0492 - 59 31 31 0492 - 59 31 31

Van 09.00 uur tot 12.30 uur
Van 13.30 uur tot 17.00 uur
(op vrijdag tot 16.00 uur)
Onze oplossingen

Het nieuwe omgevingsrecht effectief inzetten voor uw onderneming en privé

Een Tips & Advies-Dossier over ... 

samengevat

Dit nieuwe dossier is speciaal geschreven voor iedere ondernemer en privépersoon die actief is met zijn eigen vastgoed of andermans vastgoed, bijv. als bouwer, verbouwer, projectontwikkelaar, enz. Het actuele dossier analyseert de belangrijke aspecten van de volledig nieuwe Omgevingswet. Deze wet combineert en vereenvoudigt de regels voor ruimtelijke projecten met als doel ruimtelijke ordening, milieu en natuur beter op elkaar af te stemmen. Met de nodige achtergrondinformatie, tips en adviezen krijgt u met dit dossier het vereiste inzicht in hoe u de nieuwe regels optimaal toepast voor uw onderneming en privé. Zo maakt u de juiste keuzes op het juiste moment!

in detail

“Eenvoudig beter” is het einddoel van de nieuwe Omgevingswet. 26 bestaande wetten en 120 Algemene Maatregelen van Bestuur zijn nu gebundeld en op elkaar afgestemd in deze nieuwe wet. Om uw project succesvol op te zetten, is het dan ook belangrijk inzicht te hebben in de nieuwe Omgevingswet. Dit dossier helpt u daarbij. Het focust in het bijzonder op:

  • het omgevingsplan voor (ver)bouwers;
  • de omgevingsvergunning voor (ver)bouwers;
  • afwijken van het omgevingsplan;
  • het overgangsrecht;
  • bouwen en verbouwen tijdens de overgangsfase.

Het omgevingsrecht is ongekend in beweging. In relatief korte tijd zijn verschillende wetswijzigingen de revue gepasseerd met als sluitstuk de nieuwe Omgevingswet. Dit dossier en de extra hulpmiddelen zijn beschikbaar via de online service zijn en uw leidraad om uw project succesvol op te starten en af te ronden, zowel voor u privé als voor uw onderneming. Bestel nu!

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door ... 

mr. Annet Blokhuis

  • advocaat Van Doorne NV

mr. Laura van Moorsel

  • legal consultant Royal HaskoningDHV

In dit Tips & Advies-Dossier leest u ...

Inhoudspgave

1. Inleiding

1.1. Doelstellingen Omgevingswet

1.2. Achtergrond van de Omgevingswet

1.3. Opzet van de Omgevingswet

1.4. Digitaal Stelsel Omgevingswet in vogelvlucht

2. Hoofdlijnen Omgevingswet

2.1. Kerninstrumenten

2.2. Omgevingswaarden, instructieregels en instructies

3. Het omgevingsplan

3.1. De voorganger van het omgevingsplan: het bestemmingsplan

3.2. Belangrijke wijzigingen

3.3. Inhoud van het omgevingsplan

3.4. Procedure omgevingsplan

4. De omgevingsvergunning

4.1. Vergunningplichtige activiteiten

4.2. Beoordelingsregels

4.3. De procedure voor de omgevingsvergunning

5. Het projectbesluit

5.1. Inleiding

5.2. Kenmerken

5.3. Bevoegd gezag

5.4. Kernelementen en procedure

6. Kostenverhaal

6.1. Introductie: grondbeleid

6.2. Kostenverhaal: twee sporen

6.3. De anterieure overeenkomst

6.4. Publiekrechtelijk kostenverhaal

6.5. De posterieure overeenkomst

7. Het overgangsrecht

7.1. Invoering van de Omgevingswet

7.2. Rijksregels van rechtswege: de Bruidsschat

7.3. Overgangsfase omgevingsplan

7.4. Overgangsregime rondom de inwerkingtreding Omgevingswet

Aanbod
Online service

 

 

PAPIER + ONLINE SERVICE

Standaardaanbod

 

 111,-

Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel onze Klantenservice

0492 - 59 31 31