0492 - 59 31 31 0492 - 59 31 31

Van 09.00 uur tot 12.30 uur
Van 13.30 uur tot 17.00 uur
(op vrijdag tot 16.00 uur)
Onze oplossingen

Belastingcontrole? Laat ze maar komen!

Hoe bereidt u zich optimaal voor op een bezoek van de fiscus? Hoe is de gang van zaken? Ken uw rechten en uw plichten.

Een boek over ... 

samengevat

De belastingcontrole wordt steeds gerichter uitgevoerd. In deze editie worden alle controlepunten (en meer) grondig besproken, zodat u weet welke vragen u van de controleur kunt verwachten. U krijgt ook concrete tips en adviezen om uw fiscale zaken nu al op orde te brengen en zo problemen (en boetes) te voorkomen. Ken uw rechten en plichten!

in detail

Wat staat er hoog op de lijst van de belastingcontroleur?

 • Loonbelasting
 • Privéopnamen eigenaar onderneming
 • Rekening-courant aandeelhouder met BV
 • Auto van de zaak (bijtelling)
 • Btw-verleggingsregeling
 • Btw-vooraftrek en -export
 • Buitenlands(e) bankrekeningen/buitenlands vermogen
 • Vaste kostenvergoeding
 • Tablet, computer en mobiele telefoon
 • Leningen binnen de familie
 • Schenkingen
 • Hypotheekrenteaftrek eigen woning

Al deze controlepunten (en meer) worden in deze nieuwste editie grondig besproken, zodat u voorbereid bent op de vragen die u van uw controleur kunt verwachten. Zo bent u helemaal up-to-date en dus uitstekend gewapend tegen een belastingcontrole. Verder krijgt u nog:

 • concrete tips en adviezen om uw fiscale zaken nu al op orde te brengen
 • informatie over wat uw plichten en ook wat uw rechten zijn
 • informatie over de gebruikte controletechnieken en het belang van het controlerapport
 • toegang tot de online service met modelbrieven en -contracten die u helpen om problemen te voorkomen

Dankzij dit boek bent u helemaal voorbereid en komt u zonder problemen elke controle door!

Dit boek is er speciaal voor ... 

zelfstandig ondernemers, bedrijfsleiders, directeur-grootaandeelhouders, vrije beroepers en adviseurs

 • die te maken hebben met belastingcontroles
 • die elke belastingcontrole probleemloos wil doorstaan

De belangrijkste nieuwe onderwerpen en aanvullingen in deze nieuwe editie gaan over ... 

 • de nieuwste aandachtspunten bij controle van de fiscus: waar controleert de Belastingdienst nu met bijzondere aandacht op?
 • de nieuwe werkwijzen van de belastingcontroleurs
 • de voornaamste controlespeerpunten (bijv. de verplichte bijtelling van de auto van de zaak of de correcte toepassing van de btw-verplichtingen)

Bij dit boek ontvangt u ook een ... 

online service met gebruiksklare modeldocumenten en/of tools

 • om de adviezen en oplossingen direct in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw persoonlijke gegevens en situatie

Dit boek is samengesteld door ... 

mr. Mischa Gerardu - Houben

 • zelfstandig belastingadviseur

In dit boek leest u ...

Inhoudsopgave

Voorwoord

1. Wat nu met belastingcontrole?

Inleiding

1.1. ‘Totale belastingcontrole’?

1.1.1. Na het Sufferdje nu ook Marktplaats!

1.1.2. Marktplaats

1.1.3. Speurneuzen op Marktplaats

1.1.4. Is hier sprake van belast inkomen?

1.1.5. Verweer in de hobbysfeer?

1.1.6. Middellijk bestuurder ontspringt de aansprakelijk­heids­dans

1.1.7. Cash is king, geldspeurhonden actief!

1.2. Controle door klikbrieven en diefstal

1.3. Belastingcontrole in een flits!

1.3.1. Bij belastingcontrole geldt: het gebeurt in een flits

1.3.2. De Belastingdienst is dol op risicoanalyse

1.3.3. Fiscus zet extra mobiele controleteams in


1.3.4. Wat is nu de bedoeling van al dit controlegeweld?

1.4. Nederlandse en Duitse fiscus trekken samen op

1.4.1. Gegevensuitwisseling met de Verenigde Staten

1.4.2. Internationale belastingcontrole en belastingverdragen

1.5. Strengere controle aangiften loonheffingen

1.6. Zo nu en dan kan het nog gekker

1.6.1. Dwangsom

1.6.2. Fiscus over tijd: dwangsom

1.7. Plukken door de fiscus! Maar wel zorgvuldig …

1.7.1. Belastingschulden van bankrekening afschrijven

1.7.2. Verrassingen?

1.7.3. Prudent?

1.7.4. Uitbreiding

1.8. Zorgen over ‘totale controle’?

1.8.1. Tipgeld: honderden zwartspaarders gaan nat

1.8.2. Tipgeld van de fiscus

1.8.3. Nieuwe slag

1.8.4. Belastingparadijzen

1.8.5. Wetgeving

1.8.6. Gewapend tegen een controle

1.8.7. Rechtsbescherming bij controlehandelingen

1.8.8. G-rekening

1.8.9. Vierde tranche Awb

1.9. Horizontalisering van het fiscale toezicht

1.9.1. Horizontaal toezicht (HT)

1.9.2. Kwalificatie inkomsten uit nevenwerkzaamheden

1.9.3. Ook voor invordering

1.10. Fiscale speerpunten

1.10.1. Gewaarschuwd mens

1.10.2. Resultaten uit het verleden

1.10.3. Loongegevens

1.10.4. Controle- en servicethema’s

1.10.5. Fiscale witteboordencriminaliteit

1.11. Ook Griekenland mag het hier komen halen

1.12. Weer een strohalmpje afgebroken …

1.12.1. Navorderen

1.12.2. Discriminatie

1.12.3. Onvoorwaardelijk

1.12.4. Wat te doen?

1.12.5. Fiscus te laat

1.12.6. Zwarte erfenis

1.12.7. Gat

1.13. Het vervolg op de Wet deregulering beoordeling arbeids­relaties

1.14. Nog meer nieuws van de fiscus

1.14.1. De cel in voor een bonnetje?

1.14.2. Dienstverlening

1.14.3. Toezicht

1.14.4. Productieverstoringen

1.14.5. Toezeggingen aan politiek

1.15. Bestuurder draait niet op voor onbetaalde aanslagen

1.15.1. Naheffingsaanslagen

1.15.2. Betalingsonmacht van de BV melden

1.15.3. Aansprakelijk gesteld

1.15.4. Naar de rechter

1.15.5. Wat is voor u goed om te weten?

1.16. Goud en de fiscus, hot item

1.16.1. Hamsteren!

1.16.2. Goud

1.16.3. Particulier

1.16.4. Omzetbelasting

1.16.5. Wat niet weet?

1.17. Btw-controles

2. Het standaard boekenonderzoek

2.1. Soorten van controle

2.2. Kantoor- of veldcontrole?

2.3. Voorbereiding op de controle

2.4. Stukken en bescheiden

2.5. Kennismakingsgesprek

2.6. Niet snuffelen of babbelen

3. Administratie- en bewaarplicht

3.1. Waarom boekhouden (administreren)?

3.1.1. Administratieplicht volgens het Burgerlijk Wetboek

3.1.2. Deponeringsverplichting jaarrekening

3.1.3. Administratieplicht in het belastingrecht

3.1.4. Verschillen en overeenkomsten met de algemene administratieplicht

3.2. Hoe moet u administreren?

3.2.1. Wat speelde hierover bij de rechter?

3.2.2. Ondernemersbeleid staat voorop

3.2.3. Extra eisen omzetbelasting (btw)

3.2.4. Speciale fiscale voordeelregelingen

3.2.5. Wie ritten schrijft die blijft … met zijn auto van de zaak

3.2.6. Overtuigend aantonen

3.2.7. Wat moet in de rittenregistratie?

3.2.8. Ritgegevens

3.2.9. Geen sluitende administratie

3.2.10. Doorschuiven of afschuiven

3.2.11. Eerst even tot 1.225 tellen!

3.2.12. Blijf oog houden voor het urencriterium

3.3. ‘Gebruikelijk of niet’, dat is de controle­hamvraag

3.3.1. Samen ondernemen

3.3.2. Ongebruikelijk

3.3.3. Gebruikelijk of niet?

3.3.4. Niet ongebruikelijk!

3.3.5. Gebruikelijk loon bij meerdere dienstbetrekkingen

3.3.6. De inspecteur met de mond vol tanden

3.3.7. Denk aan het bijhouden van uw uren

3.3.8. Vergeet niet ook zelf uw voordeel te doen met de administratie

3.4. Administratieve bewaarplicht

3.4.1. Digitalisering

3.4.2. Elektronische facturatie

3.5. Gedoe over computercrash en controle

3.6. Administratie gestolen? Jammer, maar helaas!

3.6.1. Administratie

3.6.2. Bewaarplicht

3.6.3. Verplichting om administratie te voeren?

4. Controlelocatie

4.1. De controlelocatie

4.2. Rechtspraak

4.3. Hoe om te gaan met de controlerende ambtenaar?

4.4. Binnen komen of buiten blijven?

4.4.1. Binnen!

4.4.2. Woning

5. Welke inlichtingenplicht geldt nu over uw en andermans zaken?

5.1. Welke inlichtingen moet u verstrekken?

5.1.1. Een ruime bevoegdheid ten dienste van de controle

5.1.2. Het kan gunstig zijn om vrijwillig extra inlichtingen te verschaffen

5.2. Gevolgen van het wel of niet inlichtingen geven

5.2.1. Gevolgen in de aangiftefase

5.2.2. Onderscheid tussen verschaffen inlichtingen en vertonen boeken en bescheiden

5.3. Welke verweermiddelen heeft u?

5.3.1. Algemene beginselen van behoorlijk bestuur

5.3.2. Een man een man - een woord een woord

5.3.3. Bij wie heeft u klachtrecht?

5.3.4. Spanning tussen het zwijgrecht en de inlichtingen­verplichting

5.4. Hier met dat loon!

5.4.1. Informatieplicht

5.4.2. Loonbeslag

5.5. Echtgenote verschaft bewust onjuiste informatie

6. Wat moet u de fiscus laten zien?

6.1. Heel veel meer dan alleen een balans en winst- en verlies­rekening

6.1.1. Inleiding

6.1.2. Meer dan alleen balans en winst- en verliesrekening

6.1.3. Veel voorbeelden

6.1.4. Enkele uitzonderingen

6.1.5. Conclusie

6.2. Wat te doen met uw digitale administratie?

6.2.1. Zeven jaar bewaren

6.2.2. Binnen redelijke termijn te controleren

6.2.3. Een afdruk is niet voldoende

6.2.4. Maak kopieën

6.2.5. Auditfile

6.2.6. Maak eventueel afspraken met de Belastingdienst

6.3. Geen inzage in adviezen

6.3.1. Inleiding

6.3.2. Adviezen bevatten ook vaak feitenweergaven

6.3.3. De cel (dichterbij dan u denkt)

6.4. Wat als u weigert stukken te overleggen?

6.4.1. Inleiding

6.4.2. Omkering bewijslast

6.4.3. Strafbaar feit

6.4.4. Fiscale informatieverplichting strijdig met zwijgrecht

6.5. Inspecteur kan ook bij uw adviseur aankloppen

6.5.1. Inleiding

6.5.2. Ook stukken die aan een derde toebehoren

6.5.3. De impasse van uw adviseur

6.5.4. Verschoningsrecht

6.6. Fiscale procedure tegen opvragen van gegevens

6.6.1. Inleiding

6.6.2. Geen voor bezwaar vatbare beschikking en informatiebeschikking

6.6.3. Hoeveel, schat u?

7. Verplicht meewerken aan andermans belastingcontrole

7.1. Meewerken aan controle betreffende belastingaangelegenheden van een derde

7.1.1. De fiscus mag de bank om gegevens vragen

7.1.2. Internationale uitwisseling van gegevens

7.1.3. Derdenonderzoeken

7.1.4. Autocontrole

7.1.5. Europese factuureisen

7.1.6. Is het personeel verplicht te antwoorden op vragen van belastingcontroleurs?

7.2. Wie hoeft er niets te zeggen?

7.2.1. Inzage in de administratie

7.2.2. De Wwft

7.2.3. Hoe zit het met uw accountant en belasting­adviseur?

7.3. Speciale controleacties van de fiscus

7.4. Uw belastingadviseur als verklikker

7.4.1. Jurisprudentie

7.4.2. De aangiftepraktijk

7.4.3. De te trekken lessen voor de toekomst

7.5. Hoe wordt u beschermd?

7.6. Controleren? Of toch opsporen?

7.6.1. Bezoek

7.6.2. Belang

7.6.3. Vastgoed

7.6.4. Onderzoek

7.6.5. Conclusie

8. Het controlerapport

8.1. Het belang van bespreking controle­rapport

8.1.1. Het gebruik van het controlerapport door andere instanties

8.2. Bezwaren tegen de bevindingen

8.3. De spelregels bij controle

8.3.1. Afstand van recht?

8.3.2. De fiscus in tijdnood

8.3.3. Opgewekt vertrouwen door controle

8.3.4. Afstemming met andere onderdelen van de Belasting­dienst

8.4. Door de fiscus achtergehouden informatie

9. Verwerpen administratie en omkering bewijslast

9.1. Administratie, een beeld van de werkelijkheid

9.1.1. Gevolgen van verwerping van administratie

9.1.2. Niet muggenziften

9.1.3. Administratie mag niet vergaand ondeugdelijk zijn

9.1.4. Zelfs mogelijke omkering van bewijslast

9.1.5. Conclusie

9.2. Een materieel onjuiste administratie

9.2.1. Formele en materiële gebreken

9.2.2. De verschillende soorten materiële gebreken

9.2.3. Praktijkgeval lenen in vertrouwen?

9.3. Een te laag brutowinstpercentage

9.3.1. Vergelijking eigen in- en verkoop

9.3.2. Vergelijking met branchegegevens

9.3.3. Koopt u regelmatig in?

9.3.4. Geen geschat brutowinstpercentage

9.3.5. Praktijkgeval omzetcorrectie

9.4. Gebreken in en aan de administratie

9.4.1. Gebreken in de kasadministratie

9.4.2. Gebreken in administratie en zwarte lonen

9.4.3. Natuurlijk niet te makkelijk denken over fiscale fraude

9.4.4. Papieren zelfstandigen die tegen de lamp liepen

9.4.5. Zwarte omzet en zwart loon

9.4.6. Afromen van de omzet via gemanipuleerde kassa’s

9.4.7. Praktijkgeval minderwerk

9.4.8. Boekhouding niet onbetrouwbaar bij enkel een negatief kassaldo

9.4.9. Ook zonder akte kan een overeenkomst zakelijk zijn!

9.4.10. Andere mogelijke gebreken in de administratie

9.5. Een onwaarschijnlijk lage privébesteding

9.5.1. Een voorbeeld

9.6. Daar gaat de inspecteur niet over …

9.6.1. Da’s pure gezondheid

9.6.2. Goed betaald

9.6.3. Langdurige samenwerking

9.6.4. Belastingcontrole

9.6.5. Kostbare correcties

9.6.6. Geen omkering bewijslast

9.7. Omkering van bewijslast

9.7.1. Verwerping van administratie hoeft niet altijd te leiden tot omkering van bewijslast

9.7.2. Een vergaande sanctie

9.7.3. Wanneer?

9.7.4. Wel verwerping van boekhouding, maar geen omkering van bewijslast

9.8. Advocaat met probleempjes?

9.8.1. Advocaat

9.8.2. Fiscale probleempjes …

9.8.3. Bezwaar

9.8.4. Omkering

9.8.5. Zo niet dus

9.8.6. Tunnelvisie fiscus afgestraft door rechtbank

10. Controletechnieken

10.1. De diverse controletechnieken

10.1.1. Vermogensvergelijking

10.1.2. Kasanalyse

10.1.3. Chikwadraattoets

10.2. De vermogensvergelijking: algemeen

10.2.1. De waarde van een nettoprivécijfer

10.2.2. Mogelijke gevolgen van te laag of negatief netto­privécijfer

10.3. De voorbereiding voor de vermogens­vergelijking

10.3.1. Opvragen van privéadministratie

10.3.2. Mondelinge toelichting

10.4. De definitieve vermogensopstelling

10.5. De kasanalyse

10.5.1. Beperkte en uitgebreide kasanalyse


10.6. De chikwadraattoets

10.7. Hoe werkt de eurosteekproef nu nog?

11. Wat controleert de fiscus met bijzondere belangstelling?

11.1. Inleiding

11.2. De vaste onkostenvergoeding

11.2.1. Waarom een vaste onkostenvergoeding?

11.2.2. Hoezo kostenonderzoekje doen?

11.2.3. Wat is fiscaal bekeken handig?

11.3. Werkkostenregeling (WKR)

11.3.1. Wat houdt de WKR in?

11.4. Uitkijken met korting

11.4.1. Kleding uit eigen winkel

11.4.2. Helaas

11.5. Controle op zwart werk

11.5.1. Fraude

11.5.2. Bemiddelen?

11.5.3. Administratie

11.5.4. Boete

11.6. Controle kosten of scholing

11.6.1. Dure opleidingen

11.6.2. Masterclass

11.6.3. Kosten of scholing

11.6.4. Messcherp communiceren

11.6.5. Wanneer?

11.7. Foutje bedankt, geen navorderings­aanslag!

11.7.1. Belasting betalen

11.7.2. Provisie

11.7.3. Belastingaanslag 

11.7.4. Arrest hof

11.8. Anonieme werknemers/identificatie­plicht

11.8.1. Wat kwam voor de belastingrechter?

11.8.2. Hoe fiscaal goed de identiteit vaststellen bij in dienst treden?

11.8.3. Identiteit van uw werknemer vaststellen

11.8.4. ‘Origineel & geldig’-checklist

11.8.5. Anoniementarief

11.8.6. Inzetten buitenlandse handjes

11.8.7. Niemand wil twee keer belasting betalen

11.9. Vergoeding reiskosten

11.9.1. Hoeveel per kilometer?

11.9.2. Handig om te weten bij belastingcontroles over oudere jaren

11.10. De auto van de zaak in de loonheffing­sfeer

11.10.1. Wat met de eigen bijdrage van de werknemer?

11.10.2. Steekproef van de fiscus

11.10.3. Bestelbusje, hoe nu verder?

11.10.4. Met gerust hart thuis een bammetje eten

11.11. Onbelaste vergoedingen en buitenlandse werknemers

11.11.1. Welke kosten?

11.11.2. Welke mogelijkheden?

11.11.3. Hoe ver gaat de bewijslast?

11.11.4. Belastingvrije vergoeding bij uitzending

11.12. BV-controle; geld lenen kost geld

11.12.1. Lening

11.12.2. Doorstart

11.12.3. Wel zakelijk? 

11.12.4. Rechter

11.12.5. Is belasting besparen dan niet zakelijk?

11.12.6. Fair play

11.12.7. Hoezo geen zakelijk belang?

11.12.8. Belangenverstrengeling?

11.12.9. Beslissing Hoge Raad

11.13. Transacties tussen familieleden hebben altijd de volle aandacht van de fiscus

11.13.1. Over de grens

11.13.2. Voorlopig oordeel

11.13.3. Prijs

11.13.4. Conclusie

11.14. Zakelijke dingen ook privé leuk!

11.14.1. Kartraceteam

11.14.2. Nieuw feit

11.14.3. Boekenonderzoek

11.15. Aandelen tegen vriendenprijsje

11.15.1. Inkoop

11.15.2. Correctie

11.15.3. Schoonzoon

11.15.4. Traditie

11.15.5. Schenkingsrecht?

11.16. Afromen? Denk aan de goodwill

11.16.1. Dga

11.16.2. De afroommethode

11.16.3. Goodwill

11.17. Maak uw dure klassieke-auto-hobby betaalbaar!

11.17.1. Uw collega ging u al voor

11.17.2. Wat speelde er?

11.17.3. Navorderingsaanslag en boete

11.17.4. Slordige bewijsvoering inspecteur

11.18. Creditcardcontrole!

11.19. Onderlinge zakelijke afspraken?

11.20. Speciale controleaandacht op btw-fraude en witwassen door FIOD

11.21. Lening tussen BV en dga heeft extra aandacht fiscus

12. Horizontaal toezicht, hoe werkt dat nu?

12.1. Horizontaal toezicht ook voor u?

12.2. Voor welke belastingen horizontaal toezicht?

12.3. Vertrouwen, transparantie en begrip en uw rechten en verplichtingen

12.4. Rechten en verplichtingen over en weer, dus ook voor fiscus

12.5. Wat nu met het tax control framework (TCF)?

12.6. Louter winnaars met horizontaal toezicht?

12.7. Meedoen betekent op uw woord geloofd worden en dus minder belastingcontrole

12.8. Meedoen betekent afwegen van voordelen tegen nadelen van HT

12.9. In het vervolg braaf zijn als plechtige gedane toezegging bij meedoen aan HT

12.10. Medepleger aan strafbaar feit

12.11. Convenanten in grote verscheidenheid

12.11.1. Convenant tussen Belastingdienst en LTO: what’s in it for me?’

12.11.2. Kwalificatie inkomsten uit nevenwerkzaamheden

12.11.3. Platform landbouw

12.12. HT-hamvraag: doet u mee aan HT?

13. Goed bezwaar maken en u laten horen!

13.1. ‘Laat eens van u horen’

13.1.1. In de telefoon klimmen

13.1.2. Heeft een afspraak met de fiscus zin?

3.1.3. Praten heeft wel degelijk zin

13.2. Nou moet u eens horen fiscus

13.2.1. Horen

13.2.2. Niet horen

13.2.3. Na het horen

13.3. Rekening naar de fiscus?

13.3.1. Beroep

13.3.2. Bezwaar

13.4. Het gaat niet altijd van een leien dakje

13.4.1. Beroep

13.5. Kostenvergoeding van de fiscus

13.5.1. Kostenvergoeding

13.5.2. Om welke kosten gaat het?

13.6 Getuigen in een bestuurszaak?

14. Wat als beroep moet?

14.1. Hoe is de rechtelijke procedure geregeld?

14.1.1. Belastingrecht is onderdeel van het bestuursrecht

14.1.2. U kunt alleen beroep instellen tegen een besluit van een bestuursorgaan

14.1.3. Beroep instellen tegen een besluit

14.1.4. Bent u belanghebbende en mag u dus beroep instellen?

14.1.5. Soms kunt u rechtstreeks beroep instellen en de bezwaarschriftenprocedure overslaan

14.1.6. Eerst goed bezwaar maken

14.1.7. Geen beslissing op bezwaar

14.1.8. Wie doen er als procespartij mee aan de belasting­procedure?

14.1.9. Wie is uw adviseur, advocaat of gemachtigde?

14.1.10. Een of meerdere rechters?

14.1.11. Wat doet de griffier?

14.1.12. Getuige

14.1.13. Deskundige inschakelen?

14.2. Hoe gaat de procedure in zijn gang?

14.2.1. Waar stelt u beroep in?

14.2.2. Hoe stelt u beroep in?

14.2.3. Welke bijlagen moet u meesturen?

14.2.4. Datum, handtekening, betaling

14.2.5. Extra tijd nodig?

14.2.6. Indienen beroepschrift: beter laat dan nooit?

14.2.7. Vakantie of verhuizing

14.2.8. Hoe gaat het vooronderzoek in zijn werk?

14.2.9. Bewijsstukken tijdig aanleveren

14.2.10. Vereenvoudigde behandeling

14.2.11. De zitting

14.2.12. Verloop van de zitting

14.2.13. Wat als u geen zitting wilt?

14.2.14. Bent u verhinderd?

14.2.15. Getuigen, deskundigen, tolken

14.2.16. Welke uitspraak?

14.2.17. Schriftelijke of mondelinge uitspraak

14.2.18. Mondelinge uitspraak

14.2.19. Uitspraak over vergoeding van de kosten

14.2.20. Oneens met de uitspraak van de rechter, wat dan?

14.2.21. Bij een spoedeisende zaak is versnelde behandeling mogelijk

14.2.22. Hoezo, vereenvoudigde behandeling?

14.2.23. Komt u in verzet?

14.2.24. Hoe werkt het verzet?

14.3. Wat met de kosten?

14.3.1. Griffierecht op tijd betalen

14.3.2. Natuurlijk persoon of rechtspersoon

14.3.3. Tijdig betalen

14.3.4. Bijzondere situaties

14.3.5. Hoger beroep

14.3.6. Wat met de proceskosten?

14.3.7. Welke kostenvergoedingen kunt u krijgen?

14.3.8. Puntensysteem voor vergoeding adviseurkosten

14.3.9. Schadevergoeding

14.3.10. Interessante rechtszaak over schadevergoeding

15. Fiscaal-juridische vaktaal begrijpelijk uitgelegd

16. Modellen

Aanbod
Online service

 

 

PAPIER + ONLINE SERVICE

Standaardaanbod

 

 124,-

Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel onze Klantenservice

0492 - 59 31 31