0492 - 59 31 31 0492 - 59 31 31

Van 09.00 uur tot 12.30 uur
Van 13.30 uur tot 17.00 uur
(op vrijdag tot 16.00 uur)
Onze oplossingen

Uw opvolging en bedrijfsverkoop optimaal voorbereid

Hoe brengt u alles in orde voor de latere verkoop van uw onderneming?

Een Tips & Advies-Boek over ... 

samengevat

Dit boek brengt u direct in duidelijke taal op de hoogte over wat er fiscaal-juridisch belangrijk is bij de verkoop van een volledige onderneming. Hoe bewaakt en regelt u dat alles in orde is voor de latere bedrijfsverkoop en wat moet u hierbij zeker niet vergeten? Hoe speelt u nu in op de steeds luider wordende Haagse wetgevingssignalen dat de enorm gunstige bedrijfsopvolgingsregeling (vrijstelling in 2023 van € 1.205.871 plus 83% over het meerdere), zoals we die nu nog kennen, gaat verdwijnen?

in detail

De verkoop van een onderneming vergt vaak jarenlange voorbereiding. Een bedrijfsoverdracht moet immers fiscaal en juridisch helemaal goed verlopen, zonder dat u onnodig risico loopt en gebruikmaakt van de meest gunstige routes. U start dus bij voorkeur tijdig en goed geïnformeerd met de juridische, fiscale en persoonlijke aspecten die spelen bij de voorbereiding van de verkoop van uw bedrijf.

U krijgt in deze publicatie tips en adviezen over:

 • de optimale rechtsvorm
 • de omzetting in een andere rechtsvorm (bijv. BV) in verband met de verkoop
 • de samenwerking met de koper
 • de noodzakelijke voorbereidingen: testament, huwelijksvoorwaarden, ...
 • een financieel onbezorgde oude dag
 • de juridische gevolgen bij verkoop
 • de fiscale faciliteiten bij verkoop met o.a. hoe u nu nog gebruik kunt maken van de fiscaal gunstige bedrijfsopvolgingsregeling, die volgens Haagse plannen aangepakt gaat worden
 • de btw-aspecten
 • de erfbelastingaspecten
 • de schenkingsaspecten

Dankzij de tips en adviezen in deze nieuwe editie kunt u tijdig voorbereidingen treffen, de juiste zaken met uw adviseur bespreken en zo de juiste beslissingen nemen voor een risicoloze en fiscaal optimaal ingestoken bedrijfsverkoop.

Dit Tips & Advies-Boek is er speciaal voor ... 

ondernemers en hun adviseurs

 • die overwegen om hun bedrijf te verkopen

De belangrijkste nieuwe onderwerpen en aanvullingen in deze nieuwe editie gaan over ... 

 • Wat is de stand van zaken van de fiscaal gunstige bedrijfsopvolgingsregeling en hoe kunt u hier nu nog optimaal van profiteren gelet op de plannen tot wetswijzigingen?
 • Hoe speelt u optimaal in op het nieuwe huwelijksvermogensrecht?
 • Wat is nu absoluut belangrijk om in uw ondernemerstestament up-to-date te hebben?
 • Wat moet u nu weten en regelen op het gebied van fiscaal gunstig schenken en erven?

Dit Tips & Advies-Boek is samengesteld door de fiscaal-juridische redactie van Indicator in samenwerking met

Ruth A.F. van de Roer RB

 • belastingadviseur Fizkalia Advies

In dit Tips & Advies-Boek leest u ...

Inhoudsopgave

1. Bedrijfsopvolging, wat en hoe?

1.1. Een korte schets van de problematiek

1.2. Fiscus en opvolging

2. Rechtsvorm(keuze) en opvolging

2.1. Inleiding

2.2. De eenmanszaak

2.3. De maatschap

2.4. De vennootschap onder firma (Vof)

2.5. De man-vrouwfirma

2.6. De commanditaire vennootschap (CV)

2.7. De besloten vennootschap (BV)

2.8. Rechtsvormen in de ‘toekomst’

2.9. Rechtsvorm en UBO

2.10. Bedrijfsopvolging en rechtsvormkeuze

3. Uw onderneming verkoopklaar maken

3.1. Een zo klein mogelijke afhankelijkheid van de onderneming van de persoon van de eigenaar

3.2. Een kwalitatief goed personeelsbestand

3.3. Timmer juridisch dicht!

3.4. Bewezen trackrecord

3.5. Een gediversifieerd klantenbestand

3.6. Idem voor wat betreft uw (vaste) leveranciers

3.7. Een fiscale positie waarover een zo groot mogelijke mate van duidelijkheid bestaat

3.8. Een juridische positie waarover een zo groot mogelijke mate van duidelijkheid bestaat

3.9. Een financiering met zo weinig mogelijk haken en ogen

3.10. Een onderneming die AVG-proof is

3.11. Koopprijs voor BV-aandelen, wat bewaken?

3.12. Ondernemingswaarde is niet gelijk aan verkoopprijs

3.13. Bedrijfsoverdracht en verzekering

4. Overdragen aan uw medevennoot

4.1. Samenwerken en opvolgen

4.2. Samenwerken, waarom?

4.3. Samenwerken, hoe?

4.4. Fiscale gevolgen van samenwerken

4.5. De startende overnemer

5. Een financieel onbezorgde oude dag

5.1. Inleiding

6. Uw opvolger financieren

6.1. Financiering bij overdracht in de IB-sfeer

6.2. Financiering bij overdracht in de Vpb-sfeer

7. Fiscale gevolgen van overdracht

7.1. Inleiding

7.2. Stakingswinst en inkomstenbelasting

7.3. Fiscale gevolgen voor de overnemer

8. Alternatieven voor overdracht

8.1. Inleiding

8.2. Alternatieven voor overdracht door zelfstandig ondernemer

8.3. Alternatieven in de BV-sfeer

9. Fiscale faciliteiten bij overdracht

9.1. Inleiding

9.2. Bosbouwvrijstelling

9.3. Landbouwvrijstelling

9.4. Willekeurige afschrijving

9.5. Investeringsaftrek

9.6. Stakingsaftrek

9.7. Lijfrente

9.8. Faciliteit bij schenking of vererving aanmerkelijk belangaandelen

9.9. Uitstel van betaling

10. Ruisend of geruisloos?

10.1. Ruisende overdracht onderneming in de IB

10.2. Geruisloze overdracht onderneming in de IB

10.3. Samenwerking via maatschap/Vof of CV

10.4. Alternatieven in de BV-sfeer

11. Bedrijfsopvolging en omzetbelasting (btw)

11.1. Inleiding

11.2. Bedrijfsopvolging bij een eenmanszaak

11.3. Bedrijfsopvolging in een BV-structuur

11.4. Na de bedrijfsopvolging

12. Erven en schenken voor ondernemers

12.1. Erfrecht bij versterf

12.2. Testament

12.3. Wat nu verder met uw testament?

12.4. De schenk- en erfbelasting

12.5. Partnerbegrip

12.6. Stiefkinderen

12.7. Bestrijding ‘constructies’

12.8. Overlijden kort na elkaar

12.9. Schenking onder een opschortende voorwaarde

12.10. Samentelling en samenvoeging bij schenken

12.11. Schenken en legateren aan (klein) kinderen

12.12. Schenken op papier

12.13. Inbreng

12.14. Bewind

12.15. Uitsluitingsclausule

13. Bedrijfsopvolgingsfaciliteit, lusten en lasten

13.1. Inleiding

13.2. De bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) in de Successiewet 1956

13.3. Evenredige toerekening belastinglatentie

13.4. Ondernemers bezits- en voortzettingsvereiste

Aanbod

 

 

PAPIER

Standaardaanbod

 

 124,-

Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel onze Klantenservice

0492 - 59 31 31