
  • Opzegtermijn
  • Proeftijd
  • Studiekosten
  • Studiekostenbeding
  • Studie & opleiding
  • Varia
  • Wijzigen

Arbeidsvoorwaarden

  • Auto van de zaak
  • Cao
  • Pensioen
  • Varia
  • Vergoedingen
  • Wijzigen arbeidsvoorwaarden
  • Ziektekosten

Belastingen

  • Betalingen
  • Boetes
  • Btw
  • Controle
  • Varia

Einde arbeidsovereenkomst

  • Afwikkeling arbeidsovereenkomst
  • Afwikkeling vakantiedagen
  • Beëindigingsovereenkomst
  • Concurrentiebeding
  • Eindafrekening
  • Getuigschrift
  • Mediation
  • Opzegging
  • Opzegtermijn
  • Outplacement
  • pensioengerechtigde leeftijd
  • Proeftijd
  • Transitievergoeding
  • Varia
  • Vergoedingen

Flexibele arbeid

  • Flex-contracten
  • Min-max
  • MUP
  • Uitzendkrachten
  • VAR
  • Varia
  • ZZP

Kostenvergoedingen

  • Internet
  • Kinderopvang
  • Reiskosten
  • Studie
  • Telefoon
  • Thuiswerken
  • Varia
  • Verhuizen
  • Werkkleding

Loon

  • Auto van de zaak
  • Cao
  • Flexibel belonen
  • Gelijke behandeling
  • Inhoudingen
  • Levensloop
  • Loonadministratie
  • Loonbetaling
  • Loon in natura
  • Minimumloon
  • Pensioen
  • Sociale verzekeringen
  • Spaarloon
  • Subsidie
  • Varia
  • Vergoedingen
  • Verrekenen

Loonbelasting & premies

  • Aangifte
  • Auto van de zaak
  • Belaste vergoedingen
  • Loonheffing
  • Loonkosten
  • Onbelaste vergoedingen
  • Pensioen
  • Premie werkgever
  • Premie werknemer
  • UWV
  • VAR
  • Varia
  • Werkkleding
  • Wet DBA
  • WKR
  • Ziektekostenverzkering

Ontslag

  • Bedrijfseconomische redenen
  • Directeur
  • Functioneren
  • Kantonrechter
  • Mediation
  • Ontslagdossier
  • Ontslag met wederzijds goedvinden
  • Ontslag op staande voet
  • Ontslagvergunning
  • Proeftijd
  • Varia
  • Vergoeding
  • Ziekte

Personeelsbeleid

  • Beloning
  • Functioneren & beoordelen
  • Gelijke behandeling
  • Internet
  • Leeftijdsbewust
  • Personeelsdossier
  • Privacy
  • Reglementen
  • Varia
  • Veiligheid

Vakantie

  • Opbouw tijdens ziekte
  • Opbouw vakantiedagen
  • Opnemen vakantiedagen
  • Uitbetalen vakantiedagen
  • Varia
  • Vaststellen vakantie

Verlof

  • Bijzonder verlof
  • Feestdagen
  • Leeftijd
  • Onbetaald verlof
  • Ouderschapsverlof
  • Varia
  • Zorgverlof

Werving & selectie

  • Aannemen
  • Adverteren
  • Gelijke behandeling
  • Identificatie
  • Internet
  • Sollicitatieprocedure
  • Varia

Ziekte & re-integratie

  • Aansprakelijkheid
  • Arbo
  • Arbodienst
  • Bedrijfsarts
  • Controle
  • Loonbetaling
  • Mediation
  • Poortwachter
  • Re-integratie
  • Varia
  • Verzuimreglement
  • WAO / WIA
  • Ziekmelding

Zwangerschap & bevalling

  • Arbeidsomstandigheden
  • Ouderschapsverlof
  • Varia
  • Verlof

Voor deze adviesbrief kiest u uit volgende abonnementsformules ...

papier + digitaal

  • per de post elke 2 weken in uw brievenbus
  • per e-mail elke 2 weken in uw mailbox
  • 24/7 online toegang tot de digitale versie (website + app)
  • alle eerder verschenen artikelen beschikbaar in het digitale archief

alleen digitaal

  • per e-mail elke 2 weken in uw mailbox
  • 24/7 online toegang tot de digitale versie (website + app)
  • alle eerder verschenen artikelen beschikbaar in het digitale archief

Ontdek ons aanbod per abonnementsformule hieronder!

In het recentste nummer leest u adviezen over ...


jaargang 24 - nummer 10 - 26.03.2019

VERLOF

Mantelzorgers in de knel

400.000 mantelzorgers moeten wekelijks of dagelijks hun werk onderbreken om hulp te verlenen. Werk en mantelzorg leiden vaak tot stress. Wat kunt u doen?

LOONHEFFINGEN

Studie kinderen betalen vanuit uw bedrijf?

Wilt u de studiekosten van uw kinderen en/of kinderen van uw werknemers betalen vanuit het bedrijf? Door een recente fiscale update n.a.v. Kamervragen is dit reden voor ons om daar wat uitvoeriger bij stil te staan. Wat moet u weten?

ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

‘Wet arbeidsmarkt in balans’, nu al voorsorteren?

De afgelopen weken heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel ‘Wet arbeidsmarkt in balans’ (WAB) aangenomen en ligt invoering van deze wet dus op koers om op 1 januari 2020 in werking te treden. Kunt u hierop voorsorteren?

RI&E

Zorgplicht en aansprakelijkheid ... waar ligt de grens?

Als werkgever heeft u veel verantwoordelijkheden richting uw personeel. Uw zorgplicht gaat ver. Hoe kunnen de wettelijke verplichtingen, zoals een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), u hierbij helpen?

AANNEMEN WERKNEMER

Discriminatie wegens zwangerschap?

Als een werkneemster kan aantonen dat zij geen contract krijgt omdat zij zwanger is, kan zij aanspraak maken op een (soms aanzienlijke) schadevergoeding. Maar hoe kan zij dit aantonen? Wat zei de rechter?

EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST

Slapend dienstverband kan duur uitpakken

Slapende dienstverbanden blijven een probleem. Eind 2018 werd een werkgever verplicht het slapend dienstverband van een langdurig zieke werknemer te verbreken en de transitievergoeding te betalen. Hoe had dit beter gekund?

ARBO

Werkgerelateerde psychische klachten herkennen

Psychische klachten leiden snel en vaak tot verzuim. Fijn als u ze als werkgever snel kunt herkennen en adequate maatregelen kunt nemen. Daarmee is de werknemer geholpen en het leidt tot minder verzuim. Hoe doet u dat?

TRANSITIEVERGOEDING

Veiligstellen compensatie langdurig zieken

LOONKOSTENSUBSIDIES

Check de voorlopige berekeningen LIV en LKV

Klik op de afbeelding en bekijk een voorbeeld van de gedrukte versie ...

Aanbod
Looptijd
Frequentie
Papier
Via e-mail
Website
App
Opbergmap

 

 

PAPIER + DIGITAAL

Kennismakingsaanbod

€ 137

 49,-

Eenmalig aanbod
6 maanden
iedere 14 dagen
Prijzen zijn excl. btw

Abonneeaanbod

€ 274

 249,-

Bij meerdere jaarabonnementen
1 jaar
iedere 14 dagen
Prijzen zijn excl. btw

Standaardaanbod

 274,-

1 jaar
iedere 14 dagen
Prijzen zijn excl. btw

DIGITAAL

Ontdekkingsaanbod

GRATIS

Eenmalig aanbod
3 maanden
iedere 14 dagen

 

 

Prijzen zijn excl. btw

Jaarabonnement

 247,-

1 jaar
iedere 14 dagen

 

 

Prijzen zijn excl. btw

Aanbieding ontvangen?


Een vraag?
Bel onze Klantenservice

0492 - 59 31 31