0492 - 59 31 31 0492 - 59 31 31

Van 09.00 uur tot 12.30 uur
Van 13.30 uur tot 17.00 uur
(op vrijdag tot 16.00 uur)
Onze oplossingen

Het arbeidscontract van A tot Z

Een Tips & Advies-Boek over ... 

samengevat

In dit boek zetten wij voor u op een rij wat de meest voorkomende problemen zijn, hoe u fouten voorkomt en hoe u risico’s vermijdt, zodat u met uw werknemer een veilig arbeidscontract sluit.

in detail

Of u nu al jaren met personeel werkt of op het punt staat uw eerste personeelslid aan te nemen, het werken met personeel brengt een heleboel verantwoordelijkheden met zich mee. Vooral een arbeidscontract om de afspraken met uw werknemer vast te leggen, kan al snel een heel karwei worden.

In dit basisnaslagwerk behandelen we arbeidscontracten voor bepaalde en onbepaalde tijd. We bespreken samen met u:

  • De rechten en plichten van werknemer en werkgever
  • De behandeling van een modelarbeidscontract voor onbepaalde tijd
  • De bijzonderheden bij het aangaan van een arbeidscontract voor bepaalde tijd
  • Een aantal veelvoorkomende bijzondere bedingen die u, als u dat wenst, in uw arbeidscontract kunt opnemen, zoals bijv. het concurrentiebeding en het verbod op nevenwerkzaamheden

Inclusief concrete voorbeeldmodellen van een arbeidscontract voor bepaalde en onbepaalde tijd en van een aantal bijzondere bedingen die u voor uw bedrijf kunt gebruiken.

Dit Tips & Advies-Boek is er speciaal voor ... 

Werkgevers

  • die de zaken met hun personeel praktisch en correct willen regelen

Dit Tips & Advies-Boek is samengesteld door ... 

mr. Frank A.C. Klaassen

  • MKB-adviseur ondernemer & recht

In dit Tips & Advies-Boek leest u ...

Inhoudsopgave

Voorwoord

Deel I - Algemene inleiding

1. Wat is een arbeidscontract?

1.1. Het arbeidsrecht

1.2. Wat is nou eigenlijk een arbeidscontract?

1.3. Zonder contract aan het werk

1.4. Cao

2. Dus toch: met een schriftelijk arbeidscontract aan het werk!

2.1. Wat zet u in een arbeidscontract?

2.2. “Moet ik dat allemaal zelf bedenken?”

Deel II - Het arbeidscontract voor onbepaalde tijd - artikel voor artikel

1. Aanhef, datum indiensttreding, functie, aard en plaats van werkzaamheden

1.1. Aanhef: naam en woonplaats van partijen

1.2. Datum indiensttreding

1.3. Functie en aard van de werkzaamheden

1.4. Plaats van de werkzaamheden

1.5. Sanctie

1.6. Uw bedrijf verhuist, gaat uw werknemer mee?

2. Duur dienstverband en proeftijd

2.1. Duur van het dienstverband

2.2. De werknemer met pensioengerechtigde leeftijd

2.3. Proeftijd

3. Opzegging

3.1. Beëindigingsovereenkomst

3.2. Opzeggen van het arbeidscontract

3.3. Ontslag via het UWV

3.4. Opzegtermijn

3.5. Ontslag via de kantonrechter

3.6. Transitievergoeding en billijke vergoeding

3.7. Ontslag en arbeidsongeschiktheid

4. Salaris

4.1. Wettelijk minimumloon

4.2. Cao-loonschalen

4.3. Parttimers

4.4. Salaris op tijd betalen!

4.5. Wijze van betaling

4.6. Loonbeslag en verrekening

5. Salaris bij arbeidsongeschiktheid en wachtdagen

5.1. Ziekte

5.2. 104 weken

5.3. Wachtdagen

5.4. Loon doorbetalen

5.5. Vangnetters

5.6. Ander passend werk en controlevoorschriften

6. Arbeidsduur, werktijden en overwerk

6.1. Deeltijd of meertijd

6.2. Pieken en dalen

6.3. Arbeidstijdenwet

6.4. Overwerk

7. Vakantie en vakantiebijslag

7.1. Vakantie

7.2. Opbouw van vakantie tijdens bevallingsverlof of ziekte

7.3. Bijzonder verlof

7.4. Feestdagen

7.5. Vakantiebijslag

7.6. Vakantiebonnen

8. Arbeids- en bedrijfsregels

8.1. Het nut van regels

8.2. Wat zet u in uw huisregels?

8.3. Controlevoorschriften bij ziekte

9. Pensioenregeling

9.1. Aanvullend pensioen

9.2. Als u een pensioenregeling treft

9.3. Soorten pensioenen

9.4. Wie betaalt er de premie?

9.5. Franchise

9.6. AOW-leeftijd en pensioenleeftijd

9.7. Ten slotte, laat u voorlichten!

10. Cao

10.1. Toepassing

10.2. Mag u van de cao afwijken?

10.3. Tekst cao

11. Ontvangst exemplaar arbeidscontract

11.1. Ligt voor de hand

11.2. Bewijs, bewijs!

Deel III - Het arbeidscontract voor bepaalde tijd

1. Duur dienstverband

1.1. Twee soorten arbeidscontracten voor bepaalde tijd

1.2. Voortzetten van een tijdelijk contract

1.3. Tussentijds vertrekken

2. De Wet werk en zekerheid

2.1. De ketenregeling

2.2. Bijzonderheden rondom verlenging

2.3. Proeftijd bij tijdelijke contracten

2.4. Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Deel IV - Bijzondere bedingen

1. Inleiding

1.1. Bijzondere bedingen zijn optioneel

1.2. Boetebeding

2. Het concurrentiebeding

2.1. Waarom een concurrentiebeding?

2.2. Hoe sluit u zo’n beding?

2.3. Inhoud beding

2.4. Aanpassing concurrentiebeding

2.5. Matiging door de rechter

2.6. Ontslag onterecht: weg concurrentiebeding

3. Het relatiebeding

3.1. Populair

3.2. Lijst met relaties

4. Verbod op nevenwerkzaamheden

4.1. Ongewenste nevenwerkzaamheden

4.2. Wie betaalt er bij ziekte?

5. Geheimhoudingsbeding

5.1. Geheimhoudingsplicht

5.2. Goed werknemer

5.3. Na afloop van het dienstverband

Deel V - Modelcontracten

Model 1: Arbeidscontract voor onbepaalde tijd 147

Model 2: Arbeidscontract voor bepaalde tijd 150

Model 3: Uitbreidingsartikelen 154

Aanbod
Pagina's
Online service

 

 

PAPIER + ONLINE SERVICE

Standaardaanbod

 

 124,-

156
Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel onze Klantenservice

0492 - 59 31 31