0492 - 59 31 31 0492 - 59 31 31

Van 09.00 uur tot 12.30 uur
Van 13.30 uur tot 17.00 uur
(op vrijdag tot 16.00 uur)
Onze oplossingen

Het nieuwste burenrecht effectief inzetten voor uw onderneming en privé

Alles wat u nu moet weten over uw haalbare rechten als eigenaar of huurder van uw (bedrijfs)pand

Een Tips & Advies-Boek over ... 

samengevat

Dit boek is uw leidraad om problemen met uw buren te voorkomen en/of maximaal in uw voordeel op te lossen. Vroeg of laat stelt u zich de vraag: hoever kan ik gaan/hoever mag mijn buurman gaan, zowel zakelijk als privé? Zo krijgt u als eigenaar of huurder van een bedrijfspand, woning, etc. onvermijdelijk te maken met het burenrecht. Wij beschrijven voor u de do’s-and-don’ts van het burenrecht, geven tips en adviezen en concrete voorbeelden. U bent zo exact op de hoogte van de laatste wetgeving en uw rechten, handelt u met kennis van zaken en vergroot u uw slagingskansen. Hiermee staat u sterk! Bestel nu!

in detail

Als eigenaar of huurder van een woonhuis, bedrijfspand, (land)bouwgrond, etc. wilt u uiteraard privé en zakelijk uw rechten veiligstellen. Maar u heeft ook te maken met de belangen en rechten van uw buurman. Dit dossier beschrijft het burenrecht: van theorie tot praktijk. Wanneer is er echt sprake van onrechtmatige hinder? Welke factoren spelen er een rol, etc. Enkele voorbeelden van mogelijke burenzaken die aan bod komen:

 • omgevingsvergunning
 • privacy en beveiligingscamera's
 • hinder door plaatsing zonnepanelen
 • hinder door hoge bomen
 • perceelsgrens en grensconflicten
 • wateroverlast
 • overlast door bomen en andere begroeiing
 • verjaring
 • erfafscheiding van een perceel
 • problemen met ramen en balkons
 • uitbouw gebruiken als dakterras
 • terrasoverkapping
 • gebruik van de grond door derden
 • overbouw
 • steigerrecht
 • recht van overpad
 • erfdienstbaarheid

Iedereen krijgt onvermijdelijk te maken met de regels van het burenrecht. Dit boek helpt u problemen te vermijden en/of op te lossen!

Dit Tips & Advies-Boek is er speciaal voor ... 

Iedereen die privé en zakelijk alle burenrechtzaken goed geregeld wil hebben.

De belangrijkste nieuwe onderwerpen en aanvullingen in deze nieuwe editie gaan over ... 

In deze update is een groot aantal voor de praktijk van belang zijnde recente rechterlijke uitspraken over burenzaken opgenomen. Zo bent u exact op de hoogte van wat wel of niet is toegestaan!

Dit Tips & Advies-Boek is samengesteld door ... 

mr. drs. Wil J. Schuurmans

 • jurist

In dit Tips & Advies-Boek leest u ...

Inhoudsopgave

1. Burenrecht algemeen

1.1. Regels van burenrecht

1.2. Bestuursrecht

1.3. Gewoon recht

1.4. Rechtspraak van belang

1.5. Burenrecht en huurders

2. Hinder van of voor de buren

2.1. Onrechtmatige hinder

2.2. Voorbeelden van hinder

2.3. Richtlijnen

2.4. Aanknopingspunten

2.5. Misbruik van bevoegdheid

2.6. Nieuwe wet tegen woonoverlast

3. Omgevingsvergunning

3.1. Buren op de hoogte stellen

3.2. Vergunning aanvragen

3.3. Vergunningsvrij

3.4. Duur van de procedure

3.5. Kosten

3.6. Bezwaar en beroep

3.7. Afwijken van bestemmingsplan

4. Perceelsgrens en grensconflicten

4.1. Juiste erfgrens van belang

4.2. Het Kadaster

4.3. Vaststelling door het Kadaster

4.4. Overdracht via de notaris

4.5. Overdracht gedeeltelijk perceel

4.6. Verschillende grenzen

4.7. Kadaster niet bepalend

4.8. Grenscorrectie

5. Verjaring

5.1. Inbreuk op eigendomsrecht

5.2. Verkrijgende verjaring

5.3. Bevrijdende verjaring

5.4. Verschillen

5.5. Stuiting

5.6. Inschrijven in het Kadaster

5.7. Akte bij de notaris

6. Erfafscheiding van een perceel

6.1. Erfafscheiding en scheidsmuur

6.2. Erfafscheiding op de grens

6.3. Verplicht om mee te werken

6.4. Uitzonderingen

6.5. Scheidsmuur

6.6. Erfafscheiding op eigen grond

6.7. Openbare weg

6.8. Nieuwbouwplan

6.9. Mandeligheid

7. Wateroverlast

7.1. Wateroverlast voorkomen

7.2. Afwatering van hoger gelegen erf

7.3. Kunstmatig verhoogd erf

7.4. Afwatering van bouwwerken

8. Overlast door bomen en andere begroeiing

8.1. Verboden afstand

8.2. Uitzonderingen op de regel

8.3. Verjaring

8.4. Eis tot verwijdering

8.5. Procedure bij de rechter

8.6. Redelijk belang vereist

8.7. Buiten de verboden afstand

8.8. Gemeenschappelijke eigendom

8.9. Overhangende takken

8.10. Doorschietende wortels

8.11. Misbruik van bevoegdheid

8.12. Deskundige inschakelen

8.13. Vallende vruchten

9. Problemen met vensters en balkons

9.1. Verboden afstand

9.2. Gemeten afstand

9.3. Plat dak of dakterras

9.4. Vordering tot opheffing

9.5. Uitzonderingen

10. Gebruik van grond door derden

10.1. Eigendom van de grond

10.2. Open of afgesloten terrein

10.3. Loslopend dier of verloren voorwerp

10.4. Steigerrecht

10.5. Noodweg

10.6. Buurweg

11. Overbouw

11.1. Op andermans grond

11.2. Inbreuk op eigendomsrecht

11.3. Belangenafweging

11.4. Twee mogelijkheden

11.5. Opzet of grove schuld

11.6. Verjaring

12. Recht van overpad

12.1. Recht om over andermans grond te gaan

12.2. Twee mogelijkheden

12.3. Persoonlijk recht

12.4. Zakelijk recht

13. Erfdienstbaarheid

13.1. Dulden of niet doen

13.2. Alle lasten of beperkingen

13.3. Ontstaan erfdienstbaarheid

13.4. Vestiging

13.5. Verjaring

13.6. Rechten eigenaar heersende erf

13.7. Plichten eigenaar dienende erf

13.8. Wijzigen of opheffen

13.9. Twee opties

13.10. Op verzoek van heersende erf

13.11. Geen redelijk belang

13.12. Verlegging

13.13. Einde erfdienstbaarheid

13.14. Inschrijven in Kadaster

Aanbod

 

 

PAPIER

Standaardaanbod

 

 124,-

Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel onze Klantenservice

0492 - 59 31 31