0492 - 59 31 31 0492 - 59 31 31

Van 09.00 uur tot 12.30 uur
Van 13.30 uur tot 17.00 uur
(op vrijdag tot 16.00 uur)
Onze oplossingen

Actuele regels van het appartementsrecht

Een Tips & Advies-Dossier over ... 

samengevat

Sinds 1 januari 2018 gelden er nieuwe regels voor de eigenaars van appartementen. In dit dossier zetten we voor u de bijzonderheden van appartementsrechten op een rij, zoals het ontstaan van een appartementsrecht en de bevoegdheden, de besluitvorming en de financiën van de Vereniging van Eigenaars (VvE). Verder besteden wij aandacht aan de spoedwet vanwege de coronacrisis die ook betrekking heeft op appartementsrechten.

in detail

De bijzondere regelgeving gaat o.a. over:

 • digitaal vergaderen en stemmen vanwege de coronacrisis;
 • de (minimale) reservering die de Vereniging van Eigenaars (VvE) moet doen;
 • de eisen betreffende het meerjarenonderhoudsplan (het MJOP);
 • de bevoegdheden van VvE’s om leningen aan te gaan.

Verder krijgt u in dit dossier een duidelijk antwoord op al uw vragen, zoals:

 • Wanneer heeft u toestemming nodig voor de verbouwing van uw appartement?
 • In welke gevallen moet u bij de fiscus uw aandeel in het reservefonds van een VvE opgeven?
 • Wat kunt u doen als er wordt besloten dat de maandelijkse VvE-bijdrage omhooggaat?
 • Waar moet u op letten bij de aan- en verkoop van een appartement?
 • Hoe vindt u een goede VvE-beheerder?
 • Kan de VvE subsidie krijgen voor isolatie van het gebouw?

Met dit dossier bent u volledig op de hoogte van de nu geldende regelgeving rondom appartementsrechten. Inclusief online service met documenten en rekenmodellen, praktisch voor de eigenaar van een appartement én zijn adviseur.

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor ... 

vastgoedadviseurs, projectontwikkelaars, makelaars, appartementseigenaren, bouwondernemers

 • die op de hoogte willen zijn van de actuele wetgeving omtrent appartementsrechten

De belangrijkste nieuwe onderwerpen en aanvullingen in deze actuele editie gaan over ... 

 • de spoedwet vanwege de coronacrisis
 • subsidieregelingen voor isolatie en duurzame energie
 • aanschaf zonnepanelen door de VvE
 • het opladen van een elektrische auto
 • vrijwilligers binnen de VvE
 • vermoedens van fraude met VvE-gelden
 • funderingsproblemen

Bij dit Tips & Advies-Dossier ontvangt u ook een ... 

online service met gebruiksklare modeldocumenten en/of tools

 • om de adviezen en oplossingen direct in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw persoonlijke gegevens en situatie

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door ... 

mr. Nanda B.N.J. de Wilde

 • advocaat

In dit Tips & Advies-Dossier leest u ...

Inhoudsopgave

Voorwoord

1. Inleiding appartementsrecht

1.1. Wat is een appartementsrecht?

1.2. Het wettelijk kader

2. Het ontstaan van een appartementsrecht

3. Welke stukken zijn van belang?

3.1. Akte van splitsing

3.2. Splitsingsreglement

3.3. Huishoudelijk reglement

4. Vereniging van Eigenaars

4.1. Inleiding

4.2. Rechtspersoonlijkheid

4.3. Aansprakelijkheid

4.4. Vertegenwoordiging

4.5. Taken

4.6. Stemverhoudingen

4.7. Bestuur en beheer

4.8. De algemene vergadering van eigenaars

4.9. Financieel

4.10. Verzekeringen

4.11. Besluitvormingsproces

4.12. Vervangende machtiging kantonrechter

4.13. Rechtsbescherming

4.14. Geschillen

4.15. Certificering

4.16. Geldelijke bijdrage: servicekosten

5. Het reservefonds

5.1. Wetgeving

5.2. Wat houdt het reservefonds in?

5.3. Doel verplicht reservefonds

5.4. Reservefonds in de praktijk

5.5. Financieringsmogelijkheden

5.6. Belastingaangifte en reservefonds

5.7. Nieuwe regels i.v.m. de Wet verbetering functioneren VvE’s

6. Diverse onderwerpen

6.1. Appartementsrecht op iets anders dan eigendom

6.2. Beperkte rechten en appartementsrecht

6.3. Ondersplitsing en onder-VvE’s

6.4. Wijzigen of opheffen splitsing en ontbinding VvE

6.5. De rol van de huurder

6.6. Aan- en verkoop appartementsrecht in de praktijk

7. De VvE-regels in de praktijk

7.1. Wat mag wel en wat mag niet in privégedeelten?

7.2. Verbouwen

7.3. Wat mag wel en wat mag niet in gemeenschappelijke gedeelten?

7.4. Bestemming

7.5. Organen binnen de VvE

7.6. Wanbetaling en faillissement

7.7. Beheer

7.8. Bedrijfsgebouwen

7.9. Overheidsingrijpen

7.10. Inschrijving Kamer van Koophandel

7.11. Kan ik subsidie krijgen voor de isolatie van mijn huis?

7.12. Weg met de parketvloer in een VvE-complex, kan dat?

7.13. Zonnepanelen

7.14. Het opladen van een elektrische auto binnen de VvE

7.15. Aan de kant met die scootmobiel

7.16. Overige onderwerpen

8. Aanpassing van de wet?

8.1. Ontwerpwetsvoorstel modernisering appartementsrecht

8.2. Spoedwet vanwege de coronacrisis

9. Overzicht modellen

Aanbod
Online service

 

 

PAPIER + ONLINE SERVICE

Standaardaanbod

 

 111,-

Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel onze Klantenservice

0492 - 59 31 31