0492 - 59 31 31 0492 - 59 31 31

Van 09.00 uur tot 12.30 uur
Van 13.30 uur tot 17.00 uur
(op vrijdag tot 16.00 uur)
Onze oplossingen

Handboek voor de opbouw van een goed ontslagdossier

Praktische modellen waarmee u goed voorbereid bent op een eventueel ontslag van uw werknemer

Een Tips & Advies-Dossier over ... 

samengevat

Het ontslagrecht is in 2015 ingrijpend gewijzigd. Inmiddels is het duidelijk hoe het UWV en de rechters de nieuwe regels toepassen. Sinds de invoering van het nieuwe stelsel bepaalt de ontslaggrond de ontslagroute. Dit dossier vertelt u alles wat u moet weten over de acht officiële ontslaggronden.

in detail

De gemiddelde ondernemer is jaarlijks duizenden euro’s kwijt aan gemeentelijke heffingen. De belangrijkste hiervan is de onroerendezaakbelasting (OZB). Daarnaast zijn voor ondernemers vooral de reclamebelasting, precariobelasting, leges, baatbelasting en BIZ-heffing van belang.

De bewijslast van het ontslag ligt bij de werkgever, gelukkig is voor iedere ontslaggrond bekend hoe deze onderbouwd moet worden. Deze nieuwe editie helpt u om aan alle regels en vereisten te voldoen zodat u toestemming krijgt om uw werknemer te ontslaan. De acht ontslaggronden van a tot z:

 1. ontslag wegens bedrijfseconomische gronden
 2. ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid
 3. ontslag wegens frequent ziekteverzuim
 4. ontslag wegens disfunctioneren
 5. ontslag wegens verwijtbaar handelen of nalaten
 6. ontslag wegens ernstig gewetensbezwaar
 7. ontslag wegens verstoorde arbeidsverhoudingen
 8. ontslag wegens overige redenen

Op de online service krijgt u bovendien verschillende praktische modelbrieven, -contracten en checklists die per ontslaggrond gegroepeerd zijn. Met deze documenten bent u in staat een optimaal en juridisch veilig ontslagdossier op te bouwen. Een waterdicht ontslagdossier zorgt voor een directe goedkeuring!

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor ... 

ondernemers met personeel en MKB- adviseurs

Bij dit Tips & Advies-Dossier ontvangt u ook een ... 

online service met gebruiksklare modeldocumenten en/of tools

 • om de adviezen en oplossingen direct in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw persoonlijke gegevens en situatie

Dit Tips & Advies-Dossier is samengesteld door ... 

mr. Gon H.G.M. van den Boomen-Meeuwissen

 • juridisch adviseur arbeidsrecht

In dit Tips & Advies-Dossier leest u ...

Inhoudsopgave

Voorwoord

1. Wanneer kunt u een werknemer ontslaan (en hoe)?

2. Het einde van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

2.1. Wederzijds goedvinden

2.2. Documenten bij dit hoofdstuk

3. De ontslaggronden

3.1. Wanneer naar het UWV?

3.2. Wanneer naar de kantonrechter?

4. Ontslag om bedrijfseconomische reden

4.1. Inleiding

4.2. Formulieren

4.3. Verschillende vormen van bedrijfseconomische redenen

4.4. De ontslagadviescommissie

4.5. Herplaatsing in een passende functie

4.6. Wederindiensttredingsvoorwaarde

4.7. Documenten bij dit hoofdstuk

5. Ontslag wegens langdurige arbeids­ongeschiktheid

5.1. 104 weken arbeidsongeschikt

5.2. Voldaan aan eisen van re-integratie

5.3. Geen herstel binnen 26 weken

5.4. Geen aangepast werk binnen onderneming

5.5. Documenten bij dit hoofdstuk

6. Ontslag wegens frequent ziekteverzuim

6.1. Wat moet de werkgever aantonen?

6.2. Documenten bij dit hoofdstuk

7. Ontslag wegens disfunctioneren

7.1. Documenten bij dit hoofdstuk

8. Ontslag wegens verwijtbaar handelen of nalaten

8.1. Vormen van verwijtbaar handelen

8.2. Documenten bij dit hoofdstuk

9. Ontslag wegens ernstige gewetensbezwaren

9.1. Documenten bij dit hoofdstuk

10. Ontslag wegens verstoorde verhoudingen

10.1. Documenten bij dit hoofdstuk

11. Ontslag wegens overige redenen

11.1. Documenten bij dit hoofdstuk

12. Over de opzegverboden

12.1. Documenten bij dit hoofdstuk

13. Ontslag op staande voet

13.1. Documenten bij dit hoofdstuk

14. Het einde van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

14.1 Inleiding

14.2. De wetswijzigingen van 2015

14.3. De aanzegtermijn

14.3. Documenten bij dit hoofdstuk

15. De transitievergoeding

15.1. Recht op een transitievergoeding

15.2. Wie hebben recht op een transitievergoeding?

15.3. Voorstellen Asscher aanpassing Wet werk en zekerheid

15.4. Wanneer is een transitievergoeding niet verplicht?

15.5. Berekening dienstjaren

15.6. Afwijkende bepalingen voor de kleine werkgever

15.7. Hoogte van de transitievergoeding

15.8. Hoogte bij eerder betaalde transitievergoeding

15.9. In mindering brengen van kosten op de transitievergoeding

15.10. Documenten bij dit hoofdstuk

16. Overgangsregeling van oud naar nieuw ontslagrecht

16.1. Collectieve afspraken (in bijvoorbeeld een cao of sociaal plan)

16.2. Uitzonderingen op deze overgangsregeling

16.3. Overgangsregeling niet (langer) van toepassing

16.4. Andere afspraken

16.5. Samenloop

17. Overzicht modellen

Aanbod
Online service

 

 

PAPIER + ONLINE SERVICE

Standaardaanbod

 

 94,-

Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel onze Klantenservice

0492 - 59 31 31