0492 - 59 31 31 0492 - 59 31 31

Van 09.00 uur tot 12.30 uur
Van 13.30 uur tot 17.00 uur
(op vrijdag tot 16.00 uur)
Onze oplossingen

Subsidie-, investerings- en kredietregelingen 2024

Voor ondernemers die zakelijk en privé iedere financiële regeling optimaal willen benutten

Een Tips & Advies-Boek over ... 

samengevat

Dit boek behandelt bestaande en nieuwe regelingen voor 2024 als het gaat om subsidies, investeringen, financieringen en tegemoetkomingen. Inclusief een online service met handige hulpmiddelen, overzichten en rekentools.

in detail

U vindt in dit boek informatie over overheidsregelingen op het gebied van subsidies, krediet, tegemoetkomingen en investeringen. Denk daarbij aan domeinen zoals energie, milieu, verduurzamen, arbeidsscholing en personeel, innovatie, onderzoek, ondernemen en bedrijfsvoering. Fiscale (investerings)regelingen waardoor u minder winstbelasting betaalt, komen ook aan de orde. Er zijn ook veel specifieke fondsen en regelingen op lokaal, regionaal of internationaal niveau. Hiervoor verwijzen wij u naar uw gemeente, provincie of brancheorganisatie. Het gaat te ver om al deze regelingen in dit boek op te nemen. Dit boek richt zich op de meest gangbare en voorkomende regelingen voor het MKB en de privépersoon.

Dit Tips & Advies-Boek is er speciaal voor ... 

iedere ondernemer, werkgever, onderneming en privépersoon. Ze krijgen handreikingen om te checken of er recht bestaat op een regeling, aan welke voorwaarden voldaan moet worden en hoe deze aangevraagd moet worden en bij welke instantie.

Dit Tips & Advies-Boek is samengesteld door ... 

Monique A.C. Schell

  • zelfstandig fiscaal- en administratief adviseur SWgroep Venlo

In dit Tips & Advies-Boek leest u ...

Inhoudsopgave

Voorwoord

1. Krediet, lening of borgstelling

1.1. Doorstart bedrijf

1.2. Duurzame projecten

1.3. Energie en verduurzaming

1.4. Innovatie, onderzoek en ontwikkelen

1.5. Internationaal ondernemen

1.6. Landbouw

1.7. Ondernemen algemeen

1.8. Scholing

2. Subsidies en tegemoetkomingen

2.1. Arbeid, scholing en personeel

2.2. Vervoer

2.3. Duurzame energie en energiebesparing

2.4. Innovatie, onderzoek en ontwikkeling

2.5. Internationaal ondernemen

2.6. Ondernemen en bedrijfsvoering

2.7. Stimulering bouw, onderhoud en instandhoudingssubsidie

3. Fiscale regelingen

3.1. Innovatiebox

3.2. Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO)

3.3. De Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

3.4. De Energie-investeringsaftrek (EIA)

3.5. De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)

3.6. De desinvesteringsbijtelling

4. Wat u moet weten over de-minimissteun?

5. Overzicht modellen

Aanbod

 

 

PAPIER + ONLINE SERVICE

Standaardaanbod

 

 124,-

Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel onze Klantenservice

0492 - 59 31 31