0492 - 59 31 31 0492 - 59 31 31

Van 09.00 uur tot 12.30 uur
Van 13.30 uur tot 17.00 uur
(op vrijdag tot 16.00 uur)
Onze oplossingen

Hoe in 2021 optimaal geld uit uw BV halen?

Handleiding voor de dga die zijn BV fiscaalvriendelijk geld wil laten uitkeren

Een handig boek over ... 

samengevat

Dit boek laat u zien welke mogelijkheden u heeft om in 2021 optimaal van uw BV te profiteren. Het is een ideale leidraad om fiscaal zo interessant mogelijk geld uit uw vennootschap te halen en om als dga meer inkomen te verwerven zonder het aan de fiscus af te staan.

in detail

17 verschillende mogelijkheden om geld uit uw BV te halen. Per interessante optie bekijken we:

 • wat de gevolgen voor uw BV zijn en wat de gevolgen voor u als dga zijn privé;
 • de gevolgen op btw-gebied;
 • een aantal handige voorbeeldberekeningen van de nettokosten en van de netto-opbrengsten;
 • alle voor- en nadelen.

U krijgt een praktisch antwoord op vragen zoals:

 • Hoe kunt u uzelf extra en fiscaalvriendelijk belonen en wat met de werkkostenregeling die nu gewijzigd is en daarmee extra interessant is?
 • Hoe is lenen van of aan uw BV nu voordelig en fiscaal verantwoord en veilig?
 • Wel of geen fiscale inkomensbijtelling voor uw auto van de zaak?
 • Wat kan er nog fiscaal voordelig geregeld worden met uw eigen woning en met uw bedrijfspand?
 • Hoe leent u 'fiscusproof' van de BV en speelt u optimaal in op de nieuwe wetgeving tegen excessief lenen van de BV?
 • Wat regelt u het beste nu fiscaal en juridisch handig in uw testament, zodat dit weer volledig up-to-date en 2021-proof is?
 • ‘Eén BV = géén BV’; wat is nu voor u een goede BV-ondernemingsstructuur en hoe kunt u geen vennootschapsbelasting en uitstel van 26,9% aanmerkelijkbelangheffing voor de inkomstenbelasting (box 2) realiseren?
 • Hoe kunt u nu nog gebruikmaken van de gunstige bedrijfsopvolgingsregeling (in 2021 ruim € 1.119.845) waarvan sprake is dat deze minder interessant gaat worden in de nieuwe wetgevingsplannen?

Inclusief handige online service waarop u alle besproken rekentools, checklists, modelbrieven en -contracten terugvindt die u aan uw eigen situatie kunt aanpassen. Zo heeft u een bijzonder handig en gebruiksvriendelijk instrument waarmee u heel wat tijd en geld bespaart.

Dit boek is er speciaal voor ...

elke dga en adviseur

 • die zijn BV fiscaalvriendelijk geld wil laten uitkeren

De belangrijkste nieuwe onderwerpen en aanvullingen in deze nieuwe editie gaan over ... 

 • De te verwachten nieuwe wetgeving rondom lenen van de eigen BV.
 • De aangepaste pensioenregels voor de dga.
 • Waar moet een dga aan denken bij het opstellen of wijzigen van een testament?

Bij dit boek ontvangt u ook een ...

online service met gebruiksklare modeldocumenten en/of tools

 • om de adviezen en oplossingen direct in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw persoonlijke gegevens en situatie

Dit boek is samengesteld door ...

mr. Sylvester F.J.J. Schenk RB

 • belastingadviseur

mr. Mischa Gerardu - Houben

 • zelfstandig belastingadviseur

In dit boek leest u ...

Inhoudsopgave

Voorwoord

Deel 1 - Systematiek IB en samenhang IB, Vpb en dividend­belasting

Hoofdstuk 1: Begrip

Systematiek IB, wat komt er in de belastingbox?

Drieboxensysteem (tarieven 2021)

Hoofdstuk 2: Gevolgen voor uw BV

Hoofdstuk 3: Gevolgen voor u privé

Internationaal bekeken

Gevolgen op het gebied van de IB en de sociale premies

Verandering van het fiscale landschap

Ondernemingsfaciliteiten

Ondernemersaftrek

Zelfstandigenaftrek

Urencriterium

Urencriterium voor startende ondernemers

De aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk

Meewerkaftrek

Het begrip ‘meewerken’

Zonder enige (aftrekbare) vergoeding

Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

Stakingsaftrek

Man-vrouwfirma

Willekeurige afschrijving

Willekeurig afschrijven voor startende ondernemers

Investeringsaftrek

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Milieu-investeringen

Kostenegalisatiereserve

Wanneer is een voorziening mogelijk?

Herinvesteringsreserve

Oudedagsreserve

Toevoegen (doteren) aan de oudedagsreserve

MKB-winstvrijstelling

De dga en belastingheffing

Hoofdstuk 4: Gevolgen voor de btw

Hoofdstuk 5: Voorbeeld

Hoofdstuk 6: Pro’s en contra’s

Wat speelt er bij een inkomstenbelastingonderneming?

Wat speelt er bij een BV?

Deel 2 - Fiscaalvriendelijk ­belonen

Hoofdstuk 1: Begrip

Wat wordt er fiscaal als ‘loon’ aangemerkt?

Werkkostenregeling

WKR-stappenplan

WKR: wat kan er wel en wat niet?

De WKR, ook voor de baas van belang!

Vast of bon?

Afspraak

Voordelen van het geven van een onbelaste vergoeding of verstrekking

Wat kan er onbelast?

Motor van de BV fiscaal aantrekkelijk?

Hoe kan de BV uw maaltijden onbelast vergoeden?

Hoe kan de BV representatiekosten onbelast vergoeden?

Hoe kan de BV onbelast een personeelsuitje geven?

Hoe kan de BV bijdragen aan de personeelsvereniging vergoeden?

Is onbelaste bedrijfsfitness een mogelijkheid?

Kan kinderopvang nog onbelast worden vergoed?

Is het mogelijk om een vaste onkostenvergoeding te geven?

Hoofdstuk 2: Gevolgen voor uw BV

Zijn gegeven vergoedingen en verstrekkingen aftrekbaar bij de BV?

Hoe zit het met de bewijslast bij een (vaste) onkostenvergoeding?

Hoofdstuk 3: Gevolgen voor u privé

Bent u belasting verschuldigd over een vergoeding of verstrekking?

Hoofdstuk 4: Gevolgen voor de btw

Heeft een vergoeding of verstrekking gevolgen voor de btw?

Hoofdstuk 5: Voorbeeld

Vooroverleg met de Belastingdienst is raadzaam

Hoofdstuk 6: Pro’s en contra’s

Voordelen van het geven van een onbelaste vergoeding of verstrekking

Nadelen van het geven van een onbelaste vergoeding of verstrekking

Deel 3 - Dga op vakantie

Hoofdstuk 1: Begrip

Op vakantie met de auto van de zaak?

Een reis van de zaak?

Hoofdstuk 2: Gevolgen voor uw BV

Heeft de vergoeding van een reis gevolgen voor de BV?

Hoofdstuk 3: Gevolgen voor u privé

Heeft de vergoeding van een reis nog gevolgen voor u privé?

Wat met uw rente op buitenlandse spaartegoeden?

Controle

Hoge boete

Wat met de inkeerregeling?

Hoe kunt u dit vrijwillig verbeteren?

Navordering, hoe werkt het?

Zwart of wit?

Verzwegen

Hoofdstuk 4: Gevolgen voor de btw

Terugvragen buitenlandse btw

Hoofdstuk 5: Voorbeeld

Hoofdstuk 6: Pro’s en contra’s

Pro’s

Contra’s

Deel 4 - Arbeidsrelatie tussen u en uw BV

Hoofdstuk 1: Begrip

Is een dga werknemer?

Wanneer is er arbeidsrechtelijk gezien een dienstbetrekking?

Wanneer is er een dienstbetrekking voor de sociale verzekeringen?

Wanneer is er een dienstbetrekking voor de belastingheffing?

WDBA

Welke loonsoorten zijn er?

Kunt u de uitbetaling van uw salaris uitstellen?

Hoe wordt uw salaris vastgesteld?

Pleister op de wonde?

Welke factoren zijn van invloed op het gebruikelijk loon?

Lager gebruikelijk loon voor u?

Voordeel

Hoofdstuk 2: Gevolgen voor uw BV

Is uw salaris voor de BV aftrekbaar?

Is een hoger salaris voor de BV aftrekbaar?

Is een lager salaris voor de BV aftrekbaar?

Kan de Wet DBA voor de BV van belang zijn?

Hoofdstuk 3: Gevolgen voor u privé

Bent u belasting verschuldigd over uw salaris?

Heeft een hoger salaris voor u nog gevolgen?

Heeft een lager salaris nog voordelen voor u?

Hoofdstuk 4: Gevolgen voor de btw

Hoe wordt de dga voor de btw aangemerkt?

Wat zijn de gevolgen voor de dga?

Hoofdstuk 5: Voorbeeld

Voorbeeld: Arbeidsovereenkomst dga en vennootschap

Hoofdstuk 6: Pro’s en contra’s

Voordelen van de arbeidsrelatie

Nadelen van de arbeidsrelatie

Deel 5 - De auto van de dga

Hoofdstuk 1: Begrip

Welk bijtellingspercentage?

Begrenzing milieugerelateerde korting nulemissieauto’s vanaf 2020

Looptijd milieugerelateerde kortingen

Hoofdstuk 2: Gevolgen voor uw BV

De auto van de zaak in de loonheffingssfeer

Model kilometeradministratie

Hoofdstuk 3: Gevolgen voor u privé

De grondslag voor de bijtelling

Zakelijk of privé

Wat de dga betreft zijn de hiernavolgende situaties denkbaar

De bestelauto

De bestelauto en tegenbewijs

Voorbeeld: ‘Werkgeversverklaring gebruik bestelauto voor woon-werkverkeer’

Afkoop bij wisselend gebruik van een bestelauto

De bestelauto en bpm

Vergoedingen

Contactadres

Hoofdstuk 4: Gevolgen voor de btw

De BV stelt een auto ter beschikking aan de dga

De dga ontvangt een kilometervergoeding voor de door hem met zijn privéauto gereden zakelijke kilometers

Hoofdstuk 5: Voorbeeld

Privé en zakelijk

BV en privé

Gezamenlijke auto

U heeft in het jaar tegelijkertijd verschillende auto’s van de zaak

U krijgt in het jaar een andere auto ter beschikking

Hoofdstuk 6: Pro’s en contra’s

Pro’s

Contra’s

Deel 6 - Pensioenen

Hoofdstuk 1: Begrip

Drie pijlers voor de verzorging van de oude dag

Definitie van pensioen

Hoofdstuk 2: Gevolgen voor uw BV

Pensioenpremie betalen aan een verzekeraar

Uitfasering pensioen in eigen beheer

Hoe zag de tijdelijke maatregel eruit?

Hoofdstuk 3: Gevolgen voor u privé

Wat is het (fiscale) voordeel van een pensioentoekenning?

Afstempelen

Argwanende fiscus

Omslag in beleid: een ander pensioenstelsel

Naar het pensioen kijken?

Langer doorwerken en pensioen

Vervolgens is het de vraag of u het pensioen kunt uitstellen

Zolang u werkt, mag u pensioen opbouwen

Valt er nog iets te verdienen met uw dga-pensioen?

Pensioen en echtscheiding

Emigratie en pensioen

Afkoop van pensioen in het buitenland

Normale afwikkeling van het pensioen in een gunstig land

Aankooptermijnen

Pensioen

Lijfrente

Stamrechten

Hoofdstuk 4: Gevolgen voor de btw

Hoofdstuk 5: Voorbeeld

Voorbeeld: ‘Notulen AVA’

Voorbeeld: ‘Pensioenbrief’

Hoofdstuk 6: Pro’s en contra’s

Voordelen van pensioen in eigen beheer tot 1 juli 2017

Nadelen van pensioen in eigen beheer tot 1 juli 2017

Pensioenkosten

Deel 7 - Verkoop of overdracht van uw BV-aandelen

Hoofdstuk 1: Begrip

Wat bedoelen we met een ‘aanmerkelijk belang’?

Maakt het nog uit of ik verschillende soorten aandelen heb?

Tellen aandelen van familieleden nog mee?

Kan ik ontkomen aan een aanmerkelijk belang?

Wanneer eindigt een aanmerkelijk belang?

Wat is een ‘fictief aanmerkelijk belang’?

Hoofdstuk 2: Gevolgen voor uw BV

Wat betekent een aanmerkelijk belang voor de vennootschap?

Hoofdstuk 3: Gevolgen voor u privé

Welke voordelen zijn bij u belast?

Bij wie wordt de aanmerkelijkbelangwinst belast?

Hoe wordt de aanmerkelijkbelangwinst berekend?

Wat is het tarief van de aanmerkelijkbelangwinst?

Dividendbelasting

Wanneer wordt de aanmerkelijkbelangwinst bij u belast?

Voor liquidatie-uitkeringen geldt een aparte regeling

Wat gebeurt er bij echtscheiding of overlijden?

Betalingsuitstel

Heeft de aanwezigheid van een aanmerkelijk belang invloed op de hoogte van uw ­salaris?

Heeft de aanwezigheid van een aanmerkelijk belang voor u nog andere gevolgen?

Wat is het voordeel van een aandelenfusie?

Hoofdstuk 4: Gevolgen voor de btw

Heeft een aanmerkelijk belang gevolgen voor de btw?

Hoofdstuk 5: Voorbeeld

Gevolgen bij de vennootschap

Gevolgen bij u privé

Voorbeeld: Notulen algemene vergadering van aandeelhouders

Hoofdstuk 6 : Pro’s en contra’s

Pro’s

Contra’s

Deel 8 - Lenen van de BV

Hoofdstuk 1: Begrip

Wat bedoelen we hier met ‘lenen’?

Is wat we bedoelen met lenen ook fiscaal altijd lenen?

Specifieke regel voor werknemers biedt mogelijk uitkomst?

Maakt het uit of u de schuld heeft aan uw holding-BV of aan uw werk-BV?

Hoofdstuk 2: Gevolgen voor uw BV

Wat gebeurt er indien de BV u een zakelijke lening verstrekt?

Wat gebeurt er indien de BV een lening onder onzakelijke voorwaarden aan u verstrekt?

Hoofdstuk 3: Gevolgen voor u privé

Wat gebeurt er indien de BV u een zakelijke lening verstrekt?

Wat gebeurt er indien de fiscus stelt dat de (overigens zakelijke) lening tegen een onzakelijk lage rente is verstrekt?

Het hof in Den Haag oordeelde als volgt

Vastlegging

Wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ in voorbereiding

Hoofdstuk 4: Gevolgen voor de btw

Hoofdstuk 5: Voorbeeld

Voorbeeld: ‘Overeenkomst van geldlening’

Hoofdstuk 6: Pro’s en contra’s

Pro’s

Contra’s

Deel 9 - Verhuren aan uw BV

Hoofdstuk 1: Begrip

Verhuur of lening aan uw BV wordt progressief belast

Verhuur of lening aan BV van verbonden persoon ook belast

Verbonden personen meer dan alleen uw partner

Bloed- en aanverwantschap

De gebruikelijkheidstoets, vreemde eend in de bijt

Verschillende vormen van terbeschikkingstelling

Uitzonderingen terbeschikkingstelling

Verhuren aan de BV

Lenen aan de BV

Fiscaal wel of geen lening

Hoofdstuk 2: Gevolgen voor uw BV

Is de huur/rente bij de BV aftrekbaar?

Is vooruitbetaalde huur ineens aftrekbaar?

Is een onzakelijk hoge huur/rente voor de BV aftrekbaar?

Geen huur-/rentebetalingen, toch aftrekbaar

Hoofdstuk 3: Gevolgen voor u privé

De nettohuur-/rente-inkomsten worden progressief belast in box 1

Geen huur- of renteontvangsten, toch belast

Mogen de inkomsten uit de terbeschikkingstelling naar keuze worden verdeeld over de aangiften van partners?

Sparen of uitlenen?

Box 3

Box 1

Depositogarantiestelsel

Belastingtarief

Hoofdstuk 4: Gevolgen voor de btw

De gevolgen voor u privé

Gevolgen voor uw BV

Hoofdstuk 5: Voorbeeld

Extra aandachtspunten

Hoofdstuk 6: Pro’s en contra’s

Vooraf

Voordelen van de terbeschikkingstelling van een pand

Nadelen van de terbeschikkingstelling van een pand

Deel 10 - Dga en de eigen woning

Hoofdstuk 1: Begrip

Inleiding

De eigen woning

Financiering door uw BV

Renteloos lenen bij uw BV

Werkruimte

Hoofdstuk 2: Gevolgen voor uw BV

Is de rentevergoeding bij de BV belast?

Is een bovenmatige rentevergoeding bij de BV belast?

Hoofdstuk 3: Gevolgen voor u privé

Is de betaalde rente aftrekbaar?

Kan ik een lening die ik bij de bank heb lopen, aflossen met een lening bij de BV?

Ik heb de aanschaf/verbouwing eerst bekostigd via eigen middelen, kan ik dan alsnog fiscaalvriendelijk bij de BV aankloppen?

Is een onzakelijk hoge rente bij mij aftrekbaar?

Wat zijn de consequenties wanneer ik een onzakelijk lage rente betaal?

Waar liggen nu de grenzen van wat de fiscus met succes kan stellen?

Geld opgenomen voor verbouwing bij uw BV?

Voorbeeld: ‘Positieve en negatieve hypotheekverklaring’

Hoofdstuk 4: Gevolgen voor de btw

Geen

Wel btw-gevolgen bij gebruik deel woning

Hoofdstuk 5: Voorbeeld

Extra aandachtspunt

Hoofdstuk 6: Pro’s en contra’s

Voordelen van het aangaan van een lening bij de BV

Nadelen van het aangaan van een lening bij de BV

Deel 11 - Beleggen in box 3

Hoofdstuk 1: Begrip

Hoofdstuk 2: Gevolgen voor uw BV

Hoofdstuk 3: Gevolgen voor u privé

Hoofdstuk 4: Gevolgen voor de btw

Hoofdstuk 5: Voorbeeld

Hoofdstuk 6: Pro’s en contra’s

Pro’s

Contra’s

Deel 12 - Vertrek naar het buitenland

Hoofdstuk 1: Begrip

Wat met de rente op buitenlandse spaartegoeden?

Welke gevolgen heeft de Common Reporting Standard?

Zwart sparen

Controle

Hoofdstuk 2: Gevolgen voor uw BV

Emigreert uw BV mee?

Muur om Nederland?

Hoofdstuk 3: Gevolgen voor u privé

Conserverende aanslag bij emigratie

Laat de Europese Unie een dergelijke fictieve aanslag toe?

Wonen in Duitsland, werken in Nederland?

Wonen in België?

Hoofdstuk 4: Gevolgen voor de btw

Buiten de EU

Hoofdstuk 5: Voorbeeld

Hoofdstuk 6: Pro’s en contra’s

Voordelen van emigratie als dga naar het buitenland

(Mogelijke) nadelen van emigratie naar het buitenland

Deel 13 - Erfrecht en testament

Hoofdstuk 1: Begrip

Wat is ‘erfrecht’?

Wat is ‘erfrecht bij versterf’?

Wie zijn uw erfgenamen als u geen testament heeft gemaakt?

Wat is ‘plaatsvervulling’?

Wat is de ‘wettelijke verdeling’?

Kan de wettelijke verdeling worden aangepast?

Kan de wettelijke verdeling ook ongedaan worden gemaakt?

Wat is de ‘legitieme portie’?

Wat zijn ‘wilsrechten’?

Wat zijn de andere wettelijke rechten?

Hoofdstuk 2: Gevolgen voor uw BV

Algemeen

Overlijden zonder testament

Overlijden met testament

Hoofdstuk 3: Gevolgen voor u privé

Algemeen

Overlijden zonder testament

Overlijden met testament

Hoofdstuk 4: Gevolgen voor de btw

Geen

Hoofdstuk 5: Voorbeeld

Hoofdstuk 6: Pro’s en contra’s

Voordelen van een testament

Wat kunt u regelen in een ondernemerstestament?

Het testament regelt de voortzetting, maar eventueel ook de bedrijfsbeëindiging

Nadelen van een testament

Deel 14 - Successierecht

Hoofdstuk 1: Begrip

Welke belastingen worden geheven op grond van de Successiewet 1956?

Wanneer is er erfbelasting verschuldigd?

Wat is de ‘woonplaatsfictie’?

Wanneer is er schenkingsrecht verschuldigd?

Wat kunt u schenken?

Waarover moet er worden betaald?

Tariefgroepen

Vrijstellingen

Bijzondere bepalingen

Fictiebepalingen

Bedrijfsopvolging na overlijden

Speciale vrijstellingen voor ondernemingsvermogen

Uitstel van betaling restant belastingschuld

Vrijstelling alleen bij voortzetting van de onderneming

De bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) in de Successiewet 1956

Hoofdstuk 2: Gevolgen voor uw BV

Algemeen

Hoofdstuk 3: Gevolgen voor u privé

Algemeen

Jaarlijkse schenkingen

Wie betaalt de schenkbelasting?

Minder erfbelasting

Schenking met de warme hand

Hoofdstuk 4: Gevolgen voor de btw

Geen

Hoofdstuk 5: Voorbeeld

Voorbeeld: ‘Akte van schenking’

Hoofdstuk 6: Pro’s en contra’s

Pro’s

Contra’s

Deel 15 - Geld verdienen met btw

Hoofdstuk 1: Begrip

Wie is er ondernemer voor de omzetbelasting?

Is een dga ondernemer voor de omzetbelasting?

De fiscale eenheid

De juiste btw-factuur

Hoofdstuk 2: Gevolgen voor uw BV

Optie 1. Ga in loondienst bij de werk-BV!

Optie 2. Holding-BV en werk-BV vormen samen een fiscale eenheid

Optie 3. Wijziging rechtsvorm werk-BV

Hoofdstuk 3: Gevolgen voor u privé

Optie 1. Breng uw btw-activiteiten in!

Optie 2. Dga en BV vormen samen een fiscale eenheid

Bij een fiscale eenheid speelt wel hoofdelijke aansprakelijkheid!

Geen onbehoorlijk bestuur?

Wat met de auto?

Hoofdstuk 4: Gevolgen voor de btw

Geen

Hoofdstuk 5: Voorbeeld

Hoofdstuk 6: Pro’s en contra’s

Pro’s

Contra’s

Deel 16 - Ondernemings­structuur

Hoofdstuk 1: Begrip

Uitgangspunten

Hoofdstuk 2: Gevolgen voor uw BV

Doorzakken met gebruikmaking van de bedrijfsfusieregeling

Met of zonder goedkeuring van de Belastingdienst

Voorwaarden voor een fiscale eenheid

Toekomst fiscale eenheid

Hoofdstuk 3: Gevolgen voor u privé

Ondernemingsstructuur: één BV of meer BV’s?

Hoofdstuk 4: Gevolgen voor de btw

Hoofdstuk 5: Voorbeeld

De activa-passivatransactie

De aandelentransactie

Welke voordelen heeft nu een holdingstructuur?

Hoofdstuk 6: Pro’s en contra’s

De pro’s van een fiscale eenheid

De contra’s van een fiscale eenheid

Deel 17 - Overzicht modellen

Aanbod
Online service

 

 

PAPIER + ONLINE SERVICE

Standaardaanbod

 

 129,-

Prijzen zijn excl. btw
Loading

Een vraag?
Bel onze Klantenservice

0492 - 59 31 31