0492 - 59 31 31 0492 - 59 31 31

Van 09.00 uur tot 12.30 uur
Van 13.30 uur tot 17.00 uur
(op vrijdag tot 16.00 uur)
Onze oplossingen

Geldleningen en rekening-courant tussen dga en BV nu goed geregeld!

En ook alles over hoe u zich toekomstgericht wapent tegen de nieuwste belasting op leningen van de BV!

Een Tips & Advies-Boek over ...

samengevat

Dit boek is enerzijds uw leidraad om te ontdekken of ook uw rekening-courant (rc) door de fiscus aangemerkt wordt als ‘ontspoord’ en daarmee niet 'fiscus-proof' is. Uiteraard krijgt u de nodige tips en adviezen om uw rc te repareren. Anderzijds is dit boek uw hulpmiddel om in de toekomst uw rc optimaal en veilig te gebruiken. Het geeft u de zekerheid dat het betalingsverkeer tussen BV en dga probleemloos verloopt. Hierbij hebben we uiteraard ook bijzondere aandacht voor de nieuwe wetgeving, waarvan het eerste meetmoment 31 december 2023 is, op basis van de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap. De facto worden excessieve schulden van de aandeelhouder en/of partner, in principe geraakt door de nieuwe maatregel. Bewaak en regel dit nu!

in detail

In deze geactualiseerde en praktische uitgave gaan we in op de formele aspecten, de voor- en nadelen, de do’s-and-don’ts en de fiscale aspecten. We geven duidelijke tips en adviezen over o.a.:

 • de meest actuele en belangrijke rechtspraak
 • uw financiële belangen die bij forse bedragen zeer groot kunnen zijn
 • het voorkomen van problemen met de Belastingdienst
 • de reparatiemogelijkheden om belasting en boetes te vermijden
 • de allernieuwste wetgeving om hoge leningen bij de eigen BV aan te pakken
 • hoe de fiscus nu uw rc controleert en wat er nu hierover openbaar is geworden
 • hoe u uw rc 'fiscusproof' gebruikt
 • hoe u privéaansprakelijkheid voorkomt voor BV-schulden
 • hoe u anticipeert op de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap
 • wat u nu het beste doet met uw huwelijkse voorwaarden voor de rc

De rc van de dga bij de eigen BV veroorzaakt veel commotie en wordt fiscaal gezien stevig aangepakt bij verkeerd gebruik. Een rc blijft echter nuttig en noodzakelijk voor u en uw BV. Dit boek is uw praktische leidraad om nu actie te ondernemen voor een veilige rc en een optimaal gebruik van de rc in de toekomst! Bestel nu dit boek.

Dit Tips & Advies-Boek is er speciaal voor ...

iedere dga en zijn MKB-adviseur

 • die zo optimaal mogelijk geld uit de BV wil halen
 • de dga-lening met de BV fiscaal op orde wil hebben

De belangrijkste nieuwe onderwerpen en aanvullingen in deze nieuwe editie gaan over ... 

 • Hoe speelt u nu optimaal in op de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap? Waarom moet u zo snel mogelijk actie ondernemen?

Dit Tips & Advies-Boek is samengesteld door ...

Ruth A.F. van de Roer RB

 • belastingadviseur Fizkalia Advies

In dit Tips & Advies-Boek leest u ...

Inhoudstafel

1. Belangrijke civiele punten van de rekening-courant

1.1. Regeling in het Burgerlijk Wetboek

1.2. Andere wettelijke regels van artikel 6:140 van het Burgerlijk Wetboek

1.3. Rood staan

1.4. Beslaglegging op kredietruimte: niet mogelijk

1.5. Belastingdienst heeft extra mogelijkheden

1.6. Rechtshandelingen tussen BV en dga: schriftelijk vastleggen is wettelijk verplicht!

1.7. Tegenstrijdig belang

1.8. Echtscheiding

1.9. Bestuurdersaansprakelijkheid ligt op de loer

1.10. Borgstelling, toestemming echtgenoot en rekening-courant

2. Fiscale aspecten van de rekening-courant

2.1. Belastingdienst is dichtbij

2.2. Rood en blauw: niet spiegelbeeldig!

2.3. Lenen aan de BV

2.4. Ongunstig

2.5. Omzetten in aandelenkapitaal

2.6. Lenen bij/van de BV

2.7. Oeps, te veel geleend

2.8. Gevolgen

2.9. Leven van een rc-lening

2.10. Uitdeling

2.11. Hoe die roodstand wegwerken?

2.12. Twee verouderde manieren om roodstand weg te werken

2.13. Besluit kleine rc-verhoudingen en goedkeuring

2.14. Hoeveel rente?

2.15. Geld verdienen met rentearbitrage!

2.16. Schuld afgelost? Kan de bank nog iets met haar hypotheekrecht?

2.17. Lening met zuster-BV’s: (niet) onzakelijk en Belastingdienstproof?

2.18. Intern memo van Belastingdienst is nu bekend!

3. Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

3.1. Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

3.2. Eigen woning

3.3. De wettelijke regeling

3.4. Andermans schulden

3.5. Ingangsdatum

3.6. Werk aan de winkel, wat te doen?

3.7. Aflossen schuld boven € 700.000

3.8. Excessief lenen bij eigen BV zinloos voor box 3-beleggingen

3.9. Hoe houdbaar is de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap?

3.10. Internationaal bekeken

3.11. Aanmerkelijkbelanghouder verhuist naar Nederland

3.12. Aanmerkelijkbelanghouder verhuist naar buitenland

3.13. Voorkomen van dubbele heffing bij grensoverschrijdende situaties

4. Nieuwe maatregelen voor vaststellen gebruikelijk loon en box 2-inkomen

4.1. Gebruikelijkloonregeling

4.2. Aanpassen box 2-inkomen

5. Beleid

5.1. Rekening-courant, wisselende debet- en creditstanden

5.2. Rechtstreeks samenhangende schulden bij terbeschikkingstelling

6. Wetteksten

6.1. Boek 2 - Burgerlijk Wetboek

6.2. Boek 6 - Burgerlijk Wetboek

6.3. Invorderingswet 1990

7. Modellen

Aanbod
Online service

 

 

PAPIER + ONLINE SERVICE

Standaardaanbod

 

 124,-

Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel onze Klantenservice

0492 - 59 31 31